Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klima og klimaendringer
Hanne Heiberg
Forsker ved klimatjenesteavdelingen
Meteorologisk institutt
3. februar 2014
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
Vær og Klima
Forskjellen mellom vær og klima
· Været forandrer seg hele tiden
· Klima
- Langtidstrenden i været
- Minst 30 års perspekt...
Hva påvirker
klima
Sola og drivhuseffekten
· Uten drivhuseffekt:
- -18 °

· Med drivhuseffekt:
- +15 °
· Drivhusgasser
- H2O, CO2, CH4
· CO2
...
Naturlige klimavariasjoner
· Jordas bevegelse rundt sola gir klimavariasjoner
· Regelmessige

Periodisitet:
Presesjon: 23 ...
Temp.
Jordas bevegelse
rundt sola

9

Meteorologisk institutt
395

CO2

- Følger 600-1000
år etter temp.
- Hav og forråtnelse
- Forsterker temp.
endring
- Nå mer CO2 enn
noengang

Temp...
Meteorologisk institutt
•Graf: 400.000-0 CO2

Meteorologisk institutt
•Graf: 1850-2006 CO2

Meteorologisk institutt
•Graf: 1850-2006 CO2

Meteorologisk institutt
Solaktivitet og solflekker

· Jo flere solflekker, jo mer solenergi
Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt

Loren Cobb, http://tqe.quaker.org/2007/TQE158-EN-GlobalWarming.html
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
Temperaturendring
siste 160 år
Global
temperaturutvikling
1850- 2012

IPCC 27. sept. 2013
Meteorologisk institutt
Global
temperaturutvikling
1850- 2012

IPCC 27. sept. 2013
Meteorologisk institutt
Varme tas opp av havet
· Energiøkningen fordeles
- 90% hav
- 10% land + is + atm.

23

Nuccitelli et al. 2012, Physics Let...
Temperaturøkning i Arktis

· Oppvarming størst i Arktis
- Underrepr. i global
temperatur
- få målinger.
- Inkl. satellittm...
Temperaturendring
fra 1950-1980 normalen

27

2012 annual mean global surface temperature anomaly
(deviation from base per...
Oppsummering:
Temperaturendring siste 160 år
· Snaut 1 ºC oppvarming globalt
· Størst oppvarming i Arktis
- 2-3 ºC siste 5...
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
Klimamodeller
Klimamodeller
· Store dataprogrammer
· Inkluderer kunnskapen om klima og prosesser
· Stadig videreutvikling

Carbon Cycle
...
Menneskeskapt endring
og naturlig variasjon
· Reprodusere målinger
· Modellering med og uten menneskelige utslipp
· Måling...
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
37

Fremtidsklima
globalt
Utviklingsbaner for CO2
· 4 utviklingsbaner for
basert på ulike mengder
CO2-utslipp
· RCP 8.5 ~ «Business as
usual»
· RCP ...
Meteorologisk institutt
Global overflate-temperatur - 2100
· Utslippsutviklinger:
-

40

RCP2.6: Konstruert for «2˚C-målet»: 2 ± 1 ˚C mht. pre-ind...
Temperaturøkning - 2100
· Mest i nordområdene,
- 9-14 ºC økning i Arktis

· Innlandet
· Antarktis

RCP 2.6 ~ «to-graders-m...
Varmere hetebølger
· Flere og mer ekstreme hetebølger
· Nytt estimat: 100 000 omkom i 2003
- Hetebølge i Frankrike og nabo...
Nedbørsendring - 2100
· Varierer. Generelt: Vått blir våtere, tørt blir tørrere.
· Mulig ørkenspredning bl.a. nord for Mid...
Ekstremvær
· Ekstremnedbør
- Forventer økning
- Global økning målt
- Sammenheng vist med
global temperaturøkning

· Ekstre...
Oppsummering –
Fremtidsklima globalt
· Usikker utslippsutvikling
· Foreløpig «Business as usual»
- Uten tiltak:
· Temperat...
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
48

Polare områder
Smelting i Arktis
15 september 2013
Gul: Minimumsrekord i 2012

49

OSI-SAF

15 september 1980
Endringer i utbredelse og volum
av sjøisen i Arktis

50

Meteorologisk institutt

Foto: Sebastian Menze, Alfred-Wegener-In...
Fremtidens havis-areal - 2100
· Årlig minimum i sept. nordlig halvkule.
· Is i september borte kanskje allerede om 40-50 å...
Endring i havnivå - 2100
·
·
·
·

Smeltevann
Varmere vann tar mer plass (blir lettere)
+20 cm siden ca 1880
Opptil 1600 år...
Oversikt over temaer
· Vær og Klima
- Forskjellen

· Hva påvirker klima
- Drivhuseffekten
- Jordas bevegelser
- Naturlige
...
57

Klima i Norge
Middeltemperatur i Norge
1900 – 2013

1961-1990 normalen

Meteorologisk institutt
(1981-2010) – (1961-1990)

59

Meteorologisk institutt
Antall dager med middeltemperatur over 20 °C
1961-1990

2021-2050

60

1979-2008

2071-2100

«Business-as-usual» CO2 scena...
Vekstsesong: Dager med T > 5 ºC
1961-1990

61

2071-2100

Østlandet: 1-2 mnd. lengre i lavlandet

Meteorologisk institutt
Observert nedbør i Norge
1900 - 2013

Meteorologisk institutt
Kortiddsnedbøren øker
Maksimum 1-times nedbør, Oslo (mm)
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

...
Esktremnedbør i Norge
· 100 mill. kr/år i
skred-stengte
veier og jernbane
· Klimatilpasning
· MET: Dimensjonerende
korttid...
Klima i Norge 2100
•
•

Varmere
Mer nedbør?
•
•

•
•
•
•

Mer intens nedbør
Mindre snø
Flere regnflommer, færre smelteflom...
67

Hva kan VI gjøre?
Og hva kan hver enkelt bidra med?
·
·
·
·

Bruke mindre energi
Teknologi med andre energikilder enn fossilt brensel
Gjenbr...
Modellert endring i matproduksjon 2050 på
grunn av endring i nedbør og temperatur

Kilde: Tore Furevik, Bjerknessenteret

...
Global oppvarming og CO2
Det finnes et valg!

71
Takk for oppmerksomheten
Tlf.
Epost

22 96 33 51
hanne.heiberg@met.no

Meteorologisk institutt
Mer informasjon
· Klima utgis månedlig av CICERO med populærvitenskapelige
klimanyheter, gratis papirutgave og tilgjengeli...
Vind

Havstrømmer
Atmosfærisk sirkulasjon

75

T. Garrison, Oceanography: An Invitation to Marine Science, Wadsworth Publishing Company, 199...
Smelting i Arktis
15 september 2012
Minimumsrekord

85

OSI-SAF

15 september 1980
Oversikt - Hav
· Havstrømmer
- Motor:
· Vind
· Tetthet
· Jordrotasjon

-

-

Betydning for klimaet
· Transporterer varme e...
Jordas energibudsjett
100% = 342 Wm -2
Ca. 30% reflekteres
fra skyer,
jordoverflaten,
og atmosfæren

Ca. 20%
absorberes i
...
Jordas energibudsjett
100% = 342 Wm -2
Ca. 30% reflekteres
fra skyer,
jordoverflaten,
og atmosfæren

Ca. 20%
absorberes i
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klimaforedrag Utdanningsforbundet_Hamar_20140203

984 views

Published on

Foredrag om klima og klimaendringer, for Utdanningsforbundets medlemmer, Hamar Katedralskole 2014-02-03

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimaforedrag Utdanningsforbundet_Hamar_20140203

 1. 1. Klima og klimaendringer Hanne Heiberg Forsker ved klimatjenesteavdelingen Meteorologisk institutt 3. februar 2014
 2. 2. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 3. 3. Vær og Klima
 4. 4. Forskjellen mellom vær og klima · Været forandrer seg hele tiden · Klima - Langtidstrenden i været - Minst 30 års perspektiv 4 · «Skyldes denne værhendelsen klimaendring?»
 5. 5. Hva påvirker klima
 6. 6. Sola og drivhuseffekten · Uten drivhuseffekt: - -18 ° · Med drivhuseffekt: - +15 ° · Drivhusgasser - H2O, CO2, CH4 · CO2 - Mengde - Lang levetid - Forbrenning av olje, gass, kull 7
 7. 7. Naturlige klimavariasjoner · Jordas bevegelse rundt sola gir klimavariasjoner · Regelmessige Periodisitet: Presesjon: 23 000 år Helning: 41 000 år 8 Jordbane: 100 000 år Meteorologisk institutt
 8. 8. Temp. Jordas bevegelse rundt sola 9 Meteorologisk institutt
 9. 9. 395 CO2 - Følger 600-1000 år etter temp. - Hav og forråtnelse - Forsterker temp. endring - Nå mer CO2 enn noengang Temp. Jordas bevegelse rundt sola 10 Meteorologisk institutt
 10. 10. Meteorologisk institutt
 11. 11. •Graf: 400.000-0 CO2 Meteorologisk institutt
 12. 12. •Graf: 1850-2006 CO2 Meteorologisk institutt
 13. 13. •Graf: 1850-2006 CO2 Meteorologisk institutt
 14. 14. Solaktivitet og solflekker · Jo flere solflekker, jo mer solenergi Meteorologisk institutt
 15. 15. Meteorologisk institutt Loren Cobb, http://tqe.quaker.org/2007/TQE158-EN-GlobalWarming.html
 16. 16. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 17. 17. Temperaturendring siste 160 år
 18. 18. Global temperaturutvikling 1850- 2012 IPCC 27. sept. 2013 Meteorologisk institutt
 19. 19. Global temperaturutvikling 1850- 2012 IPCC 27. sept. 2013 Meteorologisk institutt
 20. 20. Varme tas opp av havet · Energiøkningen fordeles - 90% hav - 10% land + is + atm. 23 Nuccitelli et al. 2012, Physics Letter A. · Ingen oppvarmingspause i havet · El Niño, La Niña Meteorologisk institutt
 21. 21. Temperaturøkning i Arktis · Oppvarming størst i Arktis - Underrepr. i global temperatur - få målinger. - Inkl. satellittmålinger: Ingen pause Cowtan and Way, 2013 24 Meteorologisk institutt
 22. 22. Temperaturendring fra 1950-1980 normalen 27 2012 annual mean global surface temperature anomaly (deviation from base period 1950-1980). Credit: NASA GISS Meteorologisk institutt
 23. 23. Oppsummering: Temperaturendring siste 160 år · Snaut 1 ºC oppvarming globalt · Størst oppvarming i Arktis - 2-3 ºC siste 50 år · «Global oppvarmingspause» tvilsom - 10-15 år for kort tid - Ingen pause i havet - Naturlige variasjoner 28
 24. 24. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 25. 25. Klimamodeller
 26. 26. Klimamodeller · Store dataprogrammer · Inkluderer kunnskapen om klima og prosesser · Stadig videreutvikling Carbon Cycle Aerosols Rivers Overturning Circulation
 27. 27. Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Reprodusere målinger · Modellering med og uten menneskelige utslipp · Målinger kan ikke forklares uten menneskelige utslipp 34
 28. 28. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 29. 29. 37 Fremtidsklima globalt
 30. 30. Utviklingsbaner for CO2 · 4 utviklingsbaner for basert på ulike mengder CO2-utslipp · RCP 8.5 ~ «Business as usual» · RCP 2.6 ~ «2-graders-målet» · Svart: Virkelige utslipp 38
 31. 31. Meteorologisk institutt
 32. 32. Global overflate-temperatur - 2100 · Utslippsutviklinger: - 40 RCP2.6: Konstruert for «2˚C-målet»: 2 ± 1 ˚C mht. pre-industriell tid RCP8.5, «Business as usual»: 5 ±1.5˚C mht. pre-industriell tid · ~ Halv is-tid på 150 år
 33. 33. Temperaturøkning - 2100 · Mest i nordområdene, - 9-14 ºC økning i Arktis · Innlandet · Antarktis RCP 2.6 ~ «to-graders-målet» 41 RCP 8.5 ~ «business-as-usual»
 34. 34. Varmere hetebølger · Flere og mer ekstreme hetebølger · Nytt estimat: 100 000 omkom i 2003 - Hetebølge i Frankrike og naboland - Hete og ozon · Verre andre steder i verden 42 Meteorologisk institutt
 35. 35. Nedbørsendring - 2100 · Varierer. Generelt: Vått blir våtere, tørt blir tørrere. · Mulig ørkenspredning bl.a. nord for Middelhavet RCP 2.6 ~ «to-graders-målet» 43 RCP 8.5 ~ «business-as-usual»
 36. 36. Ekstremvær · Ekstremnedbør - Forventer økning - Global økning målt - Sammenheng vist med global temperaturøkning · Ekstremtørke utsatte steder · Usikkert om vind vil øke - Forskningsfronten 44 Notodden stasjon 2011. Foto: Telen
 37. 37. Oppsummering – Fremtidsklima globalt · Usikker utslippsutvikling · Foreløpig «Business as usual» - Uten tiltak: · Temperatur: Gj.snitt 5 ˚C, - 9-14 ˚C tillegg i Arktis, og andre utsatte steder · Havnivå: 0.75 m, ulik fordeling · Nedbør: - Våt blir våtere - Tørr blir tørrere - Stor økning polene og ekvator
 38. 38. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur Havnivå Nedbør Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 39. 39. 48 Polare områder
 40. 40. Smelting i Arktis 15 september 2013 Gul: Minimumsrekord i 2012 49 OSI-SAF 15 september 1980
 41. 41. Endringer i utbredelse og volum av sjøisen i Arktis 50 Meteorologisk institutt Foto: Sebastian Menze, Alfred-Wegener-Institut
 42. 42. Fremtidens havis-areal - 2100 · Årlig minimum i sept. nordlig halvkule. · Is i september borte kanskje allerede om 40-50 år 52
 43. 43. Endring i havnivå - 2100 · · · · Smeltevann Varmere vann tar mer plass (blir lettere) +20 cm siden ca 1880 Opptil 1600 år i dypvannstrøm · 0.75 ±0.2 m, dagens utslippsutvikling · 0.45 ±0.2 m, «2˚C-målet» · Fordeles ulikt på jorda 55
 44. 44. Oversikt over temaer · Vær og Klima - Forskjellen · Hva påvirker klima - Drivhuseffekten - Jordas bevegelser - Naturlige temperaturendringer - CO2 - Solaktivitet · Temperaturendring siste 160 år · Klimamodeller - Hvordan brukes modeller - Menneskeskapt endring og naturlig variasjon · Fremtidsklima globalt - Temperatur Havnivå Nedbør Ekstremvær · Polare områder - Smelting i Arktis - Havnivåstigning · Klima i Norge - Temperatur - Nedbør - Ekstremvær · Hva kan vi gjøre · Endring i matproduksjon
 45. 45. 57 Klima i Norge
 46. 46. Middeltemperatur i Norge 1900 – 2013 1961-1990 normalen Meteorologisk institutt
 47. 47. (1981-2010) – (1961-1990) 59 Meteorologisk institutt
 48. 48. Antall dager med middeltemperatur over 20 °C 1961-1990 2021-2050 60 1979-2008 2071-2100 «Business-as-usual» CO2 scenario (A2 ~ RCP8.5)
 49. 49. Vekstsesong: Dager med T > 5 ºC 1961-1990 61 2071-2100 Østlandet: 1-2 mnd. lengre i lavlandet Meteorologisk institutt
 50. 50. Observert nedbør i Norge 1900 - 2013 Meteorologisk institutt
 51. 51. Kortiddsnedbøren øker Maksimum 1-times nedbør, Oslo (mm) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
 52. 52. Esktremnedbør i Norge · 100 mill. kr/år i skred-stengte veier og jernbane · Klimatilpasning · MET: Dimensjonerende korttidsnedbør 65 Notodden stasjon etter flom 24.07.2011. Foto: Telen Meteorologisk institutt
 53. 53. Klima i Norge 2100 • • Varmere Mer nedbør? • • • • • • Mer intens nedbør Mindre snø Flere regnflommer, færre smelteflommer Tørke? • • • 66 Ja, unntatt kanskje sommer på Østlandet. Flere byger Kanskje på Østlandet Økt havnivå Mer vind usikkert
 54. 54. 67 Hva kan VI gjøre?
 55. 55. Og hva kan hver enkelt bidra med? · · · · Bruke mindre energi Teknologi med andre energikilder enn fossilt brensel Gjenbruke og bruke det man har Resirkulere - Gjenvinning av 1 kg plast gir 1.5-2.5 kg redusert CO2-utslipp enn ved energiutnytting · Velge klimavennlige løsninger og produkter · Unngå unødvendig bil og fly-transport · Gå, sykle, ta offentlig kommunikasjon når man kan 68
 56. 56. Modellert endring i matproduksjon 2050 på grunn av endring i nedbør og temperatur Kilde: Tore Furevik, Bjerknessenteret % endring fra år 2000 Müller mfl. (2010) Wheeler & von Braun (2013) Meteorologisk institutt
 57. 57. Global oppvarming og CO2 Det finnes et valg! 71
 58. 58. Takk for oppmerksomheten Tlf. Epost 22 96 33 51 hanne.heiberg@met.no Meteorologisk institutt
 59. 59. Mer informasjon · Klima utgis månedlig av CICERO med populærvitenskapelige klimanyheter, gratis papirutgave og tilgjengelig på nett. Gis også ut som elektronisk nyhetsbrev. · Oversikt over hva Meteorologisk inst. (MET) mener om klima: http://met.no/Klima/MET_mener/ · Klimaskole for journalister holdt av 3 forkskere fra MET og klimastatus for 2013 av direktøren for MET, Anton Eliasssen 23. jan. 2014 - Presentasjonene: http://met.no/Nyheter/Presse/ - Filmopptak: http://vimeo.com/user14769976 · FNs klimapanel, på norsk: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/ · Kortfilmer om klima (Miljødirektoratet): http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Bibliotek/Generelletekster/Kortfilmer-om-klima/ · Dog and man: Trend and variation in weather and climate: http://www.youtube.com/watch?v=e0vj-0imOLw&feature=youtu.be · To minutters oppsummering av FNs klimapanels Summary for policymakers 2013: http://www.aftenposten.no/okonomi/--Kommer-solen-til-a-sta-opp-imorgen-7321784.html#.UuGPWW3KyM8 · Multimedia om havstrømmer: http://www.forskning.no/artikler/2008/mars/1204790693.64 73
 60. 60. Vind Havstrømmer
 61. 61. Atmosfærisk sirkulasjon 75 T. Garrison, Oceanography: An Invitation to Marine Science, Wadsworth Publishing Company, 1993. Meteorologisk institutt
 62. 62. Smelting i Arktis 15 september 2012 Minimumsrekord 85 OSI-SAF 15 september 1980
 63. 63. Oversikt - Hav · Havstrømmer - Motor: · Vind · Tetthet · Jordrotasjon - - Betydning for klimaet · Transporterer varme eller kulde · Isolerer Antarktis · «Varmt» vann til Arktis Oppvarming og mulige konsekvenser · Blandes dypere · Utvides · Smeltevann · Havnivå · Treghet
 64. 64. Jordas energibudsjett 100% = 342 Wm -2 Ca. 30% reflekteres fra skyer, jordoverflaten, og atmosfæren Ca. 20% absorberes i atmosfære og skyer Ca. 50% absorberes ved bakken Meteorologisk institutt
 65. 65. Jordas energibudsjett 100% = 342 Wm -2 Ca. 30% reflekteres fra skyer, jordoverflaten, og atmosfæren Ca. 20% absorberes i atmosfære og skyer Ca. 50% absorberes ved bakken Infrarød stråling sendes ut fra bakken Meteorologisk institutt

×