Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11

14,066 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11

 1. 1. <ul><li>Sociala medier och källkritik </li></ul><ul><li>- Ett pedagogiskt förhållningssätt </li></ul><ul><li>Hanna Johansson </li></ul><ul><li>Skribent för Kolla källan, Skolverket </li></ul><ul><li>Skolbibliotek 2011. Stockholm 20111014 </li></ul>OH-mallen
 2. 2. Hanna Johansson - Vem är jag? <ul><li>Bibliotekarie på Enskilda gymnasiet i Stockholm </li></ul><ul><li>Skolbibliotekarie sedan 2002 </li></ul><ul><li>Skribent till Kolla källans avdelning: Sociala medier </li></ul><ul><li>Länkredaktör för Länkskafferiet: 2005-2010 </li></ul><ul><li>Nätverk: Skolbibliotek Öst, Nätverket för informationskompetens </li></ul>
 3. 3. Kolla källan <ul><li>Fakta, tips och idéer för skolan </li></ul><ul><li>Infosök Källkritik Säker på nätet Upphovsrätt Sociala medier Forskning </li></ul>
 4. 4. Sociala medier på Kolla källan <ul><li>Guider och diskussionsfrågor </li></ul><ul><li>till fyra sociala webbtjänster: </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul>Jump on the social media bandwagon By Matt Hamm CC (BY-NC )
 5. 5. Sociala medier på Kolla källan <ul><li>Materialet består av två delar </li></ul><ul><li>Kolla källan: </li></ul><ul><li>Fakta om sociala medier </li></ul><ul><li>Tips och idéer </li></ul><ul><li>Artiklar </li></ul><ul><li>Kolla källans wiki: </li></ul><ul><li>Länkar till webbsidor om sociala medier </li></ul><ul><li>Övningsuppgifter </li></ul>
 6. 6. Vad behöver skolan? <ul><li>Mer kunskaper i sociala medier - Hur fungerar de? </li></ul><ul><li>Strategier för att hantera nätmobbning, ryktesspridning </li></ul><ul><li>Vilka guider för lärare finns? </li></ul>An apple a day By Artshooter CC (BY-NC-SA)
 7. 7. Vad behöver ungdomarna? <ul><li>Mer kunskaper i sociala medier - Hur fungerar de? </li></ul><ul><li>Mer kunskaper i källkritik </li></ul><ul><li>Vilken bild av mig visar jag på internet? </li></ul>Mirrored Sunglasses By the_exploratorium CC (BY-NC-SA)
 8. 8. Jag går vidare… <ul><li>Kolla källans referensgrupp - erfarenheter och kunskaper </li></ul><ul><li>Samlar aktivt artiklar om ungdomar och sociala medier </li></ul><ul><li>Lektionsmaterial för lärare om sociala medier </li></ul>
 9. 9. Är ungas kunskaper om sociala medier viktiga? <ul><li>Vad spelar sociala medier för roll i samhället? </li></ul><ul><li>Vilka digitala avtryck lämnar vi efter oss? </li></ul>
 10. 10. Det finns många dåliga exempel…
 11. 11. … och väldigt många bra!
 12. 12. Sociala medier spelar roll! <ul><li>” Det blir allt vanligare att </li></ul><ul><li>företag söker information om </li></ul><ul><li>jobbkandidater på Facebook, </li></ul><ul><li>Google och bloggar. </li></ul><ul><li>Därmed gäller det att </li></ul><ul><li>arbetstagare tänker på vad </li></ul><ul><li>de lägger ut för information </li></ul><ul><li>på Facebook” </li></ul><ul><li>Johan Treschow, </li></ul><ul><li>Stockholms Handelskammare. </li></ul>Rapport från Stockholm Handelskammare om hur företagen gör bakgrundskontroller av jobbsökanden.
 13. 13. Vad säger de nya kursplanerna? <ul><li>Skolan ska ansvara för att varje </li></ul><ul><li>elev efter genomgången </li></ul><ul><li>grundskola </li></ul><ul><li>kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägande </li></ul>
 14. 14. Vad säger de nya kursplanerna? <ul><li>Skolan ska ansvara för att varje </li></ul><ul><li>elev efter genomgången </li></ul><ul><li>grundskola </li></ul><ul><li>kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande </li></ul>
 15. 15. Sociala medier <ul><li>Webbplatser </li></ul><ul><li>Tjänster </li></ul><ul><li>Mötesplatser </li></ul><ul><li>Interaktivitet </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Webb 2.0 </li></ul>Jump on the social media bandwagon By Matt Hamm CC (BY-NC )
 16. 16. Sociala medier: Möte och dialog <ul><li>” Umgänget i sociala medier </li></ul><ul><li>baseras just på möjligheten att </li></ul><ul><li>hitta och lägga till nya vänner </li></ul><ul><li>och kontakter till det egna kontot”. </li></ul>Friends By nataliej CC (BY-NC )
 17. 17. Sociala medier: Möte och dialog <ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Kontakter </li></ul><ul><li>Samarbete </li></ul><ul><li>Privat och professionellt </li></ul><ul><li>Nyheter </li></ul><ul><li>Omvärldsbevakning </li></ul>Social Media Humanization By Intersection Consulting CC (BY-NC )
 18. 18. Sociala medier: Synlighet och delaktighet <ul><li>” Vår närvaro i sociala </li></ul><ul><li>medier innefattas av </li></ul><ul><li>ett ’nyare’ och mer öppet </li></ul><ul><li>förhållningssätt till internet.” </li></ul>Open By loop_oh CC (BY-ND )
 19. 19. Sociala medier: Synlighet och delaktighet <ul><li>Dela </li></ul><ul><li>Delaktighet </li></ul><ul><li>Transparens </li></ul><ul><li>Tillgång </li></ul>Open By loop_oh CC (BY-ND )
 20. 20. Sociala medier: Synlighet och delaktighet <ul><li>Vi lägger ut information om: </li></ul><ul><li>vilka vi är </li></ul><ul><li>var vi är </li></ul><ul><li>vad vi jobbar med </li></ul><ul><li>våra åsikter </li></ul><ul><li>privata bilder </li></ul><ul><li>länkar, filmklipp, presentationer… </li></ul>
 21. 21. Gy2011 <ul><li>Engelska : </li></ul><ul><li>Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser. </li></ul>
 22. 22. Bloggar <ul><li>65 procent av dem som </li></ul><ul><li>bloggar är under 25 år </li></ul><ul><li>Unga svenskar och internet 2009 </li></ul>Blogging Research Wordle By Kristina B CC (BY-NC-ND)
 23. 23. Fakta om bloggar <ul><li>Består av </li></ul><ul><li>Inlägg med rubriker och datum </li></ul><ul><li>Kommentarer från läsare </li></ul><ul><li>Arkiv </li></ul><ul><li>Ämnesord: taggar, etiketter… </li></ul><ul><li>Sökfunktion </li></ul>Blogging Research Wordle By Kristina B CC (BY-NC-ND)
 24. 24. Att använda bloggar i skolan <ul><li>Verktyg för samarbete och diskussion </li></ul><ul><li>Eleven utvecklar skrivande och analytisk förmåga </li></ul><ul><li>En enkel redovisningsform: läraren följer alla inlägg </li></ul>blogging station @ Ireland By ~C4Chaos CC BY-NC-SA
 25. 25. Bloggprojekt: ”Att besöka en roman” <ul><li>Kristina Alexandersson: </li></ul><ul><li>Publiceringen gör elever medvetna om frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet </li></ul>
 26. 26. Olika typer av bloggar
 27. 27. Kolla källan: Lathund i källkritik på internet <ul><li>Vem har gjort webbsidan? </li></ul><ul><li>Varför är webbsidan gjord? </li></ul><ul><li>Hur ser webbsidan ut? </li></ul><ul><li>Kan du få information från andra ställen? </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Granska olika typer av bloggar </li></ul><ul><li>Privata bloggar </li></ul><ul><li>Företagsbloggar </li></ul><ul><li>Professionella bloggar </li></ul><ul><li>Modebloggar, matlagning, inredning… </li></ul><ul><li>Politikerbloggar </li></ul><ul><li>Skämtbloggar </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Granska bloggar källkritiskt </li></ul><ul><li>Vad handlar bloggen om? </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Granska bloggar källkritiskt </li></ul><ul><li>Vem ligger bakom bloggen? Kontaktuppgifter? </li></ul><ul><li>Är det en privatperson? Ett företag? En organisation? </li></ul><ul><li>Viken information finns om bloggen? </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Granska bloggar källkritiskt </li></ul><ul><li>Hur är tilltalet i bloggen? </li></ul><ul><li>Personligt eller professionellt? Känsloladdat eller sakligt? </li></ul><ul><li>Seriöst eller skämtsamt? </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Granska bloggar källkritiskt </li></ul><ul><li>Vad lämnar bloggaren ut för information om sig själv? Om andra? </li></ul><ul><li>Vilka läser och kommenterar bloggen? </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Granska bloggar källkritiskt </li></ul><ul><li>På vilket sätt används bilder och filmer? </li></ul><ul><li>Vad säger bilderna dig? </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Bloggar: Diskussionsövning </li></ul><ul><li>Kan man skriva om vad som helst i en blogg? </li></ul><ul><li>Är det okej att skvallra eller sprida rykten om andra? </li></ul><ul><li>Vilken bild vill du ge av dig själv i en blogg? </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Bloggar: Diskussionsövning </li></ul><ul><li>Vilka följder kan det vi skriver på en blogg få för oss själva och vår omgivning? </li></ul>
 36. 36. Lgr11 <ul><li>Svenska : </li></ul><ul><li>Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. </li></ul>
 37. 37. Lgr11 <ul><li>Svenska : </li></ul><ul><li>Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. </li></ul>
 38. 38. Facebook <ul><li>Största sociala nätverket på internet? </li></ul><ul><li>Community för vuxna? </li></ul><ul><li>För privatlivet? </li></ul><ul><li>Enkel att använda? </li></ul>facebook By pshab ( CC BY-NC)
 39. 39. Facebook – Olika roller? <ul><li>Privatlivet och yrkeslivet blandas </li></ul><ul><li>Hur vara personlig och professionell samtidigt? </li></ul>Facebook By Laughing Squid CC (BY-NC-ND)
 40. 40. Facebook för skolan
 41. 41. Facebook för skolbibliotek
 42. 42. Facebook för skolbibliotek <ul><li>Marknadsföring </li></ul><ul><li>Information </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Aktiviteter </li></ul><ul><li>Nyheter </li></ul><ul><li>Bilder & filmer </li></ul>
 43. 43. Vilket syfte har gruppen?
 44. 44. Vilket syfte har gruppen?
 45. 45. Roligt eller mobbning?
 46. 46. Roligt eller mobbning? <ul><li>” Aktiviteten i gruppen går </li></ul><ul><li>till stor del ut på att skriva </li></ul><ul><li>grovt nedsättande </li></ul><ul><li>kommentarer om hur den </li></ul><ul><li>tjej som medverkar </li></ul><ul><li>reklamfilmen ser ut.” </li></ul>Sociala medier ger spelrum även för våra allra sämsta sidor Bibliobuster, Anna-Stina Takala
 47. 47. Roligt eller mobbning? <ul><li>” I mindre skala hade man </li></ul><ul><li>kallat sådant här för </li></ul><ul><li>mobbning. När det handlar </li></ul><ul><li>om 90 000 personer, vad </li></ul><ul><li>kallas det då?” </li></ul>Sociala medier ger spelrum även för våra allra sämsta sidor Bibliobuster, Anna-Stina Takala
 48. 48. Vilket syfte har gruppen?
 49. 49. Vilket syfte har gruppen?
 50. 50. Vilket syfte har gruppen?
 51. 51. Vilket syfte har gruppen?
 52. 52. <ul><li>Facebookgrupper & sidor </li></ul><ul><li>Vilka grupper och sidor är dina elever medlemmar i på Facebook? </li></ul><ul><li>Låt eleverna granska grupperna/sidorna källkritiskt: </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Facebookgrupper & sidor </li></ul><ul><li>Vilket syfte har gruppen? </li></ul><ul><li>Vem står bakom gruppen? </li></ul><ul><li>Medlemmar och kommentarer </li></ul><ul><li>Diskussioner, bilder, filmer… </li></ul><ul><li>Vilken sekretess gäller? </li></ul><ul><li>Vill du gå med i gruppen? </li></ul>
 54. 54. <ul><li>” Skämtgrupper” på Facebook </li></ul><ul><li>Grupper om </li></ul><ul><li>privatpersoner, politiker, kändisar </li></ul><ul><li>elever, lärare, skolpersonal </li></ul>
 55. 55. <ul><li>” Skämtgrupper” på Facebook </li></ul><ul><li>Vad tycker du? </li></ul><ul><li>Är detta en snäll, rolig eller elak grupp? </li></ul><ul><li>Är detta en skämtgrupp eller mobbning </li></ul><ul><li>Var går gränsen? </li></ul>
 56. 56. <ul><li>” Skämtgrupper” på Facebook </li></ul><ul><li>Hur skulle du känna om denna grupp handlade om dig? </li></ul><ul><li>Skulle du gå med i denna grupp? Varför? Varför inte? </li></ul>
 57. 57. Lgr11 <ul><li>Samhällskunskap : </li></ul><ul><li>Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. </li></ul>
 58. 58. Youtube <ul><li>Se filmklipp från hela världen </li></ul><ul><li>Publicera egna filmer </li></ul><ul><li>Dela, kommentera, diskutera </li></ul>Broadcast Yourself By jamesjyu CC (BY-NC-SA)
 59. 59. Youtube för alla <ul><li>Reklamfilmer </li></ul><ul><li>Musikvideor </li></ul><ul><li>Propagandafilmer </li></ul><ul><li>Amatörfilmer </li></ul><ul><li>Skämtfilmer </li></ul>
 60. 60. Youtube i klassrummet <ul><li>Pedagogiska filmer </li></ul><ul><li>Filmade lektioner </li></ul><ul><li>Föreläsningar </li></ul><ul><li>Handledningar </li></ul><ul><li>Internetguider </li></ul>
 61. 61. Youtube i klassrummet <ul><li>Kolla källans kanal, Svenska Skolverket </li></ul>
 62. 62. Youtube i klassrummet <ul><li>Du bestemmer / You decide </li></ul><ul><li>Utbildningskampanj om </li></ul><ul><li>” bruk av Internett og </li></ul><ul><li>Personvern” </li></ul><ul><li>www.dubestemmer.no </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet, </li></ul><ul><li>Datatilsynet og Teknologirådet </li></ul>
 63. 63. Film skapas för att <ul><li>Underhålla </li></ul><ul><li>Marknadsföra </li></ul><ul><li>Sprida budskap </li></ul><ul><li>Propagera </li></ul><ul><li>Manipulera </li></ul>The propaganda modeled on a movie poster-3 By soho (CC BY-NC-ND)
 64. 64. Film på Youtube <ul><li>Orginalfilm </li></ul><ul><li>Youtubfilm </li></ul><ul><li>- Olika syften & effekter </li></ul>Obama SexDrive, By javazetti, CC (BY-NC-ND)
 65. 65. <ul><li>Källkritik för Youtube </li></ul><ul><li>Vem har gjort filmen? Vem har laddat upp filmen? </li></ul><ul><li>Varför är filmen gjord? Varför är den publicerad? </li></ul><ul><li>Hur ser YouTube-kanalen ut? </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Källkritik för Youtube </li></ul><ul><li>Vilket är filmens budskap? </li></ul><ul><li>Vilken målgrupp riktar sig filmen till? </li></ul><ul><li>Vilka känslor väcker filmen? </li></ul><ul><li>Är filmen ett originalklipp eller en redigerad version? </li></ul>
 67. 67. Vad är syftet med filmen?
 68. 68. Vad är syftet med filmen?
 69. 69. <ul><li>Manipulerade filmer </li></ul><ul><li>Diskutera: </li></ul><ul><li>Är filmen ”verklig”, manipulerad eller fejk? </li></ul><ul><li>Se kommentarer och diskussioner under filmen </li></ul><ul><li>Inga rätta svar… </li></ul>
 70. 70. Verkligt eller fejk?
 71. 71. Lgr11 <ul><li>Bild : </li></ul><ul><li>Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. </li></ul><ul><li>… möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap… </li></ul>
 72. 72. Twitter <ul><li>Twitter = kvitter; kvittra </li></ul><ul><li>Mikroblogg </li></ul><ul><li>Skicka och läsa meddelanden, tweets </li></ul><ul><li>Max 140 tecken </li></ul>Twitter Bird By Paul Snelling CC (BY-NC-ND )
 73. 73. @ Hannabiblio - Twitter i mitt arbete <ul><li>Nyheter / Omvärldsbevakning </li></ul><ul><li>Länkar & artiklar </li></ul><ul><li>Kollegor online </li></ul><ul><li>Diskussioner </li></ul><ul><li>Frågor & hjälp </li></ul><ul><li>” struntprat” & avkoppling </li></ul>Twitterbird By molecularck CC (BY-NCSA)
 74. 74. @ Hannabiblio – Twittrare jag följer <ul><li>Bibliotekarier </li></ul><ul><li>Lärare </li></ul><ul><li>IT-pedagoger </li></ul><ul><li>Kommunikatörer </li></ul><ul><li>Journalister </li></ul><ul><li>” sociala medier nördar” </li></ul><ul><li>Vem följer DU? </li></ul>Follow me on Twitter! By Slava Baranskyi CC (BY-NC)
 75. 75. Hur vill Du använda Twitter? <ul><li>Privat konversationskanal </li></ul><ul><li>Professionellt nätverk </li></ul><ul><li>Omvärldsbevakning </li></ul><ul><li>Marknadsföring </li></ul>twitter-birds By Abigail Silvester CC (BY)
 76. 76. Twitter i undervisningen? <ul><li>Hur används Twitter i skolan? </li></ul><ul><li>Skolprojekt? </li></ul><ul><li>Mellan lärare & elever? </li></ul><ul><li>Svårt att hitta bra exempel! </li></ul>twitter-birds By Abigail Silvester CC (BY)
 77. 77. Twitter i undervisningen?
 78. 78. <ul><li>Källkritik för Twitter </li></ul><ul><li>Lär känna Twitter! </li></ul><ul><li>Låt eleverna studera olika twittrare </li></ul>
 79. 79. <ul><li>Vem twittrar och varför? </li></ul><ul><li>Vem står bakom twitternamnet? </li></ul><ul><li>Vad twittrar denna person främst om? Personlig information? Egna åsikter? Nyheter och länkar? </li></ul><ul><li>Vilken bild ger personen av sig själv via Twitter? </li></ul>
 80. 80. <ul><li>Vem twittrar och varför? </li></ul><ul><li>@ Kollakallan </li></ul><ul><li>@ ceciliabengtson </li></ul><ul><li>@Diktbiblioteket </li></ul><ul><li>@ Jonas_Gardell </li></ul>
 81. 81. <ul><li>Vem twittrar och varför? </li></ul>
 82. 82. Twitter för informationssökning <ul><li>Twitters sökmotor </li></ul><ul><li>Twingly Microblog search </li></ul><ul><li>Topsy </li></ul>
 83. 83. Twitter för informationssökning <ul><li>#Hashtag </li></ul><ul><li>En gemensam tag för ett särskilt ämne som alla twittrare använder i diskussionen </li></ul>tagged up can By Marshall Astor - Food Pornographer CC (BY-SA)
 84. 84. Twitter för unga? <ul><li>Twitter en maktfaktor? </li></ul><ul><li>En viktig nyhetskälla? </li></ul><ul><li>En viktigt nätverk? </li></ul>Twitter Power & Chai By Kristal Kraft ~ DenverDwellings' photostream CC (BY-SA)
 85. 85. Våren 2011: Twitter revolution? <ul><li>#Jan25 </li></ul><ul><li>#Egypt </li></ul><ul><li>#Libya </li></ul><ul><li>#Bahrain </li></ul>Libya #feb17 hashtag pic By People's Open Graphics CC (BY-NC)
 86. 86. Twitter från hela världen #Egypt
 87. 87. Twitter från hela världen…
 88. 88. <ul><li>Sök och analysera information </li></ul><ul><li>Testa olika sökmotorer för Twitter </li></ul><ul><li>Vad är aktuellt och diskuteras just nu? </li></ul><ul><li>Är det ett ämne som upprör eller roar? </li></ul><ul><li>Förstår du diskussionen bara genom Twitter? </li></ul>
 89. 89. <ul><li>Sök och analysera information </li></ul><ul><li>#Jan25 #egypt #nuclear #Wikileaks </li></ul><ul><li>Vad handlar hashtagarna om? </li></ul><ul><li>Vilka nyheter eller rykten hittar du? </li></ul><ul><li>Vilka personer twittrar under denna hashtag? </li></ul>
 90. 90. <ul><li>Diskutera </li></ul><ul><li>Är det bra med denna snabba nyhetsspridning? </li></ul><ul><li>Vilka fördelar finns? </li></ul><ul><li>Vilka nackdelar finns? </li></ul>
 91. 91. Källkritik för Twitter <ul><li>Alla kan läsa det du skriver </li></ul><ul><li>Ofiltrerat nyhetsflöde - Kan du lita på allt du läser? </li></ul>Megaphone- Bangkok by chez_worldwide CC (BY-NC-ND)
 92. 92. Lgr11 & Gy2011: <ul><li>Vad står det om it, informationssökning och källkritik i de </li></ul><ul><li>nya läroplanerna? </li></ul><ul><li>I Kolla källans Wiki finns bra citat sammanställda. </li></ul>
 93. 93. OH-mallen <ul><li>Tack för mig! </li></ul><ul><li>Hanna Johansson </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Twitter: @ Hannabiblio </li></ul><ul><li>Presentationen Slideshare: </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/Hannabiblio/ </li></ul><ul><li>Kolla källan </li></ul><ul><li>http:// kollakallan.skolverket.se / </li></ul>

×