Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intranet palvelut Suomessa 2016 - Kaikki tulokset

495 views

Published on

Intranet palvelut Suomessa 2016 -selvitys. Tähän esitykseen on koottu kaikkien kyselyn kysymysten tulokset. Lue lisää blogistamme: https://intranet-ostajanopas.fi/category/intranet-palvelut-suomessa-2016/ . Tässä esityksessä on kuvia, jotka ovat kaapattu tulosjulisteesta, mikä on saatavana myös pdf-muodossa (eli tarkempilaatuisena): https://viidestaso.files.wordpress.com/2016/09/intranet-palvelut-suomessa-2016-selvitys-juliste.pdf

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intranet palvelut Suomessa 2016 - Kaikki tulokset

 1. 1. 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P. Korhonen, North Patrol Oy Lue lisää: intranet-ostajanopas.fi/ intranet-selvitys
 2. 2. 2 1. Selvityksen toteutus & vastaajien taustatiedot 2. Intranetin rooli ja tehtävät 3. Tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet 4. Teknologiaratkaisut 5. Johtaminen ja kehittäminen Sisältö Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 3. 3. 1. Selvityksen toteutus & vastaajien taustatiedot 3 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 4. 4. • Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran. • Verkkokysely touko-kesäkuussa 2016. • Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden intranet-vastaavia blogiemme, sosiaalisen median verkostojen sekä asiakasrekisterimme kautta. Myös kaksi vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan. • Vastauksia: 119 eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa anonyymejä). Selvityksen toteutus 4 • Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä. • Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. • Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman edelliskertaan verrattuna: arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa. Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 5. 5. Vastaajat edustivat organisaationsa viestintää; vain kourallinen tietohallintoa/IT:tä. 5 Viestintäpäällikkö Viestintäsuunnittelija Tiedottaja Verkkotoimittaja Viestinnän asiantuntija Sisäisen viestinnän päällikkö Tietohallintopäällikkö … Internal Communications & Engagement Global Internal Communications Manager Digipäällikkö Digitaalisten palveluiden asiantuntija Digiviestinnän asiantuntija Konseptipäällikkö Yhteisömanageri Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 6. 6. Julkishallinnon osuus vastaajista 52 %, kun yhdistetään ’Julkishallinto’, ’Koulutus’ ja ’Järjestöt’ 6 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 7. 7. 2/3 vastaajista edusti yli 500 henkilön organisaatioita 8 8% 13% 18% 33% 22% 8% Mikä näistä luokista kuvaa organisaationne henkilöstömäärää? alle 50 50-150 150-500 500-2000 2000-10 000 yli 10 000 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 8. 8. Vastaaja- organisaatiot tietotyöläis- painotteisia 10 28% 25% 22% 17% 8% Kuinka suuri osuus henkilöstöstänne on ns. tietotyöläisiä, jotka käyttävät päivittäin pääasiallisena työvälineenään tietokonetta? 100 % henkilöstöstä tietotyöläisiä 80 - 99 % 50 - 80 % 20 - 50 % 0 - 20 % Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 9. 9. Vastaaja- organisaatiot operoivat pääosin Suomessa 11 53% 32% 0%4% 10% Millä maantieteellisellä alueella organisaationne lähinnä toimii? Vain Suomessa Pääasiassa Suomessa Pohjoismaissa Euroopassa Globaalisti Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 10. 10. 2. Intranetin rooli ja tehtävät 12 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 11. 11. 13 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys Intranetinroolijatehtävätorganisaatiossanne. Merkitsekaikkinetehtävät,joihinteilläkäytetäänintranet-kokonaisuutta.
 12. 12. 'Intranet' on organisaation sisäinen digitaalinen toimintaympäristö, joka käsitetään eri organisaatioissa hieman eri tavoin. ('Intranet' voi olla myös useamman teknologia-alustan päällä oleva kokonaisuus.) Alle on listattu tyypillisimpiä intranetien tehtäviä. Vastaa alla olevaan kysymykseen sekä koko kyselyyn jatkossa sen mukaan, mitä teidän organisaatiossanne 'intranet' käsittää. 2.1. Intranetin rooli ja tehtävät organisaatiossanne. Merkitse kaikki ne tehtävät, joihin teillä käytetään intranet-kokonaisuutta.  Organisaatioviestintä: Työnantajan ohjeiden, linjausten, yhteisten politiikkojen ja niiden muutosten viestiminen sekä työnantajan virallinen sisäinen ja strategiaviestintä.  Työohjeiden jakaminen: Prosessien, yksikköjen/segmenttien/divisioonien ja/tai tehtäväroolien toimintapojen ohjeistaminen.  Työnteon johtaminen: Päivittäisten käytännön toimintaprosessien ohjaaminen (ketjuohjaus, tehtävien seuranta, tavoitemittarit jne.).  Ryhmätyö: Intranet työryhmäalustana, jolla erilaiset tiimit työskentelevät yhdessä digitaalisesti.  Sisäinen vuorovaikutus: Projektien, ryhmien, tiimien ja/tai tehtäväroolien sisäinen työyhteisöviestintä ja vertaistuki.  Yhteisön rakentaminen: Yhteisöllisyyden ja yhteisen kulttuurin vahvistaminen.  Extranet: Viestintä ja työskentely ulkoisten sidosryhmien kanssa.  Toimintaympäristön luotaus: Ulkopuolisten sidosryhmien ja ympäristön seuranta (mediaseuranta, asiakaspalaute, markkinakatsaukset, some-kanavien seuranta jne.). Kysymyksenasettelu: Intranetin roolit ja tehtävät 14
 13. 13. Lähes puolia intraneteistä käytetään viikoittain 15 4% 18% 33% 41% 3% Säännölliset käyttäjät. Kuinka suuri osa henkilöstöstänne hyödyntää intranetiä säännöllisesti (vähintään viikoittain)? 0-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 % En osaa arvioida. Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 14. 14. 3. Tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet 16 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 15. 15. Sisällöt ja toiminnallisuudet 44 ominaisuutta neljässä teemassa 17 1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet • Tietosisällöt • Ajankohtaissisällöt • Työkalut 2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen 3. Ryhmätyö 4. Osallistaminen ja yksilöllisyys Kysymykset: A. Mitä tietosisältöjä tai toiminnallisuuksia intranetinne tarjoaa? Kyllä/Ei. B. Arvioi lisäksi kyllä/ei- vastauksestasi huolimatta, aiotteko panostaa tähän lähitulevaisuudessa. Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 16. 16. 18 Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 1/4: Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 17. 17. 19 Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 2/4: Työnteon johtaminen ja ohjaaminen Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 18. 18. 20 Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 3/4: Ryhmätyö Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 19. 19. 21 Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 4/4: Osallistaminen ja yksilöllisyys Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 20. 20. Kaikissa introissa on ohjeita, tiedotteita ja linkkejä työkaluihin 22 TOP 10 Tyypillisimmät ominaisuudet intraneteissä 98 % Sisäisten palvelujen/ tukitoimintojen ohjeistot 97 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset 97 % Henkilöstöohjeet 97 % Linkit järjestelmiin ja työkaluihin 94 % Perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet 89 % Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen 88 % Puhelinluettelo 82 % Vapaamuotoinen keskustelu 81 % Ruokalistat 80 % Tapahtuma- ja/tai koulutus- kalenteri Mitä tietosisältöjä tai toiminnallisuuksia intranetinne tarjoaa? Kyllä/Ei. Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 21. 21. 23 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys Intranetienominaisuksienyleisyys, vuoden2016tuloksetverrattunavuoden2014tuloksiin.
 22. 22. Videot tärkein panostuskohde 24 TOP 10 Tyypillisimmät panostuskohteet % vastaajista ilmoittaa panostavansa tähän intranetin ominaisuuteen tulevaisuudessa. 33 % Videot 32 % Strategiset tunnusluvut/mittarit 31 % Ryhmäkeskustelut/-viestintä (esim. Yammer, Slack, HipChat) 28 % Yksikköjen tai tiimien ryhmätyötilat 27 % Projektiryhmien/työryhmien Ryhmätyötilat 27 % Tunnelmien ja fiilisten jakaminen työarjesta (esim. kuvina ja videoina) 26 % Sosiaalisen median virta/virtoja näytetään intranetin sivuilla 25 % Työdokumenttien yhteistyöstäminen 24 % Johdon päätösten perustelut 24 % Integraatio yhteen tai useampaan liiketoimintajärjestelmään Arvioi lisäksi kyllä/ei- vastauksestasi huolimatta, aiotteko panostaa tähän lähitulevaisuudessa. Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 23. 23. 4. Teknologiaratkaisut 25 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 24. 24. 26 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys Teknologia.Mitäjärjestelmäalustaa/-alustoja intranetinnetoteutuksessakäytetään? Vastaasenmukaan,mitäteidänorganisaatiossanne'intranet'käsittää.
 25. 25. SharePoint suosituin alusta; markkinaosuus kasvanut edelleen 27 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 26. 26. SharePoint- veturina O365- pilvi 28 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 27. 27. Muut-kategorian yksittäiset maininnat alustoista sekä toteuttajien omista CMS- tuotteista ovat laskeneet huomattavasti 29 Mainittuja: Alfresco, IBM Notes/Domino, IBM WebSphere/Connections, Abako Stato, Fujitsu NetCommunity, Innofactor Prime, Sininen Meteoriitti Meteor, Tietotalo Infoweb Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 28. 28. Yli puoleen intraneteistä pääsee millä tahansa laitteella 30 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 29. 29. Pääsy- mahdollisuuksiin yhä useampi tyytyväinen; panostukset mobiilikäytön kehittämiseen 31 Aiotteko lähivuosina parantaa työntekijöidenne mahdollisuuksia päästä käsiksi intranettiin? Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 30. 30. 5. Johtaminen ja kehittäminen 32 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 31. 31. Viestintä omistaa intranetit 33 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 32. 32. Harvaa intranetiä johdetaan strategisesti ja menetelmällisesti 34 Johdetaanko intranetiänne strategisesti ja menetelmällisesti? Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 33. 33. Intranetin johtaminen on käytännössä sisällön- tuotannon johtamista 35 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 34. 34. Vastaajat aikovat lisätä panostuksia seuraaviin intranetin johtamis- ja kehittämistoimenpiteisiin tulevaisuudessa: • 38 % Lähivuosien kehityssuunnitelma/-tiekartta • 24 % Ryhmätyötilojen hallintamalli/politiikka • 22 % Aktiivinen käytön/statistiikan seuranta • 18 % Nimetty yhteisömanageri • 15 % Viestinnällisellä sisällöllä nimetyt vastuulliset ylläpitäjät • 10 % Nimetty viestinnällinen päätoimittaja Jatkossa aiotaan panostaa lähivuosien kehittämisen tiekarttaan 36 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 35. 35. Yhteenveto 37 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 36. 36. Yhteenveto: Suomen intranetit 2016 38 34 % SharePoint 2013 23 % Office365 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys 56 %:iin introista pääsee millä tahansa laitteella Tyypillisimmät ominaisuudet 98 % Sisäisten palvelujen/ tukitoimintojen ohjeistot 97 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset 97 % Henkilöstöohjeet 97 % Linkit järjestelmiin ja työkaluihin 94 % Perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet 89 % Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen 88 % Puhelinluettelo 82 % Vapaamuotoinen keskustelu 81 % Ruokalistat 80 % Tapahtuma- ja/tai koulutus- kalenteri (Selvityksessä yht. 44 ominaisuutta arvioitavana) 65 % viestinnän omistamia Nousussa Johtamisessa 38 % Lähivuosien kehityssuunnitelman/- tiekartan laadinta Ominaisuuksissa 33 % Videot 32 % Strategiset tunnusluvut/mittarit 31 % Ryhmäkeskustelut/- viestintä (esim. Yammer, Slack, HipChat) Teknologioissa SharePoint Pilvipalvelut Rooli ja tehtävät organisaatiossa Teknologia Omistus ja johtaminen 71 % vastuuttanut ylläpitäjät 69 % nimennyt päätoimittajan
 37. 37. 39 Trendit Yhteisöllisyys ja kulttuuri Kuvallisuus Vapaamuotoinen keskustelu Työskentely Saavutet- tavuus Organisaation johtaminen? Lue lisää intranet-trendeistä: http://intranet-ostajanopas.fi/2016/09/27/intranet-megatrendit-2016/
 38. 38. Selvityksen kaikki tulokset ja analyysit http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys 40 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 39. 39. 41 Verkkopalvelu-hankintojen neuvonantaja North Patrol Oy tarjoaa tukea verkkopalvelun tilaajalle internet-, intranet-, extranet- ja verkkokauppa-projekteissa. Autamme asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, vaatimusten määrittelyssä sekä teknologia- ja toimittajavalinnoissa. Toimimme myös projektien läpiviennin tukena ja lopputulosten arvioijana. www.northpatrol.com Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 40. 40. 42 Palvelumme tilaajan tueksi HANKKEEN VALMISTELU KONSEPTI- SUUNNITTELU VAATIMUS- MÄÄRITTELY TEKNOLOGIA- VALINTA KUMPPANI- VALINTA KILPAILUTUKSEN LÄPIVIENTI SOPIMUKSET PROJEKTI- TIIMIN TUKEMINEN TILAAJAN EDUN- VALVONTA HYVÄKSYNTÄ- TESTAUS Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 41. 41. Lisätietoja Hanna P. Korhonen Intranet & Web Communications Specialist, Partner Puh. 050 563 2508 hanna.korhonen@northpatrol.com Twitter: @hannapkorhonen Twitter: @intranetblogi www.northpatrol.com intranet-ostajanopas.fi 43 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys
 42. 42. intranet-ostajanopas.fi 44 Avaimet onnistuneen intranet-projektin läpivientiin Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

×