Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penjadualn pengajaran di sekolah

999 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Penjadualn pengajaran di sekolah

 1. 1. Menentukan apa yang hendak diajarMerancang bagaimana untuk mengajarMencari cara mudah untuk mengajar Pengurusan pengajaran
 2. 2.  Dapatkan pengetahuan yang mantap tentang syarat-syarat dan isi kandungan kurikulum. Rancang pengajaran berdasarkan pengetahuan dan kefahaman pelajar Menekankan pelajar dengan topik baru Sediakan objektif pengajaran yang khusus bagi setiap pembelajaran Mengharapkan satu standard yang tinggi bagi melaksanakan sesuatu tugas
 3. 3.  Untuk menjadi garis panduan bagi membolehkan pelajar mencapai objektif pengajaran menyediakan ringkasan dan idea-idea penting dalam pengajaran Memilih strategi pengajaran yang bersesuaian Merancang segala pengajaran sebagai satu siri aktiviti berurutan secara terancang untuk mengekalkan minat dan perhatian.
 4. 4. Ini adalah garis panduan untuk memudahcara pembelajaran: merancang penggunaan alat bantu mengajar dan contoh untuk menerangkan dan mengajar mengikut isi kandungan. Mereka bentuk prosedur untuk teknik dan strategi pengajaran yang membantu dalam kefahaman. Merancang kaedah dan strategi pengajaran alternatif untuk membantu individu yang berbeza Merancang pelbagai motivasi ekstrinsik yang mengambilkira minat, nilai, sikap dan matlamat pelajar
 5. 5.  Guru perlu menyedia dan menguruskan bilik darjah serta sumber pengajaran yang dirancang dengan baik dapat dilaksanakan dengan berkesan. Guru perlu bijak dalam pengurusan masa dalam bilik darjah dan melibatkan pelajar dalam pelajaran Persediaan awal perlu dijalankan untuk menentukan aktiviti berjalan lancar
 6. 6.  Struktur unit-unit pembelajaran yang sistematik untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah ditulis untuk membantu guru menstruktur pembelajaran kepada mereka dan pelajar. Membantu dalam kelancaran dan penyampaian pengetahuan. Merupakan proses pemikiran
 7. 7.  Boleh diselesaikan dalam 4 bahagian , iaitu:a) Tentukan kurikulum tentang apa yang pelajar akan belajarb) Tentukan pengetahuan sedia ada pelajar sebelum bermulanya pelajaranyang boleh menuju kepada kurikulum baru hari tersebut.c) Tentkuan sekurang-kurangnya satu cara untuk membantu pelajar untuk belajar kurikulum baru itu.d) Tentukan sekurang-kurangnya satu cara untuk menilai hasil pembelajaran pelajar
 8. 8.  Dijadikan tempat guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran(P&P) yang kondusif. Tempat membuat kerja kursus seperti pertukangan,pembaikian dan pembinaan. Bengkel yang berkualiti akan menjadi pencetus idea kepada murid-murid bagi menghasilkan inovasi dan reka cipta.
 9. 9.  Merangsang dan menjana minda pelajar. Dapat mewujudkan suasana yang berlainan daripada belajar di dalam bilik darjah dan dapat menarik minat murid-murid dan guru matapelajaran Kemahiran Hidup. Boleh memberikan pendedahan asas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kepada pelajar Menyampaikan kepentingan kemahiran di dalam kehidupan seharian.
 10. 10.  Memaksimumkan penggunaan kelengkapan di kalangan pelajar terhadap pelajaran inovasi dan reka cipta dengan penyediaan bahan dan alatan tangan yang lengkap. Memberi pengetahuan tentang alatan serta bahan yang akan digunakan dalam kehidupan seharian.
 11. 11.  Ditadbir dengan cekap & berkualiti Organisasi bengkel berfungsi dengan baik Susun atur yang kemas Mempunyai rekod yang lengkap Proses pengajaran dan pembelajaran yang baik
 12. 12.  Organisasi Pentadbiran Organisasi Bengkel
 13. 13. PENGETUA PENOLONG KANANKETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONALGURU PANITIA KHB
 14. 14.  TUGAS PENGETUA - Menentukan peraturan keselamatan sentiasa kemaskini dan dipatuhi. - Memastikan kemalangan yang berlaku diambil tindakan segera. - Mengenalpasti tindakan yang perlu diambil sewaktu kecemasan
 15. 15.  PENOLONG KANAN - Membantu pengetua/guru besar dan pelajar mengenai aspek keselamatan. KETUA PANITIA - Menentukan alat dan perkakas yang digunakan dalam keadaan selamat. - Carta-carta keselamatan makmal/bilik khas dipaparkan. - Memastikan alatan dan bahan beradaa dalam keadaan tersusun - Menentukan kemudahkan asas keselamatan dalam keadaan kemaskini. - Merekod stok dan inventori
 16. 16.  TUGAS GURU KEMAHIRAN HIDUP - Peka kepada kemungkinan berlakunya kemalangan. - Memastikan peraturan makmal sentiasa dipatuhi. - Menentukan alatan/perkakas yang akan digunakan selamat. - Mengawasi penggunaan alat dengan betul. - Memastikan pelajar melakukan kerja amali secara sistematik. - Pastikan alat kawalan dan perlindungan elektrik dalam keadaan selamat.
 17. 17.  Mengurus dan mengendali aktiviti-aktiviti di bengkel Mematuhi peraturan bengkel Membersih & menyenggara Memastikan amalan langkah keselamatan dipatuhi Mengatur jadual bertugas
 18. 18.  FORMEN - Membantu guru mengendalikan aktiviti kelas. - Memastikan pelajar mematuhi peraturan displin di makmal. - Memastikan semua alat cukup bilangannya dan dikembalikan ke tampat asal. - Memastikan makmal/bilik khas berkeadaan bersih dan selamat. - Melaporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan.
 19. 19.  PENOLONG FORMEN - Membantu formen - Mengambil alih tugas formen apabila tidak ada formen. - Memastikan tugas-tugas kumpulan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna.
 20. 20.  Pengisian bengkel perabot Peralatan tangan Mesin / peralatan elektrik Carta / bahan bantu mengajar Bahan mentah Kelengkapan
 21. 21.  MEMBERSIH : aspek fizikal dan mental MENYUSUN ATUR : penyimpanan alatan tangan dan bahan MENILAI : Menilai diri sendiri dan tempat kerja MENDISPLIN : Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas tugas lain yang dimaklumkan guru
 22. 22.  RUANG KERJA YANG SELESA : UNTUK MEMUDAHKAN PERGERAKAN . : CONTOH - KERUSI MEJA PERLU DISUSUN DENGAN TERATUR. TEMPAT KERJA SENTIASA BERSIH DAN SELAMAT : CONTOH - LANTAI TIDAK BASAH DAN BERMINYAK. PENCAHAYAAN YANG CUKUP PENGEDARAN UDARA YANG SEMPURNA . : SEMUA PINTU DAN TINGKAP HENDAKLAH DIBUKA SEMASA KERJA DIJALANKAN.
 23. 23.  MEMPUNYAI STOR : Menyimpan alatan dan bahan sentiasa bersih dan kemas. KAWASAN “ LARANGAN “ : Untuk mesin yang merbahaya seperti mesin gerudi dan mesin canai harus ada/ diwarnakan.
 24. 24.  KESELAMATAN UMUM KESELAMATAN DIRI KESELAMATAN FIZIKAL LANGKAH KESELAMATAN
 25. 25.  SEBELUM - Patuhi arahan guru - Fahami panduan kerja yang ditetapkan SEMASA - Jangan halakan mata alatan yang tajam ke arah diri / rakan SELEPAS - Simpan semua peralatan & bersihkan mesin - Pastikan semua punca kuasa – OFF - Laporkan semua kehilangan/kerosakan alatan
 26. 26.  Bengkel perlu mempunyai organisasi yang terdiri daripada guru dan pelajar. Pelajar perlu menjaga keselamatan dan mengikut perturan yang telah ditetpkan ketika berada di dalam bengkel. Bahan yang berada didalam bengkel perlu tersusun dan teratur.

×