Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isu profesional guru dalam pengajaran matematik

770 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isu profesional guru dalam pengajaran matematik

 1. 1. ISU PROFESIONAL GURUDALAM PENGAJARANMATEMATIK
 2. 2. Pengajaran guru kurang ‘realistic , alive ,accessible”. Kelemahan guru dalam pengetahuanAgihan guru pedagogi isimatematik kandungan yang tidak ISU (PPIK) yang seimbang merupakan disekolah. PROFESIONAL asas dalam GURU DALAM profesion PENGAJARAN perguruan. MATEMATIK Guru kurang Guru memberi Menggunakan perhatian pendekatan dan tradisional dan bimbingan berpusatkan kepada murid guru.
 3. 3. 1. Guru lemah dalam pengetahuanpedagogi. YOU CANT TEACH WHAT YOU DONT KNOW. BUT TOO MANY OF OUR MATHEMATICS TEACHER MAY DOING EXACTLY THAT : TEACHING WHAT THEY DONT KNOW. ( Landmark 1983 education document : a nation at risk )
 4. 4. 2. Pengajaran Guru kurang “realistic , alive andaccessible “. Kurang berhubung dengan kenyataan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Guru kurang memberi pendedahan kepada pelajar. Guru tidak bersedia. KESANNYA ??? PELAJAR MELOPONG…
 5. 5. Penempatan guru mengikut opsyen dan kepakaran. Membimbing Guru murid Cara mempelbagaikan melakukan pendekatangroup discussion Mengatasi dalam dan tutorial. pengajaran. Mengaitkan matematik dengan kehidupan
 6. 6. 3. Guru menggunakan pendekatan tradisonal dan berpusatkan guru. TRADISIONAL BERPUSATKAN PELAJARGaya Guru sebagai penyebar ilmu. Guru sebagai fasilitator.Penyampaian Pelajar kurang peranan Pelajar terlibat dalam proses dalam proses pembelajaran pengajaran dan pembelajaranPenyertaan Guru aktif Pelajar aktif Pelajar pasif. Guru sebagai fasilitatorPenilaian Ujian dan penilaian formal Pemantauan tidak formal secara berkala secara berterusanTempat Terhad dalam bilik darjah Tidak terhad.Kadar Pemikiran lebih tertumpu Pengamal reflektif yangReflektif pada bahan pengajaran dan peka terhadap situasi bilik pembelajaran darjah
 7. 7. SENARIO A PERBEZAAN SENARIO BGuru menentukan tajuk Cara Pelajar berbincang dan penentuan tajuk menentukan tajuk sendiriGuru menulis rangka Cara membina Pelajar berbincang dan rangka karangan membina rangkaGuru menulis isi-isi Cara pengumpulan Pelajar membina rangkakarangan di papan tulis bahan-bahan selepas perbincanganRendah/sedikit Tahap Tinggi penyertaan pesertaTidak dilakukan Penilaian kendiri Dilakukan oleh peserta peserta
 8. 8. Berpusatkan Peranan Inkuri Berpusatkan Guru. dan Main ABM penemuan murid. Kuliah praktikal peranan Penerangan bercerita Kerja Projek Perbincangan lapangan Dan membuat Kumpulan latihan Objektif, kecil tugasan dan sumberObjektif, tugasan pembelajaran dan sumber ditentukan oleh pembelajaran murid.ditentukan oleh guru. Sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran boleh berada di mana-mana.
 9. 9. Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran Memberi peluang Merancang dan pembelajaran. kepada pelajar penilaian belajar secara berterusan secara individu, kumpulan kolaboratif. dan kelas. Strategi ke arah pembelajaran Melibatkan pelajar dalam membentuk Menentukan berpusatkan proses kriteria penilaiansecara kolaboratif murid pembelajaran melalui rundingan antara guru dan berasaskan pelajar. kekuatan dan kelemahan pelajar. Mewujudkan Memberi pelajar prosedur kebebasan pemantauan agar membuat pilihan pelajar tentang bahan bertanggungjawab sumber dan aktiviti ke atas apa yang pembelajaran mereka pelajari.
 10. 10. 4. Guru kurang memberi perhatiandan bimbingan kepada murid Guru membuat tanggapan tidak tepat terhadap pelajar. Guru Guru pilih mempunyai kasih. tanggungjawab lain. Guru tidak terlatih.
 11. 11. BerintegritiKesedaran guru Guru memberi terhadap Cara hak samaratakerjaya sebagai mengatasi. pada semua seorang guru. pelajar. Mengetatkan syarat pengambilan dan memilih calon yang berkualiti. (MEdSI)
 12. 12. 5. Agihan guru matematik yangtidak seimbang disekolah. Perancangan Dan Penempatan Guru Berada Dalam Keadaan Kelam Kabut. Apakah Isunya? Antara Isu-isu ; 1.Menolak tawaran penempatan. 2.Penempatan guru tidak seimbang. 3.Graduan pendidikan menganggur. 4.Campurtangan politik. 5.Salah pemilihan opsyen.
 13. 13. 4.1 Guru Menolak TawaranPenempatanSiva Subramaniam (1997) ; Ramai guru enggan melaporkan diri disekolah yang ditetapkan kerana tidak sanggup berjauhan dengan keluarga terutama mereka yang telah berkahwin dan mempunyai anak. Tidak sanggup berkhidmat di kawasan pendalaman terutamanya di Sabah dan Sarawak. - Mempunyai masalah kesihatan
 14. 14. 4.2 Penempatan Guru Tidakseimbang Bilangan guru wanita di bandar lebih ramai daripada lelaki. Berlaku masalah disiplin / tatatertib. Kekurangan guru lelaki berkelayakan mengikut opsyen.
 15. 15. 4.3 Graduan PendidikanMenganggur Datuk Seri Hishammudin (2007); Lebihan guru kira-kira 6000 orang berpunca dari :i) Pengagihan penempatan guru ke lokasi yangtidak seimbang (mismatch).ii) Pemilihan subjek pengajaran yang sama.Lambakan guru dalam opsyen subjek bukan kritikal dan Tiada penyelerasan antara KPM dengan KPT
 16. 16. 4.4 Campurtangan Politik Pegawai bimbang kehilangan jawatan. Melibatkan negeri yang kuat pengaruh pembangkang. Pertukaran Guru Antara Negeri atau Dalam Negeri.
 17. 17. 4.5 Salah padan dalam opsyen Guru Bahasa Inggeris di bandar mengajar subjek lain. Kekurangan guru Bahasa Inggeris,Matematik dan Sains di luar bandar. Berlaku jurang pendidikan
 18. 18. CARA MENGATASI Perubahan Kurikulum Ijazah Pendidikanberguna untuk pendidikan dan diterima industri. Memberi Penghargaan Kepada Guru YangBerkhidmat di Luar Bandar. Menghadkan Tempoh Berkhidmat di LuarBandar. Pengagihan guru yang seimbang.
 19. 19. APA YANG ADA LIHATDALAM GAMBAR INI???
 20. 20. ISU PERBEZAANSEKOLAH DI KAWASANBANDAR DAN LUARBANDAR
 21. 21. Siti Nur Kamariah (2007) yang mendapati bahawa kelas yang bersih dan lengkap mempengaruhi proses pembelajaran pelajar Kajian Omar Salleh (2005) mendapati bahawa bebanan tugas yang tinggi akan menyukarkan guru-guru member tumpuan kepada pembinaan bahan pengajaran.Aminah (2003) menunjukkan tentang tahapkemudahan yang rendah akan mempengaruhiminat pelajar-pelajar untuk terlibat secaraaktif dalam aktiviti kokurikulum, termasuksukan.
 22. 22. KEMUDAHAN FIZIKAL 4 PERKARA ASAS PENGAJARAN SUMBERPERALATAN DAN MANUSIA PEMBELAJARAN DISEKOLAH. BAHAN

×