Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMERINTAHAN DAN
PENTADBIRAN DALAM ISLAM
D A R I
K U M P U L A N 8
8.I KONSEP PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
8.2 PEMERINTAHAN DAN KEPIMPINAN RASULULLAH DAN
KHULAFA’ AR-RASYIDIN
8.3 INSTITUSI ...
NEXTBACK
Pengenalan :
Kepimpinan Rasulullah dan khulafa’ al-rasyidin merupakan model
pemerintahan kurun terbaik dlm sejara...
- Pemerintahan dan pentadbiran islam berasaskan:
> Akidah
> Syariah
> Akhlak
- Syariah Islam wajib dilaksanakan dalam peme...
TAUHID : Iktiraf seluruh alam semesta ditadbir Allah dan
hanya Allah yang layak disembah.
RISALAH : Undang-undang Allah di...
1.Kemuncak pemerintahan dan pentadbiran bercorak Islam
berlaku selepas penghijrahan Rasulullah SAW dari Makkah
ke Madinah....
8.2.I K E A D I L A N
(M e l e t a k k a n s e s u a t u p a d a
t e m p a t n y a )
BACK
RASULULLAH SAW
-Tidak mengamalka...
8.2.2 K E S A M A R A T A A N
(T i d a k m e m b e z a k a n m a n u s i a
b e r d a s a r k a n d a r j a t a t a u
p a n...
8.2.3 K E B E B A S A N
(B e b a s d a l a m l i n g k u n g a n y a n g
d i b e n a r k a n s y a r a k )
BACK
RASULULLAH...
RASULULLAH SAW
- Rasulullah SAW seorang yang
jujur dalam setiap perkkara.
- digelar sebagai al-Amin sejak
dari kecil .
8.2...
SOALAN ???
> Terdapat beberapa istilah yang digunakan secara bersilih ganti
dalam institusi ketua negara dalam Islam.
Istilah-istilah...
> Asal perkataan ialah khalafa iaitu pengganti kpd org terdahulu /
menggantikan org lain
> Khalifah diertikan sebagai ketu...
> Khalifah juga disebut sebagai imamah .
> Orang melaksanakan / beroleh kuasa dikenali ulil amri @
imam.
> Dalam konteks s...
Elemen berkaitan khalifah dan imamah:
I. Kuasa mutlak adalah milik Allah
2. Khalifah sbg pemegang amanah / wakil utk tadbi...
•
Imarah
Berkait rapat dgn khilafah dan imamah. Ia bererti pemerintah
atau pemimpin umum berkaitan dengan hidup di dunia u...
SOALAN ???
NEXTBACK
Dari segi bahasa :
Mengemukakan sesuatu Perundingan atau
yang difahami dengan permesyuaratan
percakapan
8.4.1 K O N S E P ...
Mengemukakan pandangan yang berbeza-beza dari sudut
pandangan yang pelbagai berkenaan sesuatu permasalahan yang
tertentu u...
* Memberi peluang penyertaan dan penglibatan ahli yang luas dalam setiap keputusan
yang diambil untuk kepentingan, kebaika...
* Melahirkan tindakan bersepadu dalam pelaksanaan keputusan yang
telah dipersetujui bersama.
* Menghormati dan memperkukuh...
> Pentadbiran dan pengurusan berlandaskan sistem perbincangan dan
perundingan dalam menentukan sesuatu keputusan dan tinda...
SOALAN ???
BACK
1. Hisbah dari segi bahasa bermaksud mengira,menimbang,ataupun
menilai.
2. Dari segi istilah syarak hisbah itu menggalakka...
> Mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah.
> Mengawasi budaya pergaulan dan akhlak masyarakat.
> Menjamin k...
> Dalam pentadbiran dan pengurusan sistem pemerintahan,perlu ada hisbah atau
penilaian dan hisbah ini hendaklah dilakukan ...
SOALAN ???
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pemerintahan dan Pentadbiran Dalam Islam

26,439 views

Published on

My 1st presentation, with my Group 8 :D

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pemerintahan dan Pentadbiran Dalam Islam

 1. 1. PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN DALAM ISLAM D A R I K U M P U L A N 8
 2. 2. 8.I KONSEP PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN 8.2 PEMERINTAHAN DAN KEPIMPINAN RASULULLAH DAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN 8.3 INSTITUSI PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN 8.4 SYURA 8.5 HISBAH I S I K A N D U N G A N NEXTBACK
 3. 3. NEXTBACK Pengenalan : Kepimpinan Rasulullah dan khulafa’ al-rasyidin merupakan model pemerintahan kurun terbaik dlm sejarah Islam dan mengandungi ‘qudwah hasanah ’ “Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik” (al-Ahzab: 21) Sabda Rasulullah s.a.w, maksudnya: “Sahabat-sahabat diibaratkan bintang-bintang di langit. Sekiranya kamu mengikut mereka, nescaya akan mendapat petunjuk”
 4. 4. - Pemerintahan dan pentadbiran islam berasaskan: > Akidah > Syariah > Akhlak - Syariah Islam wajib dilaksanakan dalam pemerintahan dan pentadbiran Islam. 8.I K O N S E P P E M E R I N T A H A N d a n P E N T A D B I R A N NEXTBACK
 5. 5. TAUHID : Iktiraf seluruh alam semesta ditadbir Allah dan hanya Allah yang layak disembah. RISALAH : Undang-undang Allah disampaikan melalui rasul-Nya dalam bentuk kitab suci. KHILAFAH : Manusia Sebagai wakil Allah di muka bumi dan jalankan amanahNya dalam batasan yang ditetapkan. 8.I .I P R I N S I P -P R I N S I P P E M E R I N T A H A N d a n P E N T A D B I R A N I S L A M BACK
 6. 6. 1.Kemuncak pemerintahan dan pentadbiran bercorak Islam berlaku selepas penghijrahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. 2.Pemerintahan tersebut diteruskan dalam pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin iaitu yang terdiri daripada generasi para sahabat. 3. Pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin berteraskan prinsip KEADILAN, KESAMARATAAN, KEBEBASAN, dan KETELUSAN 8.2 P E M E R I N T A H A N & K E P I M P I N A N R A S U L U L L A H S A W & K H U L A F A A L - R A S Y I D I N BACK
 7. 7. 8.2.I K E A D I L A N (M e l e t a k k a n s e s u a t u p a d a t e m p a t n y a ) BACK RASULULLAH SAW -Tidak mengamalkan kronisme -Melantik wakil daripada puak-puak lain utk jawatan na’ibin/nawwab -Seorang ketua hakim yang adil • KHULAFA AL-RASYIDIN - Menghadiri ke mahkamah utk menghadapi perbicaraan di hadapan para hakim - Khalifah Ali menerima keputusan hakim yang menyebelahi orang Yahudi - Khalifah Umar menjadikan kemampuan sbgai asas percukaian dan kelayakan utk mendapatkan pembahagian sara hidup atau ‘ata’
 8. 8. 8.2.2 K E S A M A R A T A A N (T i d a k m e m b e z a k a n m a n u s i a b e r d a s a r k a n d a r j a t a t a u p a n g k a t ) BACK RASULULLAH SAW - Persamaan (musawwah) ada kaitan bahawa umat Islam adalah bersaudara. Hak dan kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama dan yang membezakannya adalah taqwa. KHULAFA AL- RASYIDIN - Hak rakyat dilayan sama rata/adil - Orang kafir zimmi tidak boleh dizalimi - Orang Islam diwajibkan bayar zakat , manakala kafir zimmi dikenakan jizyah.
 9. 9. 8.2.3 K E B E B A S A N (B e b a s d a l a m l i n g k u n g a n y a n g d i b e n a r k a n s y a r a k ) BACK RASULULLAH SAW - Memberi peluang kepada para sahabat mengemukakan pandangan dalam membuat keputusan KHULAFA AL- RASYIDIN - Khalifah Abu Bakar berpesan pada Usamah , panglima tentera islam agar tidak mengganggu masyarakat lain beribadat - Khalifah Umar telah memberi jaminan kepada penduduk Ila’ terhadap diri , harta, gereja dan lambang salib mereka.
 10. 10. RASULULLAH SAW - Rasulullah SAW seorang yang jujur dalam setiap perkkara. - digelar sebagai al-Amin sejak dari kecil . 8.2.4 K E T E L U S A N KHULAFA AL-RASYIDIN - Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak melantik kaum kerabat mereka memegang jawatan penting dalam pentadbiran - Khalifah Ali bersikap tegas dlm pengurusan harta baitulmal apabila menolak permintaan saudaranya utk mendapatkan peruntukan harta baitulmal. - Khalifah Usman menjawab segala kecaman yg diterimanya di khalayak ramai
 11. 11. SOALAN ???
 12. 12. > Terdapat beberapa istilah yang digunakan secara bersilih ganti dalam institusi ketua negara dalam Islam. Istilah-istilah tersebut ialah : -Khilafah -Imamah -Imarah 8.3 I N S T I T U S I P E M E R I N T A H A N & P E N T A D B I R A N NEXTBACK
 13. 13. > Asal perkataan ialah khalafa iaitu pengganti kpd org terdahulu / menggantikan org lain > Khalifah diertikan sebagai ketua negara / masyarakat > Saidina Abu Bakar merupakan pemegang jawatan khalifah pertama dlm pemerintahan Islam selepas kewafatan Rasulullah. > Hakikatnya, umat Islam merupakan khalifah yg bertanggungjawab melaksanakan amanah bg mentadbir, mengurus, memakmurkan bumi seterusnya melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar > Nabi Adam – khalifah pertama (manusia) Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu sia-sia sahaja? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (al-Mukminun:115) 8.3.I K H I L A F A H NEXTBACK
 14. 14. > Khalifah juga disebut sebagai imamah . > Orang melaksanakan / beroleh kuasa dikenali ulil amri @ imam. > Dalam konteks sekarang dikenali sbg. sultan, raja, perdana menteri dsb. “Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada Ulil-Amri dari kalangan kamu.”(an-Nisaa: 59) 8.3.2 I M A M A H NEXTBACK
 15. 15. Elemen berkaitan khalifah dan imamah: I. Kuasa mutlak adalah milik Allah 2. Khalifah sbg pemegang amanah / wakil utk tadbir alam 3. Tujuan khalifah ialah utk memastikan manusia bertindak sejajar dgn Allah dan Rasul 4. Hukum menegakkan imamah Islam adalah wajib. Tugas Khalifah dan Imam terhadap alam: - mewujudkan kesejahteraan - tidak berlaku zalim - tidak rakus dalam menikmati hasil alam sehingga melakukan - pencemaran dan kemudharatan - mengkaji alam utk kebaikan dan mengenal Allah - Berhati-hati dlm menikmati alam ini kerana ia adalah amanah - memahami alam tidak kekal, tetapi akhirat tempat kembali dan kekal NEXTBACK
 16. 16. • Imarah Berkait rapat dgn khilafah dan imamah. Ia bererti pemerintah atau pemimpin umum berkaitan dengan hidup di dunia utk kesejahteraan akhirat spt raja, perdana menteri, dsb. Kesimpulan: > Khilafah, imamah dan imarah ialah konsep yg berkaitan dgn pentadbiran, pemerintahan dan jawatan dlm Islam Ianya bertanggungjawab: -Memelihara kebajikan masyarakat - Memastikan mereka mentaati syariat - Mencotohi kehidupan Rasulullah - Menegakkan amar maaruf dan nahi mungkar 8.3.2 I M A R A H NEXTBACK
 17. 17. SOALAN ??? NEXTBACK
 18. 18. Dari segi bahasa : Mengemukakan sesuatu Perundingan atau yang difahami dengan permesyuaratan percakapan 8.4.1 K O N S E P S Y U R A NEXTBACK shawwara istisyarah
 19. 19. Mengemukakan pandangan yang berbeza-beza dari sudut pandangan yang pelbagai berkenaan sesuatu permasalahan yang tertentu untuk dibincangkan oleh mereka yang berkelayakan dan berkepakaran dalam permasalahan tersebut bagi mencari pandangan yang paling benar dan tepat sebagai penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan semua pihak yang terlibat D A R I S E G I I S T I L A H NEXTBACK
 20. 20. * Memberi peluang penyertaan dan penglibatan ahli yang luas dalam setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan, kebaikan dan kebajikan semua. * Mengelakkan amalan diskriminasi dan berpuak-puak. * Sepakatan idea adalah lebih baik daripada berpusat kepada individu dan kumpulan kecil tertentu. Sesuatu isu, cabaran, halangan dan masalah itu dapat dilihat secara menyeluruh dari pelbagai sudut dan terperinci. * Bertanggungjawab mengurangkan kesilapan dan kesalahan dalam membuat sesuatu keputusan penting. * Memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni seperti sifat ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Setiap individu memberikan sumbangan terbaik dari segi idea dan mereka bertanggungjawab pula untuk bertindak melaksanakan keputusan itu. K E P E N T I N G A N &K E B A I K A N S Y U R A NEXTBACK
 21. 21. * Melahirkan tindakan bersepadu dalam pelaksanaan keputusan yang telah dipersetujui bersama. * Menghormati dan memperkukuhkan budaya ilmu, profesionalisme dan kepakaran. * Agen pembangunan diri, keluarga, masyarakat, organisasi dan negara. Pembangunan bersepadu antara unsur kejasmanian dengan kejiwaan, individu dengan masyarakat, manusia dan alam, kebendaan dan kerohanian serta keduniaan dan keakhiratan. * Memupuk dan memperkukuh persepakatan dan perpaduan atas dasar hormat menghormati, kasih mengasihi, muhibah dan persaudaraan (ukhuwah Islamiah). NEXTBACK
 22. 22. > Pentadbiran dan pengurusan berlandaskan sistem perbincangan dan perundingan dalam menentukan sesuatu keputusan dan tindakan (Mushawarah). > Keputusan dan ketetapan dalam pemerintahan dibuat melalui persetujuan hasil daripada perbincangan.(Mudhakarah). > Kesepekatan , kesefahaman dan kesatuan pendapat serta pandangan dalam menangani dan menyelesaikan sesuatu isu atau permasalahan . (Wihdat al- Fikr) > Menjadikan Al-Quran dan al-Sunnah sebagai asas sandaran dan sumber rujukan. > Mengugunakan kebijaksanaan hikmah dan sifat lemah lembut.(Mawizah). > Keputusan dan tindakan yang diambil hendaklah mengutamakan kepentingan (Maslahah Ammah) > Menghormati dan menghargai pandangan , pendapat serta nasihat yang diketengahkan oleh orang lain . 8.4.2 P R I N S I P -P R I N S I P S Y U R A NEXTBACK
 23. 23. SOALAN ??? BACK
 24. 24. 1. Hisbah dari segi bahasa bermaksud mengira,menimbang,ataupun menilai. 2. Dari segi istilah syarak hisbah itu menggalakkan perlakuan kebaikan apabila ternyata perlakuan ini diabaikan dan mencegah daripada kemungakaran apabila perbuatan ini dilakukan dengan ketara. 3. Hisbah juga sebagai sebuah institusi merujuk kepada sebuah badan yang menjalankan fungsi pengawasan bagi menggalakkan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran. 4. Bidang tugas hisbah termasuk ke dalam tugas keagamaan contohnya yang dikaitkan dengan kewajipan amar makruf nahi mungkar. 8.5.1 K O N S E P H I S B A H NEXTBACK
 25. 25. > Mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. > Mengawasi budaya pergaulan dan akhlak masyarakat. > Menjamin kebersihan dan memelihara kesihatan awam. > Menyelia kedudukan bangunan dan keselesaan jalan raya. > Mencegah penindasan dan penganiayaan terhadap golongan yang lemah. > Mengawasi perjalanan kilang-kilang perusahaan dan kemahiran serta mengawal mutu hasil pengeluaran. > Mengawasi kegiatan ekonomi dan suasana di pasar. > Mengawasi tingkah laku guru terhadap anak didiknya. > Memastikan kesejahteraan hidup rakyat jelata. > Mengawasi kegiatan pemimpin negara dan orang bawahannnya F u n g s i m u h t a s i b t e l a h d i s u s u n s e m u l a d a l a m b e n t u k y a n g l e b i h s i s t e m a t i k d a n m u d a h d i f a h a m i . NEXTBACK
 26. 26. > Dalam pentadbiran dan pengurusan sistem pemerintahan,perlu ada hisbah atau penilaian dan hisbah ini hendaklah dilakukan untuk: -mengesan pelaksanaan -meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan yang diberikan. > Mengenal pasti segala kelemahan dan kesulitan yang menyebabkan timbulnya masalah atau kegagalan dan berusaha menyusun strategi baharu bagi mencapai kejayaan. > Mengesan kesilapan serta membuat pembetulan,kemudian mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelak supaya kesilapan yang sama tidak berulang pada masa akan datang. > Menilai pencapaian serta prestasi dalam pengurusan dan pentadbiran dan dalam masa yang sama mengatur strategi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. > Mendengar komen daripada rakyat jelata dengan ikhlas dan menilainya kemudian mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbaiki keadaan. > Mengambil tindakan perlu untuk membendung segala amalan yang tidak sihat serta perbuatan salah laku yang menjejaskan pengurusan dan pentadbiran negara. 8.5.2 P r i n s i p -p r i n s i p h i s b a h NEXTBACK
 27. 27. SOALAN ???

×