Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO I GRAMATIKA AT PAGBASA

I.

MGA INAASAHANG BUNGA ( SA BAWAT ARAW) A.

Nabibigyang-...
Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo?
B. Pagganyak

C.Paglalahad -

Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at pag...
4.Alahas
5.sapatos
C. Pabalikan ang tekstong lunsaran

- Ibigay ang pamatnubay na tanong:

Paano napauunlad o nalilinang a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lp filipino

722 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lp filipino

  1. 1. BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO I GRAMATIKA AT PAGBASA I. MGA INAASAHANG BUNGA ( SA BAWAT ARAW) A. Nabibigyang-hinuha ang kahulugang maaaring ipinahihiwatig ng pamagat B. Natutukoy ang mahahalagang impormasyong nakapaloob sa teksto C. Naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa binasa D. Nakikilala ang relasyon ng sumulat sa mambabasa sa tulong ng mga tiyak na bahagi E. Natutukoy ang mga salitang ginagamit sa pagbubuo ng pangungusap III. II. PAKSA / MGA KASANAYAN / KAGAMITAN Paksa : Ekonomiya at Kabuhayan Pamagat: Industriya at Pangangalakal : Mga Suliraning Nakaaapekto sa Kalakalan ng Pilipinas Uri ng Teksto : Informativ Kagamitan : Mga larawan Gamit ng Wika : Pagbibigay ng impormasyon, pagpapaliwanag Instruktura ng Wika : Mga ginagamit na panaguri sa pagbubu ng pangungusap Halagang Pangkatauhan :Pagpapabuti’t pagpapaunlad ng mga local na produkto II. PROSESO NG PAGKATUTO Unang Araw A. Panimulang Gawain - Pagpapakita ng iba’t ibang larawan ng kalakalan - Pagtalakay: a. Tungkol saan ang larawan? b. Anong kaisipan ang maaaring isinasaad ng larawan? c.
  2. 2. Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo? B. Pagganyak C.Paglalahad - Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at paghihinuha sa kahulugang maaaring ipinahihiwatig nito. D.Pangkatang Gawain ( Tingnan sa: Gawain Para sa Paksang-Aralin – ) Pangkat 1 – Ipabigay ang kahulugan ng pamagat ng tekstong lunsaran at nais ipahiwatig nito. “ Industriya at Pangangalakal” Pangkat 2 - Cycle Map Panuto: Ipaliwanag ang bawat yugtong napapaloob sa cycle map. Pangkat 3 - Pagbubuo sa Tsart Pangkat 4 - Data Retrieval Chart E. Pagpapabasa sa tekstong lunsaran Basahin ang tekstong lunsaran: “ Industriya at Pangangalakal ” ( Tingnan sa Gawain Para sa Paksang-Aralin ) Page 1 Cont. Lesson Plan 2 Ikalawa at Ikatlong Araw A. Pagtalakay sa Aralin Panimulang Gawain: Piccing Together Ideas - Itugma sa larawan ang mga sumusunod na salita. B. Pagganyak: Rank Order - Isaayos ayon sa nais na pagkakasunud-sunod ang mga produktong sa inyong palagay mabiling-mabili. 1.bag 2.damit 3.pabango
  3. 3. 4.Alahas 5.sapatos C. Pabalikan ang tekstong lunsaran - Ibigay ang pamatnubay na tanong: Paano napauunlad o nalilinang ang isang produkto? - Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi naunawaan batay sa pagkakagamit nito sa teksto. D. Pagpapalalim ng Kaalaman IV. EBALWASYON - Magbigay ng pagsubok na pangkatang Gawain. pagminina tela lubid telepono paggugubat pagtatanim paglilingkod sa mamamayan paglinang sa likas V.Pangkatang Gawain ( makikita sa Gawain Para sa Paksang-Aralin ) Pangkat 1 - Double Bubble Map Pangkat 2 - Circle Map Pangkat 3 - Chart Grid Pangkat 4 - Pagpili ng mga bahaging nagpapahayag ng opinion mula sa teksto. Ikaapat at Ikalimang Araw - Pagpapatuloy sa talakayan sa aralin - Pagsusuri ng teksto batay sa tiyak na katangian at uri nito - Pagbibigay input

×