Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PETA
PETA IALAH GAMBAR ATAU LUKISAN YANG MENUNJUKKAN SESUATU KAWASAN DI
PERMUKAAN BUMI SEBAGAIMANA YANG DILIHAT DARI UDARA...
CIRI-CIRI TERSEBUT DAPAT DIREKODKAN DALAM PETA DENGAN MENGGUNAKAN SIMBOL .
PENGGUNAAN SIMBOL PADA PETA MEMBOLEHKAN KITA ME...
CONTOH SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PETA.
WARNA CIRI GEOGRAFI
BIRU SUNGAI,PAYA , TASIK ,LAUT
HIJAU HUTAN,TUMBUH –
TUMBUH...
* LANGKAH-LANGKAH MELUKIS PETA LAKAR
 LUKIS RANGKA WAWASAN YANG HENDAK DILUKIS
 PILIH SKALA YANG SESUAI. PETA LAKAR BIASANYA TIDAK MEMERLUKAN
SKALA
 PILIH S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GEOGRAFI

416 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GEOGRAFI

  1. 1. PETA PETA IALAH GAMBAR ATAU LUKISAN YANG MENUNJUKKAN SESUATU KAWASAN DI PERMUKAAN BUMI SEBAGAIMANA YANG DILIHAT DARI UDARA . PETA DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN TABURAN CIRI GEOGRAFI,IAITU CIRI FIZIKAL DAN CIRI BUDAYA SESUATU TUMBUH- TUMBUHAN SEMULA JADI . CIRI FIZIKAL IALAH CIRI SEMULA JADI SEPERTI BENTUK BENTUK MUKA ,SALIRAN DAN TUMBUH- TUMBUHAN. CIRI BUDAYA IALAH CIRI BUATAN MANUSIA SEPERTI BANGUNAN ,TANAMAN DAN PENGANGKUTAN .
  2. 2. CIRI-CIRI TERSEBUT DAPAT DIREKODKAN DALAM PETA DENGAN MENGGUNAKAN SIMBOL . PENGGUNAAN SIMBOL PADA PETA MEMBOLEHKAN KITA MENDAPAT MAKLUMAT SESUATU CIRI DENGAN CEPAT,MUDAH DAN BERKESAN . JENIS- JENIS SIMBOL YANG DIGUNAKAN IALAH SIMBOL TITIK,SIMBOL GARISAN , SIMBOL KAWASAN DAN SIMBOL BERGAMBAR . PETUNJUK JUGA DISEDIAKAN PADA SETIAP PETA UNTUK MENERANGKAN MAKNA SIMBOL YANG DIGUNAKAN. SINGKATAN JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN CIRI-CIRI FIZIKAL DAN BUDAYA . WARNA TERTENTU JUGA DIGUNAKAN UNTUK MELAMBANGKAN SESUATU CIRI DALAM PETA . SINGKATAN CIRI GEOGRAFI A. ALUR B.P. BALAI POLIS Bt. BUKIT G. GUNUNG Hosp. HOSPITAL Kg. KAMPUNG Ldg. LADANG P.D. PEJABAT DAERAH P.P PEJABAT POS Pmtg. PERMATANG Pt PARIT
  3. 3. CONTOH SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PETA. WARNA CIRI GEOGRAFI BIRU SUNGAI,PAYA , TASIK ,LAUT HIJAU HUTAN,TUMBUH – TUMBUHAN PERANG TANAH TINGGI HITAM BANGUNAN MERAH JALAN RAYA CONTOH WARNA LAZIM DIGUNAKAN DALAM PETA
  4. 4. * LANGKAH-LANGKAH MELUKIS PETA LAKAR
  5. 5.  LUKIS RANGKA WAWASAN YANG HENDAK DILUKIS  PILIH SKALA YANG SESUAI. PETA LAKAR BIASANYA TIDAK MEMERLUKAN SKALA  PILIH SIMBOL,WARNA, DAN SINGKATAN YANG SESUAI UNTUK MELAMBANGKAN CIRI-CIRI FIZIKAL DAN BUDAYA YANG TERDAPAT DI KAWASAN YANG HENDAK DILUKIS .  LUKIS SIMBOL WARNA DAN SINGKATAN YANG TELAH DIPILIH  LENGKAPKAN PETA DENGAN ARAH MATA ANGIN UTARA ,SKALA PETA ,PETUNJUK,DAN TAJUK YANG SESUAI . PENTAFSIRAN PETA

×