Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HEYBELİADA’da DEPREMLERİN TARİHİ ve DEPREM TEHLİKESİ

2,805 views

Published on

BU SUNU İSTANBUL ADALAR İLÇESİ HEYBELİADA İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. SUNU AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’NİN, MARMARA’NIN VE İSTANBUL’UN MARUZ KALABİLECEĞİ DEPREM TEHLİKESİ HAKKINDA BİLGİLER DE İÇERMEKTEDİR.

Published in: Science
 • Be the first to comment

HEYBELİADA’da DEPREMLERİN TARİHİ ve DEPREM TEHLİKESİ

 1. 1. H. EYİDOĞAN Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN https://tr.linkedin.com/in/halukeyidogan Heybeliada Ruhban Okulu, 1894
 2. 2. BU
SUNU
İSTANBUL
ADALAR
İLÇESİ
 HEYBELİADA
İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR.
 SUNU
AYNI
ZAMANDA
TÜRKİYE’NİN,
 MARMARA’NIN
VE
İSTANBUL’UN
MARUZ
 KALABİLECEĞİ
DEPREM
TEHLİKESİ
 HAKKINDA
BİLGİLER
DE
İÇERMEKTEDİR.
 H. EYİDOĞAN
 3. 3. DEPREMDEN

KORUNMAK

ve
 GÜVENLİ
YAŞAM
İÇİN……
 PLANLI
YERLEŞ
 +
 MÜHENDİSLİK
KULLAN
 +
 YAPI
DENETİMİ
YAP
 +
 EĞİTİM
AL
 +
 GERÇEK
SİGORTA
YAP
 H. EYİDOĞAN
 4. 4. ÖNCE,
YERKÜREMİZDEKİ
DEPREMLERİN
 DAĞILIMINA
BİR
BAKALIM.
 ACABA
NERELERDE
DAHA
ÇOK
DEPREM
OLUYOR?
 H. EYİDOĞAN JAPONYA-FUKUŞİMA, 2013 BİNGÖL, 2003
 5. 5. Sarı Renk: Deprem Kuşağı Kırmızı Nokta: Volkan Mavi Çizgi: Levha Sınırı Siyah Çizgi: Alp-Himalaya Kuşağı Deprem kuşaklarından Alp-Himalaya deprem kuşağı (siyah renkli elips) Türkiye’yi de içerisine almaktadır. Bu kuşak dünyadaki büyük depremlerin %17’sini, sayı olarak da %5-6’sını barındırır.H. EYİDOĞAN
 6. 6. Dünya
Üzerindeki
Deprem
Kuşakları
ve
 Çevresinde
Olan
Toplam
Depremlerin
 Sayısal
(İstaTksel)
Dağılımı
Hakkında
Bilgi
 Edinelim.
 Kaynak:
USGS,
ABD

 H. EYİDOĞAN
 7. 7. BÜYÜKLÜK ETKİ YILLIK SAYISI < 2.0 Hissedilmez ancak kaydedilir 600.000 2.0 - 2.9 Özel durumlarda hisedilebilir 300.000 3.0 - 3.9 Az sayıda kişi hisseder 49.000 4.0 - 4.9 Çok sayıda insan hisseder 6.000 5.0 - 5.9 Hasar yapabilir 800 6.0 - 6.9 Hasar yapar 270 7.0 - 7.9 Büyük deprem. Yaygın hasar yapar. 18 > 8.0 Çok büyük deprem. Yakın alanda çok büyük hasar yapar. 1-2 KuvvetliDepremKüçükDepremÇokKüçük Deprem H. EYİDOĞAN
 8. 8. H. EYİDOĞAN
 9. 9. AFRİKA VE ARAP KITALARI YILDA 15-20 mm KADAR KUZEYE HAREKET EDER. BU İTME NEDENİYLE AVRASYA KITASINA TOSLAYAN ANADOLU KITASI EZİLİR VE ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN KIRILIR (FAYLANIR). BU FAYLAR HER BÜYÜKLÜKTE DEPREM YARATIR. BU EZİLME VE KIRILMA SIRASINDA KUZEY ANADOLU FAYI (KAF) VE DOĞU ANADOLU FAYI (DAF) ÜZERİNDEN ANADOLU KITASI YILDA 25 mm HIZLA BATIYA KAYAR VE ÇOK SAYIDA KIRILMALAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA DEPREM OLUŞUR. 25 mm/yıl H. EYİDOĞAN AVRASYA ANADOLU AFRİKA ARAP
 10. 10. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDE SON 110 YILDA (1905-2015) OLUŞAN VE BÜYÜKLÜĞÜ M≥5.0 OLAN DEPREMLERİN KONUMLARI. DEPREM SAYISI 599 DİR. H. EYİDOĞAN
 11. 11. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDE SON 110 YILDA (1905-2015) OLUŞAN VE BÜYÜKLÜĞÜ M≥4.0 OLAN DEPREMLERİN KONUMLARI. DEPREM SAYISI 5160 DIR. H. EYİDOĞAN
 12. 12. 1900 YILI ÖNCESİ (TARİHSEL DÖNEM) VE 1900 YILI SONRASI (ALETSEL DÖNEM) KAYDEDİLMİŞ DEPREM VERİLERİNDEN OLASILIKSAL YÖNTEM KULLANILARAK HESAPLANAN TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE BÖLGELERİ HARİTASI. BU HARİTA 50 YILDA %10 AŞILMA OLASILIĞINA GÖRE MARUZ KALINACAK DEPREM TEHLİKESİNİN MAKRO ÖLÇÜDE DAĞILIMIDIR. 1996 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BU HARİTA 20 YAŞINDADIR VE GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMİŞTİR. BU HARİTANIN TÜRKİYEN’NİN MÜHENDİSLİK İHTİYAÇLARINA GÖRE DAHA AYRINTILI OLARAK YENİDEN HESAPLANMASI GEREKİR. H. EYİDOĞAN
 13. 13. 1343 (%48) belediye I. derece, 557 (%20) belediye II. derece deprem bölgelerindedir Nüfusu 1 milyondan fazla olan ve I. ve II. derece deprem bölgelerinde bulunan il sayısı 11 dir. H. EYİDOĞAN TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE BÖLGELERİ
 14. 14. Mevcut
Deprem
Tehlike
Bölgeleri
Haritasına
Göre
Deprem
 Tehlike
Derecelerinin
Alan,
Nüfus,
Endüstri
Merkezleri
ve
 Barajlara
Göre
Dağılımı
 H. EYİDOĞAN
 15. 15. Yerleşimlerimizde Neden Deprem Güvenliği Sorunu Var? •  Risk ve Müdahale Yönetim politikasının yetersizliği •  İmar/Şehircilik ve Afet mevzuatının yetersizliği •  Deprem yönetmeliklerinin uygulamasındaki sorunlar •  Plansız yerleşmeler •  Yetersiz Denetim •  Herkesin yapı üretebilmesi, müteahhitlik sistemi •  Profesyonel mühendislik sisteminin kurulamaması •  Kötü malzeme ve kötü işçilik •  Deprem sigortası sistemindeki yetersizlikler •  Her seviyede eğitim eksikliği •  Yerel yönetimlerin görev tanımı, yetki ve sorumluluklarındaki belirsizlikler •  Sürdürülebilirlik kavramının yerleşememesi •  Politik müdahaleler •  Göç (Ülke, Bölge ve Kent Planlarının bir arada ele alınamaması) H. EYİDOĞAN
 16. 16. 1500‐2010
YILLARI
ARASINDA
 MARMARA‐İSTANBUL‐ADALAR’IN
 TARİHSEL
VE
GÜNCEL
DEPREM
ETKİNLİĞİ
 H. EYİDOĞAN
 17. 17. Bilimsel
Araş^rmalara
Göre
Marmara
 Bölgesinde
Son
2015
Yılda
Büyüklüğü
M≥6.8
 Olan
44
Adet
Yıkıcı
ve
Ölümcül
Deprem
Oldu
 H. EYİDOĞAN Armijo ve diğ, 2002; Ambraseys, 2002; Parsons, 2004
 18. 18. 1500-1800 Yılları Arasında Marmara Bölgesi Depremlerin İllere Göre Sayısı (Ana Deprem ve Artçı Depremler Dahil) YER
 SAYI
 İstanbul

 46
 Marmara
 4
 İzmit
 2
 Saros
 4
 Edirne
 5
 Bursa
 1
 Tekirdağ
 1
 Biga
 4
 Trakya
 4
 Balıkesir
 1
 Çanakkale
 1
 H. EYİDOĞAN (Ambraseys & Finkel, 1995)
 19. 19. 1700‐1900
YILLARI
ARASINDA
OLAN
BÜYÜK

 DEPREMLERİN
YERLERİ.

 H. EYİDOĞAN
 20. 20. 1900‐1999
Tarihleri
Arasında
Marmara’da
Olmuş
ve
 Büyüklükleri
6.0
ve
Daha
Büyük
Olan
Depremler
 H. EYİDOĞAN
 21. 21. H. EYİDOĞAN 3 Eylül 2006-30 Eylül 2010 tarihlerinde Marmara’da kaydedilen ve büyüklükleri 1.0-M-5.0 arasında olan deprem sayısı 5292 adetdir. TÜRDEP Projesi Çerçevesinde TÜBİTAK-MAM/AFAD Tarafından Kurulan 36 Deprem İstasyonu ile Kaydedilen Deprem Faaliyeti
 22. 22. İSTANBUL
VE
ÇEVRESİNİ
TEHDİT
EDEN
KUZEY
MARMARA
FAYI
 ÜZERİNDE

EYLÜL
2006‐
EKİM
2010
TARİHLERİ
ARASINDA
 KAYDEDİLEN
VE
BÜYÜKLÜKLERİ
1.0
İLE
5.0
ARASINDA
DEĞİŞEN
 DEPREM
ETKİNLİĞİNİN
DAĞILIMI
 H. EYİDOĞAN K U Z E Y M A R M A R A F A Y I
 23. 23. BÜTÜN BU TARİHSEL VE ALETSEL (GÜNCEL) DEPREM VERİLERİ, DENİZ DİBİ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE SİSMİK ÇALIŞMALAR, DEPREM İSTATİSTİĞİ HESAPLARI BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, MARMARA’DA DEPREM TEHLİKESİ İÇİN ŞU OLASILIKSAL SAPTAMA YAPILIYOR H. EYİDOĞAN
 24. 24. TARİHSEL
VE
GÜNCEL
DEPREM
VERİLERİNE
GÖRE
 MARMARA’DA
OLASILIKSAL
DEPREM
TEHLİKESİ
 H. EYİDOĞAN 1999 DEPREMLERİNİN ETKİLEME ÖZELLİKLERİ VE FARKLI YÖNTEMLER HESABA KATILDIĞINDA MARMARA DENİZİ TABANINDA 7 VE DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN 2004-2034 YILLARI ARASINDA OLMA OLASILIĞI % 35 İLE % 70 ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR.
 25. 25. PEKİ, İSTANBUL’UN PRENS ADALARI OLARAK ADLANDIRILAN 9 ADADAN OLUŞAN ADALAR İLÇESİNDE VE HEYBELİADA’DA DEPREM TARİHİ VE DEPREM TEHLİKESİ VE İÇİN NE BİLİYORUZ? H. EYİDOĞAN
 26. 26. PRENS
ADALARI
 •  9 ada ve 1.133 hektar alan. Adalar yaşları 420 ile 490 milyon yıl arasında değişen Ordovisiyen-Silüriyen yaşlı sağlam kayaların üzerine oturuyor. •  130 bin yıl önce buzul çağının sonunda Karadeniz’den gelen su Marmara çukuruna (göl) doluyordu. Bu arada Marmara Denizinin kuzeyini doğu-batı doğrultusunda geçen Kuzey Anadolu Fayı daha da gelişti ve Adalarımızın güneyinde bugünkü yerini aldı. 10 bin yıl önce, süregiden su gelişi ile Marmara Gölü, Marmara Denizine dönüştü. Böylece bugünkü Adalarımız da son şeklini aldı. •  Bugün 8.500 yıllık kültürel tarihi barındıran İstanbul’un güneyindeki Adalar İlçesi İstanbul’un en dingin, çok sayıda tarihi yapı ve eseri barındıran bir doğal, tarihi ve arkeolojik SİT alanı olarak çok özel bir yerleşim yeridir. H. EYİDOĞAN
 27. 27. Adalarda
Nüfus
 2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre 14.221 olan nüfus, yaz aylarında Nisan ve Mayıs’tan itibaren artarak, Temmuz-Ağustos aylarında Büyükada 30.000 (Sedefadası dahil), Heybeliada 20.000, Burgazada 7.000 ve Kınalıada 15.000 olmak üzere, toplam 72.000 civarına ulaşmakta, hafta sonları günü birlik ziyaretçilerle ilçe nüfusumuz 140.000 kişiyi bulmaktadır.
 H. EYİDOĞAN
 28. 28. İSTANBUL
VE
ADALARI
ÖNEMLİ
DERECEDE
 ETKİLEYEN,
ALETSEL
VE
GÖZLEMSEL
OLARAK
 AYRINTILI
İNCELENEBİLEN
 
3
BÜYÜK
DEPREM
BULUNMAKTADIR
 ①  10 TEMMUZ 1894 İSTANBUL DEPREMİ (M=7.0) ②  10 EYLÜL 1963 ÇINARCIK DEPREMİ (M=6.3) ③  17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK-KOCAELİ DEPREMİ (M=7.4) H. EYİDOĞAN
 29. 29. 1894
İstanbul
Depremi
(M=7.0)
 •  10 Temmuz 1894, Ezani saat 04:45; Zevali saat 12:27 •  Depremin büyüklüğü 7.0 (Parsons ve diğ, 2000) •  Maksimum hasar şiddeti ortalama IX (9) •  Resmi sayılara göre İl sınırları içerisinde: –  474 ölü, 482 yaralı –  387 kamu yapısı,1087 konut ve 299 işyeri önemli derecede hasar görmüş (Kapalıçarşıda yıkılan işyerleri dahil değil) •  Yazar notu (Feriha Öztin): Zamanın sansür rejimi nedeniyle gerçek sayıların basında verilemediği, gerçek ölü sayısının 1.500-2.400, yaralı sayısının da 1.500-2.500 arasında olabileceği ifade edilmiştir. H. EYİDOĞAN Heybeliada Ruhban Okulunda Hasar
 30. 30. 1894
İstanbul
Depremi
(M=7.0)
 
10 Temmuz 1894 İstanbul Depremini Kandilli Rasathanesi Müdür Coumbary ve yardımcısı Emile Lacoine ile birlikte inceleyen ve depremden zarar gören yerleri ziyaret eden Atina Rasathanesi Müdürü Eginitis ayrıntılı bir raporunu Padişah II. Abdülhamid’e sunmuştur. Rapora göre en ağır hasar Prens Adalarındadır. H. EYİDOĞAN
 31. 31. 1894
İstanbul
Depremi
(M=7.0)
 ADA
ADI
 ÖLÜM
 YARALANMA
 BÜYÜKADA
 5
 5
 HEYBELİADA
 5
 8
 BURGAZADA
 Çok
Sayıda
(?)
 ?
 KINALIADA
 Birkaç
(?)
 ?
 YASSIADA
 1
 ?
 SİVRİADA
 6
 8
 TOPLAM
 Bilinen
17
 Bilinen
21
 H. EYİDOĞAN
 32. 32. 1894
İstanbul
Depremi‐Heybeliada
 H. EYİDOĞAN
 33. 33. “Ruhban
Mektebi
ile
 Ticaret
Mektebi
arasında
 KB‐GD
isTkameTnde
200
 metre

uzunluğunda
çok
 dar
bir
yarık
sahile
doğru
 uzanmış^r”
gözleminden
 hareketle
şekilde
görülen
 yorumu
yap^m.
Tarif
 edilen
yerde
kalın
 alüvyon
olduğundan,
bu
 bir
heyelan
olabilir
veya
 bir
oturma
çatlağı
 olabilir.
Bir
tali
fay
olma
 olasılığı
incelenmelidir.
 H. EYİDOĞAN ? Ruhban Mektebi Ticaret Mektebi
 34. 34. 1894
İstanbul
Depremi‐Heybeliada
 H. EYİDOĞAN
 35. 35. 1894
İstanbul
Depremi‐Heybeliada
 H. EYİDOĞAN
 36. 36. 1894
İstanbul
Depremi‐Heybeliada
 H. EYİDOĞAN
 37. 37. H. EYİDOĞAN (Doğu Marmara Depremi)
 38. 38. 18
Eylül
1963
Çınarcık
Depreminin
Merkezi
 H. EYİDOĞAN 10 Eylül 1963 ve 9 Ocak 1964 tarihleri arasında 395 adet artçı deprem kaydedilmiştir.
 39. 39. 18 Eylül 1963 Çınarcık Depreminin Fay uzunluğu 13 km, Büyüklüğü ise Ms=6.3 olarak verilirken Mw=5.9 olarak hesaplanmıştır. 14 merkezde 7 yıkık, 32 ağır hasar, 131 orta hasar bina. H. EYİDOĞAN
 40. 40. H. EYİDOĞAN Bu gözlemler gösteriyor ki 1999 Kocaeli-Gölcük Depreminden 44 dakika önce fayın yeraldığı yerkabuğunda büyük deprem öncesi yavaş bir kayma hareketi başlıyor. Bu kayma başlangıçta yavaşça başlamış, giderek hızlanmış ve ana depremden 2 dakika önce en hızlı noktasına gelmiştir. Buradaki Öncü şoklar çok küçüktür ve insanlar tarafından hissedilmesi mümkün değildir. Öncü şoklar bu olayda ana depremin merkezinde olmuştur. Bu bulgular, büyük depremler öncesi “önceden kestirim” olanağı verebilecek bir fiziksel olay olarak değerlendirilmeli ve bu tür bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK OLAN ALANLARIN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE SÜREKLİ İZLENMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR!
 41. 41. Kuzey
Marmara
Fayını
İzleme
İçin
 PIRES
PROJESİ
 H. EYİDOĞAN 
 Boğaziçi
 Üniversitesi
 Kandilli
 Rasathanesi
 ve
 Deprem
 Araş^rma
 EnsTtüsü,
 Almanya
 Potsdam’dan
 Yer
 Bilimleri
 Ara^rma
 Kurumu
 (GFZ)
 gibi
 birçok
 önemli
 kurumdan
 araş^rıcıların
 katkısıyla
 gelişTrilen
 bir
 projeydi.
 Projenin
 adı
 Prens
 Adaları
 Gerçek
 Zamanlı
Deprem
Gözlem
Sistemi
(PIRES)’dir.
Proje
2006
da
başlamış
ve
her
iki
kurumun
 işbirliği
 ile
 Kuzey
 Anadolu
 Fayına
 (KAF)
 en
 yakın
 olan
 İstanbul’un
 Prens
 Adaları’nda
 toplam
 16
 deprem
 istasyonu
 kurulmuştu.
 Deprem
 istasyonları
 her
 iki
 ülkeden
 değerli
 bilim
 insanlarının
 gayreT
 ile
 7/24
 çalış^rılıyordu.
 Bu
 meşakkatli
 bilimsel
 araş^rma,
 gelecekte
 İstanbul
 dahil
 Marmara’da
 bir
 çok
 şehri
 ve
 yerleşmeyi
 tehdit
 eden
 “Büyük
 Marmara
 Depremi”
 ni
 yaratacak
 KAF’nın
 Marmara
 Denizi
 içindeki
 ana
 kolu
 Kuzey
 Marmara
 Fayı’nın
 (KMF)
 deprem
 kimliğini
 tanımayı
 amaçlıyordu.
 Bu
 iki
 ada
 Marmara
 Fayı’na
3
kilometre
uzaklıkta
en
yakın
olan
adalarımızdır.
Prens
Adaları’na
yerleşTrilen
 deprem
istasyonlarının
sayısal
dağılımı
şöyleydi:
Büyükada
2,
Heybeliada
1,
Kınalıada
1,
 Burgazada
1,
Alendros
1,
Yassıada
5,
Sivriada
5.
Ayrıca,
TÜBİTAK
Yer
ve
Deniz
Bilimleri
 EnsTtüsü
 de
 bu
 projeye
 katkı
 sağlayan
 ve
 fay
 hareketleri
 nedeniyle
 adalarda
 oluşan
 konum
değişme
hareketlerini
ölçen
duyarlı
ve
gelişmiş
birer
GPS
istasyonunu
Sivriada
ve
 Yassıada’ya
 kurmuştu.
 PIRES
 Projesinin
 Almanya
 GFZ’ye
 ve
 Türkiye
 KRDAE’ye
 toplam
 maliyeT
personel
maaşları
hariç
yılda
80.000
Dolar
civarındaydı.
Projeden
elde
edilen
 deprem
 verileri
 KMF’nın
 bu
 bölgedeki
 davranışı
 ve
 deprem
 karakteri
 konusunda
 önemli
 ipuçları
 veriyordu
 ve
 proje
 çalışanları
 taralndan
 değerlendiriliyordu.
 Proje
 günümüze
 kadar
 her
 iki
 ülkenin
 Deprembilim
 Uzmanları
 taraundan
 özverilerle
 sürdürülürken
 bir
 olumsuz
 gelişme
 oldu.
 1973
 yılından
 bu
 yana
 tarihi,
 doğal
 ve
 arkeolojik
nitelikleri
ile
tescil
edilmiş
olan
ve
Dünyanın
önemli
bir
“Açık
Hava
Müzesi”
 özelliğindeki
bu
9
adadan
Yassıada
ve
Sivriada’yı
ne
yazık
ki
imara
açolar.


 42. 42. H. EYİDOĞAN
 43. 43. ANCAK,
YASSIADA
DEMOKRASİ
PROJESİ
(?)
YAPIYORUZ
GEREKÇESİYLE
SİT
ALANINDAN
 ÇIKARILIP,
5
YILDIZLI
OTEL,
2
MARİNA,
BUNGOLOVLAR,
VE
DİĞER
TURİSTİK
TESİSLER
 YAPILMASI
İÇİN
İNŞAAT
ALANINA
DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNDEN
BURADAKİ
PIRES
 PROJESİNE
DAHİL
5
DEPREM
DİNLEME‐İZLEME
İSTASYONU
KALDIRILDI.
DOLAYISIYLA
 YÜRÜTÜLEN
PIRES
PROJESİ
DURDU.
SİVRİADA’DA
DA
BENZER
BİR
PROJE
YAPILACAĞI
 İLAN
EDİLMİŞTİR.
 hvp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/475846/ Yassiada_da_yesil_in_Y_si_kalmadi.html
 H. EYİDOĞAN YENİ HALİ ESKİ HALİ
 44. 44. YAPILAN
ARAŞTIRMALAR
MARMARA
DENİZİNDE
BEKLENEN
BÜYÜK
BİR
 DEPREMDE
EN
EN
FAZLA
HASAR
YAPICI
YER
HAREKETİNİN
ADALAR
 İLÇESİNDE
OLACAĞINI
GÖSTERMEKTEDİR.
 H. EYİDOĞAN 2011, İBB
 45. 45. H. EYİDOĞAN
 46. 46. TSUNAMİ
TEHLİKESİ
 H. EYİDOĞAN Tarihsel verilere göre Marmara'da etkili olmuş Tsunamiler vardır (Soysal, 1985; Kuran ve Yalçıner, 1993; Altınok ve Ersoy, 1996). 1894 Depreminde oluşan Tsunami İstanbul'da etkili olmuştur (Ambraseys, 1962; Karnik, 1971; Antonopoulos, 1978). Eginitis (1894)' e göre bazı yerlerde deniz 50 m kadar çekilmiş ve geri dönmüştür. Mihaloviç (1927)'ye göre ise; deniz suyu kabarmış ve 200 m sahile taşmıştır. Prens Adaları civarında ve Büyükçekmece'den Kartal'a kadar olan alanda Tsunami gözlenmiştir. Depremin büyüklüğü 7'den küçük, dalganın yüksekliği 6 m'den azdır (Öztin ve Bayülke, 1991). Karaköy ve Azaplı köprüleri de su altında kalmıştır (Batur, 1994). Yalçıner ve diğ., 2002 (MS: 120 – 1999 yılları)
 47. 47. TSUNAMİ
TEHLİKESİ
 H. EYİDOĞAN (50 yılda %10 Aşılma Olasılığı) Deprem için Mikrobölgeleme Projesi kapsamında (2009-2011) yapılan araştırmaya göre olası Tsunami dalgasının deniz seviyesinden dalga yüksekliği İstanbul Kıyılarında en fazla 4 metre, Adalarda 6 metre civarındadır. Deniz Seviyesi Dalga Yüksekliği xxxxxxxxxxxx Karaya Giriş Mesafesi Dalga Yüksekliği Sahil Çizgisi
 48. 48. TSUNAMİ
TEHLİKESİ
 H. EYİDOĞAN Deprem için Mikrobölgeleme Projesi kapsamında (2009-2011) yapılan araştırmaya göre olası Tsunami dalgasının karadaki dalga yüksekliği İstanbul Kıyılarında en fazla 4 metre, Adalarda 5-6 metre arasında değişmektedir. (50 yılda %10 Aşılma Olasılığı) Karada İlerleyen Dalga Yüksekliği (m)
 49. 49. ADALAR’DA
TAHMİNİ
KAYIPLARIMIZ
 H. EYİDOĞAN Kaynak: JICA-İBB Mikrobölgeleme Raporu, 2002
 50. 50. DEPREM
 HAKKINDA
 DAHA
 FAZLA
 BİLGİ
 İÇİN
 H. EYİDOĞAN
 51. 51. Felaket başa gelmeden evvel, önleyici tedbirleri düşünmek lâzımdır, geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal Atatürk 1920 H. EYİDOĞAN
 52. 52. ADALARIMIZI
SEVELİM
VE
 KORUYALIM!
 BAŞKA
PRENS
ADALARI
YOK!
 H. EYİDOĞAN TEŞEKKÜRLER

×