Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test999

2,475 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test999

  1. 1. А вариант <br />1.Манай улс хэдэн оронтой хиллэдэг вэ? а.1 б.3 в.5 г.2<br />2.манай улсын газар нутгийн хэмжээ хэдэн кв.км вэ? а.1.5 сая б.1.1 сая в.2 сая г.1.7 сая<br />3. Байгалийн шавхагдах нөөцөд аль нь хамаарахгүй вэ? а.нүүрс б. Салхи в.алт г. Зэс<br />4. Манай орны нийт нутгийн хэдэн хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг вэ? а.15% б.12% в.10% г.8% <br />5. 1000 хүнд ногдох хүн амын төрөлт нас баралтын харьцааг юу гэж нэрлэдэг вэ? а. Хүн амын шилжилт б. Хүн амын өсөлт в.хүн амын цэвэр өсөлт г. Хүн амын байршилт<br />6. Манай улс анх хэдэн онд хүн амаа тоолсон бэ? А. 1929он б.1918он в.1940он г.1923 он <br />7. Ажилгүйдлийн жирийн түвшингээс давж гарсан ажилгүйдлийг ямар хэлбэрийн ажилгүйдэл вэ? а жирийн түвшин б. Мөчлөгийн ажилгүйдэл в.илүүдэл ажилгүйдэл г.бүгд буруу<br />8.Сайн дураараа биш ажил эрхлээгүй байгаа ,хөдөлмөрийн чадвартай, ажил идэвхитэй эрж буй боловч ажил олдохгүй байгаа хүмүүсийг ...............................гэнэ. а. Ажилгүйчүүд б.ажилчид в. ЭЗ.ийн идэвхитэй хүн ам г. Бүгд зөв <br />9.Нутаг дэвсгэрээ хүн ам тархан суурьшсан байдлыг хүн амын ................... гэнэ. А. Нутагшилт б. Байршил в. Шилжилт г. Жуулчлал<br />10.Манай улс хамгийн сүүлд хэдэн онд хүн амаа тоолсон бэ? А. 2010 б.2000 в.1990 .г.2006<br />11.Манай улсын хамгийн том газар нутагтай аймаг аль нь вэ? а.Өвөрхангай б.Өмнөговь в.Архангай г. Дорнод <br />12.Манай орны хүн амын дундаж нягтшил хэд байдаг вэ? а.2 хүнкв.км б. 1хүнкв.км в. 2.5 хүнкв.км г.1.54 хүнкв.км<br />13. Манай орны нийт хүн амын хэдэн хувь нь хөдөө амьдарч байна вэ? а.50% б.42% в.15% г.80% <br />14. Үндэстний нийтлэг шинжид аль нь хамаарахгүй вэ? а. Нэг бичиг үсэг б. Нэг хэл яриа в.нэг мэргэжил г. Нэг нутаг дэвсгэр <br />15. Нийт хүн амын 80 гаруй хувийг ямар ястан эзлэх вэ? а. Халх б.дөрвөд в. Буриад г. Өөлд <br />16. Хүн амын нийгмийн бүтцийн дээд ангид хамрагдах хүмүүс хэдэн хувийг эзэлж байна вэ? а. 9% б.12% в.3% г.15% <br />17. Хөдөлмөрийн нөөц аль нь вэ? а. 16-с 55 насны эмэгтэйчүүд б. 16-60 насны эрэгтэйчүүд в.эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам г.Ажил хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүс <br />18.Хүний худалдан авах авах чадвараар баталгаажсан хэрэгцээг ......... гэнэ. А. Нийлүүлэлт б. Эрэлт в.үнэ г.үйлчилгээ <br />19.макро ЭЗ-ийн судлах зүйлд аль нь хамаарахгүй вэ? а. Дэлгүүр хоршоо б.инфляци в.ажилгүйдэл г. ЭЗ-ийн хямрал<br />20. ЭЗ-ийн зүүн бүсийн тулгуур төв нь аль вэ? а.Баруун –Урт б.Чойбалсан в.Өндөр хаан г.Сайн шанд<br />21.Дараах ашигт малтмалуудаас хамгийн их дулаан ялгаруулдаг нь аль вэ? а. Занар б. Аргал в. Газрын тос г. Хүрэн нүүрс<br />22.Могойн голын нүүрсний уурхай ямар аймагт байдаг вэ? а. Өмнөговь б.Хөвсгөл в. Архангай г. Өвөрхангай <br />23. Улаанбаатарт хэдэн ДЦС байдаг вэ? а.2 б.3 в.4 г.5<br />24. Манай улсын төмөр замын нийт урт хэдэн км вэ? а. 2000 б.1927 в.1500 г.2100 <br />25. Манай улсын зам тээвэрт ачаа эргэлтээр аль нь тэргүүлдэг вэ? а.Авто зам б. Усан зам в.Төмөр зам г.Агаарын зам <br />26. Манай орны хамгийн анхны аялал жуулчлалын компани аль нь вэ? а. Жуулчин б. МИАТ в. Номин г. Женко<br />27. УБ хотын анхны том зочид буудал а.баянгол б.Чингис в.Улаанбаатар г.Цэцэг<br />28. Түүх соёл дурсгалын Хархорин төв аль аймагт байдаг вэ? а.Архангай б.төв в. Өвөрхангай г.сэлэнгэ<br />29. Монголын анхны үүрэн холбооны оператор аль нь вэ? а. Мобиком б.Скайтел в.Жи-мобайл г.Юнител<br />30. хүнсний үйлдвэрийн тулгуур 3 үйлдвэрийг нэрлэнэ үү? А. Талх ,гурил, мах б.будаа ,сүү, талх в. Сүү, мах , гурил г.гурил, талх, будаа<br />31. Монгол улсын газрын нэгдмэл санд ХАА-н газар хэдэн хувийг эзлэх вэ? а.0,3 б.73,6 в.0,23 г.9,45 <br />32.Манай улс түүхэндээ 2010 онд хамгийн их толгой мал тоолуулсан байна энэ тооллогоор хэдэн малтай болсон бэ ? а.50сая б. 40 сая в.25 сая г.43,3сая <br />33. Хэдэн онд тэмээний тоо 752мянгад хүрсэн бэ? А.1960 б.1990 в.1961 г.2000<br />34. Хонины тоогоор аль аймаг тэргүүлдэг вэ? а. өвөрхангай б.архангай в. Дундговь г. Баян-Өлгий<br /> 35. Манай орны хамгийн том , анхны махны үйлдвэр аль нь вэ? а. Хатансүйх б. Мах импекс в. Дарханы мах комбинат г.Чойбалсангийн мах комбинат <br />36. Манай орон дэлхийн ноолуурын зах зээлийн хэдэн хувийг гаргаж байна вэ? а.50% б.60% в.20% г.10% <br />37. Монгол орны ойн нөөцийн 74%-г ямар төрлийн мод эзэлдэг вэ? а. Нарс б.Хар мод в.хус г.Хуш<br />38. Монгол орны газрын тос олборлолтыг ямар улсын компани хариуцан ажилладаг вэ? а.АНУ б.БНХАУ в.Канад г.ОХУ <br />39. Төвийн эрчим хүчний системд холбогдоогүй аймгийг ол а.Дундговь б.Сэлэнгэ в.Булган г. Увс<br />40. Аж үйлдвэрийн салбарын үндэс болсон байгалийн хүчин зүйл юу вэ? а.нутаг дэвсгэр ,газрын тогтоц, байгалийн нөөц б. зам харилцааны хөгжил в.хүн амын байршил г.үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт <br />Б вариант <br />1.Манай орны хамгийн зүүн захын цэг ямар нэртэй газар байдаг вэ? а. Модот хамар б.Монгол шарын даваа в.Тарваган дах г. Мааньт уул <br />2. Манай орны хилийн нийт урт хэдэн км вэ? а. 5000 б.8158 в.9000 г.10000 <br />3. Байгалийн шавхагдашгүй нөөц аль нь вэ? а.алт б. ус в.агаар г. Нүүрс <br />4. Манай орны хамгийн их ой модтой уулс аль нь вэ ? а. Алтайн нуруу б.Хөвсгөлийн уулс в.Хангайн нуруу г. Хэнтийн уулс <br />5. Хүн амын механик өсөлт гэж юуг хэлэх вэ? а. Хүн амын шилжилт б. Хүн амын өсөлт в.хүн амын цэвэр өсөлт г. Хүн амын байршилт<br />6. Манай улс хүн амаа анх тоолоход хэдэн хүнтэй байсан бэ? А.500мян б. 550мян в.647мян г.700мян<br />7. Аж ахуйн нэгжийн анхан шатны нэгжийг юу гэх вэ? а. Хоршоо б.Хувиараа эрхлэх аж ахуй в.Компани г.Корпораци <br />8. Ажиллагсад болон хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тооны нийлбэрийг .............гэнэ. а. Ажилгүйчүүд б.ажилчид в. ЭЗ.ийн идэвхитэй хүн ам г. Бүгд зөв <br />9. Хүн ам нь байшин барилга зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн орон байранд тархан суурьшихыг хүн амын ..............гэнэ. . А. Нутагшилт б. Байршил в. Шилжилт г. Жуулчлал<br />10. Манай орны хамгийн олон хүн амтай аймаг аль нь вэ? а.Архангай б.Увс в.Хөвсгөл г.Баянхонгор<br />11. Манай орны хамгийн зүүн талд ямар аймаг оршдог вэ? а.Өвөрхангай б.Өмнөговь в.Архангай г. Дорнод <br />12. Хүн амын нягтшил хамгийн их аймаг аль нь вэ? а.Сэлэнгэ б.Төв в.Өмнөговь г.Завхан <br />13. Манай орны нийт хүн амын хэдэн хувь нь хотод амьдарч байна вэ? а.50% б.42% в.58% г.80%<br />14.Монгол үндэстэн нийт хэд орчим ястнаас бүрэлдэх вэ? а.25 орчим б.30 гаруй в.10орчимг.40орчим <br />15. Нийт хүн ам дотор хамгийн олон хүн амтай түрэг хэлтэн ямар ястан байдаг вэ? а.Халх б.дөрвөд в. Буриад г. Казак<br />16. Хүн амын нийгмийн бүтцийн дунд ангид хамрагдах хүмүүс хэдэн хувийг эзэлж байна вэ? а. 9-10% б.8-15% в.3-5% г.25-30% <br />17. Ажилгүйдлийн гол шалтгаан юу вэ ? а.хүн амын өсөлт хэт нэмэгдсэн б. хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо өссөн в. Хүн амын өсөлтөөс хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо түрүүлсэн г.эдийн засаг хямарч үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан <br />18. Хүний хангагдаагүй хүслийн ................гэнэ. . А. Нийлүүлэлт б. Эрэлт в.үнэ г.хэрэгцээ <br />19. Микро эдийн засагт аль нь хамаарах вэ? а. Үйлдвэр б.инфляци в.ажилгүйдэл г.улсын төсөв <br />20. Эдийн засгийн баруун бүсийн тулгуур төв аль хот вэ? а. Ховд б.Улаангом в.Өлгий г. Улиастай <br />21. Хамгийн их нөөцтэй нүүрсний уурхай ,орд аль нь вэ? а.Налайх б.Шарын гол в.Тавантолгой г.Сайхан овоо <br />22. Багануурын нүүрсний уурхай аль аймагт байдаг вэ? а.Дундговь б.Төв в.Говьсүмбэр г.Хэнтий <br />23. Аль аймагт нь дулааны цахилгаан станц байдаг вэ? а.Өмнөговь б.Завхан в.Хэнтий г.Өвөрхангай <br />24. Манай улсын нийт усан замын урт хэдэн км вэ? а.1000 б.135 в.500 г.200 <br />25. Манай улсын зорчигч тээвэрт аль тээвэр нь тэргүүлдэг вэ? а.Авто зам б. Усан зам в.Төмөр зам г.Агаарын зам <br />26. Манай улсыг аялал жуулчлалын хэдэн бүсэд хуваасан байдаг вэ? а.8 б.10 в.11 г.7 <br />27. Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудал ямар газар байрладаг вэ? а.Айдасын даваа б.Морингийн даваа в.Яармагийн дэнж г.Буянт Ухаа<br />28. Монголын швейцари гэж нэрлэгддэг газар а.Увс нуур б.Хөвсгөл нуурын сав в.ГорхиТэрэлжийн район г.Ёлын ам <br />29. Алтан ташуур хэмээх Чингис хааны хөшөө ямар газар байрладаг вэ? а.Хөшөө цайдам б.Цонжин болдог в.Дэлүүн болдог г.Горхит <br />30. Аль нь үйлдвэрлэлийн анхдагч хүчин зүйлсийн нэг вэ? а.мэргэжил б.газар в.ажилчин г.Дарга <br />31. Монгол улсын газрын нэгдмэл санд улсын тусгай хэрэгцээний газар хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? а.0,3 б.73,6 в.15,7 г.9,45<br />32. 2011 онд манай улс нийт хэдэн толгой мал тоолуулсан бэ? А.40,3сая б.15сая в.31,8сая г.45 сая <br />33. Таван хошуу малаас хамгийн цөөн тоотой нь аль вэ? а.Тэмээ б.Ямаа в.Үхэр г.Хонь <br />34. Тэмээний тоогоор тэргүүлдэг аймаг ? а.Баянхонгор б.Өмнөговь в.Говь-Алтай г.Дорноговь <br />35. Манай орны хамгийн том нэхийний үйлдвэр ямар аймагт оршдог вэ? а.Эрдэнэт б.Булган в.Дархан г.Хөвсгөл <br />36. Манай орны гурилын тэргүүлэгч үйлдвэр аль нь вэ? а.Атар б.Алтан тариа в.Улаанбаатар г.Алтан дуулга <br />37. Ус цуглуулах талбайгаар монгол орны хамгийн том гол? А.Сэлэнгэ б.Орхон в.Эг г.Туул <br />38. Манай орны төмөр замын хамгийн том өртөө ? а.Дархан б.Улаанбаатар в.Эрдэнэт г.Сайншанд <br />39. Газар тариалан эрхлэлтээр тэргүүлэх бүс нутаг а.алтайн бүс б. хэнтийн бүс в.Орхон-Сэлэнгийн бүс г.хээрийн бүс <br />40. Аж үйлдвэрийг байршуулахад аль зарчмыг голлон харгалзаж байршуулах вэ? а.зам тээвэр ,ажиллах хүч б.аж үйлдвэрийн зангилаа в.гадаад зах зээл г. дотоод зах зээл <br />Зөв хариу: <br />А вариант :<br />1г , 2а , 3б ,4г ,5в ,6б ,7в , 8а 9б , 10а , 11б, 12г , 13б , 14в , 15а , 16в , 17г , 18б, 19а ,20б , 21в , 22б, 23б, 24 б , 25в, 26а , 27 в , 28 в, 29 а, 30в , 31 б, 32 г, 33в, 34 а, 35 б, 36 в, 37 б, 38б, 39 г, 40 а<br />Б.вариант : <br />1 а, 2 б , 3 в, 4 б, 5 а, 6в , 7б, 8в , 9 а,10в, 11 г, 12 а , 13 в, 14 а, 15 г, 16 б, 17г , 18 г, 19 а, 20 а, 21 в , 22б , 23 а, 24б , 25 а, 26 г, 27 г, 28 б, 29б, 30 б, 31в , 32 в, 33 а, 34 б, 35 в, 36 б, 37 а, 38 б, 39 в , 40 а, <br />А вариант 11-р анги <br />1.Балба улс аль тивд оршдог вэ?а. Европб.Америкв.Азиг.Африк<br />2.Италийн нийслэл аль нь вэ?а.Лондонб.Ромв.Монаког.Осло<br />3.Кабул хот аль улсын нийслэл вэ?а.Гүржб.Бангладешв.Афганистанг.Армен<br />4. Хүн амын тоогоор дэлхийд тэргүүлэх улс а.АНУб.БНХАУв.ОХУг.Энэтхэг <br />5.Хонин сүргийн тоогоор дэлхийд 1-рт орох улс а.БНХАУб.Энэтхэгв.Монголг.ОХУ<br />6.Цагаан будааны экспортоор тэргүүлэх улс а.Филлиппинб.Тайландв.Энэтхэг г.Япон<br />7.Дэлхийн улс төрийн зургийн хөгжил хэдэн үе шаттай хөгжсөн байдаг вэ?а.1б.2в.3г. 4<br />8.Дэлхийн улс төрийн зургийн хөгжлийн үе шатын Эртний үе хэдий үеийг хамрах вэ?а. МЭ 5-р зуун б.МЭ 4-15-р зуун в.Анхны төрт улс үүссэн цагаас г.Дэлхийн 1-р дайнаас хойш <br />9.Кофе үйлдвэрлэлтээр дэлхийд тэргүүлэх улс а.Бразил б.Герман в.Колумбг.АНУ<br />10.Аливаа улсын хил хязгаар нь хэдэн төрөл байдаг вэ?а.4б.5в.3г.2<br />11.НҮБ-ийн аюулгүйн зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн орнуудын нэг нь аль вэ? а.Швейцарьб.Бразил в.АНУг.АНУ<br />12.Байгалийн хийн нөөцөөр хамгийн баян орон аль вэ?а.Иран б.Нигерв.АНУг.ОХУ<br />13.Дэлхийн улсуудыг эдийн засгийн хөгжлийн түвшингээр нь үндсэн хэдэн бүлэг болгон ангилдаг вэ?а.3б.5в.2г.4<br />14. Дэлхийн хүн амыг арьсны үндсэн бүтцийг хэд ангилдаг вэ?а.5б.4в.3г.2<br />15. Дэлхийн шашнуудыг хамрах хүрээгээр нь хэд ангилдаг вэ?а.2б.3в.4г.5<br />16. Хүн амын шилжих хөдөлгөөний шалтгааныг хэд ангилдаг вэ?а.3б.2в.4г.5<br />17. Хүн амын дундаж наслалтын үзүүлэлтээр 1-рт ямар улс орох вэ?а.Герман б.Канад в.Японг.Австрал<br />18.Эдийн засгийн хөгжлөөр дэлхийд тэргүүлэх бүс нутгийг сонго а.Хойд америкб.Японв.БНХАУг.Баруун европ<br />19. Машины үйлдвэрлэлээр тэргүүлдэг улс?а. АНУб.Японв.Францг.ХБНГУ<br />20. Женерал моторс компани аль улсынх вэ?а.Японб.Канад в.АНУг.Франц <br />21. Аль нь органик нийлэгжилтийн химийн үйлдвэрлэл вэ? а.фосфоритб.хүчилв.хуванцар материалг.гоо сайхны бүтээгдэхүүн<br />22. Ноосон даавуу үйлдвэрлэлтээр тэргүүлэх улс а.АНУб.Японв.БНХАУг.Энэтхэг<br />23.Хойд америкийн уугуул оршин суугчдын хэн бэ?а. маяаб.индианв.ацтекг.англи<br />24. Пизагийн цамхаг аль улсад байдаг вэ? а.францб.Герман в. АНУг. Итали<br />25. Дэлхийн ачаа тээвэрлэлтээр ямар тээвэр тэргүүлдэг вэ?а.Авто тээвэр б.Усан тээвэр в.Агаарын тээвэр г.Төмөр зам <br />26.Дэлхийн худалдааны байгууллага хэдэн онд байгуулагдсан бэ?а.1947б.1940в.1997г. 1951<br />27. Улаан буудай тариалалтаар тэргүүлэх орон аль нь вэ?а.Энэтхэг б.БНХАУв. Индонезг.Мексик <br />28. Наранцэцгийн тариалалтаар тэргүүлэх орон аль нь вэ?а.АНУб.ОХУв.Аргентинг.Украйн <br />29.Ашигт малтмалын Рурын сав газар аль улсад байдаг вэ?а.Герман б.Францв.Их британи г.ОХУ<br />30. Өндөр хөгжилтэй орнууд мал аж ахуйг ямар хэлбэрээр хөгжүүлж байна вэ?а.Бэлчээрийн МААб.туслах ААв.Эрчимжсэн фермг.сонгодог бэлчээрийн АА<br />31. Гахайн махны экспортоор тэргүүлэх улс аль нь вэ?а.Бельгиб.Данив. Нидерланд г.АНУ<br />32. Хүн амын механик өсөлт гэж юуг хэлэх вэ? а. Хүн амын шилжилт б. Хүн амын өсөлт в.хүн амын цэвэр өсөлт г. Хүн амын байршилт<br />33.Аль нь хаант засаглалтай улс вэ? а.Герман б.Люксембүргв.АНУг.Франц<br />34. Австри улс аль тивд оршдог вэ?а.Ази б.Африкв.Австралг.Европ <br />35. Аль нь арлын орон бэ?а.Лесотоб.Италив.Филиппинг.Мозамбик <br />36. Аль буурай хөгжилтэй орон бэ? а.Балбаб.Малайзв. Сингапур г.Өмнөд солонгос <br />37. Альяаскийн ард түмэн ямар арьстанд хамаарагдах вэ?а.Негр б.Европ в.Монгол г.Австрали<br />38. Land Rover машин аль улсынх вэ?а.АНУб.Японв. Их Британи г.Герман <br />39. Хүн ам нь байшин барилга зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн орон байранд тархан суурьшихыг хүн амын ..............гэнэ. . А. Нутагшилт б. Байршил в. Шилжилт г. Жуулчлал<br />40. Аль улс нь ерөнхийлөгчийн засаглалтай вэ?а. Монгол б.Япон в.Францг.БНХАУ<br />Б вариант <br />1.Гаити улс аль тивд оршдог вэ?а.Азиб.Африкв.Америк г.Европ <br />2. Казакстаны нийслэл ямар нэртэй вэ? а.Пномпеньб.Астанав.Алма-Ата г.Никоси <br />3.Маскат нийслэлтэй улс аль нь вэ?а.ливанб.Кипр в.оман г.Тайланд <br />4. Үхэр сүргийн тоогоор тэргүүлэгч улс аль нь вэ?а.Энэтхэг б.Хятад в.ОХУг.Тайван<br />5. Дэлхийн өнөөгийн хүн амын тоо ойролцоогоор хэд байгаа вэ? а. 5,9 млрдб.6,9млрд в.6,2 млрд г.7,3 млрд <br />6. Цагаан будааны импортоор тэргүүлэх улс аль нь вэ? а.Тайланд б.Япон в.Хятад г.Филппин<br />7. Хүний хөгжлийн индексээр ямар улс тэргүүлж байна вэ?а.Японб.Норвегив.Исланд г.Герман <br />8. Улс төрийн зургийн хөгжлийн дундад үе хэдийн үеийг хамаарах вэ?а. 15-р зуунаас 1-р дайны өмнөх б. МЭӨ 5-р зуун в.МЭ5-15-р зуун г.Дэлхийн 1-р дайны дараа үе<br />9. Кофе үйлдвэрлэлтээр Бразилийн дараа 2-т орох улсыг сонгоа. Герман б.Колумбв.Этиоп г.АНУ<br />10. Бельги, Люксембург орнууд нь эдийн засгийн хөгжлийн түвшингйн аль ангилалд хамрагдах вэ?а.Өндөр хөгжилтэйб.Дунд зэргийн хөгжилтэйв.Аж үйлдвэржиж буй г.Буурай<br />11. НҮБ-ийн аюулгүйн зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн орны нэг нь аль орон бэ? а.Мексик б.Их британив.Исланд г.Энэтхэг <br />12. Иран улс ямар бүс нутагт хамрагдах вэ?а.Төв ази б.Зүүн ази в.дундад азиг.Баруун өмнөд ази <br />13. Дэлхийн хамгийн өндөр Бурж Халифат цамхаг аль улсад байдаг вэ?а.Японб.Саудын араб в.Арабын нэгдсэн эмират г.Ливан.<br />14. Австрали тивийн уугуул хүн ардыг хэн гэж нэрлэдэг вэ? а.Бушманб.Аброгенв.Индианг.Мулат <br />15. Хүн амын шилжилтийн арьсны нэг болох Метис арьстны гарал юу вэ ? а. европ ба негрийн дундахб.негр ба монгол төрхтний дундах в.европ ба монгол төрхтний дундах г.Бүгд биш <br />16. Дэлхийн хамгийн олон хүн ярьдаг хэл аль нь вэ? а.Хятад хэл б.Англи хэл в. Испани хэл г.Итали хэл<br />17. Хамгийн олон үндэстэн буюу 500 гаруй үндэстэн амьдардаг ямар улс байдаг вэ?а. Хятад б.ОХУв.Энэтхэг г.Лаос <br />18. Дэлхийн хамгийн анхны шашин аль нь вэ? а.Лал б.Христ в.Буддаг.Шинто <br />19. Хүн амын нас хүйсийн суварга дээр хүүхэд залуучуудын эзлэх хувь их , өндөр настан ахмадуудын эзлэх хувийн жин маш бага бол энэ улс эдийн засгийн хөгжлийн түвшингээр ямар улс байж болох вэ? а.Өндөр хөгжилтэйб.Хөгжингүйв.хөгжиж буйоронг.Дунд зэргийн хөгжилтэй <br />20. Аль нь эх газрын орон бэ?а. Индонезб.Тайваньв.Бангладешг.Сингапур <br />21.Дэлхийн нийт хүн амын хэдэн хувь нь хотод оршин сууж байна вэ? а.40%б.56%в.70%г.35%<br />22. Зорчигч эргэлтийн хэмжээгээр 1-рт орох тээвэр аль нь вэ?а. Авто тээвэр б.Далайн тээвэр в.Агаарын тээвэр г.Төмөр зам <br />23.Мод үйлдвэрлэл, модон эдлэл үйлдвэрлэлтээр тэргүүлэх бүс нутаг аль нь вэ?а.Өмнөд европб.Скандиновийн бүс в.Хятадын бүсг.Сибир<br />24. АНУ-д машины үйлдвэрлэл хамгийн сайн хөгжсөн муж улс аль нь вэ? а.Техас б.Нью жерси в.Калифорн г.Мичиган <br />25.Дэлхийн худалдааны байгууллага хэдэн гишүүн оронтой вэ?а.140б.193в.153г.110 <br />26. Япон орны 4 том арлын аль нь хамгийн хойно оршдог вэ?а.Хоккайдо б.Хонсюв.Кюсьюг.Сикоку<br />27. Европын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ? а.1949б.1951в. 1997г.1900<br />28. Аль нь далайд гарцгүй орон бэ? а.Италиб.Энэтхэг г.Францг. Чех <br />29. Хамгийн үнтэй эрднийн чулуу очир алмаазын орд аль тивд хамгийн их байдаг вэ?а.ази б.европ в.африк г.Өмнөд америк <br />30. Аль нь хаант засаглалтай улс вэ? а. ОХУб.Дани в.Италиг.Герман <br />31. Европын холбооны орнуудын мөнгөн тэмдэгт аль нь вэ? а.Евроб.Фунт стерлингв. Вонг.Динар <br />32. Алдарт Таж махал аль улсад байдаг вэ?а.Хятад б.Балбав.Бангладешг.Энэтхэг <br />33. Дэлхийн томоохон шашинуудаас хамгийн сүүлд үүссэн нь аль нь вэ?а.Лалб.Шинтов.Буддаг.Христ<br />34.Төмөр гангын үйлдвэрлэлтээр дэлхий тэргүүлэх улс аль нь вэ?а.Өмнөд солонгосб.Японв.ОХУг. Бразил<br />35.Аль орон нь хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийн 2-р хэв шинжид багтах вэ?а.Испани б.Португалв.Алжир г.Өмнөд солонгос <br />36. Дэлхийн орчин үеийн гайхамшигуудын нэг Христийн хөшөө ямар хотод байдаг вэ?а.Аргентины Буэнос Айресб.Перугийн Лимав.Францын Парисг.Бразилийн Рио де Жанеро<br />37. 2010 оны байдлаар дэлхийд ноёлох эдийн засгийн үзүүлэлтээр АНУ-ын дараа ямар орон 2-т орж байгаа вэ?а.Хятад б.Японв.Их Британиг.Өмнөд солонгос <br />38. Өмнөд азийн бүс нутагт аль нь багтдаггүй вэ?а.Энэтхэг б.Индонез в.Шри Ланкаг.Мальдив <br />39. Хятад хэлний дараа хамгийн олон хүн ард ярьдаг ямар хэл байдаг вэ?а. Хинди б.Арабв.Герман г.Англи <br />40.60 сая хүн ам хамрагдах дэлхийн хамгийн том мегаполис аль нь вэ?а.Чипитсб. Босвашв.Токо-Хамаг.Сансан<br />Зөв хариу <br />А вариант <br />1в , 2 б, 3 в, 4 б , 5 а, 6 б, 7г, 8 в, 9а , 10 б , 11 в ,12 г, 13в , 14 б, , 15а , 16б , 17 в, 18 а, 19 б, 20в , 21 в, 22 в, 23 б, 24 г, 25 б, 26 а, 27 б, 28 г, 29 ца , 30 в, 31 в, 32а, 33 б, 34 г, 35 в, 36 а, 37 в, 38 в, 39 а, 40 в. <br />Б. вариант <br />1 в , 2б, 3 в, 4 а, 5б, 6 г, 7 в, 8в, 9 в, 10а , 11 б, 12 г, 13 в, 14 б, 15 в, 16а , 17в , 18 в, 19 в. 20 в, 21 б, 22 а, 23 б, 24 г, 25 в , 26 а , 27 б, 28 г, 29 в, 30 б, 31 а, 32 г. 33 а, 34в, 35 в, 36г, 37 а, 38 б, 39 г, 40в,<br />

×