Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOLESİSTİT VE KOLANJİT   Dr. Hakan Şentürk  Bezmi Alem Üniversitesi     İstanbul
Olgu  62 yaşında, kadın, obez hasta.  1 aydan beri, epigastrik bölgeden başlayıp, sırta  yayılan episodik ağrı ve ...
Safra taşı doğal seyri  İlk kez safra taşı tanısı konulduktan sonraki 5 yıl  içinde biliyer ağrı: % 2/yıl.  10 ve ...
Biliyer ağrı (kolik)  Epigastriumda lokalize şiddetli derin ağrı.  İlk 15 dk. içinde artış gösterip, sonraki 1-3 st ...
Biliyer kolik: Doğal seyir  İlk ataktan sonra, hastaların % 30unda hayatları  boyunca tekrar semptom olmaz.  Geri ...
Biliyer ağrı  Sistik kanalın geçici obstrüksiyonu  Safra kesesinde inflammasyon yoktur.  Fizik muayene ve laborat...
Biliyer ağrı  Biliyer ağrı oddi sfinkter disfonksiyonunda da  ortaya çıkabilir.  Dispepsi, meteorizm, gaz çıkartma...
Teşhis  Ultrasonografi  Biliyer mikroskopi  Oddi sfinkter manometrisi
Akut Kolesistit  % 75den fazlasının öncesinde birden fazla biliyer  kolik atağı mevcuttur.  Derin epigastrik ağrıy...
Fizik Muayene  Ateş vardır ancak safra kesesi gangreni veya  perforasyon gelişmemişse, 39 dereceyi geçmez.  Hastal...
Akut kolesistit: Laboratuvar  Lökositoz 12-15.000/mm3 ve sola kayma  mevcuttur.  Bilirubin düzeyi, 2-3 mg/dldir. A...
Akut Kolesistit: Görüntüleme  Ultrasonografi  Hepatobiliyer sintigrafi
Akut Kolesistit: Patofizyoloji  Sistik kanala impakte olan taş akut kolesistite yol  açar.  Safra kesesi mukozasın...
Akut Akalküloz kolesistit  Genel durumu bozuk olan ve çoğunlukla yoğun  bakımda bulunan hastalarda rastlanan bir  h...
AAK  Tüm akut kolesistitlerin % 10unu teşkil eder.  Kritik hastalığı olanların % 0.2-0.4ünde  rastlanılır.  Ort...
AAK:Tanı  Major kriterler: 1-Safra kesesi duvar kalınlığının 3  cmyi geçmesi. 2- Perikolesistik halo/subserozal  öd...
AAK: Tedavi  Açık veya laparoskopik kolesistektomi  Perkütan (trasnperitoneal veya transhepatki)  kolesistostomi. ...
Koledokolithiyazis: Semptomlar  Hastalar genellikle asemptomatiktir.  Semptomlar, bulunduğunda, biliyer kolikden ayı...
Koledokolithiyazis: Laboratuvar  Kolestaz biyokimyası ve bilirubin yükselmesi  mevcut olabilir.  Bilirubinin 10 mg...
Ksantogranülomatöz kolesistit  Tüm kolesistitlerin % 1-2si  Kese duvar kaınlığı 10 mm üzerinde.  Hikaye: 3 gün-8 ...
Xantogranülomatöz Kolesistit                  vs.Safra Kesesi Kanseri
Koledokolithiyazis: Tanı  Ultrasonografi: Hassasiyet % 40.  MRCP: 2 mm ve altındaki taşları  saptayamayabilir. Kal...
Kolanjit: Semptomlar  Ağrı, ikter, ve ateş (Charcot triadı), olguların %  70inde mevcuttur.  Ağrı, hafif ve geçici...
Kolanjit: Fizik Muayene Bulguları  Ateş (% 95).  Sağ üst kadran hassasiyeti (% 90).  İkter (% 80)  Peritonel b...
Taş dışı obstrüksiyona bağlı         kolanjitler  Biliyer striktür: Benign (travmatik, taşlı kolanjite  sekon...
c
Askaris
İmmun kolanjitler  Primer sklerozan kolanjit  Otoimmun pankreatit (IgG 4) ile ilişkili kolanjit:  Hastaların 1/3ün...
ERCP sonrası kolanjit  Endoskop ve aksesuar dezenfeksiyonu.  Operatör ve asistanların steril eldiven kullanması.  ...
ERCP ile metal stent yerleştirilmesi    sonrası kolesistit  Sıklık: % 5-7  Sistik kanal orifisinin tümöral infil...
Kronik kolesistit  Tekrarlayan taşlı akut kolesistit ataklarının sonucu  olarak gelişir.  Safra kesesi duvarı kalı...
Kolesistit
Kolesistit
Kolesistit
Kolesistit
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
kolesistit tg13 tokyo
Next
Upcoming SlideShare
kolesistit tg13 tokyo
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kolesistit

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kolesistit

 1. 1. KOLESİSTİT VE KOLANJİT Dr. Hakan Şentürk Bezmi Alem Üniversitesi İstanbul
 2. 2. Olgu 62 yaşında, kadın, obez hasta. 1 aydan beri, epigastrik bölgeden başlayıp, sırta yayılan episodik ağrı ve titremeyle yükselen ateş. Fizik muayenede patolojik bulgu yok. ALT: 42, AST: 36, Alkalen fosfataz: 149 (N < 132), GGT: 127, CA 19-9: 25.
 3. 3. Safra taşı doğal seyri İlk kez safra taşı tanısı konulduktan sonraki 5 yıl içinde biliyer ağrı: % 2/yıl. 10 ve 20 yıl içinde kümülatif biliyer ağrı: % 15 ve % 18. 20 yıl içinde komplikasyon: % 2 (Hepsinde komplikasyon öncesinde biliyer ağrı). Mortalite: 0. N Engl J Med 1982;307:798-800
 4. 4. Biliyer ağrı (kolik) Epigastriumda lokalize şiddetli derin ağrı. İlk 15 dk. içinde artış gösterip, sonraki 1-3 st aynı şiddette devam eder. Sıklığı günler ve aylar arasında değişir. Hastaların % 58-72sinde semptomlar devam eder ve komplikasyonlar gelişebilir. Komplikasyonların (Kolesistit, kolanjit, pankreatit) geliştiği hastaların % 90dan fazlasında biliyer ağrı hikayesi mevcuttur.
 5. 5. Biliyer kolik: Doğal seyir İlk ataktan sonra, hastaların % 30unda hayatları boyunca tekrar semptom olmaz. Geri kalanların % 30-50sinde semptomlar 2 yıl içerisinde tekrarlar ve % 1/yıl oranında ciddi komplikasyon gelişir.
 6. 6. Biliyer ağrı Sistik kanalın geçici obstrüksiyonu Safra kesesinde inflammasyon yoktur. Fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri normaldir. Kolestaz biyokimyası ve/veya amilaz yüksekliği, birlikte, safra kanal taşını düşündürür.
 7. 7. Biliyer ağrı Biliyer ağrı oddi sfinkter disfonksiyonunda da ortaya çıkabilir. Dispepsi, meteorizm, gaz çıkartma ve atipik karın ağrıları safra taşı ile ilişkili değildir.
 8. 8. Teşhis Ultrasonografi Biliyer mikroskopi Oddi sfinkter manometrisi
 9. 9. Akut Kolesistit % 75den fazlasının öncesinde birden fazla biliyer kolik atağı mevcuttur. Derin epigastrik ağrıyı takiben, sağ üst kadrana yerleşen, sırta, omuza ve bazen göğse yayılan orta şiddette ağrı ile karakterizedir. Bulantı ve kusma sıktır. Altı saatten daha fazla devam eden ağrı biliyer kolikden ziyade kolesistit lehinedir.
 10. 10. Fizik Muayene Ateş vardır ancak safra kesesi gangreni veya perforasyon gelişmemişse, 39 dereceyi geçmez. Hastaların üçte birinde safra kesesi palpe edilebilir, özellikle ilk atak esnasında. Hastaların % 20sinde, hafif ikter mevcuttur. Yaşlılarda oran daha yüksektir.
 11. 11. Akut kolesistit: Laboratuvar Lökositoz 12-15.000/mm3 ve sola kayma mevcuttur. Bilirubin düzeyi, 2-3 mg/dldir. Alkalen fosfataz, GGT ve transaminazlar ve amilaz, safra kanal taşı ve/veya pankreatit bulunmadan da artış gösterebilir. Bilirubinin 4 mg/dl ve amilazın 1000 U/L üzerinde oluşu, safra kanalı taşı düşündürmelidir.
 12. 12. Akut Kolesistit: Görüntüleme Ultrasonografi Hepatobiliyer sintigrafi
 13. 13. Akut Kolesistit: Patofizyoloji Sistik kanala impakte olan taş akut kolesistite yol açar. Safra kesesi mukozasında akut inflammasyon mevcuttur. Hastaların % 50sinde sekonder bakteriyel infeksiyon gelişir.
 14. 14. Akut Akalküloz kolesistit Genel durumu bozuk olan ve çoğunlukla yoğun bakımda bulunan hastalarda rastlanan bir hadisedir. Kolesistit kliniği bulunup, safra kesesinde taş bulunmayan ve diğer yönlerden sağlıklı olan (diabet ve vasküler hastalığı olmayan) hastalarda, sıklıkla, yalnış olarak konulan bir tanıdır. Akut iskemik kolesistit olarak da tanımlanmaktadır.
 15. 15. AAK Tüm akut kolesistitlerin % 10unu teşkil eder. Kritik hastalığı olanların % 0.2-0.4ünde rastlanılır. Ortalama yaş 60, erkek:kadın oranı 2-3:1dir. Kritik hastalığı yaratan olaydan 1-50 gün sonra ortaya çıkmaktadır. Hastaların % 40ında safra kesesi ampiyemi, gangreni ve perforasyonu gibi ağır komplikasyonlar gelişir.
 16. 16. AAK:Tanı Major kriterler: 1-Safra kesesi duvar kalınlığının 3 cmyi geçmesi. 2- Perikolesistik halo/subserozal ödem. 3- İntramural hava, 4- Mukozal mebranın dökülmesi. Minör kriterler: 1- Çamur, 2- Safra kesesi longitüdinal çapının 8 cm, veya transvers çapının 5 cmyi geçmesi.Karaciğer hastalığı ve/veya hipoalbüminemisi olmayan hastada 1 major veya 1 major 2 minör kriter tamıyı koydurur. Triad: Duvar kalınlaşması-Çamur-Hidrops.
 17. 17. AAK: Tedavi Açık veya laparoskopik kolesistektomi Perkütan (trasnperitoneal veya transhepatki) kolesistostomi. Takiben kolesistektomi yapılabilir. ERCP ile transsistik drenaj: Başarı şansı düşük. Endosonografik transgastrik veya transdüodenal drenaj ? Mortalite yüksek.
 18. 18. Koledokolithiyazis: Semptomlar Hastalar genellikle asemptomatiktir. Semptomlar, bulunduğunda, biliyer kolikden ayırt edilemez. Kaşıntı bulunabilir. Klinik bulgu vermese de, hastalarda, sıklıkla, safra infektedir. Kolanjit ve akut pankreatit gibi komplikasyonlara zemin hazırlar.
 19. 19. Koledokolithiyazis: Laboratuvar Kolestaz biyokimyası ve bilirubin yükselmesi mevcut olabilir. Bilirubinin 10 mgdl üzerinde olması halinde, malign obstrüksiyon ve birlikte hemoliz de ayırıcı tanıda bulunmalıdır. Transaminazlardaki geçici yüksek artışlar, kanaldan barsağa geçen taş sonucu oluşabilir.
 20. 20. Ksantogranülomatöz kolesistit Tüm kolesistitlerin % 1-2si Kese duvar kaınlığı 10 mm üzerinde. Hikaye: 3 gün-8 ay. Semptomlar: Ağrı, bulantı, kusma, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı. Safra kesesi karsinomu ile karıştırılabilir. Seyrek olarak onunla birlikte de olabilir.
 21. 21. Xantogranülomatöz Kolesistit vs.Safra Kesesi Kanseri
 22. 22. Koledokolithiyazis: Tanı Ultrasonografi: Hassasiyet % 40. MRCP: 2 mm ve altındaki taşları saptayamayabilir. Kaliteli çekim ve rekonstrüksiyon önemlidir. Nefes tutamayanlarda başarısız olabilir. Endosonografi: En duyarlı yöntemdir. İşlemi yapanın ekspertizi ile yüksek korelasyon mevcuttur. Yaygın olarak mevcut değildir. Aynı seansta ERCP ve Sfinkterotomi de yapılabilir.
 23. 23. Kolanjit: Semptomlar Ağrı, ikter, ve ateş (Charcot triadı), olguların % 70inde mevcuttur. Ağrı, hafif ve geçici olabilir, genellikle titreme ile birliktedir. Mental konfüzyon, letharji ve delirium bulunması bakteriyemi lehinedir.
 24. 24. Kolanjit: Fizik Muayene Bulguları Ateş (% 95). Sağ üst kadran hassasiyeti (% 90). İkter (% 80) Peritonel bulgular hastaların küçük bir kısmında (% 15) mevcuttur. Olguların % 15inde tabloya, hipotansiyon ve mental konfüzyon eşlik eder ve gram negatif bakteriyemiyi düşündürür.
 25. 25. Taş dışı obstrüksiyona bağlı kolanjitler Biliyer striktür: Benign (travmatik, taşlı kolanjite sekonder). Malign. Parazitik hastalıklar: Hidatik hastalık, Askaris, Fasciola Hepatika. Transarteryel kemoembolizasyona bağlı biliyer striktür.
 26. 26. c
 27. 27. Askaris
 28. 28. İmmun kolanjitler Primer sklerozan kolanjit Otoimmun pankreatit (IgG 4) ile ilişkili kolanjit: Hastaların 1/3ünde.PSK tanısı konulan hastaların % 10u (ÜK bulunmayanlarda oran daha yüksek olabilir) Çölyak hastalığı ile ilişkili kolanjit (PSK dışı). Eozinofilik kolanjit
 29. 29. ERCP sonrası kolanjit Endoskop ve aksesuar dezenfeksiyonu. Operatör ve asistanların steril eldiven kullanması. Proflaktik antibiotik. Kontrast enjekte edilen bölgelerin etkili dreanjı. Bakteriyemi ve sepsis nedeninin safra kesesi olabileceği unutulmamalı: Sistik kanal obstrüksiyonu. Tedavi: Kolesistostomi.
 30. 30. ERCP ile metal stent yerleştirilmesi sonrası kolesistit Sıklık: % 5-7 Sistik kanal orifisinin tümöral infiltrasyonuna bağlı. Kolesistostomi gerektiriyor. Bazı hastalara kolesistektomi yapılması söz konusu olabilir.
 31. 31. Kronik kolesistit Tekrarlayan taşlı akut kolesistit ataklarının sonucu olarak gelişir. Safra kesesi duvarı kalınlaşmıştır ve fibrotiktir. Akut atak esnasında safra kesesi palpe edilemez. Safra kesesine atfedilebilir semptomlar azalmıştır, ancak tekrarlayan pankreatit atakları, koledokolithiyazis ve kolanjit semptomları bulunabilir.
 • maroofeilbegi

  Sep. 25, 2018

Views

Total views

9,874

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

35

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×