Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Büyük veri teknolojilerine giriş v1l

4,305 views

Published on

Büyük veri teknolojilerine giriş

Published in: Software
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Büyük veri teknolojilerine giriş v1l

 1. 1. Haziran 2014 v1.0l Büyük Veri Teknolojilerine Giriş
 2. 2. Hakkımda ● Hakan İlter ○ Software Platform & Research Manager ○ GittiGidiyor / eBay ○ Marmara Üni. Elektronik ○ 14+ Yazılım 4+ Yöneticilik ○ Java, C, C++, C# ○ Linux! ○ Search, Big Data, NoSQL hilter@ebay.com twitter: hailter http://tr.linkedin.com/in/hakanilter/ http://github.com/hakanilter http://devveri.com
 3. 3. DevVeri.com
 4. 4. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 5. 5. ● Her zamankinden daha fazla veri üretiyoruz ○ Satış verileri ○ Kullanıcı bilgileri ○ Web sitesi hareketleri ○ Sosyal medya ○ E-Posta ○ Sunucu logları ○ Sensör verileri ○ Lokasyon bilgisi Veri Bombardımanı
 6. 6. Veri Bombardımanı ● Her zamankinden daha hızlı veri üretiyoruz ○ Twitter 143,199 TPS. ~500 milyon tweet ○ Google günde 5,922,000,000 arama ○ Facebook her 20dk da 3,000,000 mesaj ○ eBay dakikada 950+ alışveriş, 180+ mobilden ○ Amazon saniyede 426 ürün satışı ○ Apple dakikada 81 iPad, 925 iPhone satışı
 7. 7. Veri Bombardımanı ● Her zamankinden çok çeşitli veri üretiyoruz ○ Binary ○ Text, CSV ○ XML, JSON ○ Resim, Ses, Video ○ Sıkıştırılmış / Sıkıştırılmamış ● Yapılandırılmış / Yapılandırılmamış Veri ○ %90 veri yapılandırılmamış, sabit bir formatı yok
 8. 8. Büyük Veri
 9. 9. ● Büyük veri içerisinde çok değerli bilgiler var ○ Pazarlama analizi ○ Talep analizi ○ Müşteri segmentasyonu ○ Sahtecilik önleme ○ Gerçek zamanlı raporlama ○ Sunucu faaliyetlerini izleme ○ Ürün önerme (recommendation) ○ … ve daha fazlası Neler Yapılabilir?
 10. 10. ● Büyük veriyi saklamak ○ Sürekli büyüyen veri ○ Storage maliyetleri ○ Arşivleme zorunluluğu ● Büyük veriyi işlemek ○ Donanım limitlerine takılmamalı ○ 100 GB veriyi sadece okumak ~22 dk! ○ Ağ darboğazı Nasıl Yapılabilir?
 11. 11. ● RDBMS ○ Yapılandırılmamış veriye uygun değil ○ Ölçeklenme problemi ○ Lisans ücretleri ● Donanım Limitleri ○ CPU, RAM, Disk, Network ● Yazılımsal Karmaşıklık ○ Senkronizasyon, bant genişliği, erişilebilirlik, hata toleransı Geleneksel Yöntemlerin Problemleri
 12. 12. ● Ölçeklenebilir ○ İhtiyaç durumunda sistem genişleyebilmeli ● Tutarlı ○ Veri saklanırken bozulmamalı ● Veri Garantili ○ Veriler yedekli olmalı ● Erişilebilir ○ Sistem her durumda çalışabilir olmalı Yeni Bir Yaklaşım
 13. 13. ● Veri işleme amaçlı dağıtık uygulamalar yazılmasını sağlayan bir platform ve açık kaynaklı bir Apache projesidir Hadoop
 14. 14. Kimler Kullanıyor?
 15. 15. ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala Gündem
 16. 16. ● İki temel bileşenden oluşur ○ Hadoop Distributed File System (HDFS) ○ MapReduce Hadoop
 17. 17. ● Google File System temel alınmıştır ● Verinin saklanmasından sorumludur ● Dağıtık bir dosya sistemidir ● Birden çok düğümün disklerini birleştirir ● Pahalı donanım gerektirmez ● Veriyi bloklar halinde saklar ● Bloklar varsayılan 64MB veya 128MB ● Her blok varsayılan 3 kopya olarak tutulur HDFS
 18. 18. ● Blokların yapısına örnek HDFS DataNode 1 blok 1 blok 2 blok 3 DataNode 2 blok 3 blok 2 blok 4 DataNode 3 blok 3 blok 1 blok 4 DataNode 4 blok 4 blok 2 blok 1
 19. 19. ● Normal dosya sistemleri üzerinde çalışır ○ ext3, ext4, xfs, ntfs? ● Büyük dosyalarla çalışmak için uygundur ○ Küçük dosyalar sistemin kaynaklarını tüketir ○ Büyük ve az sayıda dosya olmalıdır ○ 100 MB veya daha büyük dosyalar uygundur ● Dosyalara bir sefer yazılabilir (write-once) ○ Dosya kapatıldıktan sonra tekrar yazılamaz ● Rastlantısal erişim yoktur ○ Büyük duraksız (streaming) veri erişimi HDFS
 20. 20. ● Komut satırı üzerinden erişilebilir HDFS Komutları hadoop fs -ls -r <path> Dosyaları listeler (-r recursive) hadoop fs -mkdir <path> Klasör oluşturur hadoop fs -put <local> <target> Lokalden HDFS'e dosya kopyalar hadoop fs -get <source> <local> HDFS'den lokale dosya kopyalar hadoop fs -cat <filename> Dosya içeriğini konsola basar hadoop fs -rm -r <filename> Dosyayı siler (-r recursive) hadoop fs -mv <source> <target> Dosyayı taşır hadoop fs -cp <source> <target> Dosyayı kopyalar
 21. 21. ● MapReduce bir programlama modelidir ○ Platform ve dil bağımsızdır ○ Kayıt tabanlı veri işleme yöntemidir ○ Anahtar-değer ikilisi üzerinden çalışır ○ Görevlerin düğümler üzerine dağıtılmasını sağlar ● İki temel aşamadan oluşur ○ Map ○ Reduce ● Map ve Reduce birer fonksiyondur ○ Geliştirici sadece bu fonksiyonları yazar MapReduce
 22. 22. MapReduce
 23. 23. ● Map metodu public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { String line = value.toString().toLowerCase(); StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); while (tokenizer.hasMoreTokens()) { Text word = new Text(tokenizer.nextToken()); context.write(word, new IntWritable(1)); } } MapReduce
 24. 24. ● Reducer metodu public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context) throws IOException, InterruptedException { int sum = 0; for (IntWritable value : values) { sum += value.get(); } context.write(key, new IntWritable(sum)); } MapReduce
 25. 25. ● Tool sınıfı public class WordCount extends Configured implements Tool { public static void main(String[] args) throws Exception { int exitCode = ToolRunner.run(new WordCount(), args); System.exit(exitCode); } public int run(String[] args) throws Exception { // … } } MapReduce
 26. 26. ● Tool sınıfı (devam) public int run(String[] args) throws Exception { Job job = new Job(); job.setJarByClass(WordCount.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); job.setMapperClass(WordCountMapper.class); job.setReducerClass(WordCountReducer.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); return job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1; } MapReduce
 27. 27. $ hadoop jar <jarfile> <classname> <args...> $ hadoop jar devveri-mapreduce-0.0.1-SNAPSHOT.jar com.devveri.hadoop.mapreduce.WordCount test.txt devveri 12/07/09 23:44:41 WARN mapred.JobClient: Use GenericOptionsParser for parsing the arguments. Applications should implement Tool for the same. 12/07/09 23:44:41 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 12/07/09 23:44:41 INFO mapred.JobClient: Running job: job_201204231254_5522 12/07/09 23:44:42 INFO mapred.JobClient: map 0% reduce 0% 12/07/09 23:44:56 INFO mapred.JobClient: map 100% reduce 0% 12/07/09 23:45:08 INFO mapred.JobClient: map 100% reduce 100% 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Job complete: job_201204231254_5522 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Counters: 29 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Job Counters 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Launched reduce tasks=1 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: SLOTS_MILLIS_MAPS=11984 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Total time spent by all reduces waiting after reserving slots (ms)=0 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Total time spent by all maps waiting after reserving slots (ms)=0 12/07/09 23:45:13 INFO mapred.JobClient: Launched map tasks=1 ... Uygulama Çalıştırma
 28. 28. ● Avantajları ○ Her dilde yazılabilir ○ Daha kolay geliştirme yapılabilir ○ Yeniden kullanılabilir kodlar yazılabilir ● Dezavantajları ○ Performans düşüktür ○ Daha ziyade Text dosyaları işlemek için kullanılır ○ Çok fazla RAM veya CPU tüketebilir ○ Bazı özellikler sadece Java ile mümkün Hadoop Streaming
 29. 29. ● Yet Another Resource Negotiator ○ MRv1 mimarisindeki problemlerin çözümü ○ Kaynak ve işlem süreçlerini ayırır ○ YARN sadece MR değil çok daha genel ■ Daha ölçeklenebilir ■ Mevcut MR uygulamaları desteklenir ■ Sadece MR değil, Storm, Spark, Hive vs. YARN
 30. 30. YARN
 31. 31. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 32. 32. Hadoop Dağıtımları ● Apache ○ Topluluk tarafından geliştiriliyor ○ En güncel sürüm 2.4.0 ○ Kurulumu, yönetimi zor ● Hortonworks ○ Hortonworks Data Platform 2.1 ○ Açık kaynağa, topluluğa daha yakın ● Cloudera ○ Cloudera Distribution Hadoop 5 ○ Kurumsal yaklaşım, 50 sunucuya kadar ücretsiz
 33. 33. Hortonworks Data Platform
 34. 34. Cloudera Distribution Hadoop
 35. 35. Cloudera Distribution Hadoop ● Cloudera Manager ○ Web tabanlı küme yönetim aracı ○ Sunucu ekleme/çıkartma ○ Servis ekleme/çıkartma/durdurma/başlatma ○ Monitörleme, Raporlama, Denetim ● Hue ○ Hadoop User Experience ○ Uygulamalar için web arayüzü ○ Açık kaynaklı ○ Konsol bağımlılığını kaldırır
 36. 36. Cloudera Manager
 37. 37. Hue
 38. 38. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 39. 39. Entegrasyonlar ● Flume : Gerçek zamanlı veri aktarımı ○ Agent'lar aracılığı ile veri toplama ● Sqoop : SQL to Hadoop ○ Veritabanından Hadoop'a ○ Hadoop'tan veritabanına aktarım
 40. 40. ● Apache Flume sunucular üzerinde çalışan agent uygulamaları aracılığı ile topladığı verileri Hadoop üzerine aktarmayı sağlayan bir araçtır. Flume
 41. 41. Flume ● Agent yapısı
 42. 42. Örnek Ayarlar # Define a memory channel called ch1 on agent1 agent1.channels.ch1.type = memory # Define an Avro source called avro-source1 on agent1 and tell it # to bind to 0.0.0.0:41414. Connect it to channel ch1. agent1.sources.avro-source1.channels = ch1 agent1.sources.avro-source1.type = avro agent1.sources.avro-source1.bind = 0.0.0.0 agent1.sources.avro-source1.port = 41414 # Define a logger sink that simply logs all events it receives # and connect it to the other end of the same channel. agent1.sinks.log-sink1.channel = ch1 agent1.sinks.log-sink1.type = logger # Finally, now that we've defined all of our components, tell # agent1 which ones we want to activate. agent1.channels = ch1 agent1.sources = avro-source1 agent1.sinks = log-sink1
 43. 43. Sqoop ● Apache Sqoop (SQL to Hadoop) veritabanı ile Hadoop arasında veri transferi amacıyla geliştirilmiş bir araçtır.
 44. 44. Sqoop ● Import, export işlemleri için kullanılır ● JDBC destekleyen her veritabanıyla çalışır ● Direkt aktarım kanallarını kullanabilir ○ MySQL (mysqldump) ○ PostgreSQL (sadece import) ○ Oracle (Quest Software yazılımı ile)
 45. 45. Sqoop ● MR kullanarak paralel çalışır ○ Varsayılan 4 mapper kullanır ○ Aktarım işlemi veritabanına yük getirebilir ● Tablo ya da DB aktarır ○ Tek bir tablo ○ Tüm tablolar ○ Tablonun bir kısmı (where, query) ○ Yeni gelen verilerin aktarımı (incremental)
 46. 46. Sqoop Import ● Text dosyası olarak import $ sqoop import --driver com.mysql.jdbc.Driver --connect jdbc:mysql://$DB_HOST/$DB_NAME --username $DB_USER --password $DB_PASS --table $TABLE_NAME --target-dir $TARGET_DIR --as-textfile
 47. 47. Sqoop Import ● Avro formatında import $ sqoop import --driver com.mysql.jdbc.Driver --connect jdbc:mysql://$DB_HOST/$DB_NAME --username $DB_USER --password $DB_PASS --as-textfile --table $TABLE_NAME --target-dir $TARGET_DIR --as-avrodatafile ● SequenceFile formatında import --as-sequencefile
 48. 48. Sqoop Import ● Hive tablosu olarak aktarmak $ sqoop import --driver com.mysql.jdbc.Driver --connect jdbc:mysql://$DB_HOST/$DB_NAME --username $DB_USER --password $DB_PASS --table $TABLE_NAME --target-dir $TARGET_DIR --hive-import --hive-table $TABLE_NAME --hive-overwrite
 49. 49. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 50. 50. Pig ● Apache Pig, Hadoop üzerindeki büyük verileri işlemek için geliştirilmiş, Pig Latin olarak isimlendirilen yüksek seviyeli bir dile sahip veri işleme aracıdır.
 51. 51. WordCount.pig -- hdfs://host/users/user/data.txt dosyasini yukle input = load 'data.txt' as (line); -- TOKENIZE ile her satirdaki verileri kelimelerine ayir -- flatten ile her bir kelimeyi bir satira donustur words = foreach input generate flatten(TOKENIZE(line)) as word; -- kelimeleri grupla ve say grpd = group words by word; cntd = foreach grpd generate group, COUNT(words); -- ekrana bas dump cntd;
 52. 52. Pig Özellikleri ● Map Reduce yazımını kolaylaştırır ● Basit dil, yeniden kullanılabilirlik ● Standart dosya formatlarını destekler ○ text, json, sequence, binary, avro… ● Esnek veri modeli ○ Basit tipler: int, long, float, double … ○ Kompleks tipler: Map, Tuple, Bag ● SQL benzeri ifadeler kullanılır ○ Filtreleme, Gruplama, Sıralama ...
 53. 53. Formatlar ● Her türlü format işlenebilir -- tab ile ayrilmis dosya tsv = load 'data.tsv' as (id, name, email); -- virgul ile ayrilmis dosya csv = load 'data.csv' using PigStorage(',') as (id, name, email); -- hcatalog uzerindeki tablo table = load 'tablename' using org.apache.hcatalog.pig.HCatLoader(); -- hbase uzerindeki tablo col = load 'hbase://SomeTableName' using org.apache.pig.backend.hadoop.hbase.HBaseStorage(...)
 54. 54. Şema Kullanımı ● Şema zorunlu değildir A = load 'data'; B = filter A by $1 > 100; ● Mevcut şemayı destekler ○ Tip kontrolü ve optimizasyonda kullanılır A = load 'data' as (customer:int, purchase:double); B = filter A by purchase > 100;
 55. 55. İfadeler ● load ● store ● dump ● foreach ● filter ● group/cogroup ● join ● cross ● order ● distinct ● union ● split ● limit ● stream
 56. 56. İfadelere Örnek ● Group A = load 'student' as (name:chararray, age:int, gpa:float); B = group A by age; C = foreach B generate age, COUNT($0); ● Join A1 = load 'products.csv' as (productId, productName); A2 = load 'companies.csv' as (productId, companyName); J = join A1 by productId, A2 BY productId; R = foreach J generate $0, $1, $3;
 57. 57. Pig Avantajları ● Pig kodları MapReduce kodlarına çevrilir ● Güçlü dil, ifadeler, fonksiyonlar, UDF ● Ölçeklenebilirlik ve Performans ● SQL benzeri, SQL'den daha anlaşılır ● Şema zorunlu değildir ● Yapılandırılmamış veriye çok uygundur ● ETL işleri için kullanılabilir
 58. 58. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 59. 59. Hive Apache Hive, SQL yardımıyla Hadoop üzerinde sorgulama ve Veri Ambarı uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir araçtır.
 60. 60. WordCount.sql /* docs tablosunu yarat */ CREATE TABLE docs (line STRING); /* docs dosyasini docs tablosu icerisine aktar */ LOAD DATA INPATH 'docs' OVERWRITE INTO TABLE docs; /* kelimeleri sayarak yeni bir tablo olustur */ CREATE TABLE word_counts AS SELECT word, count(1) AS count FROM (SELECT explode(split(line, 's')) AS word FROM docs) w GROUP BY word ORDER BY word;
 61. 61. Hive Özellikleri ● SQL ile MapReduce yazılmasını sağlar ○ SQL-92 standartlarına yakındır ○ Sorgular MapReduce'e dönüştürülür ● UPDATE ve DELETE desteklemez! ○ HIVE-5317 - Implement insert, update, and delete in Hive with full ACID support ● Veriler HDFS üzerinde saklanır ○ Dosyalar tablo gibi gösterilir ○ /user/hive/warehouse dizini varsayılandır ● Veri hakkındaki meta veriyi yönetir
 62. 62. Tablo Tanımlama CREATE TABLE employees ( name STRING, salary FLOAT, subordinates ARRAY<STRING>, deductions MAP<STRING, FLOAT>, address STRUCT<street:STRING, city:STRING, state:STRING, zip:INT> ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '001' COLLECTION ITEMS TERMINATED BY '002' MAP KEYS TERMINATED BY '003' LINES TERMINATED BY 'n' STORED AS TEXTFILE;
 63. 63. ● LOAD DATA komutu ○ HDFS üzerindeki dosyalar içeri aktarılır LOAD DATA INPATH 'data.csv' INTO TABLE employees PARTITION(field='value') ○ Lokal diskteki veriler de aktarılabilir LOAD DATA LOCAL INPATH '/path/data.csv' OVERWRITE INTO TABLE employees; ○ Dosya kopyalama ile aynı işlemi yapar $ hadoop fs -mv /path/data.csv /user/hive/warehouse/test Veri Girişi
 64. 64. ● External tablo kullanımı ○ Dosyalar taşınmak zorunda değildirdir ○ İstenilen dizin external tablo olarak kullanılabilir CREATE EXTERNAL TABLE customers ( id INT, email STRING ) ROW FORMAT DELIMITED STORED AS TEXTFILE LOCATION '/user/admin/userdata'; Veri Girişi
 65. 65. Sorgular ● Standart sorgular SELECT [ALL | DISTINCT] expr, expr, ... FROM table_reference [WHERE where_condition] [GROUP BY col_list] [LIMIT number] ● Karmaşık sorgular SELECT table3.col FROM ( SELECT a+b AS col FROM table1 UNION ALL SELECT c+d AS col FROM table2 ) table3
 66. 66. Sorgular ● JOIN örneği ○ Sadece eşitlik üzerinden bağ kurulabilir ■ a.id = b.id ○ INNER | LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN ○ LEFT SEMI JOIN ○ Birden fazla tablo birbirine bağlanabilir SELECT a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key1)
 67. 67. Fonksiyonlar ● Birçok fonksiyonu destekler ○ Matematiksel ■ round, floor, sqrt, abs, sin, exp, log, … ○ Tarih ■ year, month, date_add, datediff, unix_timestamp, … ○ String ■ length, concat, substr, upper, lower, trim, … ○ Kümeleme ■ sum, avg, min, max, percentile, stddev_pop, ...
 68. 68. Metastore ● Metadata'yı yönetir ○ Tablolar ile ilgili kolonların tipleri ○ HDFS üzerinde dosyaların konumu ○ Partitioning bilgisi ○ SerDe ayarları ○ İstatistik ● Datanucleus ORM kullanır ○ Derby, MySQL ve benzeri RDBMS kullanılabilir
 69. 69. Hive Avantajları ● SQL kolaylığı ○ Herkes SQL biliyor ● Ölçeklenebilirlik ve Performans ○ Küme üzerinde çalışır ● Anlık sorgular değil büyük sorgular ○ DWH sorguları ● Entegrasyon kolaylığı ○ Mevcut araçlarla olan entegrasyon
 70. 70. Gündem ● Neden Hadoop? ● HDFS ve MapReduce ● Hadoop Dağıtımları ● Entegrasyonlar ● Pig ● Hive ● Impala
 71. 71. Impala ● Cloudera Impala büyük veri analizi amacıyla geliştirilmiş devasa paralel işlem (MPP) SQL sorgu motorudur.
 72. 72. Impala ● MapReduce ○ Batch işlemler için tasarlanmış ○ Hive işleri uzun sürebilir ○ İhtiyacımız hız! ● Impala ○ Hive ile kıyaslanınca 4-35x daha hızlı ○ Dakikalar değil saniyeler
 73. 73. Impala ● Performans ○ MapReduce kullanmaz ○ Veriye direkt erişir ○ Yoğun biçimde RAM kullanır ■ Ara işlem verileri ■ Join işlemleri ○ C++ ile geliştirilmiştir ○ Çalışma anı kod oluşturma (LLVM)
 74. 74. ● Entegrasyon Kolaylığı ○ HDFS üzerindeki verilere erişir ○ Hive meta verisini kullanır ○ Hive ile aynı dili kullanır: HiveQL ○ Bilinen formatları (Text, Avro, vs) destekler ● Limitasyonlar ○ SerDe desteği henüz yok ○ Tüm sıkıştırma formatlarını desteklemez ○ RAM limitasyonu Impala
 75. 75. Impala
 76. 76. Hadoop Ekosistemi ● HCatalog (Metastore) ● HBase, Hypertable, Accumulo (NoSQL) ● Hama, Corona (~MapReduce) ● Chukwa, Kafka, Scribe (~Flume) ● Mahout (Machine Learning) ● Oozie, Azkaban (Scheduler) ● Zookeeper (Cluster Management) ● Stinger, Drill, Shark, Presto, Tajo, Phoenix (~Impala) ● Spark, Storm (~Hadoop) ● Mesos, Whirr (Cluster Manager) ● Tachyon (~HDFS) ● Nutch (Crawler)
 77. 77. Teşekkürler!

×