Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Od digitalnog doseljenika do digitalnog urodenika

174 views

Published on

Predavanje na konferenciji "Upotreba digitalnih materijala u nastavi istorije i društveno-humanističkih predmeta", Beograd, 25.3.2017. #MIEExpert #Historiana #HPP

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Od digitalnog doseljenika do digitalnog urodenika

 1. 1. Osnovni podaci • prof. Povijesti i Sociologije (FFZG) • Srednja škola Čakovec • Povijest • Sociologija • Politika i gospodarstvo • Građanski odgoj i obrazovanje • u obrazovanju radim od jeseni 2005. godine • Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava
 2. 2. www.povijest.net
 3. 3. Digitalni urođenici (digital natives)
 4. 4. Izazovi za nastavnike
 5. 5. Kako se prilagoditi situaciji? education.microsoft.com Samostalno i kontinuirano usavršavanje
 6. 6. Kako koristiti tehnologiju? ICT koristite kao dopunu i pojačanje onih dijelova nastave gdje tehnika čini iskorak
 7. 7. Koliko koristiti tehnologiju? • Poučavanje ne smije biti rob tehnologije • Tijekom nastave kombiniramo mnogobrojne metode obzirom na ciljeve koje želimo postići • Tehnologija može i ne mora pomoći • Poticati istraživanje, kritičko mišljenje i suradničko/vršnjačko učenje
 8. 8. Što danas (često) koristim? • Moodle – Kahoot – Sutori – Padlet – Pinterest – Flipgrid – Plickers… https://goo.gl/xxbrLZ
 9. 9. Historiana? www.historiana.eu • Projekt EUROCLIO – Europskog udruženja nastavnika povijesti • Inicijalna ideja o portalu još 2007. godine, a portal je online od 2012. godine
 10. 10. „Historiana - Your Portal to the Past is an on-line educational multimedia tool that offers students multi-perspective, cross-border and comparative historical sources to supplement their national history textbooks.”
 11. 11. • IHEA (Innovative History Education for All) • Kako poučavanje povijesti pojačati korištenjem ICT alata? • Članovi ekspertnog tima su Helen Snelson, Natia Pirtskhalava, Richard Kennett, Súsanna Margrét Gestsdóttir, Pascal Tak i Miljenko Hajdarović. Organizacijsku podršku im pružaju Steven Stegers i Judith Geerling iz EUROCLIO-a te Nique Sanders i Paul Jongsma iz informatičkog tima Webtic
 12. 12. Ciljevi projekta IHEA • Omogućiti edukatorima kreiranje vlastitih online obrazovnih aktivnosti i oblikovanje alata specifičnih za razvoj povijesnog mišljenja • Poticati razvoj kompetencija temeljenih na kritičkom mišljenju u kojima se analizira i istražuje određeni sadržaj (povijesni izvor), ispituju i uspoređuju interpretacije i donose vlastite prosudbe • Podržati brojne edukatore u njihovim naporima za postizanje bolje digitalne pismenosti, umnažanje i širenje njihovog znanja i sposobnosti prema kolegama i učenicima.
 13. 13. • najčešće metode rada u poučavanju povijesti te korak po korak opisati procedure rada • promisliti i osmisliti kako se te uobičajene procedure mogu modificirati i unaprijediti uz podršku IKT-a
 14. 14. Connecting • alat u kojem će nastavnici/učenici moći podići (uploadati) ili koristiti vizualne izvore te ih povezati u smislene cjeline (na primjer uzročno- posljedično povezivanje strelicama i komentarima). Veze između izvora mogu kreirati učenici, a nakon toga ih dati na vrjednovanje nastavniku ili drugim učenicima (vršnjačko učenje)
 15. 15. Prioritising • alat koji bi učenicima trebao pomoći u učenju povijesnih procesa i uzročno-posljedičnih veza. Učenici mogu izvore poredati po važnosti ili slijedu te svoj odabir objasniti
 16. 16. Sequencing • alat u kojem bi učenici iz određenog seta izvora mogli odabrati one značajne za određeno pitanje/događaj/proces te ih promjenom veličine definirati kao više ili manje važne. Konačni rezultat je, na primjer, plakat koji se može analizirati kao pojedinačni, grupni ili razredni rad (recimo, paralelke mogu uspoređivati sličnosti i razlike u promišljanju drugih razreda)
 17. 17. Primjeri korištenja ICT-a One take movie Sutori
 18. 18. One take movie Linkovi: Film: https://www.youtube.com/watch?v=5-myOCJCtgo Making of: https://www.youtube.com/watch?v=KsLQTDRtoW8
 19. 19. Što radimo i zašto? • Učenici koriste tehnologiju koja im je na raspolaganju • Osobni mobiteli kojima se znaju služiti • Razvijamo kreativnost, digitalnu pismenost, istraživački rad • Analiziramo različite izvore, sintetiziramo vlastite narative (vrednujemo prikupljene činjenice) • Ovisno o starosti učenika dajemo više i teže izvore – kroz rad ih vodimo ili dajemo veću samostalnost
 20. 20. • Digitalna multimedijska lenta (crta) vremena – razvijanje kronološke pismenosti • Primjer: https://www.sutori.com/story/lenta-vremena-jugoslavije

×