Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunststoffen in de Circulaire Economie

256 views

Published on

Deze Infographic geeft een actueel overzicht van de kunststof recycling in Nederland.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kunststoffen in de Circulaire Economie

  1. 1. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115 www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2 http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf Bronnen: 1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009) 2 Plastics – the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015) 3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per sé de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststoffen in dit jaar zijn. 4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource efficient circular Economy, European Bioplastics www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/ http://www.plasticheroes.nl/ http://www.arn.nl/ http://www.wecycle.nl/ http://www.bureauleiding.nl/BIS/ http://www.vkgkozijn.nl/ http://www.european-bioplastics.org Logo’s en illustraties: VINÇOTTE Biobased label Plastic Heroes ARN Wecycle BIS VKG The Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU Freepik.com In opdracht van: NRK & RVO Nederland http://www.partnersforinnovation.com© PARTNERS FOR INNOVATION Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststoffen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststoffen en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden. Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststoffen in de circulaire economie binnen Nederland. KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE BIOBASED Op dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststoffen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen5 . ENERGIE 3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststoffen te produceren1 . Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden. PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN2 12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1% PLASTIC HEROES Van het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic Heroes inzamelsysteem (2013)4 . ZWERFVUIL Als gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich ophoopt in de gyres. INZAMELSYSTEMEN Veel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches particuliere inzamelsystemen. 12.1% STATIEGELDFLESSEN 49.1% HUISHOUDELIJKE VERPAKKINGEN 38.8% BEDRIJFSVERPAKKINGEN 214kton kunststofverpakkingsafval aangebodenvoorhergebruik (2013)4 . biobased 66% van de ingezamelde kunststoffen wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort2 . Zowel mechanische als chemische recycling biedt mogelijkheden om kunststoffen te gebruiken als grondstof voor nieuwe kunststoffen. 34% van de ingezamelde kunststoffen in Nederland wordt gerecycled of geëxporteerd om gerecycled te worden2 . FOSSIELE GRONDSTOFFEN Veruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondstoffen geproduceerd. 4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt1 . Chemischerecycling Mechanischerecycling S t ort En e rg i e h er wi nn i n g Op dit moment wordt een klein deel van de kunststoffen afgebroken door middel van compostering of vergisting. Huishoudelijke apparaten Sport en vrije tijd Veiligheid Meubilair Medisch 21.6% OVERIG 8.1% BOUW 4.0% AUTOMOTIVE 4.8% LANDBOUW 6.1% ELEKTRISCH & ELEKTRONISCH 55.4%3 VERPAKKINGEN In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen op de markt gebracht. Dit is ruim 27 kilo per inwoner (2013)4 . PRODUCTIE INZAMELING GEBRUIK VERWERKING KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

×