110405868 rpt-khb-ert-t3-2013

890 views

Published on

  • Be the first to comment

110405868 rpt-khb-ert-t3-2013

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU- EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN CATATAN JANUARI 1 02/01 – 04/01 Pengurusan Bengkel / Kelas 2.6 Konsumerisme a. Pengguna dan konsumerisme Aras 1 • Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme b. Hak dan tanggungjawab pengguna Aras 1 • Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna • Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebgai pengguna 01.01.2013 (Tahun Baru) 2 07/01 – 11/01 c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna • Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar • Menerangkan cara membuat aduan d. Peranan persatuan pengguna Aras 1 • Menerangkan peranan persatuan pengguna • Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menguatkuasakan undang-undang dan melindungi hak pengguna Aras 2 • Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undang- undang • Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi pendidikan, persatuan dan undang-undang Aras 3 • Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme 3 14/01 – 18/01 1.4 Tempat kediaman a. Ruang tempat kediaman Aras 1 • Menerangkan erti tempat kediaman • Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman • Mengenal pasti fungsi ruang b. Keselesaan tempat kediaman Aras 1 • Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman. 4 21/01 – 25/01 c. Penjagaan tempat kediaman Aras 1 • Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman • Mengenal pasti alat dan agen pencuci • Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai • Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman d. Susun atur alatan dan kelengkapan Aras 1 • Menyenaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan • Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur. 24.01.2013 Maulidurrasul SMK TELOK DATOK 42700 BANTING, SELANGOR KOD SEKOLAH : BEA1066 TEL/FAX : 03-31871303
  2. 2. 5 28/01 – 01/02 1.1 Reka Cipta a. Pengenalpastian masalah Aras 1 • Mengenal pasti masalah • Mengumpul maklumat dan data • Menganalisis maklumat • Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah FEBRUARI 6 04/02 – 08/02 b. Pemilihan idea Aras 1 • Menilai dan memilih idea yang paling sesuai c. Perekaan projek Aars 1 • Melakar beberapa reka bentuk projek d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 • Menilai dan memilih konsep reka bentuk • Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik 7 12/02 – 15/02 e. Perancangan pembinaan projek Aras 1 • Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya • Mengenal pasti dan memilih alat • Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran 10-11.02.2013 Tahun Baru Cina 8 18/02 – 22/02 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dan menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina. 9 25/02 – 01/03 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dn menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina. MAC 10 04/03 – 08/03 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Mengukur, menanda dan memotong • Membina dan mencantum bahagian projek • Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan • Membuat kemasan • Menguji dn menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina. 11 11/03 – 15/03 1.2 Elektrik c. Mengira kos tenaga elektrik Aras 1 • Membaca meter kWj • Mengira kos penggunaan tenaga elektrik UJIAN BULANAN
  3. 3. 12 18/03 – 22/03 d. Pengenalan motor arus terus (DC) Aras 1 • Membaca maklumat pada plat perincian motor • Mengenali jenis motor • Menyatakan arah pusingan motor DC • Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor DC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 – 31/3) – 9 HARI APRIL 13 01/04 – 05/04 1.3 Elektronik a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Aras 1 • Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek. 14 08/04 – 12/04 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan 15 15/04 – 19/04 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek • Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan. 16 22/04 – 26/04 c. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar • Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik • Memateri semua kaki atau tamatan komponen • Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas • Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu
  4. 4. • Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan Aras 2 • Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan MEI 17 29/04 – 03/05 2.5 Jahitan a. Proses jahitan Aras 1 • Mengenal pasti jenis hiasan dalam jahitan • Menerangkan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum • Menjahit sampel kuilting, tampal hias dan tampal cantum. 01.05.2013 Hari Pekerja 18 06/05 – 10/05 b. Penghasilan projek jahitan Aras 1 • Mengubahsuai pola asas • Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan menggunting fabrik • Menjahit projek jahitan • Menghias projek jahitan 19 13/05 – 17/05 b. Penghasilan projek jahitan Aras 1 • Mengubahsuai pola asas • Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan menggunting fabrik • Menjahit projek jahitan • Menghias projek jahitan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 20/05 – 24/05 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2013 Hari Wesak JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 – 09/6) – 16 HARI 21 10/06 – 14/06 2.4 Kaedah membuat biskut dan kek a. Gaul dan ramas Aras 1 • Menerangkan pengertian kaedah gaul dan ramas • Mengenal pasti biskut yang disediakan dengan kaedah gaul dan ramas • Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos biskut • Membungkus biskut Aras 2 • Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah gaul ramas • Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kek Aras 3 • Menerangkan pengertian pastri • Mengenal pasti jenis pastri yang disediakan dengan kaedah gaul ramas. 22 17/06 – 21/06 b. Putar Aras 1 • Menerangkan pengertian kaedah putar • Mengenal pasti biskut yang disediakan dengan kaedah putar • Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos biskut Aras 2 • Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah putar • Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kek. 23 24/06 – 28/06 c. Enjut Aras 1 • Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah enjut Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos bahulu. JULAI 24 01/07 – 05/07 ULANGKAJI 25 08/07 – 12/07 ULANGKAJI
  5. 5. 26 15/07 – 19/07 ULANGKAJI 27 22/07 – 26/07 ULANGKAJI OGOS 28 29/07 – 02/08 ULANGKAJI 29 05/08 – 06/08 ULANGKAJI 08-09.08.2013 Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 07/8 – 18/8) – 12 HARI 30 19/08 – 23/08 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR *JPN 31 26/08 – 30/08 PENGUKUHAN / PEMULIHAN 31.08.2013 Merdeka SEPTEMBER 32 02/09 – 06/09 PENGUKUHAN / PEMULIHAN 33 09/09 – 13/09 PENGUKUHAN / PEMULIHAN 34 16/09 – 20/09 PENGUKUHAN / PEMULIHAN 16.09.2013 Hari Malaysia 35 23/09 – 27/09 PENGUKUHAN / PEMULIHAN OKTOBER 36 30/09 – 04/10 PEPERIKSAAN PMR *LPM 37 07/10 – 11/10 PEPERIKSAAN PMR *LPM 38 14/10 – 18/10 AKTIVITI SELEPAS PMR 15.10.2013 Hari Raya Haji 39 21/10 – 25/10 AKTIVITI SELEPAS PMR 40 28/10 – 01/11 AKTIVITI SELEPAS PMR 03.11.2013 Deepavali NOVEMBER 41 04/11 – 08/11 AKTIVITI SELEPAS PMR 05.11.2013 Awal Muharram 42 11/11 – 15/11 AKTIVITI SELEPAS PMR CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 – 01/01/2014) – 47 HARI Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari Disediakan oleh: Disahkan oleh : ___________________ ______________________
  6. 6. 2013 Januari I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febuari I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Mac I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mei I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jun I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Julai I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ogos I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Disember I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hari Cuti (Malaysia) Jan 01 Tahun Baru Jan 24 Hari Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w Feb 10 Tahun Baru Cina Feb 11 Tahun Baru Cina Mar 29 Good Friday May 01 Hari Pekerja May 25 Hari Wesak Jun 01 Hari Keputeraan DYMM Aug 08 Hari Raya Puasa Aug 09 Hari Raya Puasa Aug 31 Hari Kebangsaan Sep 16 Hari Malaysia Oct 15 Hari Raya Haji Nov 03 Deepavali Nov 05 Awal Muharram Dec 25 Hari Krismas

×