Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Endüstri uygulamaları stajı

13,561 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Endüstri uygulamaları stajı

 1. 1. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 26YAPILAN İŞ :İŞ ETÜDÜ UYGULAMSI SÜRELERİN HESAPLANMASI Tarih: / / Sürelerin hesaplanması şeması; işçi işçi İşçilik işçilik Kişi duruş duruş Yapılan i (Lavabo için) Miktar sayısı süresi süresi süresi süresi (Sn) (dk) (sn) (dk) 1 2 12 0 0,2 01 Mamul taşıma arabalarından banda alınır.2 Mamul kontrol kabinine taşınır 1 0 3 3 0,05 0,053 Mamulde kontrol rötuşu yapılır. 1 1 15 0 0,25 04 Mamul hava püskürtme kabinine taşınır 1 0 3 3 0,05 0,05 Mamulde ki tozlar hava püskürtülerek 1 1 10 0 0,17 05 temizlenir.6 Mamul süngerlenmek için taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,057 Mamulde ki çapaklar ıslak süngerle alınır. 1 1 10 0 0,17 08 Mamul 1. kabine taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,059 Mamul 1. Kabine alınarak sırlanır. 1 1 15 0 0,25 010 Mamul 2. kabine taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,0511 Mamul 2. Kabine alınarak sırlanır. 1 1 16 0 0,27 012 Mamul 3. kabine taşınır. 1 60 3 1 0,0513 Mamul 3. Kabine alınarak sırlanır. 1 1 15 0 0,25 014 Mamul 4. kabine taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,0515 Mamul 4. Kabine alınarak sırlanır. 1 1 15 0 0,25 016 Mamul 5. kabine taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,0517 Mamul 5. Kabine alınarak sırlanır. 1 1 20 0 0,34 018 Mamul türübin altına taşınır. 1 0 7 0 0,12 0 Mamule pervaneyle sıcak hava 1 1 7 0 0,12 019 püskürtülerek kurutulur.20 Mamul logo kabinine taşnır. 1 0 3 3 0,05 0,0521 Mamule logo yapıştırılır. 1 1 3 0 0,05 022 Mamul temizleme bölümüne taşınır. 1 0 10 3 0,17 0,0523 Mamulün alt kısmı temizlenir. 1 2 5 0 0,08 024 Mamül yükleme yerine taşınır. 1 0 3 3 0,05 0,05 Mamul taşıma alanına alınır ve fırın için 15 2 100 0 1,7 025 yarı mamul stok alanına alınır. Toplam 39 16 347 33 5,84 0,55 KONTROL EDEN…………………………………………………………İMZA…………….
 2. 2. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 27 YAPILAN İŞ : İSTATİKSEL ANALİZ Tarih: / / İstatiksel Analiz için yük dayanım testi; Yük dayanım testi için deney uygulandığında asma lavabolar çatlamamalı ve kırılmamalı veya kalıcışekil değiştirmemeli. Deneye tabi tutulacak lavabo imalatçının talimatlarına uygun olarak pürüzsüz biryüzey üzerine yatay konumda lavabonun arkası ile pürüzsüz yüzey arasındaki bağlantıyısağlamak için birkat harç veya başka bir yüzey kaplama malzemesi ile sabitlenmelidir. Bu şekilde yerleştirilen ve kesiti100mmx100mm olan bir ahşap kiriş üzerine lavabolar en az 150 kg, klozetler için en az 400 kg kuvvet 1saat süresince uygulanarak dayanıklık testi uygulanır. Kuvvetler geometrik merkeze uygulanır . Yapılan yük dayanım testlerinde istenilen özellik 150 kg yüke kadar dayanmasıdır. Yapılan ölçümlerdeelde edilen veriler aşağıdaki gibidir . LAVABO İSTATİKSEL ANALİZİ NO DENEY NO DENEY NO DENEY NO DENEY 1 150 6 148,9 11 150 16 150,3 2 149,1 7 149,5 12 149,5 17 149,7 3 149,8 8 150 13 149,1 18 150 4 149,5 9 150,5 14 149,7 19 149,3 5 150 10 150,4 15 150 20 149,8 Buradaki işlemlere devam edilirse elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Toplam 2995,1 k 5 sınıf aralğı 0,32 Buradaki toplam numunelerin toplamıdır, k ise sınıf sayısıdır ve numunelerin sayısının karekökü ilebulunur. Frekans tablosu oluşturulacak olunursa bu tablo aşağıdaki gibi olur . FREKANS YIĞILMALI FREKANS alt sınır üst sınır sınıf Sayısal Bağıl sınıf no % Sayısal Bağıl % değeri değeri değeri Frekans Frekans 1 148,9 149,22 149,06 IIII=4 0,2 20 4 0,2 20 2 149,22 149,54 149,38 IIIII=5 0,25 25 9 0,45 45 3 149,54 149,86 149,7 II=2 0,1 10 11 0,55 55 4 149,86 150,18 150,02 IIIIII=6 0,3 30 17 0,85 85 5 150,18 150,5 150,34 III=3 0,15 15 20 1 100 Toplam 20 1
 3. 3. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 28 YAPILAN İŞ : İSTATİKSEL ANALAİZ GRAFİKLERİ Tarih: / / Analize ilişkin grafikler; Burada frekans tablolarını oluşturup gerekli grafikleri elde ederiz. bu grafiklerden ilkihistogram grafiğidir, Seri 1 7 6 5 4 3 Seri 1 2 1 0 149,06 149,38 149,7 150,02 150,34 İkinci grafik ise dairesel dilim grafiğidir. Seri 1 149,06 149,38 149,7 150,02 150,34
 4. 4. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 29 YAPILAN İŞ : İSTATİKSEL ANALİZ GRAFİĞİ Tarih: / / Son olarak çizgi frekans tablosundan oluşan grafiktir. Sonuç olarak numuneleri tartışacak olursak; numunelerin dağılımları arasında önemli farklarolduğu belirlenmiştir, yapılan 20 tane numune ölçümü sonucunda sınıfların değeri dağınık bir şekilgöstermektedir. Bunun sebebi yük dayınım testi yapılan ürünlerin tam bir standart şeklin deüretilememesinden kaynaklanıyor, hammadde, döküm veya fırından dolayı üründe deformasyonlaroluşmuş ve ürün dayanıklılığını kaybetmiş olabilir.
 5. 5. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 30 YAPILAN İŞ :YÖNEYLEM UYGULAMASI Tarih: / /Soru: GÜRAL VİTRİFİYE fabrikasında 2 farklı tip ham maddeden , 4 farklı tipte çamur karışımıelde edilmektedir. Karışımların ton başına düşen koalen ve kurats tipi oranları ve satış fiyatlarıaşağıdaki tabloda verilmiştir. Hammadde hazırlanışı Çamur Elde edilen çeşitleri 1 2 3 4 miktar Kaolen 0,5 0,6 0,3 0,1 25 Ton Kuarts 0,5 0,4 0,7 0,9 40 Ton İşçilik 5 7 12 13 800 saat Fiyat 750 800 1200 1400 3. tip karışımın talebinin 10 ton olduğu bilinmektedir. Ayrıca 2. tip karışımdan da en az 15 ton olacağıtahmin edilmektedir. Satın alma maliyetini en küçükleyecek olan karışım miktarlarını belirleyiniz. Doğrusal Programlama Modeli Karar Değişkenleri; Xi: satın alınan i. tip karışım miktar i = 1,2,3,4. Amaç Fonksiyonları; MinZ = 750*X1 + 800*X2 + 1200*X3 + 1400*X4 Kısıtlar; 0.5*X1 + 0.6*X2 + 0.3*X3 + 0.1*X4 ≤ 25 0.5*X1 + 0.4*X2 + 0.7*X3 + 0.9*X4 ≤ 40 5*X1 + 7*X2 + 12*X3 + 13*X4 ≤ 800 X2 ≥ 15 X3 = 10 X1,2,3,4 ≥ 0
 6. 6. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 31 YAPILAN İŞ : YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Tarih: / / Lingo Açık Yazılımı Açık FormMin=750*X1+800*X2+1200*X3+1400*X4;0.5*X1+0.6*X2+0.3*X3+0.1*X4<=25;0.5*X1+0.4*X2+0.7*X3+0.9*X4<=40;5*X1+7*X2+12*X3+13*X4<=800;X2>=15;X3=10;@GIN(X1);@GIN(X2);@GIN(X3);@GIN(X4);ENDLingodaki çözüm;Global optimal solution found. Objective value: 24000.00 Objective bound: 24000.00 Infeasibilities: 0.000000 Extended solver steps: 0 Total solver iterations: 0 Variable Value Reduced Cost X1 0.000000 750.0000 X2 15.00000 800.0000 X3 10.00000 0.000000 X4 0.000000 1400.000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 24000.00 -1.000000 2 13.00000 0.000000 3 27.00000 0.000000 4 575.0000 0.000000 5 0.000000 0.000000 6 0.000000 -1200.000Bu çözüm raporunda ilk olarak anlaşılan modelin 3 aşamada çözüldüğü, amaç fonksiyonun 24000olarak hesaplandığı ve bunun en iyi çözüm olduğu anlaşılmaktadır. Modelin en iyi çözümünde 0 değerlerini almıştır.
 7. 7. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 32 YAPILAN İŞ : MRP UYGULAMASI Tarih: / / Mrp uygulama; Şirket üretim planı hazırlarken tüm koşuları göz ününde bulundurarak planını yapmaktadır, gelentalepler üzerine değerlendirme yapılarak bir üretim planı yapılmaktadır. Üretim planı hazırlanırkenmümkün olduğunca maliyeti düşürerek en kısa zamanda üretimi gerçekleştirmektir.Talebin 50000 klozet takımı olduğunu ve bu talebin 4 haftada da teslim edilmesi gerektiği, ve bunuminimum maliyetle zamanında teslim edilmesi gereken bir ürün olduğu bilinmektedir, buna göre birüretim planı hazırlanmaktadır, üretim planı hazırlanırken eldeki ehmiyet stok‟u ve eldeki stokları dadeğerlendirilerek bir mrp üretim planı yapılmıştır.
 8. 8. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 33YAPILAN İŞ : MRP UYGULAMASI Tarih: / /MRP uygulaması devamı KONTROL EDEN………………………………………………İMZA………………
 9. 9. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 34 YAPILAN İŞ : MRP UYGULMASI Tarih: / /Yapılan çalışma sonucunda her parçadan ne kadar yapılması gerektiği açıkça görülmektedir.
 10. 10. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 34 YAPILAN İŞ : İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMASI Tarih / /2. Vardiya usulü ile çalışılması durumu:- Operatörlerin mesaileri arasında 12 saat dinlenme süresi bulunmaktadır. Günlük mesai süresi 8 saati aşmamakla beraber, peş peşe gece mesaisi verilmesinden kaçınılmaktadır. Ayrıca; Ambalaj bölümünde daha önce bantlardan gelen mamuller yere indikten sonraambalajlanıyordu. Bunun sonucunda işçilerin bel bölgesindeki ağrı şikayetleri her geçen günartmaktaydı. Daha sonra bantlardan gelen mamuller yere inmeden bant üzerinde paketlenmeyebaşlanarak işçilerin bel bölgesindeki ağrı şikayetleri giderilmiş ve ergonomik koşullar sağlanmıştır. İŞLETMEDEKİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KÜMAŞ işletmesi iş güvenliği ve mesleki eğitim faaliyetlerine büyük bir önem vermektedir. İşletme ayda bir düzenli olarak bu eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Stajım esnasında; 3 Eylül 2004 tarihinde Çalışma bakanlığından gelen yetkililer tarafından İşsağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmiştir. İşletme içinde; bazı güvenlik kurallarına uymak zorunludur. ( Örneğin; işletme içinde barettakma mecburiyeti. ) Bu kurallara uymayan çalışanlar üç kez ikaz, ardından yine aynı hatatekrarlanıyorsa para cezası uygulanır.
 11. 11. KISIM; ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NYAPILAN İŞ ; İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI , İŞ AKIŞ ŞEMASI TARİH : / SİMGELER Mik Süre Yapılan iş (Lavabo sırlanması) tar (Sn) Mamul taşıma arabalarından banda 1 12 X 1 alınır, barkot okutma. 1 3 X 2 Mamul kontrol kabinine taşınır 1 15 X 3 Mamulde kontrol rötuşu yapılır. Mamul hava püskürtme kabinine 1 3 X 4 taşınır Mamulde ki tozlar hava 1 10 X 5 püskürtülerek temizlenir. 1 3 X 6 Mamul süngerlenmek için taşınır. Mamulde ki çapaklar ıslak süngerle 1 10 X 7 alınır. 1 3 X 8 Mamul 1. kabine taşınır. 1 15 X 9 Mamul 1. Kabine alınarak sırlanır. 1 3 X10 Mamul 2. kabine taşınır. 1 16 X11 Mamul 2. Kabine alınarak sırlanır. 1 60 X12 Mamul 3. kabine taşınır. 1 15 X13 Mamul 3. Kabine alınarak sırlanır. 1 3 X14 Mamul 4. kabine taşınır. 1 15 X15 Mamul 4. Kabine alınarak sırlanır. 1 3 X16 Mamul 5. kabine taşınır. 1 20 X17 Mamul 5. Kabine alınarak sırlanır. 1 7 X18 Mamul türübin altına taşınır. Mamule pervaneyle sıcak hava
 12. 12. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 03 YAPILAN İŞ :KALIP HAZIRLAMA SÜRECİ Tarih: / / Vitrifiye üretim süreci 1. Tasarım ve kalıp üretimi 1.1.Tasarım: Çizim halindeki tasarımların alçıdan prototipleri-2 boyutlu tasarımların 3. boyuta aktarılması-yapılmaktadır.Yapılan prototipler üzerinden ürünün üretilip üretilmeyeceğine bir kurul tarafından kararverilir. 1.2.Kalıp üretimi: İş kalıbı üretimi için, ilk olarak prototip halindeki ürünün %12 büyük modeli alçıdan yapılır.Bubüyüklüğün nedeni dökümden sonra çamurda meydana gelen küçülmedir.Daha sonra yapılan bumodelin kalıbı alınır.Bu kalıba model kalıp denilmektedir. Model kalıp da alçıdan yapılır. Modelkalıpta ürünü oluşturacak iç yüzey kadar dış yüzey de önemlidir.Çünkü yapılan kalıplar işletmedekullanılan tezgahlara uyumlu olmalıdır.Diğer bir deyişle birinde kullanılan kalıplar diğerlerindekullanılamamaktadır. Bu yüzden ürünün hangi tezgahta üretilmesine önceden karar verilir ve kalıplarındış formuna „model kalıp‟ üretiminde özen gösterilir. Model kalıplar bittikten sonra kalıplar kurutulur.Bunun nedeni alçının bünyesinde subulundurmasıdır.Deneme dökümünün yapılabilmesi için model kalıbın tam olarak kuru olması veböylece çamur içindeki suyu emebilmesi gerekmektedir.Deneme dökümü çamurla yapılır ve böyleceüretimde oluşabilecek deformasyonlar kontrol edilir.Sorun çıktığı takdirde model kalıp üzerindendüzeltmeler yapılır ve tekrar deneme dökümü yapılır, bu işlemler sorunlar sıfıra indirgenene kadardevam eder. Deneme dökümden „OK‟ alan model kalıptan teksir kalıpları yapılır. Teksir kalıplarsilikondan yapılırlar, bunun nedeni silikonun hem dayanıklı hem de esneme özeliğine sahip birmalzeme oluşudur. Teksir kalıpları işlemede kullanılacak iş kalıplarının çoğaltılmasında kullanılırlar. İşkalıpları alçıdan yapılır, işletmeye gönderilmeden önce kalıplar nemlerini atmaları için kurutulur. Basınçlı Döküm Kalıplarının Üretimi 1.) Kalıp döküm öncesi hazırlık ve Çivi şablonlarının hazırlanması Çiviler Çivi panosu ÇivilerI.) II.) 2cm Teksir kalıbı2.) Teksir kalıbına gerekli ayırıcılar atılır.3.) Malzeme hazırlığı;
 13. 13. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 04 YAPILAN İŞ : KALIP HAZIRLAMA SÜRECİ Tarih: / / Dört çeşit malzeme kullanılır Powder componente (Pudra şeklinde) Harz componente (Sıvı ve yanıcı) Granulat componente (Şeker şeklinde) SuA karışımı I.) II.) Harz Granulat Powder+su 65 Sn karıştırılır B karışımı ilk atılır A karışımı ikinci sırada atılırI.) Powder+ Su Bütün malzeme 16 derece sıcaklıkta Harz ve Granulat 65 sn karıştırılır.II.) Kalıp içine döküm yapılır 16 C‟ İşletmede kullanılacak kalıp
 14. 14. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 05 YAPILAN İŞ :KALIP HAZIRLAMA SÜRECİ T arih: / /III.) Çivi şablonu malzeme içine daldırılır Isısı ölçülürVI.) Malzeme sıcaklığı 16,5 „C den başlar 55-60 „C ye kadar çıkar . Malzeme ısısı 24 „C yeulaştığında bütün çiviler kalıptan tek tek çıkartılır. Döküm Sonrası işlemler Frezleme işlemi: Kalıp makinede çalışacak ölçülere Borwerk makinesi ile silme işlemi yapılarakgetirilir. Havuzda bekletme: Freze işlemi biten kalıp 45-50 „C lik su içerisinde 12- 14 saat bekletilip ,bünyesindeki istenmeyen kimyasal kısmen çözülmesi sağlanır. Yıkama işlemi: Yıkama kalıp üzerindeki bütün gözeneklerin tamamen açılması için 14-16 saatsüreyle uygulanır istenmeyen kimyasal tamamen atılır. Boyama işlemi: Kalıp üzerinde sadece mamulün ulaşacağı kısım hariç bütün bölge tamamen 3 katoto boyası ile boyanır. Montaj işlemi: Montaj aparatları ve yardımcı malzemeler takılıp basınçlı döküm makinelerinegönderilir. Üretimde kullanılıp çıkarılan kalıplar hipoklaritli suda ( çamur suyu) bekletilir. Bu kalıplarınen büyük avantajı çok sayıda mamul üretilebilmesidir . ikinci olarak alçı döküm sistemine göremamuller daha az rötuş gerektirir ve seri bir şekilde makinelerde mamul üretilir. .
 15. 15. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 06 YAPILAN İŞ :HAM MADDE VE DÖKÜM Tarih: / / 2.Hammadde ve Yarı mamul: 2.1.Çamur: Çamur için gerekli hammaddeler kil,kaolin, kuarts ve feldspattır. verilensiparişten sonra fabrikanın AR.GE bölümüne numune yollanır.Numunelerin üretim için uygun olupolmadığına AR.GE yaptığı tetkikler sonucu karar verir ve sipariş onaylanmaktadır.Üretime uygunhammaddeler silolarda depolanmaktadır.Hammaddeler , otomatik tartım bantlarıyla reçeteye uygun oranlarda tanklara taşınırlar ve homojenolarak karıştırılır.Tanklardan pompalarla havuzlara aktarılıp dinlendirilir. İşletmeye çamur buhavuzlardan iletilir. 2.2.Sır : Sır yapımında kullanılan hammaddeler feldspat,mermer, dolamit, kuarts, zirkon,wollastonit, baryum karbonat, kaolin grolleg, peptepon ve boya maddeleridir Sır, reçeteye uygun olarak hammaddelerin 1300 devir dönen değirmenlerde harmanlanmasıylahazırlanır. 3.Şekillendirme: 3.1. Döküm Şekillendirme üretilen iş kalıplarının işletmede bulunan tezgahlara yerleştirilip, kalıptan çıkanürünlerin kurutma fırınına girene kadar geçen işlemlerdir. Kısaca dökümün yapıldığı süreçtir.Alçı kalıp kullanılan tezgahlarda günde en fazla iki döküm yapılabilmektedir. Basınçlı tezgahlarda isebu sayı çok daha fazla olabilmektedir. Basınçlı tezgahlarda kalıp içindeki çamura uygulanan basınççamurun suyunu daha çabuk vermesini sağlamakta ve et kalınlığı oluşma süresini kısaltmaktadır.Döküm sonrasında reçine kalıpların çamurla dolan gözenekleri temizlenir ve kalıp ikinci döküme hazırhale gelmiş olur. Reçine kalıplara alçı kalıplara oranla çok daha fazla döküm yapılabilmektedir. Alçıkalıpların su emiş özelliklerini kısa sürede kaybetmektedirler. Bunun nedeni, kalıbın her kullanılışındaalçı kalıbın bir miktar nemi bünyesinde tutuyor olmasıdır. Alçı kalıpların her dökümden sonra bir miktar nemi bünyelerinle tutmaları dolayısıyla herdökümden sonra çamurun kalıp içinde kalma süresi uzamaktadır. Dökümhanede 16 tane tezgah ve hertezgahta ise yaklaşık 30-35 arasında alçı kalıp bulunmaktadır, iki tezgah için üç işçi olacak şekildeçalışılmaktadır. Döküm yapıldıktan sonra yaklaşık 100 dk bekleniliyor ve daha sonra hava basılıyor,hava basma işlemi yaklaşık 25- 30 dk sürüyor. Hava basıncı 110±5 bar şeklinde veriliyor, bu işlembittikten sonra kalıplar sökülerek ürünler taşıma tezgahlarına alınarak kurutma fırınlarına gönderilir.
 16. 16. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 07 YAPILAN İŞ :BASINÇLI DÖKÜM Tarih: / /3.2.Basınçlı Döküm Basınçlı dökümde sadece kapalı döküm yapılmaktadır. Çamur pompalar yardımıyla basınçlı dökümçamur besleme tankına pompalanır. Buruda çamur 40 0C civarında ısıtılır. Bunun amacı viskoziteyiarttırmak ve kalıp içerisine basınçla verilen çamur içerisindeki havanın kolaylıkla çıkmasını sağlamak.Çamur kalıplara 3-5 barlık bir basınçla verilmektedir. Çamurun kalıplara verilmesi öncesinde kalıpiçerisine3- 5 barlık basınç uygulanarak dolum basıncında bir süre bekletilir. Ardından çamur kalıbadoldurulur. Çamur önce yavaş sonra hızlı ve sonra yine yavaş bir şekilde kalıp içerisine gönderilir.Çamur dolumu yaklaşık 100 sn. sürer. Kalınlık almaları beklenir bu lavabo (9mm) ve lavabo ayağı için18 dk. klozet (9mm) için 24 dk. ve tank için 13 dk‟dır. Döküm sonrası boşaltmaya geçilir. Eğer lavabove klozet kalıbı ise döküm fazlası çamur 35-40 sn. gibi bir sürede boşaltılır. Tank ve lavabo ayağıkalıplarında boşaltma yapılmamaktadır. Boşaltılan çamur geri dönüş tankına pompalanır. Kalıpiçerisindeki mamul sertleşmeye bırakılır. Hava yardımıyla mamul 5 sn.de % 17-19 sertleşir. Kalıpaşağısında bulunan basınç kazanına bağlı olan kompresör yardımıyla kalıba su ve 10-15 barlık havaverilir. Bunun nedeni mamulün kalıbı bırakmasını sağlamaktır. Lavabo ve lavabo ayağı kalıptanmanuel olarak klozet ve tanklar da otomatik olarak kalıptan alınır.NOT: Basınçlı dökümde çamurun özellikleri ve kalınlığı etkileyen faktörler.Çamur özelikleri; - Tiksotropi: akışkanlığın direncini ölçer, Gallen camp ile ölçülür ve açısal değeri ölçer. - Viskazite: Akışkanlığın göstergesidir, Lehman ile ölçüm yapılır, süre ve akışkanlığını ölçer. - Litre ağırlığı : Kullanılan çamurun litre ağırlığı her iki şekillendirme yöntemi için de 1810-1820 gr/lt dır. - Sıcaklaık: Ortam sıcaklığında olması gerekiyor, sıcaklık stabil değilse mamulde fiziksel bozulmalar oluşacaktırKalınlığı etkileyen faktörler; - Sıcaklık gözeneklerin açılmasında etkilidir. - Kaolen miktarı - Kullanılan kil miktarı - Hammadde yapısı - Tane boyutu dağılımı - Döküm süresi - Döküm basıncı
 17. 17. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 08 YAPILAN İŞ : BASINÇLI DÖKÜM Tarih: / / Basınçlı Döküm Farkları- Diğer döküm sistemlerine göre avantajları vardır (kısa sürer ve daha çok mal alınabilir ayrıca fazlarötuş gerektirmez)- Kalıp yapımında kimyasal malzeme kullanılır.- Üretim sayısı (kalıp başına) alçı dökümlere göre fazladır. (alçı kalıp 100 civarındadır BDM kalıbı15000 civarındadır)- Kalıp ömrü uzundur ve daha dayanıklıdır.- Mamul kalitesi daha fazladır.- Kalıpların yapımı yanı sıra kayık tabak vs ürünlerin model yapımı dahil bu bölümde yapılır.- Dökümhanedeki özel makinelerde pres sistemiyle çalışırlar. Sıvı sıcak çamur kullanılır.- Yapılan kalıplar kimyasal olduğu için özel koruma altında tutulurlar. (çamaşır sulu suda bekletilir.) 4. Kurutma Fırını , Rötuşlama ve Sırlama: 4.1.Kurutma fırını: Ürünlerin sırlanıp fırına girebilmeleri için menlerinin %1 in altına düşmesi gerekmektedir. Bunedenle sırlama öncesi ürünler kurutma fırınına sokulmaktadırlar. Kurutma fırını 46 metre uzunluğunda ve 3 katlıdır. Her katta 2 tepsi bulunmaktadır.3 –3,5 dakikada birtepsi içeri girer. Toplamda ise 8-10 saat süresince içeride kalmaktadır. Fırının içinde ön kurutma bölümü vardır. Burada tüm ürünlerin nem oranları sabitlenir.Fırının sıcaklığı35 Cº olduğunda nem oranı %70‟tir. Kurutma sonunda çıkan ürünlerin nem oranı ise %1‟den az almakzorundadır. 4.2.Rötuşlama Bölümü Kurutma fırınından çıkan ürünlerin rötuşlandığı bölümdür. 10 Tane rötuş kabini bulunmaktadır,her kabinde bir işçi çalışmaktadır ayrıca kabinlerde çalışanlar için rötuşlanması için mamul taşıyan verötuşlanmış mamulde kabinde alan iki tane işçi bulunmaktadır. Rötuşlama hataları işçilik kaynaklıdır,rötuşun görevi çatlak, deformasyon vs gibi hataları gidermektir.
 18. 18. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 09 YAPILAN İŞ :SIRLAMA Tarih: / / 4.3.Sırlama: Sırlama işleminde değirmenlerde reçeteye uygun üretilen sır kullanılmaktadır. Rötuştansırlamaya gelen malların sıralama bandına yükleme yapılırken ; büyük ürünlerde iki kişi , küçükürünlerde ise bir kişi ürünleri taşıma arabalarından alıp taşıma bandına koymaktadır . Taşıma bandınınhızı mamulün çeşidine göre ayarlanır , örneğin lavabo ürünlerinde ortalama 1 dk da 3.4 ürün taşınacakşekilde ayarlanır.. Sırlama püskürtme ile yapılmaktadır. 5 tane kabin bulunmaktadır, ayrıca 1 tanede manüel olaraksırlama kabini bulunmaktadır her kabinde bir işçi bulunmaktadır. Bantta gelen ilk mamul ilk olaraktekrar kontrol rötuşundan geçer ve daha sonra ilk kabine gelerek bir kat mamulün etrafı sırlanır, 2.Kabinde üst taraftan bir kat sırlanır , 3. Kabinde tekrar etrafı bir kat daha sırlanır , 4 kabinde klozetgibi ürünler dışındaki ürünler son bir kez etraflıca sırlanır ve sırlaması bitter, fakat klozetlerde vs. 5.Kabinde tekrar bir kat sırlanır ve bu şekilde bitirilir.Sırlaması biten ürünler taşıma bandında logoyapıştırılarak ve alt kısımları temizlenir taşıma arabalarına yükleme yapılır ve fırın için stok alanınataşınır. Sırlama hataları; 1 )Siyah nokta hatası; Bu hata üç temel sorundan kaynaklanır , sır kaynaklı , ham madde ve fırın kaynaklı olabilir , ham madde ve sır içinde bulunan demir tozlarının üründe siyah nokta şeklinde hataya sebep olur ve ayrıca fırın esnasında fırın tabanından siyah tozlar dökülüp yine bu hataya sebep olabilir. Hatayı çözmenin yolu çamur içinde mıknatıs gezdirerek demiri ayıklamaktır. 2) Akma hatası; Sırlama sırasında mamulün fazla sırlanması veya sırlanan mamulün nemli olmasından dolayı sırı emmemesi sonucu oluşan hatadır. 3) Toplama hatası; Sırlanan ürünün alt kısmında özellikle püskürtülen sırın akıp mamulde toplanması ve gereğinde fazla kalınlık oluşması ve dalgalı bir şekilde görülmesi olayıdır. 4) Taban yapışması hatası; Sırlanan ürünün tabanın temizlenmemesi sonucu alt kısımda kalan sırın fırında plakalar yapışması ve fırından sonra ürün çıkartılırken alt kısımlarda çatlamalara sebep olması olayıdır. 5) Silme hatası; Alt taban silinirken süngerin fazlasıyla kirli olması ve kirli suyun ürünün alt kısımlarına değmesi sonucu fırından sonra mamulde istenmeyen görüntünün oluşması olayıdır. 6) Kalın sır İnce sır; Sırın gerekenden fazla olması veya az olması da yine hataya sebebiyet verir.
 19. 19. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 10 YAPILAN İŞ :FIRINLAMA VE KALİTE Tarih: / / Reçete özelliği; Her mamulün firmaya has reçetesi bulunur, aynı reçeteyi başka firmalarda üretmeye çalışırsanız istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz çünkü her reçete o firmanın çalışma şekline , ham maddesinegöre , fırınlarına göre ve kalıplarına göre hazırlanmıştır. Bu tür sebeplerden dolayı bu reçete başkayerde aynı kaliteyi vermez. Not: Hazırlanan sır problemli ise hemen anında müdahale edilir fakat üretim durdurulmaz oyüzden sır kullanılmaya devam edilir aynı zamanda alternatif sır devreye konulur ve problemli sırtemizlenir yeniden üretime sokulur. 5.Fırınlama: Sırlaması yapılan mamullerin 1. pişirimi tünel fırında yapılmaktadır.Fırının verimliliğiniarttırmak amacıyla, fırın sık sık söndürülmemektedir.Fırın içindeki sıcaklığı sağlamak amacıyla sağlısollu brülör bulunmaktadır. Homojen ısı dağılımı için brülörler çapraz yerleştirilmişlerdir.brülörlerdeyakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Fırının toplam uzunluğu. 4 ana bölümden oluşmaktadır: kurutma, ön ısıtma, pişirme vesoğutma.Sırın içinde bulunan nemin atılması için fırın girişinde kurutma yapılmaktadır.Ürünün pişirmesıcaklığına aniden değil yavaş yavaş ulaşıp deforme olmaması için ön ısıtma yapılmaktadır. Pişirmesıcaklığı yaklaşık 1200 Cº dır. Soğutma da aşama aşama yapılmaktadır. İlk aşamada 1180 Cº yedüşürülen ürün sıcaklığı daha sonra 665 Cº, 480 Cº, 335 Cº, ve 110 Cº ye kadar da aşamalar halindedüşürülmektedir. Ürünün fırına girişiyle çıkışı arasındaki süre yaklaşık 14 saattir. 6.Kalite ayrım: Pişirilen mamullerin kalitelerinin standartlara göre kontrol edilmesidir. Bu kontroller sonrasındamamuller; ekstra, ıskarta veya tamir olarak ayrılmaktadırlar. Fırından çıkan arabalar kalite ayrım ageldiklerinde görevliler tek tek tüm mamulleri kontrol etmektedirler. ilk olarak çekiçle çatlak kontrolüyapılmaktadır. Çekiçle vurulan mamulden çıkan ses ile çatlak var mı yok mu belirlenmektedir. İkinciolarak el ve gözle yüzey yoğunluğu, deformasyon kontrolleri ve marka kontrolü yapılmaktadır. Dahasonra ürünlerin üzerindeki su çıkış ve montaj delikleri kontrol edilmektedir.Klozetler için ayrıkontroller daha bulunmaktadır. Birincisi yıkama deliklerinin aynalarla kontrolüdür.İkincisi ise klozetiniç kısmında gözle görülemeyecek büyüklükteki çatlakların kontrolü için yapılan hava testidir.Klozetlerters çevrilerek kontrol tezgahına konduktan sonra çıkış delikleri kapatılmaktadır.İçerideki hava -0,98bar basınca kadar emilir.Basınç düşmeye devam ediyorsa; bu, klozet içinde çatlak olduğunugöstermektedir, üçüncüsü ise koku testi kontrolüdür , son yıllarda yapılan bir kontrol olmakla birlikteçok önemli bir testtir mutlaka yapılması gerekiyor. Ayrıca Güral Vitrife fabrika olarak çok önemli biradım atarak barkot sistemi programını kullanmaktadır. Bu barkot sistemi sayesinde verim direk olarakartmaktadır, çünkü oluşan herhangi bir sıkıntı anında görülmektedir ve nedenleri kısa zamanda bulunupmüdahale edilebilmektedir.
 20. 20. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 11 YAPILAN İŞ :TAMİR VE SEVKİYAT Tarih: / / 7.Tamir: Sırsız yüzeylerin tamirinde çatlaklar beyaz silikon sıkılarak kapatılırken çıkıntılı yerlertaşlanmaktadır. Bu durumda tekrar fırınlamaya gerek duyulmamaktadır. Sıcak tamir yapılacak yerlermamulü kontrol edenler tarafından kalemle işaretlenerek belirlenmektedir. Tamir edilecek kısım bez vehava tabancası yardımıyla temizlenmektedir, ardından eğer sorun çatlak ya da oyuk ise tamir edilecekbölge havalı tamir aletiyle oyulur. Oyulan yer uygun dolgu malzemesiyle doldurulur.Bu işlem içintamir sırrı veya tamir çamuru kullanılmaktadır.Oyuk doldurulurken tümsek oluşturacak biçimdemalzeme doldurulmaktadır,çünkü pişme esnasında tamir bölgesinde bir miktar çökmeyaşanmaktadır.Eğer gerekiyorsa pistole sırı da atılmaktadır sorunlu bölge üzerine. Eğer sorun pütürlüyüzey ise spiral taş ile taşlama uygulanmaktadır. Gerekiyorsa pistole sırı da atılır ve fırınlanır. Tamiriyapılan mamuller kamara fırınında pişirilmektedirler. Kamara fırının sıcaklığı 1. pişirim fırınından dahadüşüktür. Tamir fırınından çıkan mamullerin tekrar kalite ayrımı yapılmaktadır. Yine ekstra, ıskarta vetamir olarak ayrılırlar. Bir mamul 3 defa tamir edilebilir çünkü 3ten sonra ürün deforme olmayabaşlamakta ve sır matlaşmaktadır. 8.Paketleme ve sevkiyat: Kalite kontrolden geçen sağlam ürünler paketlenmek için paketleme alanına stoklanır, gelensiparişlere göre paketlenir, her paketleme farklıdır çünkü gelen şiparişler özellikle istekleriolabilmektedir ve ona göre paketlenmesi istenmektedir, ayrıca kırılması ihtimaline karşı gidilecek yeregöre de paket şekilleri değişiklik gösterebilmektedir. Paketlenen ürünler daha sonra sevkiyat alnınataşınarak sevkiyatına başlanmaktadır. ÜRETİM TİPİ Güral Vitrfifye işletmesi seri üretim yapan bir işletmedir. Bunun nedeni de hazırlananmamullerin beklemeden fırınlanmak zorunda olmasıdır. Eğer mamuller fırınlanmadan bekletilirsemamulü oluşturan karışım sır tozlanmış olur deformasyona uğrar ve yapılan iş boşa çıkıyor.
 21. 21. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 12 YAPILAN İŞ :YÖNETİM BÖLÜMÜ Tarih: / / Genel Müdürlük Güral Vitrifiye‟nin yönetim ve toplam kalite politikasını belirlemek, hedef ve bütçeler tayin etmek, benimsetmek, uygulatmak, geliştirmek. Üst yönetim birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, yetki ve sorumlulukları belirlemek. Üst yönetim fonksiyonları ile bağlantılı problemleri incelemek, çözümlemek, koordinasyon toplantıları düzenlemek, önerileri incelemek. Güral Vitrfifiye‟nin uzun dönem ihtiyaç ve gelişimini planlamak, projeler geliştirmek, uygulamaya koymak. Dönem sonlarında geçmiş dönemin değerlendirmelerini, analizlerini ve yeni dönemin planlarını anlatan üst düzey faaliyetlerde bulunmak. Gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmek.Sorumlu olduğu tüm fonksiyonlarla ilgili Güral vitrifiye El Kitabı‟nda yer alan prosedür, talimat veformlarla ilgili organizasyonun her aşamasında geliştirici faaliyetleri başlatmak, izlemek vedevamlılığını sağlamak Üretim müdürlüğü  Üretimden istenen siparişleri planlamak, zamanında ve ekonomik olarak ilgili kalite planları, prosedürleri, proje ve şartnameler doğrultusunda gereken kontrollerin yapılarak üretilmesini ve sevke hazır hale getirilmesini sağlamak.  Kullanılan üretim metodu ve proseslerini izlemek, denetlemek ve geliştirmek, üretim kapasitesi ve müşteri trendi ilişkilerini izlemek.  Üretimde çalışan personel için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, yetki ve sorumlulukları belirlemek, koordine etmek, gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak. Üretim aşamalarında ortaya çıkan kalite problemlerini Kalite Kontrol Bölümü‟ne iletmek, düzenli/önleyici faaliyetleri başlatmak, takip ve kontrol etmek.
 22. 22. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 13 YAPILAN İŞ :İŞ HAZIRLAMA Tarih: / / İş Hazırlama  Üretimi yapılacak projelerin iş hazırlaması( projelere ek olarak gerekli dokümanların hazırlanması)nı talimat ve prosedürlere uygun olarak yapmak.  Projede görülen uygunsuzlukları İş Hazırlama Şefi‟ne bildirmek ve talimatlara uygun gerekli işlemleri yapmak. Kalite kontrol  Belirlenmiş kalite kontrol istasyonlarının kuruluş, çalışma ve gelişimin sağlamak.  Malzeme girişinden ürünün teslimine kadar, gereken kalite muayenelerinin kalite planı, prosedür ve talimatlara, resim ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.  Ölçme ve test araç, alet ve cihazlarının periyotları içindeki kalibrasyon durumlarını incelemek.  Üretim aşamasında denetimler yaparak çıkabilecek uygunsuzlukları önleyebilecek tedbirleri araştırmak.Uygulanan kalite sistemi ve maliyetleri ile ilgili istatistiksel çalışmalara baz oluşturacak verilerikaydetmek ve muhafaza etmek. Satın Alma  Demirbaş, hammadde, yarı mamul veya mamul girdi, sarf malzemesi, diğer malzemeler ve nakliye hizmetleri için piyasa araştırması yapmak, istenen kalite ve teknik özelliklere uygun, en uygun zaman, fiyat ve şartlarda teslim yapabilecek onaylı tedarikçi taşeron listesinde yer alan firmaları belirleyerek teklifler almak.Sipariş için gerekli formları hazırlamak, onaylatmak, siparişini vermek, ve malın teslimine kadar takipetmek.
 23. 23. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 14 YAPILAN İŞ :YÖNETİM BÖLÜMÜ Tarih: / / Mali ve İdari İşler Müdürlüğü  İşyerinin ihtiyacı olan, bölümlerden gelen işgücü talebini zamanında etki ve sorumluluk tariflerinde belirtilen niteliklerde karşılamak.  İşe yeni başlayan elemanın işe giriş için gerekli belgeleri tedarik etmesini sağlayarak sigorta ve resmi girişlerini yapmak.  Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak.  Personelin maaş ve maaşa bağlı ödemelerinin tahakkukunu yapmak, ödemek, maaşlardan yapılacak yasal kesintilerin kanun ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak.  İşçi ve işveren ilişkilerinin; iş kanunu, iş yeri teknik emniyet yönetmeliği ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.  Serbest Bölge Yönetimi ve bağlı bulunduğu üst kuruluşlar başta olmak üzere üçüncü şahıslarla ilişkileri sağlamak.  Üretim Planlama/Kontrolİmalat kalemlerinin planlanmasına baz oluşturacak veriler ile maliyetlerin oluşmasına kantitatif verileriüretmek, nitel ve nicel kontrolünü yapmak, bilgi sistemleri uygulamalarına tanıtmak Kalite Güvence  Kalite Yönetim Sistemi(KYS)‟de yer alan Kalite El Kitabı Prosedürlerin oluşturulması, yayınlanması, güncelliğinin sağlanması, revizyonu.  KYS içinde yer alan Düzeltici Faaliyet, Öneyici Faaliyet, KYS‟nin iç denetimi prosedürlerinde tariflenen uygulamanın yapılması.  Satın alma ve tedarikçi ve taşeronların seçimi ve değerlendirilmesi prosedürlerine göre tedarikçilerin seçimi.  KYS‟ deki El Kitabı, Talimat vb.lerde tanımlananların uygulattırılması
 24. 24. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 15 YAPILAN İŞ : İNSAN KAYNAKLARI Tarih: / / İnsan Kaynakları Müdürlüğü  Personel hareketlerinin düzenlenmesi  İşe alımların düzenlenmesi  Eğitim ve geliştirme çalışmalarını düzenlemek  Çalışan memnuniyetini yönetmek  Endüstriyel ilişkileri yönetmek  İnsan kaynakları stratejilerini oluşturmak ve işlere uygulamak  Sosyal ve kültürel değişimleri belirlemek  Şirketin Vizyon – Misyon ve Stratejilerinin tespitinde öncü rol oynamak,  Vizyon doğrultusunda kurum kültürü oluşmasına sağlamak,  Bunun için ;  Şirketin gereksinim duyduğu eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,  Şirket içerisinde sağlıklı ve sürekli iletişimi kurmak,  Bireysel Kariyer Geliştirme Planları yaparak şirketten beyin göçünü önlemek,  Performans Yönetim Sistemini kurmak,  Çalışanlar arasında ekip sinerjisi yaratmak,  İnsan Kaynağının şirket hedeflerine uygun çalışmasını sağlayarak belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak,  İnsan Kaynağı Planlamasını şirket stratejilerine uygun gerçekleştirmek,  Adil Ücretlendirme politikalarını geliştirmek ve uygulamak,  Gerekli olan İnsan Kaynağı ihtiyacını doğru zamanda doğru elemanla gidermek,  Şirketin özel ve resmi kuruluşlarla sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamak,  Şirket içerisindeki personele İnsan Kaynakları yönetimi konusunda danışmanlık yapmak,  Genel Müdür tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,  Kalite, Çevre-Sağlık-Güvenlik Yönetim Sistemlerinde belirtilen prosedür ve talimatları uygulamak ve uygulatmak  Bireysel Gelişime katkı saplayacak gelişmeleri takip etmek ve uygulatmak.  Şirketi temsil etme görevini yerine getirirken gereken özeni göstermek,  Şirketin iç ve dış müşterilerine olduğu kadar sosyal çevreye karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak,  Özel ve Resmi kurumlarla ilişkilerin gelişmesini sağlamak.  Yetkileri :  Tarif edilmiş görevlerini gerçekleştirebilmesi için; o Yazılı olarak kendisine Genel Müdür tarafından verilmiş olan yetkileri kullanmak, o Yeni Projelerle ilgili olarak bağlı olduğu birime önerilerde bulunmak, o Yasa ve Yönetmeliklerle yapılması gereken işlerin bitirilmesi için gerekli harcamaları yapmak,Sorumluluğu ile ilgili konularda gerekli danışmanlık firmaları ile anlaşmalar yapmak
 25. 25. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 16YAPILAN İŞ :İNSAN KAYNAKLARI Tarih: / / İnsan Kaynakları Yönetimi Bir işletmenin insan kaynaklarını en doğru biçimde kullanması ve yönetebilmesi ve maliyetlerini takip edebilmesi modern ERP sistemleri için kaçınılmaz bir gerekliliktir. İnsan kaynakları modülü, personel bordro modülü ile tam bütünleşik çalışarak ERP sisteminin bu önemli bileşenini tamamlamaktadır. Ücret yönetimi, performans değerlendirme, eğitim takibi, sağlık takibi, kariyer planlama, iş başvuru yönetimi gibi muhtelif bileşenlerden oluşan insan kaynakları modülü parametrik yapısı ile her sektöre ve firmaya kolaylıkla uyarlanabilen esnek ve kullanımı kolay bir ürün olarak dikkat çekmektedir. Performans değerleme sistemi içerisinde yer alan interaktif puanlama sistemi sayesinde 360 dereceye kadar varan ölçümleme ve değerlendirme mekanizmaları internet veya intranet uygulaması olarak kolaylıkla çalıştırılmaktadır. Personel Sicil Bilgileri İzin Yönetim Sistemi Eğitim Takip ve Planlama Sistemi Personel Başvuru Sistemi Özgeçmiş Bankası Kariyer Planlaması ve Yönetimi Performans Değerleme Sistemi Sağlık Bilgi Bankası Bütçe Bağlantısı Personel Bordro Modülü Bağlantısı
 26. 26. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 17 YAPILAN İŞ: ÜRETİM PLANLAMA Tarih: / / Üretim Planlama Güral Vitrifiye‟de siparişe göre üretim mevcuttur. Telefon, faks ve sözlü olarak verilen busiparişler öncelikle ticaret ve kalite departmanın da incelenir. Kalite departmanı üretim şartlarınıdeğerlendirip yapılıp yapılamayacağına karar verdikten sonra müşteriye geri döner. Müşteriden onayalındıktan sonra şartname oluşturulur. Bazen müşteri ürünü denemek isteyebilir bu durumda geçicişartname oluşturulup deneme ürünü üretilip onay için müşteriye yollanır. Gerçek şartnameoluşturulduktan sonra ticaret departmanı bu sipariş için yeni ürün kodu açar. Üretim planlama da sonraiş planı hazırlanır, yani ürün ağaçları, işin ne kadar süreceği, hangi kısıtların olduğu gibi. İş planıhazırlandıktan sonra bu plan kaliteye ve muhasebeye yollanır. Muhasebe departmanında bu yeni ürününmaliyet çalışmaları yapılır. Maliyet çalışması yapılan iş planı daha sonra ticarete yollanır ve buradaartık girilen yeni kod sistemde aktive edilir, planlamadan üretime de emir yollanır. Hazırlanmış üretim planından sonra yeni bir sipariş gelirse uygun bir boşluğa yerleştiriliyor. Bazıişlemler birden çok makinede yapılabildiği için mevcut plan bir başka makineye aktarılabilir ve boşalanyere yeni ürün planı konulabilir. Planlama bölümünden giden planlar dahilin de üretim süreci başlar. Operatör ürün şartnamesinebakıp öyle üretimi yapar. Planlama formlarında belirtilen sürelere set-up zamanları ve toleranslardahildir. Yerleşim planına göre her makinede üretilen tuğlalar bilgisayar ekranına düşmektedir veoperatör işe başladığı zamanı, arızaları ve diğer herhangi bir bilgiyi anında bilgisayara girmektedir.Zaten her sabah üretim planlama tarafından programa ne kadar uyulduğuna dair üretim sahası gezilerekkontrol edilmektedir.
 27. 27. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 18 YAPILAN İŞ :ÜRÜN DAĞITIM Tarih: / / Stok Kontrol Faaliyetleri Güral vitrifiye İşletmesinde talep üzerine üretim yapıldığından dolayı; ambarda barkodadı altında bir sistem geliştirilerek paket program oluşturulmuştur. Bu paket program sayesinde;siparişe ve termin zamanına göre üretilen mamul elden çıkartılır. Ürün Dağıtım Sistemi Firmanın dünyanın bir çok bölgesinde müşterisi vardır. Müşteriye uygun ürünü zamanındateslim edebilmek amacıyla firma, lojistik sektörünün önde gelen şirketleri ile çalışmaktadır. Hangiülkeye hangi firma ile dağıtım yapılacağı konusunda çalışmalar yaparken kalite, hız, güvenilirlik vemaliyet unsurlarını göz önüne alarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarak karar vermektedir. Güral Vitrifiye‟ de Lojistik alanına bakıldığında deniz navlunu ile ulaşımın sağlanabildiğiülkelerde (Avrupa, Amerika vs. ) deniz taşımacılığı ön plandadır. Komşu ülkelere hızlı nakliyat servisisağlama amacı ile zaman zaman kara nakliyatı tercih edilmektedir. Müşteri Memnuniyeti İle İlgili Çalışmalar Her yönüyle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünlerin tasarlanması ve sunulmasısorumluluğu ile Güral Vitrifiyede kalite, girdilerden başlayarak üretimin her aşamasında güvence altınaalınmakta ve satış sonrası hizmet olarak da devam etmektedir. Güral Vitrifiye, müşterisininihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamayı, bu beklenti ve ihtiyaçları sürekli olarak aynıkalitede sunmayı kendisine hedef olarak benimsemiştir. Kalitenin garanti altına alınması için TS-EN-ISO 9001;2000 gibi kalite yönetim sistemlerini uygulamakta olan Güral Vitrifiye , ürün ve hizmettekalitenin yanı sıra yönetimin bir bütün olarak kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla Toplam KaliteYönetimi uygulamalarını kendisine ilke edinmiştir. Başarılı olmanın “Müşteri beklentilerinin karşılanması ve bunun sürekli kılınması”olduğuna inanan bir şirkettir. Müşteri memnuniyetini arttırmak amacı ile belirli hedeflertanımlanmıştır. Bu süreç ve hedefler Güral Vitrifiye‟deki tüm birimleri kapsar.
 28. 28. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 19 YAPILAN İŞ : SATIŞ SONRASI HİZMETLER Tarih: / / Satış Sonrası Hizmetler Güral Vitrifiye müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde sağlamak ve mağduriyete yol açmamakiçin satış sonrası müşterilerle iletişimini canlı tutarak, geri bildirim ve değerlendirmelerle müşteribeklentilerini karşılamak amacı gütmektedir. Satış sonrası hizmetlere örnek olarak iade süreciniverebiliriz. Bu sürecin ilk aşamasında, müşterinin memnun olmadığı ürün lojistik departmanı tarafındangeri alınır. Daha sonra hatalı ürünler incelenmek üzere kalite güvence departmanının laboratuarınagönderilir ve şikayet gelen konular incelenir. Fabrikasyondan kaynaklanan bir hatanın tespitidurumunda müşteriye talebi doğrultusunda ürün veya geri ödeme olarak iade gerçekleştirilir. Hatanınkaynağının tespiti ve hatanın tekrarlanmaması için gerekli çalışmalar yapılır
 29. 29. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 20 YAPILAN İŞ : TALEP TAHMİNİ -1 Tarih: / / UygulamalarTalep Tahmini 1) Güral Vitrifiyede işletmesinde üretilecek lavabo miktarının son 5 ayın talepleri doğrultusunda6. Ay için talep tahminini yapılaması. YILLAR TALEP Ocak 42000 tane. Şubat 40000 tane Mart 42100 tane Nisan 42500 tane Mayıs 40000 taneÇözüm;Aylar X Y Xi² Yi² Xi.YiOcak 1 42000 1 1764000000 1764000000Şubat 2 40000 4 1600000000 6400000000 Mart 3 42100 9 1772410000 15951690000Nisan 4 42500 16 1806250000 28900000000Mayıs 5 40000 25 1600000000 40000000000n=5 Xort=3 Yort=41320 Σ Xi²= 54 Σ Σ Yi²=8542660000 Xi.Yi=93015690000
 30. 30. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 21YAPILAN İŞ :TALEP TAHMİNİ -1 Tarih: / / Çözüm; Y* = a + b.X* n Σ Yi.Xi – n.Yort.Xort i=1 b= n Σ Xi 2– n.Xort2 i=1 93015690000 – 5*3*41320 b= 54 – 5*32 b = 1.03350078*1010 a = Yort – b.Xorta =41320– 1.03350078*1010*3a = -3.100498208*1010 Y* = a + b.X* Y*= -3.100498208*1010 + 1.03350078*1010 *6 = 3.100506472*1010 Tane lavabo üretilmesi tahmin edilmektedir.
 31. 31. KISIM : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 22 YAPILAN İŞ :TALEP TAHMİNİ -2 Tarih: / / Talep Tahmini- 2; Güral vitrifiye ürün paketleme bölümünde 2012 yılında yapacağı ürün paket sayısını tahminedip, bu sayıya göre personel istihdam etmeyi düşünüyor. Şirketin elinde 2011 yılında aylara göreyapılan ürün paketleri sayıları bulunmaktadır. Bun göre; 2011verilerini kullanarak 2012 Ocak ayının tahminini aritmetik ortalama, hareketli ortalama,ağırlıklı hareketli ortalama yöntemlerine göre ayrı ayrı hesaplayınız. Hareketli ortalama yöntemindeüçerli sistem, ağırlıklı hareketli ortalama yönteminde yine üçerli sistem kullanılacaktır. Ağırlıklıhareketli ortalama yönteminde ağırlık katsayıları sırasıyla (w1=0,4 w2=0,3 w3=0,2) olacaktır. Taşınan Paket Aylar Sayıları Ocak 6349 Şubat 9639 Mart 12929 Nisan 16219 Mayıs 19509 Haziran 22799 Temmuz 26089 Ağustos 29379 Eylül 32669 Ekim 35959 Kasım 39249 Aralık 42539a) Aritmetik Ortalama 6349 9639 6786 10432 7403 8107 11365 8490 7120 8312 10222 9520F 13 12 8645 ,4Hareketli Ortalama (3) F 12 F 11 F 10 9520 10222 8312F 13 3 3 93513 ,Ağırlıklı Hareketli Ortalama (3)F 13 wF1 12 wF wF 2 11 3 10 0,4(9520 0,3(10222 0,2(8312 8537 ) ) )
 32. 32. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 23 YAPILAN İŞ :İŞ ETÜDÜ UYGULAMSI İŞ AKIŞ ŞEMASI Tarih: / / İş Etüdü Çalışmaları Giriş; Güral Vitrifiye‟ de yapılan stajda mühendislik uygulamalarından biride iş etüdü çalışması örneği uygulanmıştır . yapılan uygulama üretimde sırlama bölümünün süreci ele alınmıştır.süreci kısaca açıklayacak olursak, rötuştan gelen ürünlerin taşıma arabalarından alınıp taşıma bandına konuluyor , sırasıyla temizlenip , sırlanıp logo yapıştırılıp , tekrar temizlenip tekrar taşıma arabalarına konularak fırın için yarı mamul stok alanına taşınıyor ve bu şekilde sırlama işlemi tamamlanmış olur. Sırlama bölümü için adımları sıralarsak; 1. Mamul taşıma arabalarından banda alınır. 2. Mamulde kontrol rötuşu yapılır. 3. Mamulde ki tozlar hava püskürtülerek temizlenir. 4. Mamulde ki çapaklar ıslak süngerle alınır. 5. Mamul 1. Kabine alınarak sırlanır. 6. Mamul 2. Kabine alınarak sırlanır. 7. Mamul 3. Kabine alınarak sırlanır. 8. Mamul 4. Kabine alınarak sırlanır. 9. Mamul 5. Kabine alınarak sırlanır. 10. Mamule pervaneyle sıcak hava püskürtülerek kurutulur. 11. Mamule logo yapıştırılır. 12. Mamulün alt kısmı temizlenir. 13. Mamul taşıma alanına alınır ve fırın için yarı mamul stok alanına alınır. İşlem sırası elde edilmiş olunur. İş akışı çizelgede gösterildiği gibi en genel halde oluşmuştur. İki katlı mamul taşıma araçları ilemamuller taşıma banda getirilip sırlama işlem gerçekleştrirlip ondan sonra yarı mamul stok alanınataşınmıştır. İşlem sırasıyla taşıma, taşıma, işlem , taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem, taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma,işlem,taşıma, geçici depolamasırası izlenmiştir.
 33. 33. KISIM :ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI STAJI SAYFA NO. 25 YAPILAN İŞ :İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI SÜRELERİN HESAPLANMASI Tarih: / / Sürelerin Hesaplanması;Sürelerin hesaplanması olarak aynı işi bir süre ölçer ile süre tutarak hesaplama yapılmaktadır. Buradadikkat edilmesi gerekn nokta uygun değerde süre tutmaktır, çünkü işçiden , ortam koşullarındankaynaklanan sorunlardan dolayı her işçi için bu süre sabit çıkmaya bilir. Bunun için yapılması gerekenfarklı şartlarda süre ölçümü yapmaktır, benim yaptığımız ölçümlerde değerler aşağıdaki gibibulunmuştur ve bu değerler bir bantta mamulün sırlanma süresince iki farklı grup işçi ile 25 keztutulmuştur. Bu çalışmanın sonunda kaba taslak bir işçinin durma süresi bulunmuş olup ve bununözerine değerlendirmeler yapılmıştır

×