Minit mesyuarat pss kali ke 3

6,768 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
260
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minit mesyuarat pss kali ke 3

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 13300 TasekGelugor, SeberangPeraiUtaraTelefon/Fax: 04 – 5734900 PulauPinang Email :pba2028@jpnpp.edu.my SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 13300 TasekGelugor, SeberangPeraiUtara Pulau Pinang. Telefon/Fax: 04 – 5734900 Email :pba2028@jpnpp.edu.my MINIT MESYUARAT INDUK PUSAT SUMBER KALI KE-3 SESI 2013 Tarikh : 4.9. 2013 Hari : Rabu Masa : 1.50 petang Tempat : Makmal ICT SK.KampongSelamat KEHADIRAN 1. Encik Aziz b.Jaafar 2. PuanRogayah Bt. Mohammad 3. Encik Abdul Rashid Bin Jaafar 4. PuanHabibah Bt. Abdullah 5. PuanHayatunAzian Bt. Said 6. PuanIrniyatibt. Ismail 7. PuanJuniah@ Newiew Bt. Kangau 8. PuanJusnah Bt. Othman 9. PuanMahani Bt. Hasan 10. PuanMawarni Bt. Mat Ghani 11. PuanMaznahBt.Ishak 12. PuanNazrah Bt. Ahmad 13. PuanNorHayati Bt. Abu Bakar 14. PuanNorZiyati Bt. Ramli 15. PuanNurjehan Liza Bt. AbdJalil 16. PuanSalwahanimBt.Mohamad 17. PuanSitiAsni Bt. Abdullah ( PK Pentadbiran) (PK HEM)
  2. 2. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 13300 TasekGelugor, SeberangPeraiUtaraTelefon/Fax: 04 – 5734900 PulauPinang Email :pba2028@jpnpp.edu.my 18. PuanZalinaBt.Abd.Razak 19. CikSitiHawaBt.Azinan AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. UcapanAluanPengerusi Pengesahanminitmesyuarat Perkara-perkaraberbangkit Aktiviti NILAM dan PSS Hal-hal lain. 1.0 UCAPAN ALUAN PENGERUSI 1.1 MajlisdimulakandenganbacaanUmulKitab 1.2 PuanMahaniselakupenyelaras PSSmengucapkansalamdanterimakasihkepadasemua guru yang dapathadirtepatpadawaktunya.Beliaumengucapkanterimakasihkepada EncikNizamkeranamenyediakanperalatan di makmal ICT. 1.3 Beliaujugamengalu-alukankehadiranEncik Aziz b. Jaafarsebagaiwakilpihakpentadbir. 2.0 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT KALI KE – 2 PuanZalinabt.Abd.Razakmencadangkanminitmesyuarat kali keduadisahkandandisokong OlehPuanHajjahJuniah@Newiewbt.Kangau. 3.0 PERKARA BERBANGKIT 3.1 Kelaskomputeruntukanak-anak guru hanyadijalankansebulansahaja. 3.2 BahanPssdanbekalan CD diletakkan di makmalICT ,Setiap kali penggunannyahendaklah direkodkandanbolehdigunakandidalamkelasmenggunakan i-board.
  3. 3. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 13300 TasekGelugor, SeberangPeraiUtaraTelefon/Fax: 04 – 5734900 PulauPinang Email :pba2028@jpnpp.edu.my 4.0 AktivitiNILAM danPSS 2013 4.1 NILAM - Merupakan sub topik paling utamadalamPss - Key in data NILAMhinggabulanOgos.Masukkanrekodbacaan NILAM danrekodrakan Pembaca.. - BagirekodRakanPembacasetiapmuridtelahmencapaibacaan 100 buahbuku.Markahmaksimumialah 5 markah - PuanMahanimenyerahkan fail NILAM kepada guru-guru untuktindakanseterusnya. - Rakbukudanbuku-bukudiperbanyakkan di pondokbacaan.Buku-buku lama ( dikirasebagaihapuskira )jugadiletakkandisitu . - Beliaujugamemintabantuandaripada guru-guru keceriaanuntukmengindahkanlagipondokbacaan. - PermainanDalamseperticongkak ,keremjugadisediakan di pondokbacaan. 4.2 AktivitiPusatSumber - Aktivitibulanpanitiapusatsumber yang telahselesaidijalankanialahpanitiaBahasa Melayu ,PendidikanJasmani , Agama Islam ,MatematikdanBahasaInggeris. - Panitia yang belumselesaiialahpanitiaSains (selepasUPSR )danBahasa Arab (Oktober). - PuanMahanimencadangkanKad Info diletakkan di duastesyeniaitusatu di pejabatdansatulagi di pusatsumber.Beliaujugamemaklumkanbahawa guru-guru agama memintakad info diletakkan di surau . - PuanMahanijugamencadangkankad info diletakkan di pondokbacaandan di kantin.Pengawas yang bertugaspadaharitersebutbertanggungjawabuntukmemantau. 5.0 Hal-hal lain. -Guru-guru yang bertugasmingguandiharapdapatmemaklumkankepadasemuamurid untukmenggunakanmasarehatdenganmembacabuku di pondokbacaandanpusatsumber. -Encik Aziz jugamencadangkankad info danbahanbacaandiletakkan di koridortepikantin ataudiataspentas.supayaselepasmakanmuridbolehterusmembacabuku. - PuanRogayahkurangbersetujusekiranyakad info danbahanbacaandiletakkan di atas pentaskeranamengganggumuridmakandanmuridakanmakan di tepilongkang.diletakkan
  4. 4. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT 13300 TasekGelugor, SeberangPeraiUtaraTelefon/Fax: 04 – 5734900 PulauPinang Email :pba2028@jpnpp.edu.my - PuanMahanimemintabantuandaripadaPuanNorhayatibt.Abu Bakaruntukmengarahkan pengawassekolahmengawasimuridsemasawakturehat.. -EncikZulkifliturutmembericadanganmurid-muridmenjalankanaktiviti NILAM semasa guruganti.Sekiranyatidaksempatpergikepusatsumbermuridbolehpinjambuku (pukal) untukaktiviti NILAM. - Encik Abdul Rashid pula mencadangkansupayamengakankempenmuridmembacabuku NILAM kepusatsumberluarataupusatsumberdesa. Mesyuaratditangguhkanpadapukul 3.00 petang. Disediakanoleh : …………………………….. (HABIBAH BTNTI ABDULLAH)

×