Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Máy sốc tim ngoài tự động AED (Automated External Defibrillator)

119 views

Published on

Slide dùng để ôn tập các kiến thức căn bản về AED (AED là gì, tại sao AED lại quan trọng, nguyên lý hoạt động của AED). Được dùng kết hợp với các buổi đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

Máy sốc tim ngoài tự động AED (Automated External Defibrillator)

  1. 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SỐCTIM NGOÀITỰ ĐỘNG AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR)
  2. 2. 1. AED là gì? Rung tâm thất Nhịp nhanh thất AED
  3. 3. 2.Tại sao AED lại quan trọng?
  4. 4. Biểu đồ đường cong cứu sinh (Bản cải biên) Tỷlệtửvong Mất máu nhiều Ngưng hô hấp Ngưng tim Thời gian 2.Tại sao AED lại quan trọng?
  5. 5. Bất tỉnh Không thở (thở ngáp) 3. Khi nào dùng máy AED?
  6. 6. 4. Các bước thao tác trên máy AED Dán miếng dán sốc điện KHÔNG CẦN đánh sốc CẦN đánh sốc Phân tích Khởi động máy
  7. 7. AED ① 2 phút CPR2 phút CPR2 phút CPR AED ② AED ③ … CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) – Hồi sức tim phổi 5. Quy trình hoạt động của máy AED
  8. 8. 6. Các bước sơ cấp cứu nạn nhân NGƯNGTIM BƯỚC 1 Xác nhận môi trường BƯỚC 2 Kiểm tra nạn nhân BƯỚC 3 Kêu gọi trợ giúp BƯỚC 4 CPR + AED Nhận thức Hô hấp

×