Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 IT Biztonsagtechnikak

1,375 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

04 IT Biztonsagtechnikak

 1. 1. Informatikai biztonságtechnikák
 2. 2. Témakörök <ul><li>Áttekintés </li></ul><ul><li>Fizikai védelem </li></ul><ul><li>Felhasználó azonosítás </li></ul><ul><li>Logikai hozzáférés-védelem </li></ul><ul><li>Védekezés az interneten </li></ul><ul><li>Kriptográfia, digitális aláírás </li></ul><ul><li>Adatmentés és archiválás </li></ul>
 3. 3. Bevezető gondolatok <ul><ul><li>Információbiztonság ≠ informatikai biztonság </li></ul></ul><ul><li>Informatikai Biztonság elvárásai </li></ul><ul><li>Működőképesség : A rendszernek és elemeinek az elvárt és igényelt üzemelési állapotban való fennmaradása. </li></ul>2008
 4. 4. Bevezető gondolatok <ul><ul><li>Információbiztonság ≠ informatikai biztonság </li></ul></ul><ul><li>Informatikai Biztonság elvárásai </li></ul><ul><li>Működőképesség : A rendszernek és elemeinek az elvárt és igényelt üzemelési állapotban való fennmaradása. </li></ul><ul><ul><li>Rendelkezésre állás : Az a tényleges állapot, amikor is egy informatikai rendszer szolgáltatásai - amely szolgáltatások különbözők lehetnek - állandóan, illetve egy meghatározott időben rendelkezésre állnak és a rendszer működőképessége sem átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva </li></ul></ul>2008
 5. 5. <ul><li>Informatikai Biztonság elvárásai: </li></ul><ul><li>Sértetlenség : A sértetlenséget általában az információkra, adatokra, illetve a programokra értelmezik. Az információk sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg! A sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. </li></ul>2008 Bevezető gondolatok
 6. 6. <ul><li>Informatikai Biztonság elvárásai: </li></ul><ul><li>Sértetlenség : A sértetlenséget általában az információkra, adatokra, illetve a programokra értelmezik. Az információk sértetlensége alatt azt a fogalmat értjük, hogy az információkat csak az arra jogosultak változtathatják meg! A sértetlenség fogalma alatt gyakran értik a sérthetetlenségen túli teljességet, továbbá az ellentmondás mentességet és a korrektséget, együttesen: integritást. </li></ul><ul><ul><li>Hitelesség : A hitelesség a számítógépes adat, információ valódiságára vonatkozik. Annak garantálása, hogy az adott információt valóban a kibocsátó személyétől származik. </li></ul></ul>2008 Bevezető gondolatok
 7. 7. <ul><li>Informatikai Biztonság elvárásai: </li></ul><ul><li>Bizalmasság: Az információk vagy adatok esetében a bizalmasság azt jelenti, hogy azokhoz csak az arra jogosítottak és csak az előírt módokon férhetnek hozzá és nem fordulhat elő úgynevezett jogosulatlan információszerzés </li></ul>2008 Bevezető gondolatok
 8. 8. Fizikai védelem <ul><li>Hardverek, szoftverek és azok közvetlen környezetének különböző behatásoktól való védelmét jelenti. </li></ul>
 9. 9. Fizikai védelem <ul><li>Hardverek, szoftverek és azok közvetlen környezetének különböző behatásoktól való védelmét jelenti. </li></ul><ul><li>Védeni kell: </li></ul><ul><ul><li>az Információt </li></ul></ul><ul><ul><li>az infrastruktúrát </li></ul></ul>
 10. 10. Mit kell megvédeni? <ul><li>A rendszerek magját – azaz a hardware eszközöket ! </li></ul>
 11. 11. Mit kell megvédeni? <ul><li>A rendszerek magját – azaz a hardware eszközöket ! </li></ul><ul><li>Mitől? </li></ul><ul><ul><li>Természeti csapások (tűz, víz, stb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatóktól vásárolt szolgáltatások kimaradása (pl.: elektromos áram) </li></ul></ul><ul><ul><li>Illetéktelen hozzáférések (fizikai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Stb. </li></ul></ul>
 12. 12. A hatékony működéshez…. <ul><li>Fel kell mérni a kockázatokat </li></ul><ul><li>Ki kell jelölni a biztonsági zónákat </li></ul><ul><li>A kritikus adatokat a Biztonsági zónákban kell elhelyezni ! </li></ul>
 13. 13. Földrajzi elhelyezkedés és épületkialakítás <ul><li>Szempontok fizikai környezet kialakításához: </li></ul><ul><li>Természeti csapások által fenyegetett földrajzi területek mellőzése </li></ul><ul><li>Jó megközelíthetőség </li></ul><ul><li>Zárt felületek kialakítása </li></ul><ul><li>A közelben ne legyen potenciális veszélyt rejtő építmény </li></ul>
 14. 14. Fizikai biztonság a környezetben <ul><li>Első védelmi vonal: BELÉPÉS a helyszínre </li></ul><ul><li>Belépés ellenőrzés </li></ul><ul><li>Célja : A vállalat biztonsági zónái számára biztosítja a szabályozott és ellenőrzött személy és gépjárműforgalmat </li></ul>
 15. 15. Fizikai biztonság a környezetben <ul><li>Első védelmi vonal: BELÉPÉS a helyszínre </li></ul><ul><li>Belépés ellenőrzés </li></ul><ul><li>Célja : A vállalat biztonsági zónái számára biztosítja a szabályozott és ellenőrzött személy és gépjárműforgalmat </li></ul><ul><li>Módszerek : </li></ul><ul><ul><li>Tudás alapú </li></ul></ul>
 16. 16. Fizikai biztonság a környezetben <ul><li>Első védelmi vonal: BELÉPÉS a helyszínre </li></ul><ul><li>Belépés ellenőrzés </li></ul><ul><li>Célja : A vállalat biztonsági zónái számára biztosítja a szabályozott és ellenőrzött személy és gépjárműforgalmat </li></ul><ul><li>Módszerek : </li></ul><ul><ul><li>Tudás alapú </li></ul></ul><ul><ul><li>Birtok alapú </li></ul></ul>
 17. 17. Fizikai biztonság a környezetben <ul><li>Első védelmi vonal: BELÉPÉS a helyszínre </li></ul><ul><li>Belépés ellenőrzés </li></ul><ul><li>Célja : A vállalat biztonsági zónái számára biztosítja a szabályozott és ellenőrzött személy és gépjárműforgalmat </li></ul><ul><li>Módszerek : </li></ul><ul><ul><li>Tudás alapú </li></ul></ul><ul><ul><li>Birtok alapú </li></ul></ul><ul><ul><li>Biometrikus </li></ul></ul>
 18. 18. Behatolás védelem és mozgásellenőrzés <ul><li>Cél : a behatolás tényének azonnali észlelése, jelzése nem pedig a behatolás megakadályozása . </li></ul><ul><li>Mit védenek </li></ul><ul><ul><li>Kerület (kerítést) </li></ul></ul><ul><ul><li>Terület (helységet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Felület (ablak, fal) </li></ul></ul>
 19. 19. Behatolás védelemi és mozgás ellenőrző eszközök <ul><li>Mozgás érzékelők </li></ul><ul><li>Szeizmikus érzékelők </li></ul><ul><li>Üvegtörés érzékelők </li></ul><ul><li>Videó rendszerek </li></ul><ul><li>Bontásvédettség </li></ul><ul><li>Támadásjelzők </li></ul><ul><li>Az eszközöket a kívánt biztonsági szint eléréséhez akár kombinálva is lehet használni. </li></ul>
 20. 20. A rendszerüzem védelme <ul><li>Cél : az adatok hozzáférési kockázatának mérséklése, valamint az adatok és eszközök állagának és alkalmazhatóságának megőrzése </li></ul><ul><li>Eszközök </li></ul><ul><ul><li>Klimatizálás </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektromágneses ki- és besugárzás védelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Külső tényezők elleni védelem (tűz, víz, stb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szünetmentes áramellátás </li></ul></ul><ul><ul><li>Kábelezés biztonsága </li></ul></ul>
 21. 21. Szolgáltatóktól vásárolt szolgáltatás kiesése – áramellátás kimaradása <ul><li>Cél : a folyamatos üzem vagy legalább a teljesen kontrollált leállás biztosítása </li></ul><ul><li>Problémák </li></ul><ul><ul><li>rövidebb-hosszabb áramkimaradás </li></ul></ul><ul><ul><li>feszültség-ingadozás, </li></ul></ul><ul><ul><li>jeltorzulás (frekvencia-eltérés). </li></ul></ul><ul><li>Megoldások </li></ul><ul><ul><li>Többirányú betáplálás </li></ul></ul><ul><ul><li>Szünetmentes áramellátás (UPS) </li></ul></ul>
 22. 22. Mit kell megvédeni? <ul><li>Az információt ! </li></ul>
 23. 23. Mit kell megvédeni? <ul><li>Az információt ! </li></ul><ul><li>Mitől? </li></ul><ul><ul><li>Jogosulatlan hozzáférések </li></ul></ul><ul><ul><li>Belső támadások (amire a CIO a legkevésbé gondol….) </li></ul></ul><ul><ul><li>Külső támadások (hackerek, spyware, malware, backdoor.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vírusok </li></ul></ul><ul><ul><li>Stb. </li></ul></ul>
 24. 24. Hogyan védjük az információt? <ul><li>A biztonsági szintnek megfelelő felhasználó azonosítással , akár egyidejűleg többel is. </li></ul><ul><li>Jól átgondolt és kidolgozott logikai hozzáférés-védelem kidolgozásával! </li></ul>
 25. 25. Felhasználó azonosítás <ul><li>Szerepe </li></ul><ul><ul><li>A felhasználók egyértelmű azonosítása! </li></ul></ul><ul><li>Módszerei </li></ul><ul><ul><li>„ Tudás ” – alapú módszerek, </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Birtok ” – alapú módszerek, </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Biometria ” – alapú módszerek. </li></ul></ul>
 26. 26. Jelszavak <ul><li>Problémák : </li></ul><ul><ul><li>Felhasználóknak sok jelszavuk van a különböző rendszerek eléréséhez </li></ul></ul><ul><ul><li>Belépési terminálok láthatósága </li></ul></ul><ul><ul><li>Emberi memória korlátai </li></ul></ul><ul><ul><li>Jelszókezelés nem titkosított </li></ul></ul>
 27. 27. Jelszavak <ul><li>Problémák : </li></ul><ul><ul><li>Felhasználóknak sok jelszavuk van a különböző rendszerek eléréséhez </li></ul></ul><ul><ul><li>Belépési terminálok láthatósága </li></ul></ul><ul><ul><li>Emberi memória korlátai </li></ul></ul><ul><ul><li>Jelszókezelés nem titkosított </li></ul></ul><ul><li>Képzési irányelvek : </li></ul><ul><ul><li>Nem kitalálható jelszavak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kötelező legyen változtatni, bizonyos idő elteltével </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Strong” jelszavak </li></ul></ul><ul><ul><li>Soha ne írjuk le jelszavunkat! </li></ul></ul>
 28. 28. Összehasonlítás Visszajátszás, csonkítás Drága, megtéveszthető Embert azonosít Biometrikus Hamisítás Másolható, elveszthető Erős védelem Birtok alapú Lehallgatás Kitalálható Egyszerű, olcsó Tudás alapú Támadás Hátrány Előny
 29. 29. Logikai hozzáférés védelem <ul><li>Szabályozott kereteket teremtsen : </li></ul><ul><ul><li>Információk- </li></ul></ul><ul><ul><li>Hálózatok- </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkalmazások- </li></ul></ul><ul><ul><li>Fájlok- </li></ul></ul><ul><ul><li>Programok –hozzáféréséhez </li></ul></ul><ul><li>Naplózza : </li></ul><ul><ul><li>Felhasználói tevékenységeket </li></ul></ul><ul><ul><li>Meghibásodásokat </li></ul></ul><ul><li>A felhasználók azonosítását és a logikai hozzáféréseket mindig együtt kell kezelni! </li></ul>
 30. 30. Jogosultság kiosztási alapelvek <ul><li>Üzleti tevékenységhez köthető igények szerint </li></ul><ul><ul><li>Rendelkezésre állás </li></ul></ul><ul><ul><li>Termelékenység </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismeretszerzés szükségessége </li></ul></ul><ul><li>Csak annyit, amennyi szükséges! </li></ul><ul><li>Hozzáférések számát korlátozni kell! </li></ul>
 31. 31. Támadások, veszélyek az Interneten <ul><li>Direkt (a szervezet hálózatába kötött számítógépek ellen) </li></ul><ul><ul><li>A rendszer ismert és nem ismert szoftver „bugjainak” kihasználása </li></ul></ul><ul><li>Indirekt (a hálózati forgalom ellen) </li></ul><ul><ul><li>Lehallgatás („eavesdropping”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forgalom teljes blokkolása (Amazon.com, Ebay.com) </li></ul></ul><ul><li>VESZÉLY  adataink illetéktelen kezekbe jutnak </li></ul>
 32. 32. Malware, Spyware, Backdoor programok <ul><li>„ Malware” programok </li></ul><ul><ul><li>ASCII programok </li></ul></ul><ul><ul><li>Trójai programok </li></ul></ul><ul><ul><li>Férgek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vírushordozók </li></ul></ul><ul><li>„ Spyware” programok </li></ul><ul><li>„ Backdoor” alkalmazások </li></ul>
 33. 33. Tűzfalak <ul><li>Szoftver / Hardver technika , amellyel megvédhetjük hálózatunkat </li></ul><ul><li>Alapvető funkciók </li></ul><ul><ul><li>Forgalom, alkalmazások, portok, blokkolása </li></ul></ul><ul><ul><li>A privát hálózatban lévő értékek védelme </li></ul></ul><ul><ul><li>Naplózás (log) a folyamatokról </li></ul></ul><ul><ul><li>Képes elrejteni a betöréshez fontos információkat (hálózati topológia, stb.) </li></ul></ul>
 34. 34. Tűzfalak típusai <ul><li>Csomagszűrő átjárók (Packet Filters) </li></ul><ul><li>Alkalmazási átjárók (Application Gateways) </li></ul><ul><ul><li>Proxy-k </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagyon jó hatásfokú működés  megfelelő biztonság </li></ul></ul><ul><li>Behatolás érzékelők (IDS) </li></ul><ul><ul><li>24/365 monitorozó funkció, képes a </li></ul></ul>
 35. 35. Védekezés a vírusok ellen <ul><li>Tökéletes védelem nincs – csak elfogadható biztonsági szint </li></ul><ul><li>Veszélyek </li></ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul><ul><ul><li>WWW / FTP / Fájlcserélő hálózatok </li></ul></ul><ul><li>Védekezés </li></ul><ul><ul><li>Átgondolt dokumentum kezelési politika </li></ul></ul><ul><ul><li>Dedikált vírusirtó szerverek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vírusdefiníciós fájlok napi frissítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Stb. </li></ul></ul>
 36. 36. Kriptográfiai alapfogalmak <ul><li>A kriptográfia tudományága algoritmikus (matematikai) módszereket ad adatvédelmi problémák megoldására. </li></ul><ul><li>Az adatvédelem alapfeladatai közé tartozik: </li></ul><ul><ul><li>A titkosság megőrzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Az integritás megvédése </li></ul></ul><ul><ul><li>Az adatok (pontosabban az azt küldő személy, terminál, stb.) hitelességének , a hitelesség ellenőrizhetőségének biztosítása. </li></ul></ul><ul><li>Kriptográfiai rendszerek lehetnek: </li></ul><ul><ul><li>Szimmetrikus rendszerek (egykulcsos rendszerek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aszimmetrikus rendszerek (nyilvános kulcsú rendszerek) </li></ul></ul>
 37. 37. Szimmetrikus rendszerek <ul><li>Egy kulcsos rendszerek </li></ul><ul><li>Előnyök : gyorsaság </li></ul><ul><li>Hátrányok : ugyanaz a kulcs a kódoláshoz és a dekódoláshoz, ezért nehéz elterjeszteni a nyilvános hálózatokon. </li></ul>
 38. 38. Nyilvános kulcsú titkosítás (PKI) <ul><li>Kettő szorosan összefüggő kulcs (kulcspár) kell hozzá. </li></ul><ul><ul><li>Nyilvános kulcs  Üzenetet lehet kódolni vele, szabadon terjeszthető a nyilvános hálózatokon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Privát (Titkos) kulcs  Az üzenet visszafejtésére alkalmas. Ezt titkosan kell kezelni! </li></ul></ul><ul><li>Előnyök: </li></ul><ul><ul><li>Nagyon nagy biztonság </li></ul></ul><ul><ul><li>Jól alkalmazható akár nyilvános hálózatokon is </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetszőleges, választható kulcshosszúság ( 128-1024bit ) a védelem szintjének megfelelően </li></ul></ul><ul><ul><li>Megoldott a hitelesség, időpecsét illetve a sértetlenség is! </li></ul></ul><ul><li>Hátrányok: Körülményesebb mint a szimmetrikus módszerek </li></ul>
 39. 39. A digitális aláírás <ul><li>A rejtjelező algoritmusokon alapuló protokollok közé tartozik. </li></ul><ul><li>Itt is rejtjelezés történik, de nem az üzenet tartalmát (szövegét), hanem csak az abból nyert ún. lenyomatot ( hash, message digest ) titkosítjuk . </li></ul><ul><li>A lenyomat előállításánál olyan algoritmusokat alkalmazunk, amelyekre igaz az, hogy egy lenyomat és a hozzá tartozó szöveg gyakorlatilag egyértelműen megfeleltethetők egymásnak , azaz akár egyetlen betű változtatásával is teljesen más lenyomat képződik a szövegről. (Tehát ha valaki illetéktelen próbál módosítani a szövegen, az kiderül a lenyomat változásából). Ez biztosítja a sértetlenséget . </li></ul>
 40. 40. Adatmentések – Biztonsági m entések <ul><li>Mit kell menteni? </li></ul><ul><ul><li>Elektronikusan tárolt adatokat </li></ul></ul>
 41. 41. Adatmentések – Biztonsági m entések <ul><li>Mit kell menteni? </li></ul><ul><ul><li>Elektronikusan tárolt adatokat </li></ul></ul><ul><li>Miért kell menteni? </li></ul><ul><li>„ Ami elromolhat az el is romlik” </li></ul><ul><ul><li>Meghibásodások elleni védelem (hardver, rosszul működő szoftver, fájlrendszer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Emberi hibák (véletlen törlések, képzetlenség, stb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szándékos rongálás, szabotázs, stb. </li></ul></ul>
 42. 42. Adatmentések – Biztonsági m entések <ul><li>Mit kell menteni? </li></ul><ul><ul><li>Elektronikusan tárolt adatokat </li></ul></ul><ul><li>Miért kell menteni? </li></ul><ul><li>„ Ami elromolhat az el is romlik” </li></ul><ul><ul><li>Meghibásodások elleni védelem (hardver, rosszul működő szoftver, fájlrendszer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Emberi hibák (véletlen törlések, képzetlenség, stb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szándékos rongálás, szabotázs, stb. </li></ul></ul><ul><li>Adatmentés fogalma: tárolt információkról történő biztonsági másolat, arra az esetre mikor az eredeti forrásadatok megsérülnek! </li></ul>
 43. 43. Mentési rendszerek általános követelményei <ul><li>Elegendő (hatalmas) kapacitás </li></ul><ul><li>Abszolút megbízhatóság </li></ul><ul><li>Gyorsaság mentéskor </li></ul><ul><li>Gyorsaság visszaállításkor </li></ul><ul><li>Bővíthetőség, skálázhatóság </li></ul><ul><li>Biztonság </li></ul><ul><li>Automatizált folyamatkezelés </li></ul>
 44. 44. Legfontosabb adatmentési módszerek <ul><li>Nehezebb és időigényesebb visszaállíthatóság </li></ul><ul><li>Sok erőforrást igényel Nem gyakran változó adatoknál felesleges erőforrás felhasználás </li></ul><ul><li>Időigényes </li></ul>Hátrányok <ul><li>erőforrás hatékony; </li></ul><ul><li>gyorsan kivitelezhető </li></ul><ul><li>egyszerű beállítás; </li></ul><ul><li>egyszerű visszaállítás </li></ul>Előnyök Csak azok az adatok kerülnek mentésre, amelyek a legutolsó teljes mentés óta változtak. A rendszerben található minden adat válogatás nélkül mentésre kerül Jellemzés Inkrementális mentés Teljes mentés
 45. 45. „ Best practice” az adatmentésekkel kapcsolatban <ul><li>Rendszeres mentések (napi, heti, havi, stb.). </li></ul><ul><li>Használjuk következetesen a mentési módszereket. (Pl. Napi mentések  inkrementális; heti mentések  teljes !) </li></ul><ul><li>Gondosan válasszuk meg a mentésre használt médiatípusokat! </li></ul><ul><li>Teljes mentést legalább mindig két példányban csináljunk! </li></ul><ul><li>Mentéseinket legalább két fizikailag különböző helyen tároljuk! </li></ul><ul><li>Ügyeljünk a mentési kapacitásra! </li></ul><ul><li>Visszaállításhoz, álljon rendelkezésre két független eszköz. </li></ul><ul><li>Automatizáljuk a mentési folyamatokat, ügyeljünk a mentési politika betartására. </li></ul><ul><li>Stb…. </li></ul>
 46. 46. RAID technikák - üzemmódok <ul><li>RAID (Redundant Array of Independent Disks) </li></ul><ul><li>CÉL : Kapacitás, teljesítmény és a BIZTONSÁG növelése </li></ul><ul><li>Több kiskapacitású diszk rendszerbefoglalásával egy nagykapacitású önálló logikai egység megalkotása. </li></ul><ul><li>A különböző RAID technikák több merevlemezen az adatok elosztott illetve redundáns elhelyezésére szolgálnak, különböző szervezési eljárások miatt eltérő hatékonysággal. </li></ul><ul><li>RAID módszerek elsősorban a merevlemez fizikai meghibásodása esetén fellépő adatvesztéstől védenek, logikai hibák következményeitől nem! </li></ul>
 47. 47. Archiválás <ul><li>Cél : Az adatok egy korábbi (már nem használt) állapotának eltárolása, hogy az adatok visszakereshetőek maradjanak. </li></ul><ul><li>Archiválás általában un. Offline médiumra történik </li></ul><ul><ul><li>CD-R, DVD-R, DAT, stb. </li></ul></ul><ul><li>Nagyon fontos! Ne csak az adatokat archiváljuk, hanem az archivált adatok megjelenítésére képes rendszereket is!!! </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Köszönöm megtisztelő figyelmüket! </li></ul>

×