Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro til verdensmålene

7,493 views

Published on

Introduktion til hvorfor FN´s verdensmål er vigtige.

 • Be the first to comment

Intro til verdensmålene

 1. 1. Verdens ledere er blevet enige om 17 verdensmål. De skal udrydde fattigdom, sikre øget global lighed og en mere retfærdig og bæredygtig verden.
 2. 2. Hvorfor skal vi have verdensmål? Globale udfordringer som klimaforandringer, flygtningestrømme og voksende ulighed kan kun løses, hvis verden arbejder sammen.
 3. 3. Verdensmålene skal skabe en bedre og mere retfærdig verden – til gavn for alle. De er en fælles vision for verdens og jeres fremtid.
 4. 4. Verdens ledere har forpligtet sig på målene. Alle verdens borgere skal holde dem op på dette løfte – også jer.
 5. 5. Verdensmålene erstatter 2015-målene. 2015-målene fokuserede på verdens fattigste lande. Verdensmålene gælder for alle verdens lande.
 6. 6. Regeringen i Danmark skal sikre, at målene opfyldes i Danmark. Som et rigt land skal vi hjælpe udviklingslandene med at nå målene – blandt andet gennem bistand.
 7. 7. At leve i en global verden kræver global viden. Kun ved at engagere os i hinanden og i globale udfordringer sikrer vi, at målene opnås alle steder i verden. Kun sådan finder vi i fællesskab løsninger, der kommer alle til gode.
 8. 8. Verdensmålene er vigtige at kende for alle. De vil få stor betydning for velfærd og fremgang over hele kloden - også i Danmark.
 9. 9. Verdensmålene giver en ny tro på, at verdens lande i fællesskab kan løse de globale udfordringer. Verdensmålene repræsenterer fire centrale problemer: • Fattigdom og ulighed • Sundhed og ernæring • Uddannelse og en retfærdig verden • Miljø og bæredygtighed
 10. 10. Fattigdom og ulighed: Hvordan udrydder vi fattigdom og sikrer global lighed?
 11. 11. Sundhed og ernæring: Hvordan sikrer vi, at ingen sulter, og at alle har adgang til rent vand og et sundhedssystem?
 12. 12. Uddannelse og en retfærdig verden: Hvordan sikrer vi, at alle i verden får en uddannelse af en god kvalitet? Hvordan sikrer vi gode jobs, økonomisk vækst, lighed mellem kønnene, retfærdighed og fred?
 13. 13. Miljø og bæredygtighed: Hvordan sikrer vi energi til alle, en god infrastruktur, et sikkert miljø og bæredygtige livsforhold for hele verdens befolkning?

×