Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
++++++++
L’hospital Sant Joan de Déu és un dels 300 hospitals que l’Orde
Hospitalària té arreu dels cinc continents.
Especialitzat ...
La filosofia que sustenta la manera de fer dels Germans de Sant Joan de Déu, ha estat des
que existeix, la d’arribar allà ...
Hotel de
pacients
Unitats de
referència
Cuidam
Sierra
Leona
assistència
Solidaritat i
responsabil
itat social
coneixem
ent...
Hotel de pacients
Unitats de referència
CasaTeva, és un projecte que neix d’una necessitat social: acollir famílies amb po...
Faros
Àrea de
Divulgació Innovació
Recerca
La raresa de les malalties oncològiques
pròpies del desenvolupament, fa que
les...
Cuidam
Sierra Leona
Hospital
AMIC
Cuidam, és una iniciativa que permet tractar
nens i nenes sense recursos de països de ba...
Més queMés queMés queMés que
un hospital….un hospital….un hospital….un hospital….
Hospital AMIC, és la màxima expressió de...
Sota aquest convenciment, i prenent el compromís institucional que aquest hospital anirà més enllà de la seva funció
estri...
La primera acció
(i constitutiva de programa Hospital AMIC),(i constitutiva de programa Hospital AMIC),
va ser l’adopció p...
El decàlegEl decàlegEl decàlegEl decàleg
1111
2222
3333
L’hospital opta per un model d’atenció centrat en la família i per...
1111 L’hospital opta per unL’hospital opta per unL’hospital opta per unL’hospital opta per un
model d’atenció centrat en l...
El que farem ésEl que farem ésEl que farem ésEl que farem és
tal cosa i taltal cosa i taltal cosa i taltal cosa i tal
altr...
El Model d’Atenció Centrat en la Família, molt
desenvolupat a tots els hospitals pediàtrics dels USA,
culmina el camí inic...
2222 Les estructures han d’estar pensades perLes estructures han d’estar pensades perLes estructures han d’estar pensades ...
3333 Les normatives internes han de garantirLes normatives internes han de garantirLes normatives internes han de garantir...
4444 Respectar laRespectar laRespectar laRespectar la intimitatintimitatintimitatintimitat del infantdel infantdel infantd...
5555 Professionals especialment formats perProfessionals especialment formats perProfessionals especialment formats perPro...
El joc és la forma d'expressió millor per comunicar-
se amb un nen. A través del joc, el nen expressa
sentiments, material...
PallapupasPallapupasPallapupasPallapupas alalalal quiròfanquiròfanquiròfanquiròfan::::
Esmorteeixen l’angoixa, estrès i an...
Música aMúsica aMúsica aMúsica a l’hospitall’hospitall’hospitall’hospital
Actualment, són nombroses les publicacions que d...
L’hospital de Sant Joan de Déu disposa d’una organització de voluntariat molt
potent que acull en l’actualitat més de 250 ...
Finalment, gràcies a l’ajuda i
col·laboració de l’equip de
voluntariat de l’Hospital, al març de
2007 es va poder portar a...
6666 Continuació de laContinuació de laContinuació de laContinuació de la escolaritatescolaritatescolaritatescolaritat
L’E...
7777 Els infants tenen dret aEls infants tenen dret aEls infants tenen dret aEls infants tenen dret a jugarjugarjugarjugar...
8888 Facilitar elFacilitar elFacilitar elFacilitar el suport entre famíliessuport entre famíliessuport entre famíliessupor...
9999 Dret dels nens aDret dels nens aDret dels nens aDret dels nens a ser informatsser informatsser informatsser informats...
10101010 DissenyDissenyDissenyDisseny d’interiors pensat pels nensd’interiors pensat pels nensd’interiors pensat pels nens...
detalls quedetalls quedetalls quedetalls que
hi col·laboren...hi col·laboren...hi col·laboren...hi col·laboren...
Capçaler...
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
Aquest document ha volgut mostrar en quina mesura l'hospital Sant Joan de Déu, és un centre amb
vocació de tenir un segell...
Què és Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu...?
Una xarxa
de persones/empreses/entitats interessades en donarde persones/e...
Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, vol recuperar la tradició de vinculació amb la ciutadania que tenia
l’antic hospital...
Objectius
Els objectius d’AMICS de l’Hospital Sant Joan de Déu, són:
Establir vincles de comunicació amb la nostra comunit...
comunicació /informació
Els Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, rebran:
notícies de l'hospital i els seus projectes de m...
vinculació
Aquest és el nivell més alt de compromís amb l’hospital.
Són les persones disposades a implicar-se donant:
part...
Un dels exemples més clars de com es pot involucrar la societat amb el nostre projecte, és a partir del que es coneix com ...
Famílies tractades a l’hospital:
Les famílies són el nostre principal referent, ens coneixen i han tingut
Qui pot ser Amic...
Entitats:
Hi ha moltes associacions, fundacions i entitats que ajuden al nostre
Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan d...
Proveïdors:
Els proveïdors poden ser sovint, i ho són, patrocinadors d’activitats. Els
“proveïdors amics”, faciliten:
Qui ...
Escoles:
Les escoles són una via de transmissió de valors molt ampla. Ens imaginem
Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joa...
Empreses:
Les “empreses amigues”, tenen el seu punt fort en:
Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ?
les aportac...
tothom quitothom quitothom quitothom qui
vulguivulguivulguivulgui
contribuir encontribuir encontribuir encontribuir en Puc...
Què podem oferir als Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu ?
És una proposta que convida a la participació d’individus i co...
Vols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC ...
MoltesMoltesMoltesMoltes
gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Què és el programa Amics del Hospital Sant Joan de Déu?

2,542 views

Published on

Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, vol recuperar la tradició de vinculació amb la ciutadania que tenia l’antic hospital de la Diagonal; l’hospital que al 1867 es va construir com a hospital per a nens sense recursos, emparat en la beneficència dels germans de Sant Joan de Déu.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Què és el programa Amics del Hospital Sant Joan de Déu?

 1. 1. ++++++++
 2. 2. L’hospital Sant Joan de Déu és un dels 300 hospitals que l’Orde Hospitalària té arreu dels cinc continents. Especialitzat exclusivament en Pediatria i atenció a la dona, el centre ofereix serveis al més alt nivell de tecnologia i disposacentre ofereix serveis al més alt nivell de tecnologia i disposa dels avenços terapèutics i diagnòstics de totes i cadascuna de les especialitats pediàtriques. Amb una activitat que va més enllà dels 25.000 ingressos l’any, 213.000 consultes externes i més de 115.000 urgències, l’hospital és avui per avui, el centre de major activitat pediàtrica d’Espanya i un dels més grans d’Europa. 1. Activitat assistencial AltesAltes Consultes Externes Consultes Externes 26.20426.204 213.861213.861 2. Recursos ExternesExternes UrgènciesUrgències Intervencions quirúrgiques Intervencions quirúrgiques 130.614130.614 13.66013.660 PartsParts 4.2564.256 2. Recursos ConsultorisConsultoris QuiròfansQuiròfans 1.5271.527 362362 102102 1313 llitsllits PlantillaPlantilla 3. Dades econòmiques 142,8142,8 9,69,6 Facturació (M €) Facturació (M €) InversionsInversions
 3. 3. La filosofia que sustenta la manera de fer dels Germans de Sant Joan de Déu, ha estat des que existeix, la d’arribar allà on l’Administració pública no arriba. Per això, gran part de la seva xarxa de serveis, cobreixen aquells sectors més desprotegits de la nostra societat; persones sense sostre, immigració, salut mental, discapacitats..... També era aquesta la raó de ser quan va ser construït a Barcelona de l’antic hospital infantil de Sant Joan de Déu a la Diagonal; Hospital de beneficència aleshores, per a nens sense recursos. Amb el pas del temps, l’antic hospital va ser concertat amb la Seguretat Social i avui en dia, l’edifici d’Esplugues, forma part de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut. Però l’essència de la filosofia dels germans, continua viva i es Paidhos 2010, és l’actual Pla Estratègic del hospital, elaborat al 2007 i renovat enguany fins a 2012 amb la participació de més de 350 professionals del centre. Paidhos (en grec: nen) té la voluntat d’incorporar els trets més importants de la visió del centre, en el seu acrònim. Català de la Salut. Però l’essència de la filosofia dels germans, continua viva i es segueixen donant serveis que l'administració pública no cobreix. Per això tots els plans estratègics o de gestió del centre, sempre han contemplat el compromís d’anar més enllà de l'estricta prestació sanitària . 2012 Pròxims Accessibles Investigadors i Innovadors Docents i Divulgadors Hospitalaris Oberts a la societat Solidaris i Sostenibles
 4. 4. Hotel de pacients Unitats de referència Cuidam Sierra Leona assistència Solidaritat i responsabil itat social coneixem ent Faros Àrea de Divulgació Innovació Recerca Hospital AMIC itat social Aquest document no pretén explicar el programa Paidhos en tota la seva extensió, però si fer un apuntAquest document no pretén explicar el programa Paidhos en tota la seva extensió, però si fer un apunt d’aquells aspectes que són fruit dels seus valors i que es sustenten amb l’esforç del centre, la solidaritat d’entitats i empreses col·laboradores i la tutela dels Germans de Sant Joan de Déu. Es descriuen doncs breument, els aspectes diferencials que neixen dels tres àmbits que constitueixen el nucli del funcionament del centre: • L’Assistència • El Coneixement • La Solidaritat i la Responsabilitat Social
 5. 5. Hotel de pacients Unitats de referència CasaTeva, és un projecte que neix d’una necessitat social: acollir famílies amb pocs recursos que es desplacen a Barcelona per a rebre atenció pediàtrica d’alt nivell. Unitat de nens amputats que es desplacen a Barcelona per a rebre atenció pediàtrica d’alt nivell. Les famílies desplaçades no tenen on allotjar-se mentre el seu fill resta hospitalitzat. CasaTeva serà un hotel de 60 habitacions que cobrirà aquesta necessitat L’hospital Sant Joan de Déu ja fa anys que aposta per unitats d’excel·lència, la majoria de les quals, neixen d’una necessitat emergent i que amb els anys s’acaba consolidant. Si be és cert que el finançament d’aquestes unitats acaba essent públic, totes elles comencen la seva activitat amb recursos no públics, recursos propis del hospital, d’associacions, fundacions, de la societat civil, etc. etc. Unitat de malalties del metabolisme Unitat de maltractaments Cirurgia de la epilèpsia
 6. 6. Faros Àrea de Divulgació Innovació Recerca La raresa de les malalties oncològiques pròpies del desenvolupament, fa que les companyies farmacèutiques no hi destinin recursos per a la investigació, ja que, des de la seva òptica, no són Les famílies volen estar cada vegada més informades i participar en la gestió dels problemes de salut dels seus fills. L’Observatori de Salut FAROS, és una iniciativa de l’hospital que sota el lema Conèixer per actuar, analitza l’evolució dels problemes de salut infantil en els països desenvolupats a fi de conèixer les principals tendències i proposar recomanacions. Els professionals assistencials estan en primera línia i poden detectar noves ja que, des de la seva òptica, no són econòmicament rendibles a causa del baix nombre de pacients que es podrien beneficiar d’un nou tractament. Per això, la recerca des dels mateixos centres hospitalaris on es tracten les malalties, és vital. El fet de disposar d’un laboratori propi, permet traslladar ràpidament els avenços de la recerca al camp del maneig del pacient. recomanacions. L'Àrea de Divulgació, organitza campanyes d’hàbits saludables en unes carpes situades a l’entrada principal del centre. Fins ara, s’han tocat temes com la salut bucodental, la prevenció d’accidents, l’alimentació sana i el foment de la lectura. Més de 4.000 famílies les visites cada mes. La campanya inclou tallers amb els nens i la presència de professionals de cada àmbit. D’altra banda, l’Aula de Pares, ofereix conferències un cop per mes, sobre temes que preocupen a les famílies primera línia i poden detectar noves necessitats més fàcilment, però no innoven amb freqüència. Bàsicament perquè sovint no parlen el llenguatge de la tecnologia o el de la gestió, sinó que estan acostumats als llenguatges clínic i científic. L’hospital ha posat al seu abast un procés de suport intern destinat a ajudar-los a que aflorin les idees i convertir-les en realitat. Al final, el principal beneficiari és el pacient.
 7. 7. Cuidam Sierra Leona Hospital AMIC Cuidam, és una iniciativa que permet tractar nens i nenes sense recursos de països de baixa renda. Es seleccionen casos sense dependència posterior d’assistència sanitària als països d'origen i que el tractament aquí, sigui resolutiu per sempre. Són molts casos de cirurgia digestiva, cardíaca, etc. El programa cobreix el desplaçament del nen i la seva mare, i tot el tractament sanitari. Des de St.John of Good Mabeseneh Sierra Leona seva mare, i tot el tractament sanitari. Des de l’any 2004 en que es va iniciar, s’han tractat 240 nens. L’hospital de Saint John of Good de Mabeseneh esta agermanat amb el nostre centre des de fa més de 7 anys. Des d’aleshores, el servei de Pediatria d’aquest hospital està cobert de manera permanent per professionalspermanent per professionals voluntaris de Sant Joan de Deu de Barcelona. Cada 3 mesos, metges i infermeres es van rellevant i garanteixen el servei i la formació del personal local. És el programa que inclou el conjunt de recursos destinats a facilitar una vivència el més positiva possible de la hospitalització en el nen i conjunt de serveis posats a disposició de les famílies per fer l’estada més confortable. El programa s’explica abastament en les properes pàgines.
 8. 8. Més queMés queMés queMés que un hospital….un hospital….un hospital….un hospital…. Hospital AMIC, és la màxima expressió del que significa ser “més que un hospital”- L’hospitalització d’un nen és un esdeveniment especial. Un esdeveniment que requereix posar en equilibri tècnica i humanisme; un esdeveniment que requereix atenció específica perquè estem parlant d’una persona amb pautes de pensament i comportament, d’orientació bàsicament emocional i amb una capacitat limitada per a comunicar-sebàsicament emocional i amb una capacitat limitada per a comunicar-se en un entorn nou. Un hospital de nens ha d’anar més enllà de la resolució terapèutica del problema de salut. Si per a qualsevol persona un ingrés hospitalari representa una circumstància difícil que genera una petita (o gran) crisis vital, en el cas dels nens aquesta crisi pot augmentar donat que els infants encara no tenen els recursos personals adients per enfrontar-se a situacions desconegudes. La seva capacitat per a raonar lògicament al voltant dels motius d’una hospitalització, és limitada. La naturalesa de l’entorn hospitalari i el seu sistema de funcionament, té una gran capacitat de generar condicions ambientals d’estrès. En elté una gran capacitat de generar condicions ambientals d’estrès. En el cas dels nens, el procés és encara més acusat per les pròpies peculiaritats de la interpretació cognitiva infantil de l’entorn. Però també és veritat que, les mateixes peculiaritats dels nens-pacients, permeten, amb relativa facilitat, aconseguir estímuls positius que minimitzaran les condicions ambientals d’estrès i aconseguiran l’efecte contrari convertint-se en condicions ambientals de distensió.
 9. 9. Sota aquest convenciment, i prenent el compromís institucional que aquest hospital anirà més enllà de la seva funció estrictament sanitària, neix a l'hospital infantil de Sant Joan de Déu, el Programa Hospital AMIC. El Programa Hospital AMIC, és una veritable política institucional destinada a aconseguir les màximes condicions ambientals de distensió, actuant en un ampli ventall de situacions des del més petit detall del dia a dia, fins a la intervenció directa en el propi model assistencial. El programa Hospital AMIC, és el resultat d’un treball profund que vol afavorir una vivència el més positiva possible de l’experiència de la malaltia en el nen i adolescent i acomplir amb els Drets declarats a la Carta Europea dels Nens Per a qualsevol institució sanitària, tant el què (qualitat tècnica), com el com (qualitat funcional) constitueixen els elements interns bàsics de l’organització. l’experiència de la malaltia en el nen i adolescent i acomplir amb els Drets declarats a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats. l’organització. Però en el cas d’un hospital per nens, el per a qui, ha de ser el tercer element fonamental d’atenció.
 10. 10. La primera acció (i constitutiva de programa Hospital AMIC),(i constitutiva de programa Hospital AMIC), va ser l’adopció per part de l’hospital, d’un decàleg de compromisos inspirat en el contingut de la Carta Europea dels Drets dels Nens Hospitalitzats
 11. 11. El decàlegEl decàlegEl decàlegEl decàleg 1111 2222 3333 L’hospital opta per un model d’atenció centrat en la família i per tant incorporarà plenament als pares dins del procés d’atenció. Les estructures estaran prioritàriament pensades per acollir l’acompanyament de la família, dotant-les dels suports necessaris per a aquesta finalitat. Les normatives internes de l’hospital s’adaptaran per tal de facilitar el compliment dels drets de l’infant hospitalitzat. 3333 4444 5555 6666 7777 Les normatives internes de l’hospital s’adaptaran per tal de facilitar el compliment dels drets de l’infant hospitalitzat. La intimitat de l’infant es respectarà en tot moment, garantint la privacitat davant qualsevol procediment i/o exploració. L’hospital disposarà de professionals especialment formats per treballar amb el nen, diferents tècniques d’afrontament de situacions estressants o amb una càrrega emocional i/o d’ansietat elevada. L’hospital disposarà dels mitjans humans i estructurals que permetin la continuació de l’escolaritat dels nens de forma adequada al seu estat mèdic. Els infants tenen dret a jugar i a esbargir-se. L’hospital ha de tenir els equipaments necessaris per poder atendre aquesta necessitat.7777 8888 9999 10101010 aquesta necessitat. L’hospital facilitarà el suport entre famílies a partir dels moviments associatius, incorporant-los plenament a la dinàmica del centre. L’hospital disposarà de suports informatius, amb un disseny i contingut especialment pensats per a garantir la comprensió per part dels nens, tenint en compte la diversitat lingüística i de cultures. El disseny d’interiors mantindrà la filosofia d’hospital per a nens, tant a nivell de decoració com d’elements que estimulin l’interès visual, auditiu o tàctil.
 12. 12. 1111 L’hospital opta per unL’hospital opta per unL’hospital opta per unL’hospital opta per un model d’atenció centrat en la famíliamodel d’atenció centrat en la famíliamodel d’atenció centrat en la famíliamodel d’atenció centrat en la família Al 1940, el psicòleg de New York, René Spitz, cataloga per primera vegada l’impacte negatiu de la hospitalització infantil que comporta la separació dels pares. Estableix el terme d’hospitalisme per a diagnosticar als nens amb seqüeles a nivell psicològic producte d’una hospitalització prolongada. El 1956, el Ministeri de Sanitat Britànic publica l’Informe Platt que, després d’un estudi rigorós de les condicions d'hospitalització dels nens a Anglaterra, dicta les primeres lleis per a la prevenció de l’hospitalisme en els nens ingressats. De entre les conclusions més importants de l’Informe Platt, en destaca una: entre tots els factors que tenen una influència més agressiva en la vivència de la hospitalització, el primer és la separació de la família. Al 1986, l’Assemblea General de les Nacions Unides, publica la “CARTA DE DRETS DEL NEN HOSPITALITZAT” i comença a emetre recomanacions sistemàtiques per a la seva posada enemetre recomanacions sistemàtiques per a la seva posada en pràctica que no s’han aturat fins el dia d’avui. SepararSepararSepararSeparar elelelel nennennennen delsdelsdelsdels seusseusseusseus pares,pares,pares,pares, significasignificasignificasignifica allunyarallunyarallunyarallunyar----lolololo dededede lalalala sevasevasevaseva referènciareferènciareferènciareferència fonamental,fonamental,fonamental,fonamental, mésmésmésmés encaraencaraencaraencara sisisisi eseseses trobatrobatrobatroba enenenen condiciócondiciócondiciócondició dededede vulnerabilitatvulnerabilitatvulnerabilitatvulnerabilitat iiii d’enfrontamentd’enfrontamentd’enfrontamentd’enfrontament aaaa unaunaunauna situaciósituaciósituaciósituació totalmenttotalmenttotalmenttotalment desconegudadesconegudadesconegudadesconeguda
 13. 13. El que farem ésEl que farem ésEl que farem ésEl que farem és tal cosa i taltal cosa i taltal cosa i taltal cosa i tal altra...ja elsaltra...ja elsaltra...ja elsaltra...ja els informareminformareminformareminformarem Les condicions d’hospitalització dels nens han anat millorant significativament arreu dels hospitals europeus i òbviament també al nostre país. De tota manera, durant molts anys i encara en l’actualitat, el model que regeix el funcionament de molts dels nostres hospitals, és un model d’atenció totalment orientat al treball dels professionals. Model sustentat per una banda en la falsa creença que els pares són possible font d’infeccions i per l’altra en que no tenen criteri per prendre decisions. En el fons, hi trobaríem Millor que no liMillor que no liMillor que no liMillor que no li expliquin gairesexpliquin gairesexpliquin gairesexpliquin gaires coses al nen, ellscoses al nen, ellscoses al nen, ellscoses al nen, ells després fan massadesprés fan massadesprés fan massadesprés fan massa la millor confortabilitat del treball dels metges i de les infermeres que es senten menys pressionats sense la presència de la família. Trets característics d’aquets model són: la separació dels pares, els horaris de visita rígids, els nens sempre estan sols en tots els procediments, els pares no participen de les decisions, àrees de crítics totalment tancades, etc.) després fan massadesprés fan massadesprés fan massadesprés fan massa cabòries…..cabòries…..cabòries…..cabòries…..
 14. 14. El Model d’Atenció Centrat en la Família, molt desenvolupat a tots els hospitals pediàtrics dels USA, culmina el camí iniciat amb la publicació de la Carta dels Drets, situant els pares com actors directes en tot el procés buscant la màxima implicació, des de l’acompanyament pròpiament dit, fins a la participació directa en determinats procediments. La presència permanent dels pares representa un compromís que sovint va més enllà dels límits “normals” del sistema organitzatiu. Reorientar els serveis de salut per respondre a les necessitats de les famílies, planteja moltes dificultats. Passar d’un servei centrat en els professionals a un altre centrat en la família, requereix un nou model d’atenció que té connotacions culturals amb canvis en els rols tradicionals dels professionals, canvis organitzatius i implicacions econòmiques. Avui dia, afortunadament, ningú discuteix que els pares no han d’estar sotmesos a cap règim de visites pel que fa a hospitalització, però no és tan obvi en unitats més tradicionalment “tancades” com poden ser les de crítics (UCI, Nounats...) o llocscom poden ser les de crítics (UCI, Nounats...) o llocs més tancats encara, com els quiròfans. El nostre hospital té la voluntat de modificarEl nostre hospital té la voluntat de modificarEl nostre hospital té la voluntat de modificarEl nostre hospital té la voluntat de modificar els seus processos en funció de les necessitatsels seus processos en funció de les necessitatsels seus processos en funció de les necessitatsels seus processos en funció de les necessitats de la família i no a l’inrevés, donant un paperde la família i no a l’inrevés, donant un paperde la família i no a l’inrevés, donant un paperde la família i no a l’inrevés, donant un paper protagonista als pares i entenent que la sevaprotagonista als pares i entenent que la sevaprotagonista als pares i entenent que la sevaprotagonista als pares i entenent que la seva participació no és només com a intermediarisparticipació no és només com a intermediarisparticipació no és només com a intermediarisparticipació no és només com a intermediaris sinó com a destinataris.sinó com a destinataris.sinó com a destinataris.sinó com a destinataris.
 15. 15. 2222 Les estructures han d’estar pensades perLes estructures han d’estar pensades perLes estructures han d’estar pensades perLes estructures han d’estar pensades per acollir a la famíliaacollir a la famíliaacollir a la famíliaacollir a la família El model d'atenció centrat en la família, necessita l’acompanyament de serveis i estructures; el contrari pot suposar posar en tensió als professionals per haver de treballar de manera diferent sense que els recursos estructurals hi acompanyin. Aquest model d’atenció requereix: .- Més esforços per tenir habitacions individuals (actualment a Sant Joan de Déu, ho són el 65%). .- Espais de relax pels pares .- Espais per poder parlar amb els professionals .- Boxs individuals i tancats a la UCI .- Boxs individuals a nounats .- Serveis de distracció: Biblioteca, sala d’ordinadors.... A tot això s’hi ha d’afegir el suport exquisit per part dels voluntaris que Aquesta filosofia de donar assistència, implica elAquesta filosofia de donar assistència, implica elAquesta filosofia de donar assistència, implica elAquesta filosofia de donar assistència, implica el desenvolupament d’un seguit d’iniciatives (serveis,desenvolupament d’un seguit d’iniciatives (serveis,desenvolupament d’un seguit d’iniciatives (serveis,desenvolupament d’un seguit d’iniciatives (serveis, programes i espais) dissenyats específicament per aprogrames i espais) dissenyats específicament per aprogrames i espais) dissenyats específicament per aprogrames i espais) dissenyats específicament per a donar suport i potenciar el rol dels pares com adonar suport i potenciar el rol dels pares com adonar suport i potenciar el rol dels pares com adonar suport i potenciar el rol dels pares com a protagonistes en l’atenció del seu fillprotagonistes en l’atenció del seu fillprotagonistes en l’atenció del seu fillprotagonistes en l’atenció del seu fill ofereixen espais d’esbarjo als pares
 16. 16. 3333 Les normatives internes han de garantirLes normatives internes han de garantirLes normatives internes han de garantirLes normatives internes han de garantir l’acompliment dels Drets de l’Infant Hospitalitzatl’acompliment dels Drets de l’Infant Hospitalitzatl’acompliment dels Drets de l’Infant Hospitalitzatl’acompliment dels Drets de l’Infant Hospitalitzat No és fàcil canviar costums que existeixen des que els hospitals són hospitals. La presència de pares a llocs on mai s’havia permès l’entrada, és un canvi difícil i lent. La nostra unitat de nounats ha emprès un repte impensable fa uns pocs anys: no només és possible l’entrada i permanència dels pares el temps que desitgin a la unitat (per a ells la unitat està oberta durant les 24 hores), sinó que han anat més enllà i han establert horaris de visita per als avis i germans del nadó (fins i tot en els boxs de crítics). És impressionat veure a un nen de cinc anys acariciant el petit peu d’un germà al que acaba de conèixer i que només pesa 700 grams!. L’equip de nounats, entenent a la perfecció el model d’atenció centrat en la família, visualitza en els membres d’aquesta afectats indirectament (avis, germans), una veritable condició d’estrès que pot posar en risc els seus equilibris emocionals. Pensem què pot imaginar un nen de cinc anys davant allò que desconeix però que centra per complet l’atenció dels seus pares. En definitiva, s’està atenent a la família com a concepte, no només al nounat malalt.nounat malalt. Segur que s’entén l’esforç que això suposa per als professionals. No té res a veure la feina en una unitat tancada, sense que ningú “molesti” i amb hores de visita concertades, que la feina colze a colze amb la mare o pare (amb el nadó “pell amb pell” sempre que sigui possible malgrat estigui ple de tubs), i a més atenent a la resta de la família quan entren (no oblidem que es tracta d’un espai amb normes d'asèpsia rígides que s’han de controlar en tot moment). És evident que ens trobem davant d’un canvi cultural.
 17. 17. 4444 Respectar laRespectar laRespectar laRespectar la intimitatintimitatintimitatintimitat del infantdel infantdel infantdel infant Els adults tenim la falsa convicció que els nens no senten vergonya fins a determinades edats prop de l’adolescència. L’experiència ens demostra que un nen, a no ser que sigui realment petit, porta molt malament quedar-seun nen, a no ser que sigui realment petit, porta molt malament quedar-se sense roba en presència d’adults i/o d’altres nens que no siguin els seus pares o germans. L’hospital ha contemplat en tots els plans funcionals de les obres que ja està en marxa, la incorporació d’elements estructurals que vetllin per la protecció de la intimitat del nen i la seva família DretDretDretDret nºnºnºnº 14 de la Carta Europea14 de la Carta Europea14 de la Carta Europea14 de la Carta Europea Dret a ser tractat ambDret a ser tractat ambDret a ser tractat ambDret a ser tractat amb tacte, educació i comprensió i a quetacte, educació i comprensió i a quetacte, educació i comprensió i a quetacte, educació i comprensió i a que es respecti la sevaes respecti la sevaes respecti la sevaes respecti la seva intimitat.intimitat.intimitat.intimitat.
 18. 18. 5555 Professionals especialment formats perProfessionals especialment formats perProfessionals especialment formats perProfessionals especialment formats per a ajudar a afrontar situacions estressantsa ajudar a afrontar situacions estressantsa ajudar a afrontar situacions estressantsa ajudar a afrontar situacions estressants Quan una persona ingressa en un hospital, ha de deixar la familiaritat i seguretat de l’ambient de casa seva. Els patrons normals i les rutines, com els menjars, la feina, les relacions, les aficions.... es veuen modificats i a vegades abandonats. Quan els pacients són nens o adolescents, aquesta situació és especialment delicada. Al hospital Sant Joan de Déu, tenim una persona que té cura d’aquesta situació en els casos de nens que han de ser sotmesos a gran cirurgia; és la nostra especialista Child Life. Un especialista “Child Life” és un professional format per ajudar als nens- adolescents i a les seves famílies a entendre i manegar emocionalment els esdeveniments que viuran davant la malaltia. És una disciplina nascuda i implantada als USA que forma part indispensable dels equips de salut als hospitals pediàtrics. Per a un hospital de la mida del nostre, a Nord-amèrica disposarien d’un equip de 20 o 25 child life.Nord-amèrica disposarien d’un equip de 20 o 25 child life. Els professionals “Child Life” segueixen la filosofia “d’atenció centrada en la família”. Per tant, col·laborant amb aquesta i també amb els altres professionals de la salut, el seu rol és: Augmentar la comprensió de les experiències que es viuran a l’hospital Potenciar els punts forts de cada família en aquestes situacions. Proporcionar un ambient que inclogui el suport emocional
 19. 19. El joc és la forma d'expressió millor per comunicar- se amb un nen. A través del joc, el nen expressa sentiments, materialitza la seva imaginació... A través del joc i utilitzant tècniques de l’àmbit de la psicologia, es pot arribar a aflorar les pors i les Utilitzar el joc com a mitjà d’expressió iUtilitzar el joc com a mitjà d’expressió iUtilitzar el joc com a mitjà d’expressió iUtilitzar el joc com a mitjà d’expressió i comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació psicologia, es pot arribar a aflorar les pors i les angoixes, i “tractar-les”. L’eina fonamental de la Child Life per a treballar amb els nens és un senzill ninot de drap a través del qual entrarà en el camp de la malaltia. El nen, que primer “personalitza” el seu ninot amb llapis de colors, va entrant en la comprensió del què esta passant a través de jugar a fer-li el mateix que li faran a ell. Conduit per la Child Life, el joc posa al descobert què és el que està preocupant alposa al descobert què és el que està preocupant al nen. A partir d'aquí es pot aprofundir el treball d’eliminar pors, angoixes, fantasies errònies, etc. etc.
 20. 20. PallapupasPallapupasPallapupasPallapupas alalalal quiròfanquiròfanquiròfanquiròfan:::: Esmorteeixen l’angoixa, estrès i ansietat que neix en la majoria de persones, pel fet de passar per un quiròfan. Sovint, l’estat anímic del nen passa pel de la família. Uns pares tranquils fan un nen tranquil i a l'invers!!! Els pallapupas destensen l’ambient que s’acostuma a respirar dins els quiròfans i sales d’espera. Són un més de l’equip; quan l’anestèsia fa efecte, es retiren. La cara somrient del pallapupes és la darrera cosa queLa cara somrient del pallapupes és la darrera cosa que veu el nen abans de dormir.... PallapupasPallapupasPallapupasPallapupas aaaa HospitalHospitalHospitalHospital dededede DiaDiaDiaDia:::: El treball dels Pallapupas a l’Hospital de Dia té l’avantatge de la continuïtat; els nens realitzen els tractaments cada dia a l’hospital i marxen a dormir atractaments cada dia a l’hospital i marxen a dormir a casa. Els actors d’aquest departament sempre són els mateixos i s’estableix una entranyable relació entre ells i els nens. És molt important, a més de la funció de distreure als nens mentre dura el tractament, la seva intervenció en el moment de practicar algun procediment que pugui resultar una mica dolorós.
 21. 21. Música aMúsica aMúsica aMúsica a l’hospitall’hospitall’hospitall’hospital Actualment, són nombroses les publicacions que demostren els beneficis de la incorporació de la música en el procés terapèutic en el seu sentit més ampli, no només directament sobre els nens (musicoteràpia), sinó que també en els seus familiars i en els professionals. Aquests estudis fan referència també a la bona acollida que té la música en molts llocs de treball, especialment en aquells on es genera més volum de soroll ambiental.volum de soroll ambiental. A l’hospital tenim músics per: Musicoteràpia: intervenció personal d’un músic amb un nen i la seva família, buscant els beneficis terapèutics de la música en la persona. Música d’ambient: és la incorporació d’un o més músics, en un espai determinat. Pretén crear un ambient relaxat en llocs amb un nivell de soroll ambiental elevat, ja sigui per acumulació de moltes persones (sales d’espera), o bé perquè són serveis molt tecnificats (tipus neonatologia, UCI,).UCI,).
 22. 22. L’hospital de Sant Joan de Déu disposa d’una organització de voluntariat molt potent que acull en l’actualitat més de 250 persones en total. La seva participació en la vida diària de l’hospital, suposa un reforç molt important que, junt amb la resta de recursos aplicats a l’objectiu de donar la millor atenció a la família, possibiliten moltes de les iniciatives exposades fins ara: Substitució de famílies: els pares necessiten sortir de l’habitació de tant en tant, per dinar, sopar o sortir a donar un volt. Sempre un voluntari supleix la seva absència per a que el nen mai estigui sol. L’equipL’equipL’equipL’equip dededede voluntarisvoluntarisvoluntarisvoluntaris absència per a que el nen mai estigui sol. Atenció a la Sala de jocs: la Sala de Jocs està oberta matí i tarda durant tota la setmana. Els voluntaris atenen els nens que van a jugar, mantenen les condicions d’ordre de la sala i organitzen el servei de préstec de joguines a les habitacions. Organització de sortides: en el decurs de l’any el servei de voluntaris organitza diferents activitats fora de l’hospital per a nens amb malalties cròniques. Activitats internes: cap celebració que esdevingui fora del hospital, deixa de produir-se també a l’hospital: Sant Jordi, carnestoltes, castanyada, festes d’aniversari i la culminació de l’any amb el programa de Nadal i la visita dels Reis de la cavalcada de Barcelona.la cavalcada de Barcelona. Biblioteca: préstec de llibres. Acollida d’altres germans: en especial en època d’estiu, els pares a vegades no tenen amb qui deixar a altres germans per venir a l’hospital (Consulta externa, Hospital de Dia…). Els voluntaris estan amb els germans mentre els pares estan ocupats.
 23. 23. Finalment, gràcies a l’ajuda i col·laboració de l’equip de voluntariat de l’Hospital, al març de 2007 es va poder portar a terme la primera Jornada Nacional d’Humanització d’Hospitals per a Nens i al març de 2009, la Segona. La totalitat del Comitè Organitzador estava compost per nens que havien tingut algun tipus d’experiènciatingut algun tipus d’experiència hospitalària. El mateix president de la jornada era un prematur de 800 grams que va pronunciar el discurs inaugural junt amb les autoritats. Altres nens van ser moderadors de taula, hostesses, recepcionistes en el lliurament de documentació, etc.
 24. 24. 6666 Continuació de laContinuació de laContinuació de laContinuació de la escolaritatescolaritatescolaritatescolaritat L’Escola dels Pins, com espai, és un lloc que convida als nens a passar els dies que estan ingressats gaudint de la companyia d’altres nens. És un espai normalitzador, càlid i acollidor. L’objectiu no és només que el nen o jove malalt no perdi els seusL’objectiu no és només que el nen o jove malalt no perdi els seus hàbits d’estudi i el seu curs escolar, sinó que l’assistència a l’escola l’ajudi a normalitzar la seva vida quotidiana. L’Escola segueix el mateix calendari escolar que la resta de Centres que pertanyen al Departament d’Educació i adapta el seu funcionament a les característiques “especials” dels alumnes del hospital. D’aquesta manera els nois que estan enllitats i no poden assistir a l’aula, reben atenció en les seves pròpies habitacions. I si es troben aïllats en les càmeres estèrils, es contacta via webcam !! Els nois i noies de Salut mental tenen una mestra específica i una aulaEls nois i noies de Salut mental tenen una mestra específica i una aula especialment pensada per a ells. La majoria són adolescents, per tant, la utilització de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) estan a l’ordre del dia i permeten un treball de comunicació que fa que el nexe d’unió amb l’exterior i el treball escolar sigui més fàcil.
 25. 25. 7777 Els infants tenen dret aEls infants tenen dret aEls infants tenen dret aEls infants tenen dret a jugarjugarjugarjugar La majoria de treballs científics de l’àmbit de la psicologia defensen que el nen, en la seva edat primerenca, basa el creixement de la seva personalitat en tres pilars bàsics: la família, el joc i els amics (bàsicament escola). El joc representa per al nen, no només el seu mitjà de distracció, sinóEl joc representa per al nen, no només el seu mitjà de distracció, sinó també el seu mitja d’expressió. A través del joc el nen expressa sentiments, emocions, fantasies, ... Per tot això, ha de mantenir-se la possibilitat de jugar en el mitjà hospitalari, dotant-lo d’espais adequats i amb prou jocs per poder-los facilitar a la pròpia habitació si no es pot desplaçar. La sala de Jocs de l’hospital acompleix amb aquesta finalitat. Un equip entusiasta de voluntaris, manté la sala de jocs oberta tot el dia, i tots els dies de la setmana. La generositat de moltes persones ens omple l’espai amb joguines de tots tipus i de totes les edats. Un altre aspecte important és permetre que el nen pugui tenir amb ell les joguines preferides de casa seva, que, a més de complir la funció de joc pròpiament dit, l’ajuden a mantenir certs punts de referència que li són familiars.
 26. 26. 8888 Facilitar elFacilitar elFacilitar elFacilitar el suport entre famíliessuport entre famíliessuport entre famíliessuport entre famílies a partira partira partira partir dels moviments associatiusdels moviments associatiusdels moviments associatiusdels moviments associatius L’Espai d’Associacions, és un espai d’acollida a totes les associacions de pares de nens malalts per donar-los suport i facilitats per a desenvolupar la seva tasca. Entenem que les associacions són una font de suport addicional molt important pels pares i pels pacients (d’informació, de suport mutu, d’assessorament...) i com a hospital, volem tenir un paper actiu i de suport alhora que potenciem les sinèrgies existents entre el centre i les entitats. Els nostres professionals (metges, infermeres, fisioterapèutes, treballadors socials...), integren a la seva tasca la complementarietat d’aquests grups a l’hora d’ajudar a les famílies en els aspectes que no estan estrictament relacionats amb l’assistència. En resum, obrim l'hospital a les necessitats d’aquest grups promoventEn resum, obrim l'hospital a les necessitats d’aquest grups promovent un espai de comunicació directe, millorant la seva capacitat de treball i coneixent molt millor quines són les seves necessitats i les seves preocupacions.
 27. 27. 9999 Dret dels nens aDret dels nens aDret dels nens aDret dels nens a ser informatsser informatsser informatsser informats Un dels articles fonamentals redactats a la Carta Europea, fa referència al dret dels nens a ser informats de la seva situació, en funció del nivell de capacitat comprensiva que tingui cadascú. L’Hospital ha portat a terme un canvi complet de tots els suports informatius en format paper, incorporant, a més dels missatges dirigits als pares, informacióa més dels missatges dirigits als pares, informació especialment pensada per a la comprensió per part del nen. A més, per a l’ingrés hospitalari, s’ha preparat un petit llibre on el nen “acompanyat” de la mascota del centre (Joanet), coneix l’hospital, els serveis que té a la seva disposició i a les persones que l’atendran. En el mateix sentit s’ha dissenyat a la web una visita animada per la mascota i els seus amics, que informa els més petits dels serveis i situacions que el nen es pot trobar si ha de venir a visitar-nos. http://www.hsjdbcn.org/static/visita/hospital.html
 28. 28. 10101010 DissenyDissenyDissenyDisseny d’interiors pensat pels nensd’interiors pensat pels nensd’interiors pensat pels nensd’interiors pensat pels nens Encara avui, existeix una concepció d’hospital centrada en el tractament de la malaltia amb una rellevància molt significativa de la tecnologia mèdica i dels aspectes de control biosanitari. Però en els aspectes referits al benestar emocional i el confort, queda molt camí per fer. Aquesta ha estat la concepció dominant en el disseny dels hospitals des de finals dels segle XIX fins a finals del segle XX. Afortunadament, en les últimes dècades, s’observen tendències que posen l’atenció en el fet de compatibilitzar els avanços tecnològics, amb dissenys méscompatibilitzar els avanços tecnològics, amb dissenys més assequibles al benestar integral dels nens hospitalitzats i les seves famílies (això és així, per exemple, en tots els hospitals pediàtrics d’USA i en alguns hospitals europeus). L’espai físic desconegut es converteix en un espai al que ràpidament el nen atribueix significats, i són aquests significats els que conformaran una de les bases fonamentals sobre la que el nen recordarà la seva experiència. És fàcil d’entendre que, per als nens i els pares, l’hospital com espai físic i social, porti associat molts significats emocionalment negatius, per això és tant important tenir en compte el món de percepcions més amigables a l’hora de dissenyar els espais interiors . L’estada dels nens a l’hospital,L’estada dels nens a l’hospital,L’estada dels nens a l’hospital,L’estada dels nens a l’hospital, millorarà si elsmillorarà si elsmillorarà si elsmillorarà si els espais es conceben com espaisespais es conceben com espaisespais es conceben com espaisespais es conceben com espais perperperper a ells, la quala ells, la quala ells, la quala ells, la qual cosa no sempre implica augmentar els recursoscosa no sempre implica augmentar els recursoscosa no sempre implica augmentar els recursoscosa no sempre implica augmentar els recursos sinó canviar la perspectiva de la seva gestió.sinó canviar la perspectiva de la seva gestió.sinó canviar la perspectiva de la seva gestió.sinó canviar la perspectiva de la seva gestió. amigables a l’hora de dissenyar els espais interiors .
 29. 29. detalls quedetalls quedetalls quedetalls que hi col·laboren...hi col·laboren...hi col·laboren...hi col·laboren... Capçaleres dels llits (els gasos medicinals queden amagats) Uniformes de les infermeres
 30. 30. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
 31. 31. Aquest document ha volgut mostrar en quina mesura l'hospital Sant Joan de Déu, és un centre amb vocació de tenir un segell propi, un centre que manté una filosofia que es sustenta en 500 anys d’història i que ha sabut adaptar-se als temps. S’ha fet una exposició dels programes que necessiten la complicitat de tothom per a dur-los a terme, en l’àmbit de l’assistència, del coneixement i de la responsabilitat social; és la feina que l’hospital fa més enllà del que l'Administració cobreix i que són fruit del compromís històric de Sant Joan de Déu envers la seva comunitat. El document també mostra en la seva amplitud, què vol dir per nosaltres humanitzar l’assistència ja que, malgrat que és un corrent d’opinió insistent en el sector sanitari, sovint aquest corrent no va gaire més enllà de la bona voluntat d’alguns professionals i algunes iniciatives solidàries d’entitats de voluntaris i/o fundacions humanistes. Des de l'hospital creiem que humanitzar l’assistència vol dir emprar-hi recursos: vol dir passar de la intenció a l’acció; l’hospital vol donar aquest “plus” i buscar la complicitat de la societat per mantenir iniciatives que no serien possibles d’una altra manera. L’hospital ja compta amb la participació de molta gent: associacions, fundacions, voluntaris, empreses, particulars,.... molta gent que encara avui, com tants anys enrere, es vincula amb el centre i l’ajuda en el seu projecte diferenciador. Tota aquesta gent, amiga de Sant Joan de Déu, fa possible que puguem ser “més que un hospital”, i aquesta evidència ens ha portat a voler mirar més lluny, a fer créixer una xarxa social, a tenir molts Amics, que tothom que s’hi senti atret, es pugui vincular d’una manera o altra en un projecte que val la pena. Per això neix la idea de buscar un corrent de sensibilització que engresqui la societat i l’animi a col·laborar en el nostre projecte com abans. Obrir l’hospital a la ciutat a través d’una xarxa de complicitats, que recuperi l’antiga tradició d’hospital de tots. I aquesta idea comença a prendre forma amb AMICS de l’Hospital Sant Joan de Déu.
 32. 32. Què és Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu...? Una xarxa de persones/empreses/entitats interessades en donarde persones/empreses/entitats interessades en donar suport a l’hospital i el seu projecte Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, vol ser un punt de trobada, un punt de participació, d’il·lusió i de compartir una filosofia d’atenció a l’infant que vagi més enllà de la prestació sanitària. Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, vol ser una iniciativa emblemàtica de mobilització social que connecti persones, com si fos una xarxa, per un objectiu d’alt nivell emocional.
 33. 33. Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, vol recuperar la tradició de vinculació amb la ciutadania que tenia l’antic hospital de la Diagonal; l’hospital que al 1867 es va construir com a hospital per a nens sense recursos, emparat en la beneficència dels germans de Sant Joan de Déu. Era un hospital molt estimat per la ciutadania que hi abocava recursos i professionals altruistes. Arran d’aquest sentiment solidari de la ciutat, als nens de l’hospital no els faltava de res: assistència sanitària, acompanyament (l’hospital disposava de l’equip de voluntaris més antic de la ciutat), distracció (laacompanyament (l’hospital disposava de l’equip de voluntaris més antic de la ciutat), distracció (la cavalcada dels Reis de Barcelona fa més de 50 anys que acabava el seu recorregut a l’Hospital Sant Joan de Déu), i tantes i tantes implicacions de la gent que donaven vida als nens ingressats; moltes famílies barcelonines col·laboraven d’una manera o altra amb el “seu” hospital. Amb els anys, l’assistència sanitària es va concertar amb la Seguretat Social i l'hospital va endegar el camí de l’especialització en malalties de la infància i les especialitats d’obstetrícia i ginecologia, que no s’ha aturat fins a l’actualitat. Avui en dia, l’hospital és un centre referent en totes les especialitats pediàtriques i atén famílies d’arreu de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. És un centre pioner i capdavanter en les tècniques mésde Catalunya i d’altres comunitats autònomes. És un centre pioner i capdavanter en les tècniques més avançades diagnòstiques i terapèutiques i participa plenament de la comunitat científica a través de les seves línies de recerca. Si bé és cert que la ciutat ens continua veient com a quelcom molt propi, també és veritat que les noves generacions no viuen amb la mateixa intensitat que els nostres pares o avis la participació en la “vida” del centre. El concert amb la sanitat pública ha fet perdre de vista el concepte benèfic i dóna per cobertes les necessitats sanitàries dels nens. I això és així, però la sanitat pública, no cobreix (ni té perquè fer-ho), la idea que des de Sant Joan de Déu entenem com a hospital de nens.
 34. 34. Objectius Els objectius d’AMICS de l’Hospital Sant Joan de Déu, són: Establir vincles de comunicació amb la nostra comunitat, ampliant 1111Establir vincles de comunicació amb la nostra comunitat, ampliant l’espai de participació de les famílies en els projectes de l’hospital Poder comptar amb la participació de les empreses, fundacions, associacions, particulars, famílies i societat en general per obtenir els recursos necessaris per a seguir sent “més que un hospital” 1111 2222 comunicació /informació opinió / participació vinculació
 35. 35. comunicació /informació Els Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, rebran: notícies de l'hospital i els seus projectes de manera regular informació per a assistir a actes que poden ser del seu interès (per exemple, les conferències per a pares) informació sobre esdeveniments especials (Nadals, Sant Jordi,...) opinió / participació Els Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, poden: fer-nos arribar suggeriments participar en enquestes per fer estudis de satisfacció sobre els serveis participar/dinamitzar xarxes socials participar directament en òrgans del hospital (p.ex. Consell de Joves) D’alguna manera, es comprometen a mantenir certa interactivitat amb l’hospital
 36. 36. vinculació Aquest és el nivell més alt de compromís amb l’hospital. Són les persones disposades a implicar-se donant: part del seu temps ajuda en l’organització d’actes oberts diners més amics etc. Voluntariat Donació económica Participació en esdeveniments Organizació d’esdeveniments Suport a xarxes socials i comunitats on line Dedicació de temps per a millorar l'estada dels nens i les seves famílies Fent donacions de manera puntual o regular Comprant productes del hospital Ajudar en els diferents esdeveniments que organitzi l’hospital Possibilitat d’organitzar el propi esdeveniment o activitat per a recaptar fons Ajudar a les famílies intercanviant experiències i informació a través de les xarxes socials
 37. 37. Un dels exemples més clars de com es pot involucrar la societat amb el nostre projecte, és a partir del que es coneix com a “cadena de favors”: a partir d’una idea o un projecte, es fa una crida a tots els Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu, i respon qui pot aportar alguna cosa. vinculació dissenyador transport Sóc periodista Tinc un local Sé cosir Sóc tècnic de so fotògraf pot aportar alguna cosa. tinc temps Tinc amics que poden ajudar Sé escriure tinc diners local Sóc tècnic de so Per les festes de Nadal de 2009, vàrem tenir un bon exemple de com fer funcionar una “cadena de favors” Una empresa de creatius (“Seis Grados”), té una idea original: el regal conceptual. El regal conceptual, és una caixa buida, sense cap contingut, només la serigrafia que transmet emocions. Els diners que es recullin amb la venda d’aquestes caixes, aniran directes al programa Cuidam de solidaritat amb nens de països sense recursos que promou Sant Joan de Déu. Es fa una crida i el resultat és: Boulevard Rosa ens deixa un local, un decorador d’aparadors el deixa a punt, una empresa de cartró ens fa les caixes, una persona que té un camió les transporta, tot el mes de desembre dependents voluntaris (treballadors i voluntaris de l’hospital), cobreixen la venda. Benefici NET per Cuidam i molta gent involucrada.
 38. 38. Famílies tractades a l’hospital: Les famílies són el nostre principal referent, ens coneixen i han tingut Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? Les famílies són el nostre principal referent, ens coneixen i han tingut l’oportunitat de comprovar què volem dir quan parlem de ser “més que un hospital”. Les famílies “amigues”, poden oferir la seva experiència a d’altres famílies que estiguin passant per circumstàncies similars. I com poden ajudar ? Les xarxes socials d’ajuda mútua, cada vegada són més presents a la comunitat virtual. Mantenir actius fòrums, vol dir temps i aquest temps és una aportació “amiga”. Oferint-se per parlar amb altres nens que tinguin una malaltia similar. Per exemple, la presència i conversa d’un noi intervingut del cor, amb un altre de característiques similars abans de ser operat, és molt important. Elaborant productes que els nens ingressats puguin necessitar. Per exemple, els nadons prematurs molt petits, necessiten peücs i gorrets d’unes talles tant petites que no n’hi ha al mercat. Tenim “àvies amigues” que en teixeixen.
 39. 39. Entitats: Hi ha moltes associacions, fundacions i entitats que ajuden al nostre Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? Hi ha moltes associacions, fundacions i entitats que ajuden al nostre projecte: Aportant recursos econòmics per contractar musicoterèpia, art teràpia, tallers diversos.... Aportant suport a les famílies a través dels seus serveis Organitzant activitats pels nens: colònies d’estiu, d’hivern, actes diversos, campanyes de Nadal... Ajudant a fer arribar informació de l’hospital
 40. 40. Proveïdors: Els proveïdors poden ser sovint, i ho són, patrocinadors d’activitats. Els “proveïdors amics”, faciliten: Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? “proveïdors amics”, faciliten: L’elaboració de material de difusió de temes sanitaris, a cost cero per l’hospital L’ajut a l’hora d’organitzar jornades internes (p.ex. Les primeres i segones jornades d’humanització d’hospitals per a nens) L’ajut per a la formació de professionals Beques internes Ser “proveïdor amic”, ajuda a les empreses en el desenvolupament dels seus plans de Responsabilitat Social Corporativa
 41. 41. Escoles: Les escoles són una via de transmissió de valors molt ampla. Ens imaginem Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? Les escoles són una via de transmissió de valors molt ampla. Ens imaginem les “Escoles Amigues” participant en esdeveniments de l’Hospital, donant- los vida, i alhora entenent l’hospital com a espai proper, espai obert, espai amic que vetlla per la salut de nens com ells. Ja tenim alguna “escola amiga” a la nostra zona que va participar en la decoració de l’arbre de Nadal amb objectes fets per ells durant els curs. El dia de l’encesa de llums, la plaça de l’hospital es va omplir de nens i nenes que cantaven i penjaven els seus treballs. Els nens de l’hospital, des de totes les finestres de la façana, van participar de la festa. D’altra banda l’hospital és vol apropar a les escoles, participant dels itineraris formatius o de les activitats que es considerin beneficioses per l’alumnat del centre.
 42. 42. Empreses: Les “empreses amigues”, tenen el seu punt fort en: Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? les aportacions econòmiques directes les aportacions en espècies per a determinats projectes que concordin amb la seva especialització (p.ex. la roba per fer els nous uniformes de les infermeres) les campanyes que es puguin dur a terme a les seves seus (p.ex. 1€ de la teva nòmina per Sant Joan de Déu) col·laborant en l’organització d’esdeveniments o fent-ne de propis a benefici de l’hospital (sopars, concerts, esdeveniments esportius...) aconseguint nous amics de l’Hospital Sant Joan de Déu a través de les seves xarxes de contactes
 43. 43. tothom quitothom quitothom quitothom qui vulguivulguivulguivulgui contribuir encontribuir encontribuir encontribuir en Puc organitzar un Qui pot ser Amic de l’Hospital Sant Joan de Déu ? contribuir encontribuir encontribuir encontribuir en la mesura dela mesura dela mesura dela mesura de les sevesles sevesles sevesles seves possibilitats,possibilitats,possibilitats,possibilitats, és AMIC deés AMIC deés AMIC deés AMIC de l’Hospitall’Hospitall’Hospitall’Hospital un esdeveniment Puc donar part del meu temps Puc ser “empresa amiga” l’Hospitall’Hospitall’Hospitall’Hospital Sant Joan deSant Joan deSant Joan deSant Joan de DéuDéuDéuDéu !!!!!!!!!!!! Puc proporcionar contactes importants Puc donar diners Puc buscar més amics
 44. 44. Què podem oferir als Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu ? És una proposta que convida a la participació d’individus i col·lectius molt diversos i és una mostra de bona salut de la responsabilitat social corporativa per a qualsevol empresa. El suport a un projecte d’aquestes característiques, aporta un gran valor a la marca. Si s'aconsegueix una emblemàtica mobilització social, el retorn en visibilitat de les “empreses amigues”, és molt alt. Permet desenvolupar la creativitat de totes les persones que vulguin fer xarxa d’Amics. Que el projecte desperti idees a les escoles, a les empreses, a les persones !!! Podem trobar molts models innovadors de captació de fons. Les accions de treball en xarxa, obren possibilitats de noves relacions amb molta gent. L’hospital, crearà llocs de trobada que facilitin aquest aspecte. L’orgull de compartir un projecte amb milers de famílies, formant part d’un projecte amb alt nivell de sensibilitat La possibilitat de formar part del Consell Assessor d’algun programa del hospital (pex. Cuida’m, Sierra Leona,...) La possibilitat “d’apadrinar” un projecte sencer, amb tot el sentit de pertinença que això comportaLa possibilitat “d’apadrinar” un projecte sencer, amb tot el sentit de pertinença que això comporta Els Amics de l’Hospital Sant Joan de Déu sempre tindran notícies puntuals, d’activitats, de nous serveis, de conferències, de tot el que passi a l’hospital. S’editarà una newsletter especialment destinada a aquesta finalitat . Els Amics tindran una posició deferent en: • inscripció a l’Aula de Pares • atenció personalitzada per visitar l’hospital si algun col·lectiu, empresa o entitat ho desitja • preus especials a la botiga de productes de l’Hospital Sant Joan de Déu • esdeveniments dissenyats especialment per a els Amics
 45. 45. Vols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’HospitalVols ser AMIC de l’Hospital Sant Joan de Déu ?Sant Joan de Déu ?Sant Joan de Déu ?Sant Joan de Déu ?
 46. 46. MoltesMoltesMoltesMoltes gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!gràcies !!

×