Toponimia dos barrios da Coruña (Elviña, Birloque, Martinete, Feáns, Mesoiro)

Traballo realizado polo alumnado de 3º ESO do IES Elviña durante o curso 2014-2015. Para o Plan Proxecta.

A TOPONIMIA DOS BARRIOS
1. INTRODUCIÓN
Un dos apartados que traballamos neste traballo sobre os barrios da área de influencia do
IES Elviña é a toponimia do nome dos lugares, das rúas, dos camiños...
Para este estudo consultamos varios documentos entre eles o que consideramos que é o
máis completo de Fernando Cabeza Quiles sobre A Toponimia de Galicia. Aínda así
observamos que o traballo realizado polos especialistas está aínda moi incompleto sobre
todo no apartado da microtoponimia. Dada as dificultades utilizamos as entrevistas con
xente dos lugares por si sabía algo sobre a procedencia do nome dos rueiros o do seu
barrio. Agradecer por outro lado as conversas tidas con Xurxo Souto e a lectura do seu
libro Contos da Coruña no que tamén ilustra algo sobre a orixe desta toponimia que
vemos que está moi relacionada cos antigos usos agrarios desta periferia urbana.
2. ELVIÑA
O topónimo do polígono de Elviña cremos que non ten dificultade ningunha á hora de
deducilo.
As fontes medievais fan mención da enorme riqueza e produción de cultivos existentes
nesta área. Especialmente a a presenza de viñedos que abastecían á cidade medieval
de Clunia de viño do país e que estaba protexida a súa produción fronte a enorme
competencia do viño doutras comarcas como a do Ribeiro.
Topónimos como Elviña, San Cristovo das Viñas, Lagar de Castro... fan referencia á
enorme importancia que este cultivo tiña no pasado.
A topografía e o clima (zona de solaina e proteccións aos ventos) favoreceron estes
usos agrarios.
Outra interpretación sobre o topónimo, na opinión dos analistas do proxecto gaélico
estaría relacionada coa forma que ten o territorio (topografía). Elviña podería ter a súa
orixe na palabra Ailbhinn que en gaélico escocés quere decir precipio e foi
anglicanizada como Elphin. O val de Elviña está xunto ao cumio do Penasquedo que
se sitúa a 200metros sobre o nivel do mar e conta cunha pendente moi pronunciada.
Hai outro Elphin en Irlanda.
3. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS
O topónimo está relacionado co uso agrícola comentado no apartado anterior.
En San Cristovo das Viñas atopamos varios topónimos significativos:
3.1. Lonzas.
Este topónimo está mal castelanizado. Trátase orxinalmente de As Louzas (con “u” non
con “n”). No rexistro parroquial de San Cristovo das Viñas, aparece sempre como Louzas
ata que no século XIX os párrocos empezan a escribir o “n” en vez do “u” castelanizando
mal o topónimo.
As Louzas sae do termo latino lautia que significa entre outras, estrume, esquilmo,
conxunto de toxos, herbas, fieitos... Este estrume utilizábase como abono do campo.
3.2. Marzán
Perto da igrexa está o lugar de Marzán. Ten como sinónimos: marzadeira, marzasgas...
que significa as rendas que determinados caseiros dun rueiro, tiñan que pagar ao dono
das casas (probablemente da propia parroquia) ao dono das casas no mes de marzo de
cada ano.
3.3. Birloque
Este núcleo pertenecente á parroquia de San Cristovo das Viñas é onde se concentra a
maioría da poboación desta área.
A orixe deste topónimo é moi complicado. Non atopamos ningunha referencia nos estudos
realizados polos especialistas. Non sabemos nada da súa etimoloxía. Hai que considera
que é un termo bastante recente (desde finais do século XIX ou probablemente de
principios do século XX).
O nome birlo significa xogo de bolos formado por unhas figuras ou paus que se colocan
nun lado e que hai que guindar tirándolles unhas bólas que deben chegar a eles polo aire
ou arrolando polo chan. O verbo birlar significa tirar por segunda vez a bola desde o
punto onde parou a primeira, que, como está perto dos bolos, fai posible que se poidan
tirar moitos. Despois desta primeira acepción, o Dicionario pon como segunda o propio
verbo: matar ou derribar a alguén dun golpe, con escopeta, arco ou outro instrumento. En
xermanía ou caló, birlar significa estafar, e birloque ou birbesco, ladrón. Con estes
antecedentes, haberá fundamento suficiente para chegar á orixe do nome do barrio? Se é
así a súa orixe é despectiva.
3.4. Laxes de Orro
Laxas de pedra de superficie plana, xeralmente de forma cadrada ou rectangular. Tamén
soen chamarse lousas. Orro é un termo xermánico: orrios ou riviolos que significan ríos ou
regachos. Polo tanto as Laxes de Orro significa lousas do regacho, o cal é lóxico pois alí
xuntábanse tres ou catro regachos que confluían no inicio do río Monelos á altura do
Ponte da Pedra.
3.5. Ponte da Pedra
Esta ponte e o río Monelos que pasaba por debaixo desapareceron ao construír a avenida.
de Alfonso Molina. Continúa sendo hoxe en día o nome dun entorno urbano á entrada da
Coruña.
4. FEÁNS
Imaxe do lugar de Feáns en 1940.
Esta localidade esta situada na
estrada que comunica A
Coruña coa parroquia de
Morás (Arteixo). Hoxe en día
trátase dun barrio periférico
rururbano. O topónimo provén
dun uso agrario: terreo onde
se cultiva o feno. Este cultivo
é unha gramínea ou tamén leguminosa seca, cortada e
utilizada como alimento para os animais. Este feno é un
cereal máis alto que o centeo ou trigo e máis cativo que
as canaveiras. Tamén se utilizou para facer os teitos
(Cabanas) das vivendas e as cortes cando aínda non
había tellas. As prantas que se utilizan comunmente para o feno inclúe o ballico italiano
(Lolium multiflorum) ou o balllico (L. perenne), con mesturas doutras herbas.
Os rueiros e camiños deste lugar teñen moitísimos topónimos relacionados con labores
agrícolas, terras de cultivo ou construcións relacionadas co agro, auga, vías ou
topográficos son os seguintes: Correlo (vía) Convento (non temos constancia dun antigo
edificio relixioso neste lugar), Muíño de Vento, Muíño Pequeno, Ferreira, , Obradoiro
(construción), Fonte, Fontáns de Feáns , Rego de Campos, Rego de Conxes, Rego de
Beneirón, Manancial, Agüeira (auga) Campos, Alán, O Casal, Agra, Cameiros,
Rufana (terreos) Outeiro de Feáns (topográfico), Aldea (entidades de poboación).
O lugar de Feáns ben podería relacionarse con outra localidade madrileña que leva o seu
mesmo topónimo: Alcalá de Henares.
5. MESOIRO
Probablemente a palabra Mesoiro proceda do termo latino Mesorio que significa lugar de
meses, cultivo de cereais. Pertenecente ao segador. Recoller cereais. Tamén o
relacionamos coa súa forma topográfica: meseta? Terreo plano elevado sobre o nivel do
mar. Mesoiro dálle nome a unha localidade e a un río que, pola zona do polígono de
POCOMACO vai canalizado.
Neste barrio tamén localizamos moitísimos topónimos como: Cadeiras, Castelo, Fonte
Grande, Fonte Pequena, Horto, Lavadeiro, O Geán, Pouporón, Ramallos, Rúa
Pequena, Suaseiras, Terreo. Relacionados cos antigos usos agrícolas existentes no
pasado nesta zona.
6. AS RAÑAS
O termo As Rañas fai referencia a zona de monte baixo. Se observemos a topografía da
paisaxe entendemos o significado do topónimo. Monte situado entre o val do Mesoiro e o
val da Agrela.
7. MARTINETE
Pasado o val de Mesoiro en dirección cara o centro da Coruña, existe o lugar do Martinete.
Neste sitio houbo no pasado un batán movido pola auga do río onde se formaba unha
pequena fervenza. Este é un dos nomes máis abundantes na toponimia galega. Os
martinetes ou tamén batáns, consistían nun mazo grande de madeira ou ferro que soben
e baixan movidos por unha roda-sarillo metida na corrente da auga do río, ou debaixo
dunha corrente de auga.
Estas construcións tiveron grande importancia en Galicia, pois servían para mazar o liño e
as sabas feitas de lenzos e tamén para machacar o ferro quente para fabricar apeiro e
obxectos caseiros. Outros topónimos moi extendidos por Galicia son cutián, pisón, folón,
foloña...
Lugar onde estaría situado o vello Martinete
8. SOMESO
O topónimo cun feito topográfico. O actual barrio de Someso está situado nunha chaira a
unha altitude máis baixa (uns 50 metros) de Mesoiro despois de descender o río
homónimo a partir do Martinete. Somesoiro (por de baixo de Mesoiro) podería ser o
topónimo senón o abreviasemos.
8.1. Carracedo
Entre o lugar de Martinete e A Cabana está situado este núcleo. A palabra deriva do latín
carriceu, carex-caricis. Refírese a unha pranta de folla perenne cun rizoma longo do cal
saen canas que acada os tres metros. Medran nas augas de pouco fondo facendo
canaverais. Estes canaverais formaban Xunqueiras á beira do río Mesoiro no seu
encontro co río Monelos uns metros augas abaixo.
8.2. A Cabana
O antigo núcleo principal de habitantes de Someso denominábase A Cabana. Topónimo
moi frecuente en Galicia que fai mención a un tipo de construción moi humilde e rural.
9. SAN VICENTE DE ELVIÑA
No lugar onde está situado o igrexario e o antiga aldea (hoxe incorporada ao campus de
Elviña) atopámonos con moitos topónimos. Biudeiro, carballeiras fan mención ao tipo de
bosque que rodeaba a este núcleo. Lamelas: terreo fangoso cheo de barro. Felga (perto
da gasolineira da Avenida de Alfonso Molina) fai mención ás raíces secas da herba ou a
un mato que nace por riba dos valados ao terrón desfeito ou ao toxo que se roza para
estrume e outros usos. Peaga: correa que une o pescozo do animal co xugo pioga.
Queimado: terreo onde se practican rozas ou estivadas (queima de matoxo para utilizar
como abono). Saramelo: cascalla ou cobertura externa dos froitos secos como a noz.
Cobertura exterior branda de certos froitos como a pataca.
10. CASTRO DE ELVIÑA
No lugar do Castro atopámonos con topónimos como O Souto que é un bosque de
castiñeiros., Camiño das Penas da Agrela situado no perímetro do castro prerromano é
probable que se tratase dun vello camiño que conectaba o castro coa Agrela. Pena do
Cuco fai mención á situación elevada nun outeiro que ten o Castro, Rebanda e o corte
que se realiza na madeira. Fai referencia a forte presencia de bosque situado nesta área.
Probablemente zona para talar árbores. A Fraga é un bosque mixto con varias especies
arbóreas e arbustivas. Rueiro de Lagares, que é onde existían as daegas para facer viño
das uvas que se cultivaron abundantemente nesta parroquia. O Catecismo
probablemente faga mención ao lugar onde se impartía a catequese no Castro que estaba
distanciado da igrexa de San Vicente.

Recommended

Toponimia by
ToponimiaToponimia
ToponimiaFran Bouso
119 views1 slide
Top culleredo by
Top culleredoTop culleredo
Top culleredosumaceta
525 views72 slides
Mesego E Zoo by
Mesego E ZooMesego E Zoo
Mesego E ZooHeladio Anxo Fernández
1.7K views20 slides
A Patela E O Pazo, por Sámer Abdulkader Sande by
A Patela E O Pazo, por Sámer Abdulkader SandeA Patela E O Pazo, por Sámer Abdulkader Sande
A Patela E O Pazo, por Sámer Abdulkader SandeHeladio Anxo Fernández
982 views20 slides
Couselo by
CouseloCouselo
CouseloHeladio Anxo Fernández
1K views24 slides
Río Monelos by
Río MonelosRío Monelos
Río MonelosAgrela Elvixeo
3.2K views3 slides

More Related Content

Similar to Toponimia dos barrios da Coruña (Elviña, Birloque, Martinete, Feáns, Mesoiro)

san miguel de cora by
san miguel de corasan miguel de cora
san miguel de coracurradbc
229 views10 slides
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓN by
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓNA EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓN
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓNBegoña Codesal
403 views8 slides
IES Francisco Asorey: a contorna by
IES Francisco Asorey: a contorna IES Francisco Asorey: a contorna
IES Francisco Asorey: a contorna iesasorey
361 views139 slides
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro) by
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro) Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro)
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro) As Ferreiras Silleda
669 views20 slides
Viaxe pola nosa historia by
Viaxe pola nosa historiaViaxe pola nosa historia
Viaxe pola nosa historiaChelo Alvarez Veira
640 views6 slides
Historia de ares by
Historia de aresHistoria de ares
Historia de aresYolanda Castro
610 views19 slides

Similar to Toponimia dos barrios da Coruña (Elviña, Birloque, Martinete, Feáns, Mesoiro)(20)

san miguel de cora by curradbc
san miguel de corasan miguel de cora
san miguel de cora
curradbc229 views
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓN by Begoña Codesal
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓNA EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓN
A EPOCA DOS CASTROS. O CASTRO DO PETÓN
Begoña Codesal403 views
IES Francisco Asorey: a contorna by iesasorey
IES Francisco Asorey: a contorna IES Francisco Asorey: a contorna
IES Francisco Asorey: a contorna
iesasorey361 views
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro) by As Ferreiras Silleda
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro) Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro)
Toponimia de silleda i (abades, ansemil, breixa, carboeiro, o castro)
Serra do Courel by monadela
Serra do CourelSerra do Courel
Serra do Courel
monadela386 views
Toponimia de silleda iv (lamela, laro, manduas, margaride, martixe) by As Ferreiras Silleda
Toponimia de silleda iv (lamela, laro, manduas, margaride, martixe) Toponimia de silleda iv (lamela, laro, manduas, margaride, martixe)
Toponimia de silleda iv (lamela, laro, manduas, margaride, martixe)
LIC Esteiro do Tambre by monadela
LIC Esteiro do TambreLIC Esteiro do Tambre
LIC Esteiro do Tambre
monadela195 views
Ría de Ribadeo/ do Eo by MonContos
Ría de Ribadeo/ do EoRía de Ribadeo/ do Eo
Ría de Ribadeo/ do Eo
MonContos87 views
Narón, A costa by monadela
Narón, A costaNarón, A costa
Narón, A costa
monadela48 views
Memoria 16 17 by 2TERE
Memoria 16 17Memoria 16 17
Memoria 16 17
2TERE601 views
Ribadeo, a costa by monadela
Ribadeo, a costaRibadeo, a costa
Ribadeo, a costa
monadela72 views
PresentacióN1 by ardillas
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
ardillas263 views
Proxecto Ríos: muíños da comarca .pdf by Cruz902958
Proxecto Ríos: muíños da comarca .pdfProxecto Ríos: muíños da comarca .pdf
Proxecto Ríos: muíños da comarca .pdf
Cruz90295810 views
LIC Canón do Sil by monadela
LIC Canón do SilLIC Canón do Sil
LIC Canón do Sil
monadela366 views

More from Agrela Elvixeo

60 ANOS DE GRIAL.pptx by
60 ANOS DE GRIAL.pptx60 ANOS DE GRIAL.pptx
60 ANOS DE GRIAL.pptxAgrela Elvixeo
10 views12 slides
25 de Novembro no IES Monelos by
25 de Novembro no IES Monelos25 de Novembro no IES Monelos
25 de Novembro no IES MonelosAgrela Elvixeo
36 views8 slides
Castelo de San Diego (A Coruña) by
Castelo de San Diego (A Coruña)Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)Agrela Elvixeo
392 views12 slides
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos by
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosMulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosAgrela Elvixeo
583 views10 slides
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx by
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxAgrela Elvixeo
1K views18 slides
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRA by
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRAJOSÉ CORNIDE SAAVEDRA
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRAAgrela Elvixeo
1K views6 slides

More from Agrela Elvixeo(20)

Castelo de San Diego (A Coruña) by Agrela Elvixeo
Castelo de San Diego (A Coruña)Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)
Agrela Elvixeo392 views
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos by Agrela Elvixeo
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosMulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos
Agrela Elvixeo583 views
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx by Agrela Elvixeo
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
Agrela Elvixeo1K views
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización by Agrela Elvixeo
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a GlobalizaciónEspaña no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización
Agrela Elvixeo2.2K views
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI by Agrela Elvixeo
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXIA MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI
Agrela Elvixeo2.2K views
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI by Agrela Elvixeo
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXIOS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI
Agrela Elvixeo1.4K views
María Barbeito e Ernestina Otero by Agrela Elvixeo
María Barbeito e Ernestina OteroMaría Barbeito e Ernestina Otero
María Barbeito e Ernestina Otero
Agrela Elvixeo1.3K views
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx by Agrela Elvixeo
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptxAS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx
Agrela Elvixeo2.9K views
Francisco Fernández del Riego by Agrela Elvixeo
Francisco Fernández del RiegoFrancisco Fernández del Riego
Francisco Fernández del Riego
Agrela Elvixeo2.2K views
Os muíños de vento na cidade da Coruña by Agrela Elvixeo
Os muíños de vento na cidade da CoruñaOs muíños de vento na cidade da Coruña
Os muíños de vento na cidade da Coruña
Agrela Elvixeo2.2K views
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx by Agrela Elvixeo
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptxCURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx
Agrela Elvixeo2.5K views
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza by Agrela Elvixeo
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza
Agrela Elvixeo1.7K views

Toponimia dos barrios da Coruña (Elviña, Birloque, Martinete, Feáns, Mesoiro)

  • 1. A TOPONIMIA DOS BARRIOS 1. INTRODUCIÓN Un dos apartados que traballamos neste traballo sobre os barrios da área de influencia do IES Elviña é a toponimia do nome dos lugares, das rúas, dos camiños... Para este estudo consultamos varios documentos entre eles o que consideramos que é o máis completo de Fernando Cabeza Quiles sobre A Toponimia de Galicia. Aínda así observamos que o traballo realizado polos especialistas está aínda moi incompleto sobre todo no apartado da microtoponimia. Dada as dificultades utilizamos as entrevistas con xente dos lugares por si sabía algo sobre a procedencia do nome dos rueiros o do seu barrio. Agradecer por outro lado as conversas tidas con Xurxo Souto e a lectura do seu libro Contos da Coruña no que tamén ilustra algo sobre a orixe desta toponimia que vemos que está moi relacionada cos antigos usos agrarios desta periferia urbana.
  • 2. 2. ELVIÑA O topónimo do polígono de Elviña cremos que non ten dificultade ningunha á hora de deducilo. As fontes medievais fan mención da enorme riqueza e produción de cultivos existentes nesta área. Especialmente a a presenza de viñedos que abastecían á cidade medieval de Clunia de viño do país e que estaba protexida a súa produción fronte a enorme competencia do viño doutras comarcas como a do Ribeiro. Topónimos como Elviña, San Cristovo das Viñas, Lagar de Castro... fan referencia á enorme importancia que este cultivo tiña no pasado. A topografía e o clima (zona de solaina e proteccións aos ventos) favoreceron estes usos agrarios. Outra interpretación sobre o topónimo, na opinión dos analistas do proxecto gaélico estaría relacionada coa forma que ten o territorio (topografía). Elviña podería ter a súa orixe na palabra Ailbhinn que en gaélico escocés quere decir precipio e foi anglicanizada como Elphin. O val de Elviña está xunto ao cumio do Penasquedo que se sitúa a 200metros sobre o nivel do mar e conta cunha pendente moi pronunciada. Hai outro Elphin en Irlanda. 3. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS O topónimo está relacionado co uso agrícola comentado no apartado anterior.
  • 3. En San Cristovo das Viñas atopamos varios topónimos significativos: 3.1. Lonzas. Este topónimo está mal castelanizado. Trátase orxinalmente de As Louzas (con “u” non con “n”). No rexistro parroquial de San Cristovo das Viñas, aparece sempre como Louzas ata que no século XIX os párrocos empezan a escribir o “n” en vez do “u” castelanizando mal o topónimo. As Louzas sae do termo latino lautia que significa entre outras, estrume, esquilmo, conxunto de toxos, herbas, fieitos... Este estrume utilizábase como abono do campo. 3.2. Marzán Perto da igrexa está o lugar de Marzán. Ten como sinónimos: marzadeira, marzasgas... que significa as rendas que determinados caseiros dun rueiro, tiñan que pagar ao dono das casas (probablemente da propia parroquia) ao dono das casas no mes de marzo de cada ano. 3.3. Birloque Este núcleo pertenecente á parroquia de San Cristovo das Viñas é onde se concentra a maioría da poboación desta área. A orixe deste topónimo é moi complicado. Non atopamos ningunha referencia nos estudos realizados polos especialistas. Non sabemos nada da súa etimoloxía. Hai que considera que é un termo bastante recente (desde finais do século XIX ou probablemente de principios do século XX). O nome birlo significa xogo de bolos formado por unhas figuras ou paus que se colocan nun lado e que hai que guindar tirándolles unhas bólas que deben chegar a eles polo aire ou arrolando polo chan. O verbo birlar significa tirar por segunda vez a bola desde o punto onde parou a primeira, que, como está perto dos bolos, fai posible que se poidan tirar moitos. Despois desta primeira acepción, o Dicionario pon como segunda o propio verbo: matar ou derribar a alguén dun golpe, con escopeta, arco ou outro instrumento. En xermanía ou caló, birlar significa estafar, e birloque ou birbesco, ladrón. Con estes antecedentes, haberá fundamento suficiente para chegar á orixe do nome do barrio? Se é así a súa orixe é despectiva.
  • 4. 3.4. Laxes de Orro Laxas de pedra de superficie plana, xeralmente de forma cadrada ou rectangular. Tamén soen chamarse lousas. Orro é un termo xermánico: orrios ou riviolos que significan ríos ou regachos. Polo tanto as Laxes de Orro significa lousas do regacho, o cal é lóxico pois alí xuntábanse tres ou catro regachos que confluían no inicio do río Monelos á altura do Ponte da Pedra. 3.5. Ponte da Pedra Esta ponte e o río Monelos que pasaba por debaixo desapareceron ao construír a avenida. de Alfonso Molina. Continúa sendo hoxe en día o nome dun entorno urbano á entrada da Coruña. 4. FEÁNS Imaxe do lugar de Feáns en 1940. Esta localidade esta situada na estrada que comunica A Coruña coa parroquia de Morás (Arteixo). Hoxe en día trátase dun barrio periférico rururbano. O topónimo provén dun uso agrario: terreo onde se cultiva o feno. Este cultivo é unha gramínea ou tamén leguminosa seca, cortada e utilizada como alimento para os animais. Este feno é un cereal máis alto que o centeo ou trigo e máis cativo que as canaveiras. Tamén se utilizou para facer os teitos (Cabanas) das vivendas e as cortes cando aínda non había tellas. As prantas que se utilizan comunmente para o feno inclúe o ballico italiano (Lolium multiflorum) ou o balllico (L. perenne), con mesturas doutras herbas. Os rueiros e camiños deste lugar teñen moitísimos topónimos relacionados con labores agrícolas, terras de cultivo ou construcións relacionadas co agro, auga, vías ou topográficos son os seguintes: Correlo (vía) Convento (non temos constancia dun antigo edificio relixioso neste lugar), Muíño de Vento, Muíño Pequeno, Ferreira, , Obradoiro
  • 5. (construción), Fonte, Fontáns de Feáns , Rego de Campos, Rego de Conxes, Rego de Beneirón, Manancial, Agüeira (auga) Campos, Alán, O Casal, Agra, Cameiros, Rufana (terreos) Outeiro de Feáns (topográfico), Aldea (entidades de poboación). O lugar de Feáns ben podería relacionarse con outra localidade madrileña que leva o seu mesmo topónimo: Alcalá de Henares. 5. MESOIRO Probablemente a palabra Mesoiro proceda do termo latino Mesorio que significa lugar de meses, cultivo de cereais. Pertenecente ao segador. Recoller cereais. Tamén o relacionamos coa súa forma topográfica: meseta? Terreo plano elevado sobre o nivel do mar. Mesoiro dálle nome a unha localidade e a un río que, pola zona do polígono de POCOMACO vai canalizado. Neste barrio tamén localizamos moitísimos topónimos como: Cadeiras, Castelo, Fonte Grande, Fonte Pequena, Horto, Lavadeiro, O Geán, Pouporón, Ramallos, Rúa Pequena, Suaseiras, Terreo. Relacionados cos antigos usos agrícolas existentes no pasado nesta zona.
  • 6. 6. AS RAÑAS O termo As Rañas fai referencia a zona de monte baixo. Se observemos a topografía da paisaxe entendemos o significado do topónimo. Monte situado entre o val do Mesoiro e o val da Agrela. 7. MARTINETE Pasado o val de Mesoiro en dirección cara o centro da Coruña, existe o lugar do Martinete. Neste sitio houbo no pasado un batán movido pola auga do río onde se formaba unha pequena fervenza. Este é un dos nomes máis abundantes na toponimia galega. Os martinetes ou tamén batáns, consistían nun mazo grande de madeira ou ferro que soben e baixan movidos por unha roda-sarillo metida na corrente da auga do río, ou debaixo dunha corrente de auga. Estas construcións tiveron grande importancia en Galicia, pois servían para mazar o liño e as sabas feitas de lenzos e tamén para machacar o ferro quente para fabricar apeiro e obxectos caseiros. Outros topónimos moi extendidos por Galicia son cutián, pisón, folón, foloña... Lugar onde estaría situado o vello Martinete
  • 7. 8. SOMESO O topónimo cun feito topográfico. O actual barrio de Someso está situado nunha chaira a unha altitude máis baixa (uns 50 metros) de Mesoiro despois de descender o río homónimo a partir do Martinete. Somesoiro (por de baixo de Mesoiro) podería ser o topónimo senón o abreviasemos. 8.1. Carracedo Entre o lugar de Martinete e A Cabana está situado este núcleo. A palabra deriva do latín carriceu, carex-caricis. Refírese a unha pranta de folla perenne cun rizoma longo do cal saen canas que acada os tres metros. Medran nas augas de pouco fondo facendo canaverais. Estes canaverais formaban Xunqueiras á beira do río Mesoiro no seu encontro co río Monelos uns metros augas abaixo.
  • 8. 8.2. A Cabana O antigo núcleo principal de habitantes de Someso denominábase A Cabana. Topónimo moi frecuente en Galicia que fai mención a un tipo de construción moi humilde e rural. 9. SAN VICENTE DE ELVIÑA No lugar onde está situado o igrexario e o antiga aldea (hoxe incorporada ao campus de Elviña) atopámonos con moitos topónimos. Biudeiro, carballeiras fan mención ao tipo de bosque que rodeaba a este núcleo. Lamelas: terreo fangoso cheo de barro. Felga (perto da gasolineira da Avenida de Alfonso Molina) fai mención ás raíces secas da herba ou a un mato que nace por riba dos valados ao terrón desfeito ou ao toxo que se roza para estrume e outros usos. Peaga: correa que une o pescozo do animal co xugo pioga. Queimado: terreo onde se practican rozas ou estivadas (queima de matoxo para utilizar como abono). Saramelo: cascalla ou cobertura externa dos froitos secos como a noz. Cobertura exterior branda de certos froitos como a pataca. 10. CASTRO DE ELVIÑA
  • 9. No lugar do Castro atopámonos con topónimos como O Souto que é un bosque de castiñeiros., Camiño das Penas da Agrela situado no perímetro do castro prerromano é probable que se tratase dun vello camiño que conectaba o castro coa Agrela. Pena do Cuco fai mención á situación elevada nun outeiro que ten o Castro, Rebanda e o corte que se realiza na madeira. Fai referencia a forte presencia de bosque situado nesta área. Probablemente zona para talar árbores. A Fraga é un bosque mixto con varias especies arbóreas e arbustivas. Rueiro de Lagares, que é onde existían as daegas para facer viño das uvas que se cultivaron abundantemente nesta parroquia. O Catecismo probablemente faga mención ao lugar onde se impartía a catequese no Castro que estaba distanciado da igrexa de San Vicente.