SlideShare a Scribd company logo
8 de marzo
Participa no concurso organizado pola
biblioteca Nautilus do IES Monelos
Cubre a papeleta identificando o nome
das seguintes mulleres...
Mulleres das mundo da cultura, ciencia, educación…
Haberá premios!!!
Máis información na biblioteca!!
e na páxina web do centro!!
•1909-2012.
•Italiana. Médica neuróloga.
•De orixe xudía, tivo que deixar o laboratorio no
que traballaba, por mandato de Benito Mussolini
xa que se prohibía aos xudeus acceder a unha
carreira académica e profesional.
•Durante a 2ª Guerra Mundial montou na súa
habitación un pequeno laboratorio e seguiu
investigando.
•En EEUU traballou no laboratorio da
Universidade de Washington, en San Luís.
•Alí permaneceu trinta anos e descubriu, xunto
con Stanley Cohen, que as células só comezan
a reproducirse cando reciben a orde de facelo.
Esta orde é transmitida por unhas substancias
chamadas factores de crecemento.
•Por este traballo foille concedido o premio
Nobel de Fisioloxía ou Medicina en 1986.
•Foi unha muller comprometida con todos os
que estaban nunha situación de inferioridade.
•Autora de moitos libros de ciencia e
autobiográficos onde destaca: Las pioneras: las
mujeres que cambiaron la sociedade y la ciencia
desde la antigüedad hasta nuestros días.
•Morreu con 103 anos.
1
Medicina
1
2
Educación
•Naceu na Coruña en 1880 e con 16 anos xa era
mestra. O seu primeiro destino foi a escola infantil
de nenas da Garda.
•Introduciu por primeira vez en Galicia métodos
renovadores que aínda hoxe se consideran
avanzados, como o traballo por proxectos ou a
pedagoxía de María Montessori.
•Promoveu o fomento da lectura, introduciu a
música e a ximnasia rítmica no estudo, puxo en
marcha comedores escolares e colonias, defendeu
a presenza da lingua galega na escola e o
coñecemento da nosa literatura.
•Foi unha firme defensora da educación en
igualdade e da plena capacidade das mulleres para
gozar de todos os dereitos sen distincións.
•O prestixio que acadou polo seu traballo foi tal,
que na segunda visita a Galicia, o poeta Federico
García Lorca quixo conocela.
• En 1933 conseguiu por méritos propios o cargo
de inspectora educativa en contra de gran parte
dos seus colegas.
•Ao remate da guerra, foi destituida de todos os
cargos debido ás súas ideas republicanas e
obrigada a xubilarse.
•Dende entón refuxiouse na lectura e na tradución
de obras lliterarias francesas.
•Viviu entre 1906-1972.
•De orixe alemá.
•Estudiou física na universidade de
Gotinga onde tivo como profesores a
futuros premios Nobel, entre eles Max
Born, James Franck e Adolf O.
Reinhold Windaus.
•Especializouse en física nuclear.
•Ante o auxe do nazismo en Alemaña
mudouse aos EEUU onde seguiu
traballando como investigadora.
•Non logrou un traballo estable e
remunerado ata os 53 anos. Todos
anos anteriores estivo traballando
como “voluntaria”.
•Non por iso deixou de investigar física
teórica.
•No Laboratorio Nacional de Argonne,
en 1946, empezou a traballar na
División de Física Teórica e foi neste
tempo cando desenvolveu o cálculo
matemático que demostraba o modelo
nuclear de capas polo que lle
concederon o premio Nobel de física
en 1963.
•Ata a data só dúas mulleres gañaron
o Premio Nobel de física.
3
Física
•Serantes (Ferrol) 1916-La Jolla (San
Diego-EEUU) 2005.
•Foi zoóloga, oceánografa que liderou
o comezo a investigación
oceanográfica global.
•Destacou por describir 22 novas
especies de zooplancto mariño, o seu
coñecemento dos quetognatos e por
crear novos indicadores das
condicións mariñas.
•Comezou a súa carreira de
investigación no Instituto Español de
Oceanografía en Madrid e Vigo.
•A súa seguinte estadía foi no
Laboratorio Mariño de Plymouth.
•Alí convértese na primeira muller que
participou como científica nunha
expedición oceanográfica mundial.
•Dende 1956 ata o remate da súa
carreira continuou a súa invetigación
nos EEUU no Instituto Oceanográfico
Scripps e no centro de investigación
de pesca da NOAA.
•Foi a figura que escolleu a Real
Academia Galega de Ciencias para
conmemorar o día da Ciencia en
Galicia no ano 2015.
4
Bioloxía
•Oleiros (1927)-A Coruña (2014).
•Matemática.
•Investigadora nos EEUU e Canadá.
•O seu pai tiña unha importante
empresa de fundición na nosa
cidade que tiña o seu apelido.
•Estudiou bacharelato no Eusebio
da Guarda e os universitarios en
Santiago e Madrid.
•Durante a época franquista, dada
as dificultades que tiña unha muller
en investigar e ser docente dentro
das universidades españolas, tivo
que emigrar aos EEUU.
•A investigación centrouse na teoría
dos grupos e na álxebra de Lie
entre outros aspectos do campo
matemático.
•Foi profesora na Universidade de
Buffalo e Indiana onde permaneceu
ata 1983.
•Ese ano retornou á Coruña
colaborando con diversas
institucións como por exemplo
AGAPEMA.
5
Matemáticas
Retrato da personaxe no cadro
Escola de Atenas de Rafael
•Viviu entre o 370-415.
•Foi matemática, astrónoma e filósofa.
•Foi filla e alumna de Teón gran
matemático do Museo de Alexandría
onde estaba a famosa biblioteca.
•Primeira muller matemática que se
ten coñecemento razonablemente
seguro e detallado.
•Traballou en xeometría, álxebra e
astronomía.
•Mellorou o deseño dos primitivos
astrolabios, hidrómetros e
hidroscopios.
•Muller independente e agnóstica foi
asasinada dentro da inestibilidade
política e relixiosa do seu tempo.
•Na película Ágora, de Alexandre
Amenábar móstrase parte da súa vida.
•En outubro de 2013 atopouse un
cometa que colisionou coa terra hai 28
millóns de anos no deserto do Sahara
e leva o nome da muller que
buscamos.
6
Matemáticas
•Naceu en Viveiro en 1877, mais a súa vida
vai transcorrer en Ribadeo, onde seu pai era
mestre de escola.
•No ano 1895 é a primeira galega que cursa
bacharelato. Con este título na man, en 1896
decide matricularse na Universidade de
Santiago nun momento en que non había
ningunha outra moza entre o alumnado.
• Ata o ano 1910 a lei española non permite
que as mulleres accedan ó ensino superior,
polo que tivo que solicitar un permiso ao
Ministerio de Instrución Pública para poder
iniciar a carreira de Farmacia.
•Nas clases padeceu discriminacións, como
a obriga de sentar separada dos seus
compañeiros.
• Malia as dificultades, en 1901 remata os
estudos de Farmacia e pasa a ser a primeira
muller que obtén unha licenciatura en
Galicia.
• En Ribadeo rexenta unha farmacia;
chamada La Moderna.
7
Farmacia
•Naceu en Viveiro en 1902 e Morreu en
Madrid en 1995.
•Foi unha das principais artistas da
Xeración do 27 e unha importantísima
creadora que se relacionou con grandes
do seu tempo.
•Trasladouse a Madrid e comezou a
estudar na Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, onde iniciou unha
grande amizade con Salvador Dalí, pero
acabará abandonando a academia pola
rixidez do seu sistema
•.
•Ortega cedeu as instalacións da súa
Revista de Occidente para a primeira
exposición da artista en Madrid.i
• Formou parte do grupo das
“Sinsombrero”, mozas artistas e
intelectuais que escandalizaron á
conservadora sociedade por atreverse a
saír á rúa sen esa prenda.
• Cultivou un surrealismo especial. Pasou
por dúas etapas: unha colorista e outra
sombría.
•Exiliouse e volveu 25 anos despois.
8
Arte
•Naceu en Ourense 1914 e morreu en 2009.
•.Astrónoma, matemática, profesora e investigadora.
•Estudante destacada, aos 16 anos comezou a
cursar Químicas na Facultade de Ciencias da
Universidade de Santiago de Compostela.
Licenciouse en 1935 e conseguiu o Título de Mestra
Nacional.
•Exerceu como profesora axudante de Física e
Matemáticas na Facultade de Ciencias da USC.
Estudou Farmacia e realizou cursos de Ciencias
Exactas.
•A Guerra Civil provocou que fose inhabilitada para
exercer cargos directivos e a docencia, debido á súa
ideoloxía política. Despois da guerra puido exercer
de novo como profesora e licenciouse en Farmacia. I
• Colaborou con Ramón María Aller en estudos de
astronomía durante máis de 20 anos. Foi a primeira
muller do Estado español en defender unha tese de
astronomía.
9
Astronomía
Retrato da personaxe no cadro
Escola de Atenas de Rafael
•Naceu en Villamanín, León en 1895 e
morreu en Ferrol en 1975.
Dende sempre tivo vocación
pedagóxica e innovadora no eido do
maxisterio.Quería facer máis fácil o
estudo aos seus alumnos.
.
•Inventou o primeiro prototipo de libro
dixital que era un procedemento
mecánico, eléctrico e a presión de aire
para lectura de libros. Consistía nun
libro composto por cintas de texto e
ilustracións que ían pasando con
carretes, baixo unha lámina
transparente con cristal de aumento e
luz para ler na escuridade.
•Foi nomeada en 1934 xerente da
Escola Nacional de Nenas do Hospicio
de Ferrol, que se encargaba de
integrar socialmente aos nenos orfos
para exercer oficios útiles na cidade
•Daba clase fóra do seu horario de
traballo aos seus conveciños
analfabetos
•En 1947 recibiu a Cruz de Alfonso X
O Sabio polo seu labor pedagóxico.
5
10
Educación-Libro electrónico
•Naceu na Cañiza en 1911 e morreu en
Barcelona e 2008.
•Sentiu dende moi nena a vocación pola
arquitectura, quizais pola infjluencia do seu avó
materno.
•O seu pai non estaba convencido de que
fixese esta carreira pois non era propia dunha
muller. As súas avoas apoiárona e acadou o
seu soño de ir á universidade.
•Cursou Ciencias Químicas e Debuxo para
poder acceder aos estudos de arquitectura.
•En 1930 instalouse en Madrid e en dous
cursos pasou os exames das materias de
debuxo que necesitaba para matricularse en
Arquitectura.
•A Guerra Civil interrompeu a súa traxectoria
académica.
•En 1939 puido reanudar os seus estudos e
licenciouse en 1940.
•Está entre as tres primeiras mulleres
españolas que chegaron a arquitectas.
11
Arquitectura
• Naceu en Londres en 1815 e morreu
en 1852.
•Foi unha matemática e escritora
británica, célebre polo seu traballo
sobre a calculadora de uso xeral de
Charles Babbage: a máquina analítica.
•Entre as súas notas sobre a máquina,
atópase o que se recoñece hoxe como
o primeiro algoritmo destinado a ser
procesado por unha máquina, polo
que é considerada como a primeira
programadora de ordenadores.
•Preveu a capacidade dos
ordenadores para ir máis alá dos
cálculos de números.
•A súa posición social permitiulle
coñecer a científicos importantes.
•A súa nai foi matemática e activista
política e social. O seu pai foi poeta e
morreu na Guerra de Independencia
de Grecia.Matemáticas
12
•Naceu o 26 de novembro de 1832 e
morreu o 21 de febreiro de 1919.
•Foi feminista, abolicionista, prisioneira
de guerra e cirurxiá americana.
•Ata hoxe, é única muller á que se lle
concede a medalla de honra.
•Antes da Guerra Civil Americana
licenciouse en medicina e abriu unha
consulta médica. Como a consulta non
funcionou, presentouse voluntaria no
exército da Unión na Guerra de
Secesión, servindo como cirurxiá.
•Foi feita prisioneira polas forzas
confederadas e detida como espía. Foi
liberada nun intercambio de presos.
•Escribiu e deu conferencias en apoio
do Sufraxio feminino.
13
Medicina
•Naceu o 30 de agosto de 1935.
•Bióloga mariña,e exploradora
estadounidense.
•É a autora de numerosos documentais para
National Geographic dende 1998.
•Foi a primeira científica xefe da
Administración Nacional Oceánica e
Atmosférica e foi nomeada pola revista Time
como Heroe do planeta en 1998.
• Estudou a situación dos océanos e
colaborou no estudo dos danos causados
por vertidos de petróleo durante a Primeira
Guerra do Golfo.
• Avanzou en temas de enxeñería mariña.
•Investigou os arrecifes de coral e a saúde
dos océanos.
14
Bioloxía
•Naceu o 7 de xullo de 1861 e morreu o 4
de maio de 1912.
•Naceu en Cavendish pero, ao morrer a
súa nai, o pai volveu casar e trasladáronse
a Westford.
•Completou en dous anos un curso de
catro. Graduouse como primeira da clase.
Despois viuse obrigada a traballar para
gañarse a vida como mestra de escola e
bibliotecaria.
•Aforrou diñeiro para poder adicarse á
investigación e ingresar na Universidade
.Doutorouse en Filadelfia onde se atopaban
dous dos grandes biólogos da época.
•Trasladouse a Europa e entrou nun
laboratorio que investigaba o papel dos
cromosomas na herdanza.
•Descubriu que a diferenza de sexo está
determinada por dúas clases de
espermatozoides: os que posúen o
cromosoma X e os que posúen o
cromosoma Y. O primeiro produce a femia
e o segundo, o macho.
15
Bioloxía
•Naceu o 12 de xuño de 1922 e morreu o 29
de xuño de 2013.
•Graduose en Física en 1945 cunha tese de
Astrofísica.
•Sendo moza foi campiona de salto de
altura e lonxitude.
•Foi profesora titular de astronomía na
Universidade de Triestre ata que se xubilou.
•Foi a primeira muller italiana en dirixir o
Observatorio Astronómico de Triestre,
dende 1964 ata 1987. Con ela acadou
recoñecemento internacional.
•Membro de importantes sociedades de
Física e Astronomía. Traballou para moitos
observatorios estadounidenses, europeos e
estatais como membro do grupo de traballo
da Axencia Espacial Europea e da NASA.
•Recibiu o Premio Internacional Cortina
Ulisse polas súas investigacións.
16
Física-Astronomía
•Naceu o 17 de agosto de 1936.
•Foi directora da División de Enxeñería
de Software do Laboratorio de
Instrumentación do MIT.
•Co seu equipo desenvolveu o
software de navegación para o
Programa Especial Apolo.
•Fundou en 1986 Hamilton
Technologies e a compañía se
desenvolveu ao redor da linguaxe
universal de sistemas.
•Acuñou o término “enxeñería de
software” para diferenciar o traballo de
hardware doutras enxeñerías.
•A súa idea non tivo ao principio boa
acollida pero logo acadou o mesmo
respecto que outras disciplinas.
•En 2016 recibiu a Medalla
Presidencial da Liberdade entregada
por Barack Obama, polo seu traballo
na NASA durante as misións Apolo..
17
Informática
•Naceu o 17 de outubro de 1956.
•Dende pequena tivo moi claro que
quería ser científica e moi pronto
interesouse polo espazo.
•Estudou na Universidade de Stanford e
graduouse en Enxeñería Química.
•Doutorouse en Medicina pola
Universidade de Cornell
.
•Dende 1983 ata 1985 uniuse ó Corpo
de Paz como médica castrense en
África Occidental.
•En 1987 foi a primeira muller
afroamericana en ser admitida no
programa de formación de astronautas
da NASA e en 1992 a primeira
afroamericana en viaxar ó espazo. Alí
realizou experimentos sobre a ausencia
de gravidade. A expedición completou
44 experimentos.
•Despois de servir á NASA desenvolveu
un sistema de satélites para mellorar o
coidado médico dos países en
desenvolvemento.
18
Astronauta
•Astrónoma que traballou en proxectos
relacionados coa busca de vida extraterrestre.
•Dende nena tivo moi claro que quería ser
enxeñeira.
•Licenciouse en Enxeñería Física en 1965. A
súa tese doutoral en Astronomía baseouse no
estudo de obxectos subestelares.
•Foi científica do proxecto para a Observación
de microondas de alta resolución da NASA, en
1992 e 1993, e posteriormente directora do
Proxecto Phoenix, que permaneceu activo
entre 1995 e 2014 e nese tempo escrutou preto
de oitocentos sistemas estelares semellantes
ao sistema solar.
•Publicou moitos documentos técnicos e
conferencias na busca de intelixencia
extraterrestre e na necesidade dunha
educación científica axeitada.
19
Astronomía
•Naceu o 3 de abril de 1934 en Londres,
nunha familia de clase media.
.
•Viviu a súa infancia e xuventude no sur
de Inglaterra, rodeada de animais e
soñando con escribir sobre os animais
de África.
•Aos 23 anos viaxou a Kenia, onde
traballou co famoso antropólogo Louis
Leakey.
• Este enviouna a Gombe, Tanzania, coa
misión de investigar por primeira vez aos
chimpancés salvaxes da zona.
• Na Universidade de Cambridge obtivo o
doutourado en etoloxía.
•Permitiuselle estudar un doutorado sen
contar cunha licenciatura previa.
•A súa tese levaba por título:
Comportamento do chimpancé en
liberdade. O seu proxecto de
investigación aínda segue tras 58 anos.
20
Bioloxía
•É considerada a nai da programación
informática e creou a linguaxe COBOL, a
primeira linguaxe complexa de ordenador.
•Obtivo o doutorado en matemáticas en
Yale en 1934 e foi militar da Armada
estadounidense. Acadou o grao de
contraalmirante.
•Na Segunda Guerra Mundial abandonou
o seu traballo de profesora e ingresou na
mariña.
•A Armada enviouna á Universidade de
Harvard onde traballou como
programadora do primeiro ordenador de
gran capacidade, o Mark.
•Despois da guerra realizou o primeiro
compilador para procesamento de datos.
• Abriu camiño para facer máis fácil a
codificación.
21
Matemáticas-Informática

More Related Content

What's hot

Infografías sobre Ricardo Carvalho Calero
Infografías sobre Ricardo Carvalho CaleroInfografías sobre Ricardo Carvalho Calero
Infografías sobre Ricardo Carvalho Calero
luixilois
 
Antón Fraguas
Antón FraguasAntón Fraguas
Antón Fraguas
NoeliaVentosinosBast
 
Valentín Paz Andrade
Valentín Paz AndradeValentín Paz Andrade
Valentín Paz Andrade
agam0085
 
Galegas Ilustres
Galegas IlustresGalegas Ilustres
Galegas IlustresFiz
 
A lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXA lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXLuciano Fernández
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
ruben_fc73
 
Galicia tras a Guerra Civil
Galicia tras a Guerra CivilGalicia tras a Guerra Civil
Galicia tras a Guerra Civil
Román Landín
 
Pioneir@s galeg@s da fotografía
Pioneir@s galeg@s da fotografíaPioneir@s galeg@s da fotografía
Pioneir@s galeg@s da fotografía
normalizacioniesn1ordes
 
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
Marlou
 
O 1º TERZO DO SÉCULO XX
O 1º TERZO DO SÉCULO XXO 1º TERZO DO SÉCULO XX
O 1º TERZO DO SÉCULO XXMarlou
 
Guia primaria-2020
Guia primaria-2020Guia primaria-2020
Guia primaria-2020
Chelo Alvarez Veira
 
Guia primaria-2020
Guia primaria-2020Guia primaria-2020
Guia primaria-2020
biblioxunqueira
 
Concurso
ConcursoConcurso
1. angela
1. angela1. angela
1. angela
Marlou
 
Valentín Paz Andrade
Valentín Paz AndradeValentín Paz Andrade
Valentín Paz Andrade
Loli Cid Cid
 
Bibliotecas en la Segunda República
Bibliotecas en la Segunda RepúblicaBibliotecas en la Segunda República
Bibliotecas en la Segunda República
soigca
 
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño) Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
Marlou
 
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXIContexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
Román Landín
 

What's hot (20)

Infografías sobre Ricardo Carvalho Calero
Infografías sobre Ricardo Carvalho CaleroInfografías sobre Ricardo Carvalho Calero
Infografías sobre Ricardo Carvalho Calero
 
Antón Fraguas
Antón FraguasAntón Fraguas
Antón Fraguas
 
Valentín Paz Andrade
Valentín Paz AndradeValentín Paz Andrade
Valentín Paz Andrade
 
Galegas Ilustres
Galegas IlustresGalegas Ilustres
Galegas Ilustres
 
Salvador de madariaga
Salvador de madariagaSalvador de madariaga
Salvador de madariaga
 
A lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXA lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XX
 
MULLERES GALEGAS
MULLERES GALEGASMULLERES GALEGAS
MULLERES GALEGAS
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
 
Galicia tras a Guerra Civil
Galicia tras a Guerra CivilGalicia tras a Guerra Civil
Galicia tras a Guerra Civil
 
Pioneir@s galeg@s da fotografía
Pioneir@s galeg@s da fotografíaPioneir@s galeg@s da fotografía
Pioneir@s galeg@s da fotografía
 
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)
 
O 1º TERZO DO SÉCULO XX
O 1º TERZO DO SÉCULO XXO 1º TERZO DO SÉCULO XX
O 1º TERZO DO SÉCULO XX
 
Guia primaria-2020
Guia primaria-2020Guia primaria-2020
Guia primaria-2020
 
Guia primaria-2020
Guia primaria-2020Guia primaria-2020
Guia primaria-2020
 
Concurso
ConcursoConcurso
Concurso
 
1. angela
1. angela1. angela
1. angela
 
Valentín Paz Andrade
Valentín Paz AndradeValentín Paz Andrade
Valentín Paz Andrade
 
Bibliotecas en la Segunda República
Bibliotecas en la Segunda RepúblicaBibliotecas en la Segunda República
Bibliotecas en la Segunda República
 
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño) Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
Sempre en Galiza. Castelao (por Sarai D. Mariño)
 
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXIContexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
Contexto sociopolítico e cultural do Rexurdimento e dos séculos XX e XXI
 

Similar to Mulleres na ciencia e na educación

Mulleres do mundo
Mulleres do mundoMulleres do mundo
Mulleres do mundopritrazo
 
Mulleres do mundo
Mulleres do mundoMulleres do mundo
MARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENOMARIA VICTORIA MORENO
Científicas Galegas Pioneiras
Científicas Galegas Pioneiras Científicas Galegas Pioneiras
Científicas Galegas Pioneiras
BibliotecaRevoltas
 
MARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENOMARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENO
Chelo Alvarez Veira
 
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIA
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIAPOR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIA
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIAConchi Casas
 
Concepcion arenal (ana e enma)
Concepcion arenal (ana e enma)Concepcion arenal (ana e enma)
Concepcion arenal (ana e enma)
RemoeaLinguaLinguaGa
 
RAMÓN OTERO PEDRAYO
RAMÓN OTERO PEDRAYORAMÓN OTERO PEDRAYO
RAMÓN OTERO PEDRAYOLOKIFUMI46
 
Ramón otero pedrayo
Ramón otero pedrayoRamón otero pedrayo
Ramón otero pedrayo
furiartebasadre
 
Mulleres traballadoras1
Mulleres traballadoras1Mulleres traballadoras1
Mulleres traballadoras1conchiciencias
 
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULA
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULAPROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULA
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULAREME BUDIÑO
 
Presentacion acabada curie
Presentacion acabada curiePresentacion acabada curie
Presentacion acabada curie
CCMC
 
Científicos galegos
Científicos galegosCientíficos galegos
Científicos galegos
donovandjerdic
 
Lorenzo Varela
Lorenzo VarelaLorenzo Varela
Lorenzo Varela
Paz Pereiro
 
5 científicos galegos
5 científicos galegos5 científicos galegos
5 científicos galegos
As Ferreiras Silleda
 

Similar to Mulleres na ciencia e na educación (20)

Mulleres do mundo
Mulleres do mundoMulleres do mundo
Mulleres do mundo
 
Mulleres do mundo
Mulleres do mundoMulleres do mundo
Mulleres do mundo
 
MARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENOMARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENO
 
Científicas Galegas Pioneiras
Científicas Galegas Pioneiras Científicas Galegas Pioneiras
Científicas Galegas Pioneiras
 
MARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENOMARIA VICTORIA MORENO
MARIA VICTORIA MORENO
 
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIA
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIAPOR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIA
POR QUÉ UN DÍA DA MULLER? MULLERES IMPORTANTES DA HISTORIA
 
Mulleres 3 5
Mulleres 3 5Mulleres 3 5
Mulleres 3 5
 
Concepcion arenal (ana e enma)
Concepcion arenal (ana e enma)Concepcion arenal (ana e enma)
Concepcion arenal (ana e enma)
 
RAMÓN OTERO PEDRAYO
RAMÓN OTERO PEDRAYORAMÓN OTERO PEDRAYO
RAMÓN OTERO PEDRAYO
 
Ramón otero pedrayo
Ramón otero pedrayoRamón otero pedrayo
Ramón otero pedrayo
 
Mulleres 2 5
Mulleres 2 5Mulleres 2 5
Mulleres 2 5
 
Mulleres traballadoras1
Mulleres traballadoras1Mulleres traballadoras1
Mulleres traballadoras1
 
Muller
MullerMuller
Muller
 
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULA
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULAPROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULA
PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA A AULA
 
Presentacion acabada curie
Presentacion acabada curiePresentacion acabada curie
Presentacion acabada curie
 
Mulleres 4 5
Mulleres 4 5Mulleres 4 5
Mulleres 4 5
 
Científicos galegos
Científicos galegosCientíficos galegos
Científicos galegos
 
Lorenzo Varela
Lorenzo VarelaLorenzo Varela
Lorenzo Varela
 
5 científicos galegos
5 científicos galegos5 científicos galegos
5 científicos galegos
 
Mulleres 1 5
Mulleres 1 5Mulleres 1 5
Mulleres 1 5
 

More from Agrela Elvixeo

POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
Agrela Elvixeo
 
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docxGUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
Agrela Elvixeo
 
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa VillaltaUnidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
Agrela Elvixeo
 
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Agrela Elvixeo
 
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Agrela Elvixeo
 
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de GaliciaRuth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Agrela Elvixeo
 
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES MonelosPeixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Agrela Elvixeo
 
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES MonelosXardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Agrela Elvixeo
 
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES MonelosLavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Agrela Elvixeo
 
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade MediaOs xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
Agrela Elvixeo
 
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da CoruñaA Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
Agrela Elvixeo
 
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da CoruñaAs cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
Agrela Elvixeo
 
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
Agrela Elvixeo
 
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da CoruñaO Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
Agrela Elvixeo
 
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A CoruñaFrancisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Agrela Elvixeo
 
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Agrela Elvixeo
 
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Agrela Elvixeo
 
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
Agrela Elvixeo
 
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptxA CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
Agrela Elvixeo
 
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
Agrela Elvixeo
 

More from Agrela Elvixeo (20)

POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
POEMAS ILUSTRADOS DE LUÍSA VILLALTA. Elaborados polos alumnos de 4º PDC do IE...
 
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docxGUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
GUIÓN DA XIMCANA CAIÓN SOLUCIONARIO.docx
 
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa VillaltaUnidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
Unidade didáctica sobre a figura de Luísa Villalta
 
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
 
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
 
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de GaliciaRuth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
 
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES MonelosPeixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
 
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES MonelosXardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
 
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES MonelosLavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
 
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade MediaOs xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
 
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da CoruñaA Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
 
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da CoruñaAs cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
 
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
 
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da CoruñaO Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
 
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A CoruñaFrancisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
 
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
 
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
 
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
 
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptxA CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
 
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
 

Recently uploaded

Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
iesasorey
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Red Académica Internacional Historia a Debate
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
Rosa Fernandez Carrera
 
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
iesasorey
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
David Casado Bravo
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
RemoeaLinguaLinguaGa
 

Recently uploaded (6)

Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
 
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
 

Mulleres na ciencia e na educación

 • 2. Participa no concurso organizado pola biblioteca Nautilus do IES Monelos
 • 3. Cubre a papeleta identificando o nome das seguintes mulleres...
 • 4. Mulleres das mundo da cultura, ciencia, educación…
 • 5. Haberá premios!!! Máis información na biblioteca!! e na páxina web do centro!!
 • 6. •1909-2012. •Italiana. Médica neuróloga. •De orixe xudía, tivo que deixar o laboratorio no que traballaba, por mandato de Benito Mussolini xa que se prohibía aos xudeus acceder a unha carreira académica e profesional. •Durante a 2ª Guerra Mundial montou na súa habitación un pequeno laboratorio e seguiu investigando. •En EEUU traballou no laboratorio da Universidade de Washington, en San Luís. •Alí permaneceu trinta anos e descubriu, xunto con Stanley Cohen, que as células só comezan a reproducirse cando reciben a orde de facelo. Esta orde é transmitida por unhas substancias chamadas factores de crecemento. •Por este traballo foille concedido o premio Nobel de Fisioloxía ou Medicina en 1986. •Foi unha muller comprometida con todos os que estaban nunha situación de inferioridade. •Autora de moitos libros de ciencia e autobiográficos onde destaca: Las pioneras: las mujeres que cambiaron la sociedade y la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días. •Morreu con 103 anos. 1 Medicina
 • 7. 1 2 Educación •Naceu na Coruña en 1880 e con 16 anos xa era mestra. O seu primeiro destino foi a escola infantil de nenas da Garda. •Introduciu por primeira vez en Galicia métodos renovadores que aínda hoxe se consideran avanzados, como o traballo por proxectos ou a pedagoxía de María Montessori. •Promoveu o fomento da lectura, introduciu a música e a ximnasia rítmica no estudo, puxo en marcha comedores escolares e colonias, defendeu a presenza da lingua galega na escola e o coñecemento da nosa literatura. •Foi unha firme defensora da educación en igualdade e da plena capacidade das mulleres para gozar de todos os dereitos sen distincións. •O prestixio que acadou polo seu traballo foi tal, que na segunda visita a Galicia, o poeta Federico García Lorca quixo conocela. • En 1933 conseguiu por méritos propios o cargo de inspectora educativa en contra de gran parte dos seus colegas. •Ao remate da guerra, foi destituida de todos os cargos debido ás súas ideas republicanas e obrigada a xubilarse. •Dende entón refuxiouse na lectura e na tradución de obras lliterarias francesas.
 • 8. •Viviu entre 1906-1972. •De orixe alemá. •Estudiou física na universidade de Gotinga onde tivo como profesores a futuros premios Nobel, entre eles Max Born, James Franck e Adolf O. Reinhold Windaus. •Especializouse en física nuclear. •Ante o auxe do nazismo en Alemaña mudouse aos EEUU onde seguiu traballando como investigadora. •Non logrou un traballo estable e remunerado ata os 53 anos. Todos anos anteriores estivo traballando como “voluntaria”. •Non por iso deixou de investigar física teórica. •No Laboratorio Nacional de Argonne, en 1946, empezou a traballar na División de Física Teórica e foi neste tempo cando desenvolveu o cálculo matemático que demostraba o modelo nuclear de capas polo que lle concederon o premio Nobel de física en 1963. •Ata a data só dúas mulleres gañaron o Premio Nobel de física. 3 Física
 • 9. •Serantes (Ferrol) 1916-La Jolla (San Diego-EEUU) 2005. •Foi zoóloga, oceánografa que liderou o comezo a investigación oceanográfica global. •Destacou por describir 22 novas especies de zooplancto mariño, o seu coñecemento dos quetognatos e por crear novos indicadores das condicións mariñas. •Comezou a súa carreira de investigación no Instituto Español de Oceanografía en Madrid e Vigo. •A súa seguinte estadía foi no Laboratorio Mariño de Plymouth. •Alí convértese na primeira muller que participou como científica nunha expedición oceanográfica mundial. •Dende 1956 ata o remate da súa carreira continuou a súa invetigación nos EEUU no Instituto Oceanográfico Scripps e no centro de investigación de pesca da NOAA. •Foi a figura que escolleu a Real Academia Galega de Ciencias para conmemorar o día da Ciencia en Galicia no ano 2015. 4 Bioloxía
 • 10. •Oleiros (1927)-A Coruña (2014). •Matemática. •Investigadora nos EEUU e Canadá. •O seu pai tiña unha importante empresa de fundición na nosa cidade que tiña o seu apelido. •Estudiou bacharelato no Eusebio da Guarda e os universitarios en Santiago e Madrid. •Durante a época franquista, dada as dificultades que tiña unha muller en investigar e ser docente dentro das universidades españolas, tivo que emigrar aos EEUU. •A investigación centrouse na teoría dos grupos e na álxebra de Lie entre outros aspectos do campo matemático. •Foi profesora na Universidade de Buffalo e Indiana onde permaneceu ata 1983. •Ese ano retornou á Coruña colaborando con diversas institucións como por exemplo AGAPEMA. 5 Matemáticas
 • 11. Retrato da personaxe no cadro Escola de Atenas de Rafael •Viviu entre o 370-415. •Foi matemática, astrónoma e filósofa. •Foi filla e alumna de Teón gran matemático do Museo de Alexandría onde estaba a famosa biblioteca. •Primeira muller matemática que se ten coñecemento razonablemente seguro e detallado. •Traballou en xeometría, álxebra e astronomía. •Mellorou o deseño dos primitivos astrolabios, hidrómetros e hidroscopios. •Muller independente e agnóstica foi asasinada dentro da inestibilidade política e relixiosa do seu tempo. •Na película Ágora, de Alexandre Amenábar móstrase parte da súa vida. •En outubro de 2013 atopouse un cometa que colisionou coa terra hai 28 millóns de anos no deserto do Sahara e leva o nome da muller que buscamos. 6 Matemáticas
 • 12. •Naceu en Viveiro en 1877, mais a súa vida vai transcorrer en Ribadeo, onde seu pai era mestre de escola. •No ano 1895 é a primeira galega que cursa bacharelato. Con este título na man, en 1896 decide matricularse na Universidade de Santiago nun momento en que non había ningunha outra moza entre o alumnado. • Ata o ano 1910 a lei española non permite que as mulleres accedan ó ensino superior, polo que tivo que solicitar un permiso ao Ministerio de Instrución Pública para poder iniciar a carreira de Farmacia. •Nas clases padeceu discriminacións, como a obriga de sentar separada dos seus compañeiros. • Malia as dificultades, en 1901 remata os estudos de Farmacia e pasa a ser a primeira muller que obtén unha licenciatura en Galicia. • En Ribadeo rexenta unha farmacia; chamada La Moderna. 7 Farmacia
 • 13. •Naceu en Viveiro en 1902 e Morreu en Madrid en 1995. •Foi unha das principais artistas da Xeración do 27 e unha importantísima creadora que se relacionou con grandes do seu tempo. •Trasladouse a Madrid e comezou a estudar na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, onde iniciou unha grande amizade con Salvador Dalí, pero acabará abandonando a academia pola rixidez do seu sistema •. •Ortega cedeu as instalacións da súa Revista de Occidente para a primeira exposición da artista en Madrid.i • Formou parte do grupo das “Sinsombrero”, mozas artistas e intelectuais que escandalizaron á conservadora sociedade por atreverse a saír á rúa sen esa prenda. • Cultivou un surrealismo especial. Pasou por dúas etapas: unha colorista e outra sombría. •Exiliouse e volveu 25 anos despois. 8 Arte
 • 14. •Naceu en Ourense 1914 e morreu en 2009. •.Astrónoma, matemática, profesora e investigadora. •Estudante destacada, aos 16 anos comezou a cursar Químicas na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Licenciouse en 1935 e conseguiu o Título de Mestra Nacional. •Exerceu como profesora axudante de Física e Matemáticas na Facultade de Ciencias da USC. Estudou Farmacia e realizou cursos de Ciencias Exactas. •A Guerra Civil provocou que fose inhabilitada para exercer cargos directivos e a docencia, debido á súa ideoloxía política. Despois da guerra puido exercer de novo como profesora e licenciouse en Farmacia. I • Colaborou con Ramón María Aller en estudos de astronomía durante máis de 20 anos. Foi a primeira muller do Estado español en defender unha tese de astronomía. 9 Astronomía
 • 15. Retrato da personaxe no cadro Escola de Atenas de Rafael •Naceu en Villamanín, León en 1895 e morreu en Ferrol en 1975. Dende sempre tivo vocación pedagóxica e innovadora no eido do maxisterio.Quería facer máis fácil o estudo aos seus alumnos. . •Inventou o primeiro prototipo de libro dixital que era un procedemento mecánico, eléctrico e a presión de aire para lectura de libros. Consistía nun libro composto por cintas de texto e ilustracións que ían pasando con carretes, baixo unha lámina transparente con cristal de aumento e luz para ler na escuridade. •Foi nomeada en 1934 xerente da Escola Nacional de Nenas do Hospicio de Ferrol, que se encargaba de integrar socialmente aos nenos orfos para exercer oficios útiles na cidade •Daba clase fóra do seu horario de traballo aos seus conveciños analfabetos •En 1947 recibiu a Cruz de Alfonso X O Sabio polo seu labor pedagóxico. 5 10 Educación-Libro electrónico
 • 16. •Naceu na Cañiza en 1911 e morreu en Barcelona e 2008. •Sentiu dende moi nena a vocación pola arquitectura, quizais pola infjluencia do seu avó materno. •O seu pai non estaba convencido de que fixese esta carreira pois non era propia dunha muller. As súas avoas apoiárona e acadou o seu soño de ir á universidade. •Cursou Ciencias Químicas e Debuxo para poder acceder aos estudos de arquitectura. •En 1930 instalouse en Madrid e en dous cursos pasou os exames das materias de debuxo que necesitaba para matricularse en Arquitectura. •A Guerra Civil interrompeu a súa traxectoria académica. •En 1939 puido reanudar os seus estudos e licenciouse en 1940. •Está entre as tres primeiras mulleres españolas que chegaron a arquitectas. 11 Arquitectura
 • 17. • Naceu en Londres en 1815 e morreu en 1852. •Foi unha matemática e escritora británica, célebre polo seu traballo sobre a calculadora de uso xeral de Charles Babbage: a máquina analítica. •Entre as súas notas sobre a máquina, atópase o que se recoñece hoxe como o primeiro algoritmo destinado a ser procesado por unha máquina, polo que é considerada como a primeira programadora de ordenadores. •Preveu a capacidade dos ordenadores para ir máis alá dos cálculos de números. •A súa posición social permitiulle coñecer a científicos importantes. •A súa nai foi matemática e activista política e social. O seu pai foi poeta e morreu na Guerra de Independencia de Grecia.Matemáticas 12
 • 18. •Naceu o 26 de novembro de 1832 e morreu o 21 de febreiro de 1919. •Foi feminista, abolicionista, prisioneira de guerra e cirurxiá americana. •Ata hoxe, é única muller á que se lle concede a medalla de honra. •Antes da Guerra Civil Americana licenciouse en medicina e abriu unha consulta médica. Como a consulta non funcionou, presentouse voluntaria no exército da Unión na Guerra de Secesión, servindo como cirurxiá. •Foi feita prisioneira polas forzas confederadas e detida como espía. Foi liberada nun intercambio de presos. •Escribiu e deu conferencias en apoio do Sufraxio feminino. 13 Medicina
 • 19. •Naceu o 30 de agosto de 1935. •Bióloga mariña,e exploradora estadounidense. •É a autora de numerosos documentais para National Geographic dende 1998. •Foi a primeira científica xefe da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica e foi nomeada pola revista Time como Heroe do planeta en 1998. • Estudou a situación dos océanos e colaborou no estudo dos danos causados por vertidos de petróleo durante a Primeira Guerra do Golfo. • Avanzou en temas de enxeñería mariña. •Investigou os arrecifes de coral e a saúde dos océanos. 14 Bioloxía
 • 20. •Naceu o 7 de xullo de 1861 e morreu o 4 de maio de 1912. •Naceu en Cavendish pero, ao morrer a súa nai, o pai volveu casar e trasladáronse a Westford. •Completou en dous anos un curso de catro. Graduouse como primeira da clase. Despois viuse obrigada a traballar para gañarse a vida como mestra de escola e bibliotecaria. •Aforrou diñeiro para poder adicarse á investigación e ingresar na Universidade .Doutorouse en Filadelfia onde se atopaban dous dos grandes biólogos da época. •Trasladouse a Europa e entrou nun laboratorio que investigaba o papel dos cromosomas na herdanza. •Descubriu que a diferenza de sexo está determinada por dúas clases de espermatozoides: os que posúen o cromosoma X e os que posúen o cromosoma Y. O primeiro produce a femia e o segundo, o macho. 15 Bioloxía
 • 21. •Naceu o 12 de xuño de 1922 e morreu o 29 de xuño de 2013. •Graduose en Física en 1945 cunha tese de Astrofísica. •Sendo moza foi campiona de salto de altura e lonxitude. •Foi profesora titular de astronomía na Universidade de Triestre ata que se xubilou. •Foi a primeira muller italiana en dirixir o Observatorio Astronómico de Triestre, dende 1964 ata 1987. Con ela acadou recoñecemento internacional. •Membro de importantes sociedades de Física e Astronomía. Traballou para moitos observatorios estadounidenses, europeos e estatais como membro do grupo de traballo da Axencia Espacial Europea e da NASA. •Recibiu o Premio Internacional Cortina Ulisse polas súas investigacións. 16 Física-Astronomía
 • 22. •Naceu o 17 de agosto de 1936. •Foi directora da División de Enxeñería de Software do Laboratorio de Instrumentación do MIT. •Co seu equipo desenvolveu o software de navegación para o Programa Especial Apolo. •Fundou en 1986 Hamilton Technologies e a compañía se desenvolveu ao redor da linguaxe universal de sistemas. •Acuñou o término “enxeñería de software” para diferenciar o traballo de hardware doutras enxeñerías. •A súa idea non tivo ao principio boa acollida pero logo acadou o mesmo respecto que outras disciplinas. •En 2016 recibiu a Medalla Presidencial da Liberdade entregada por Barack Obama, polo seu traballo na NASA durante as misións Apolo.. 17 Informática
 • 23. •Naceu o 17 de outubro de 1956. •Dende pequena tivo moi claro que quería ser científica e moi pronto interesouse polo espazo. •Estudou na Universidade de Stanford e graduouse en Enxeñería Química. •Doutorouse en Medicina pola Universidade de Cornell . •Dende 1983 ata 1985 uniuse ó Corpo de Paz como médica castrense en África Occidental. •En 1987 foi a primeira muller afroamericana en ser admitida no programa de formación de astronautas da NASA e en 1992 a primeira afroamericana en viaxar ó espazo. Alí realizou experimentos sobre a ausencia de gravidade. A expedición completou 44 experimentos. •Despois de servir á NASA desenvolveu un sistema de satélites para mellorar o coidado médico dos países en desenvolvemento. 18 Astronauta
 • 24. •Astrónoma que traballou en proxectos relacionados coa busca de vida extraterrestre. •Dende nena tivo moi claro que quería ser enxeñeira. •Licenciouse en Enxeñería Física en 1965. A súa tese doutoral en Astronomía baseouse no estudo de obxectos subestelares. •Foi científica do proxecto para a Observación de microondas de alta resolución da NASA, en 1992 e 1993, e posteriormente directora do Proxecto Phoenix, que permaneceu activo entre 1995 e 2014 e nese tempo escrutou preto de oitocentos sistemas estelares semellantes ao sistema solar. •Publicou moitos documentos técnicos e conferencias na busca de intelixencia extraterrestre e na necesidade dunha educación científica axeitada. 19 Astronomía
 • 25. •Naceu o 3 de abril de 1934 en Londres, nunha familia de clase media. . •Viviu a súa infancia e xuventude no sur de Inglaterra, rodeada de animais e soñando con escribir sobre os animais de África. •Aos 23 anos viaxou a Kenia, onde traballou co famoso antropólogo Louis Leakey. • Este enviouna a Gombe, Tanzania, coa misión de investigar por primeira vez aos chimpancés salvaxes da zona. • Na Universidade de Cambridge obtivo o doutourado en etoloxía. •Permitiuselle estudar un doutorado sen contar cunha licenciatura previa. •A súa tese levaba por título: Comportamento do chimpancé en liberdade. O seu proxecto de investigación aínda segue tras 58 anos. 20 Bioloxía
 • 26. •É considerada a nai da programación informática e creou a linguaxe COBOL, a primeira linguaxe complexa de ordenador. •Obtivo o doutorado en matemáticas en Yale en 1934 e foi militar da Armada estadounidense. Acadou o grao de contraalmirante. •Na Segunda Guerra Mundial abandonou o seu traballo de profesora e ingresou na mariña. •A Armada enviouna á Universidade de Harvard onde traballou como programadora do primeiro ordenador de gran capacidade, o Mark. •Despois da guerra realizou o primeiro compilador para procesamento de datos. • Abriu camiño para facer máis fácil a codificación. 21 Matemáticas-Informática