Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#7EBMasters w Krakowie

748 views

Published on

Spotkania, wskaźniki, wraporty w służbie employer brandingu.
3 listopada 2015 roku w Krakowie

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

#7EBMasters w Krakowie

 1. 1. 1 Jak przełożyć liczby, wskaźniki i raporty na EB action plan? #EBMasters 3 listopada 2015 | Kraków 
 Anna Macnar | HRM Institute
 2. 2. 2 123454532101234567800045684721032894032587 4361234545321000045684721032894032587436 1234545321000045684721032894032587436 123456781234545321000045684721032894032587 4361234545321000045684721032894032587436 LICZBYWSKAŹNIKIRAPORTYWEMPLOYERBRANDINGU 684721032894032568472103289408743612345678 1234545321000045684721032894032587436 123456781234545321000045684721032894032587 436123454532100004568472103289403258743612 345678123454532100004568472103289403258743 6123456781234567812345678123456781234567812 3456781684721068472103289403289402345678 123456781234567845453210000456847210328940 PLANOWANIE
 3. 3. Aktualna strategia 
 Employer Branding Wizja i cele Kadry Zarządzającej Korporacyjna strategia wizerunku firmy Analiza 
 konkurencji OPARTE NA 5 FILARACH: ATRAKCYJNY PRAWDZIWY WIARYGODNY WYRÓŻNIAJĄCY STABILNY ETAP 1 ANALIZA SYTUACJI ETAP 2 DECYZJA ETAP 3 STRATEGIA KOMUNIKACYJNA EMPLOYER VALUE PROPOSITION ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE BADANIE MARKI PRACODAWCY wewnętrzne / zewnętrzne 1 kampania 2 kampania 3 kampania 4 kampania sformułowane EVP jest bazą do przygotowania strategii komunikacyjnej marki pracodawcy do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W celu zbudowania EVP, który będzie wspierać markę pracodawcy, należy przede wszystkim zrozumieć, czym kieruje się grupa docelowa. 3 PROCES KSZTAŁTOWANIA STRATEGII EMPLOYER BRANDINGOWEJ Trendy zewnętrzne Targetowanie EVP do grup docelowych
 4. 4. 4 STRATEGIA EB *dane pochodzą z raportu Employer Branding w Polsce 2015 | HRM Institute 15% firm w Polsce ma strategię EB 34% wciąż ją rozbudowuje*
 5. 5. 5 Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 – 2015 (w proc.) 2015 2014 2013 2012 11 24 17 15 21 20 25 23 28 2525 27 37 30 26 34 Tak, ale musimy ją jeszcze rozbudować/dopracować. Nie, ale pracujemy nad strategią. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii kształtowania wizerunku pracodawcy. Tak, firma posiada jasno zdefiniowaną strategię kształtowania wizerunku pracodawcy. STRATEGIA EB Uwaga: dane pochodzą z raportu Employer Branding w Polsce 2015 | HRM Institute
 6. 6. 6 WSKAŹNIKI
 7. 7. 7 Wskaźniki używane do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) z działań employer brandingowych (w proc.) ROI… *dane pochodzą z raportu Employer Branding w Polsce 2015 | HRM Institute 19% – poziom rotacji w firmie 18% - liczba składanych aplikacji na oferowane stanowisko 14% – żadne wskaźniki 12% - jakość składanych aplikacji 12% - poziom zaangażowania pracowników 12% - koszt zatrudnienia pracownika*
 8. 8. 8 Wskaźniki używane do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) z działań employer brandingowych (w proc.) Poziom rotacji 
 w firmie. Liczba składanych 
 aplikacji na 
 oferowane 
 stanowisko. Żadnych, jeszcze 
 nie mamy 
 zdefiniowanych 
 wskaźników. Jakość składanych 
 aplikacji. Poziom 
 zaangażowania 
 pracowników. Koszt 
 zatrudnienia 
 pracownika. Pozycja rankingowa 
 w badaniach/
 rankingach 
 najlepszych 
 pracodawców. 12 13131313 19 13 12 1010 13 16 17 16 8 121212 14 18 19 2015 2014 2013 ROI… Uwaga: dane pochodzą z raportu Employer Branding w Polsce 2015 | HRM Institute
 9. 9. 9 3 PODSTAWOWE GRUPY MIERNIKÓW EFEKTYWNOŚCI •Miary wyników : • Ilościowe (liczba wyprodukowanych jednostek, obsłużonych klientów) • Jakościowe (liczba braków, zażalenia od klientów) • Miary czasu: • Absencja, niewykonanie zadań w terminie, stracony czas w pracy, opóźnienia • Wskaźniki finansowe: • Ogromna grupa oparta na rachunku wyników, bilansie, rachunku przepływów
 10. 10. 10 MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 
 EMPLOYER BRANDINGOWYCH ATTRACTIVENESS A BRAND PERCEPTION B CONVERSION INTO APLICATION NUMBER C
 11. 11. 11 WIEDZIEĆ WIĘCEJ…
 12. 12. 12 Kobiety Marketingowcy Osoby kreatywne Kobiety i mężczyźni Pracownicy do działów finansowych, sprzedażowych, inżynierów, naukowców Profil międzynarodowy KOGO PRZYCIĄGAMY VS KOGO SZUKAMY
 13. 13. 13 Marka pracodawcy = co ludzie myślą o firmie jako pracodawcy Stresująca Wielka i bezosobowa korporacja Mało atrakcyjne produkty Mało kreatywna DEFINIOWANIE MARKI + – Wielka korporacja Międzynarodowa Osiągnęła sukces na rynku Dobrze mieć w CV
 14. 14. 14 PROFIL (perspektywa zarządu) Co chcesz komunikować w przyszłości "Kim chcesz być" TOŻSAMOŚĆ (wewnętrzna perspektywa pracowników) Wizerunek i możliwości rozwoju kariery jakie firma oferuje "Kim naprawdę jesteś" WIZERUNEK (zewnętrzne perspektywy kandydata) Zewnętrzny wizerunek firmy „Za kogo ludzie Cię uważają" EVP W naszych projektach Employer Brandingowych wykorzystujemy koncepcję spojrzenia na markę pracodawcy z trzech perspektyw: wewnętrznej TOŻSAMOŚCI, zewnętrznego WIZERUNKU oraz przyszłego PROFILU MARKI. TRZY WYMIARY MARKI PRACODAWCY Uwaga: Niski poziom pokrywania się wizerunków jest oznaką słabego i niespójnego employer brandingu firmy
 15. 15. 15 RAPORTY, RANKINGI I TRENDY płatne i bezpłatne dla małych i dużych
 16. 16. 16 #Universum #trendence #Aon #Instytut Gallupa #Top Employers #Great Place to Work #pracuj.pl #LinkedIn #EY #Deloitte #inne #własne zewnętrzne wewnętrzne trendy
 17. 17. 17 DLA PRZYKŁADU
 18. 18. ‹nr› Field phase: September 2014 – February 2015* 6.200 participants: more than 300.000 in Europe 8.000 1.500 16.000 8.000 7.500 8.500 4.800 800 4.500 7.600 10.500 7.400 25.000 36.000 2.900 10.000 5.600 5.200 8.500 1.600 44.000 22.000 36.500 * Germany, UK and France: September - February trendence Graduate Barometer 2015 – European Edition 

 19. 19. ‹nr› Metodology The trendence funnel shows how graduates’ inten4on to apply is realized. This first requires an awareness of, and a general a<rac4on for, your employer brand. The following analysis deals with graduates who know and like your company, but who choose your compe4tors when prompted to further reduce their list of poten4al employers. All par4cipants Awareness General a<rac4veness Your fan club Inten4on to apply
 20. 20. ‹nr› Participants were asked to indicate the most important factors when choosing an employer. The characteristics with the highest proportion of importance are the relevant drivers for the image of an employer brand. Employers in possession of these important characteristics have a distinct competitive advantage over other employer brands. Which employer characteristics are influencing the choice of a future employer?
 21. 21. ‹nr› Participants were asked to indicate the most important factors when choosing an employer. The characteristics with the highest proportion of importance are the relevant drivers for the image of an employer brand. Employers in possession of these important characteristics have a distinct competitive advantage over other employer brands. Which employer characteristics are influencing the choice of a future employer?
 22. 22. ‹nr› Question: How much do you expect to earn (gross income) in this position? Question: How many hours are you prepared to work in this position? Expected salary vs. weekly working hours relationship (per country)
 23. 23. ‹nr› Question: Which of the following methods do you use most often to find out more about potential employers? Participants could choose from all methods of communication at random. Which methods of communication are used?
 24. 24. ‹nr› Question: Which of the following methods do you use most often to find out more about potential employers? Participants could choose from all methods of communication at random. Which methods of communication are used?
 25. 25. ‹nr› Question: Please give your opinion on the following statements. Participants were requested to respond using the options: agree = "+1", no opinion ="0", disagree = "-1". Students' opinions – Business edition 2015
 "I am worried about my future career".
 26. 26. ‹nr› Question: Please give your opinion on the following statements. Participants were requested to respond using the options: agree = "+1", no opinion ="0", disagree = "-1". Students' opinions – Business edition 2015
 "My course provides me with the skills necessary for the labour market".
 27. 27. ‹nr› Question: Please give your opinion on the following statements. Participants were requested to respond using the options: agree = "+1", no opinion ="0", disagree = "-1". Students' opinions – Business edition 2015
 "I use social networking sites to find out more about a potential employer”.
 28. 28. ‹nr› Question: Please give your opinion on the following statements. Participants were requested to respond using the options: agree = "+1", no opinion ="0", disagree = "-1". Students' opinions – Business edition 2015
 "I have already applied directly to an employer using a career network (e.g. LinkedIn)".
 29. 29. ‹nr› Question: How much do you expect to earn (gross income) in this position? Question: How many hours are you prepared to work in this position? Expected salary vs. weekly working hours relationship — Development since 2010
 30. 30. ‹nr› Question: How much do you expect to earn (gross income) in this position? Question: How many hours are you prepared to work in this position? Image Mapping
 Company X: Expectations vs. Image Personal development Good employer leadership style Attractive job work tasks High level of personal responsibility International interaction/opportunities Training and development Good career prospects High starting salary Status & prestige Employer success in the market Innovation Attractive location Attractive products/services Friendly colleagues Being appreciated at work Good work-life balance Job security Equal opportunity Corporate social responsibility 0 1 2 3 4 Requirements (Target group) Image (KPMG) CHALLENGE CONDITIONS CORPORATE CULTURE
 31. 31. 31 Kierunek ACTION PLAN
 32. 32. 32 W poszukiwaniu wyróżników ekonomiczne funkcjonalne emocjonalne
 33. 33. 33 BRZMI ZNAJOMO? world of opportunities shaping the future winning together making a difference caring about the people
 34. 34. 34 Komunikacja storytelling w employer brandingu
 35. 35. 35 Opowieść Widownia Narrator TRZY KLUCZOWE SKŁADNIKI W STORYTELLINGU
 36. 36. 36 Oni już wykorzystują wskaźniki w EB…
 37. 37. 37 https://www.youtube.com/watch?v=caLhlj5GFTQ
 38. 38. 38 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HFmhfiIqukk
 39. 39. 39 Praca z widokiem. State Street Bank Polska Praca z widokiem. Gdańsk Kraków Wypływamy z Krakowa na szerokie wody. Otwieramy nowe biuro w Gdańsku. Oferujemy nowe wyzwania, niesamowite widoki, zaskakujące możliwości... www.pracazwidokiem.pl Landing page kampanii EB
 40. 40. 40 h`ps://www.youtube.com/watch?t=14&v=ZMphi3s9v1c Place of Possible - Careers at H&M
 41. 41. 41 CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ? Anna Macnar
 CEO | HRM Institute
 anna.macnar@hrminstitute.pl | +48 500 041 562 HRM Institute | www.hrminstitute.pl
 Partner Trendence Institut w Polsce | www.trendence.com JobsSpot | www.jobsspot.pl Employer Branding Management Summit |  www.ebsummit.pl 
 https://www.facebook.com/hrminstitute SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
 42. 42. 42 Jak również nabierać wiatr w żagle, poszerzać horyzonty, umacniać pozycje, innymi słowy… rosnąć w siłę. W czym możemy pomóc marce Twojego pracodawcy? www.hrminstitute.pl POMAGAMY MARKOM ROZWIJAĆ SIĘ

×