Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@HOlink2019
Van Check-IN tot Check-OUT
in Checking in
Wat komt er kijken bij onderwijsinnovatie?
Szilvia Zsoldos
Hotelschool The Hague
Hotelschool The Hague
• Kleinschalig, gespecialiseerd, internationaal HBO
• ±2600 studenten
• 1 bachelor in 2 varianten, 1...
Checking in @Hospitality Industry
• Intro cursus van de bachelor opleiding
• 2x150 studenten in september, 2x100 studenten...
Onderwijsinnovatie
• Breaking the habit: van iedere x jaar een nieuwe
curriculum naar doorlopende vernieuwing van content
...
Effect op onderwijslogistiek
• Zonder cursuswijzigingen zouden de draaiboeken van het
vorig jaar weer gebruikt kunnen word...
Samenwerking
• Onderwijsondersteuning is pseudo-gecentraliseerd
• Informatie-uitwisseling is grotendeels via faculty heads...
Het hele plaatje
• SIG onderwijslogistiek model
• Per blok
• Gereed: D10, uiterlijk voordat het blok begint
• Duur:8 weken
• Benodigde informatie van iedere les:
• Naam, ...
• Liever eerder:
• student en docent kunnen eerder hun niet-
geroosterde activiteiten plannen
• Liever later:
• hoe later,...
Tijdlijn roosteren voor blok A
mei juni juli augustus
Conceptrooster
opgeleverd
Roosteren
D2-D8
Input: course
setups+alloc...
• Per blok
• Gereed: D1, uiterlijk vóór het roosteren
• Intensieve samenwerking met faculty heads
• Liever eerder: Timetab...
Tijdlijn inzetplanning blok A
maart april mei juni
Elke les toegewezen,
info naar roosteraar,
planning gepubliceerd
voor d...
• Alle toetsen waarvoor studenten zich moeten
inschrijven. Voor schriftelijke toetsen wordt de
datum en tijdstip vooraf be...
• Liever eerder:
• Student heeft meer tijd om volgend blokken te
plannen
• Neven- of cumulatieve effecten van wijzigingen
...
Tijdlijn toetsrooster blok A+B maken
april mei juni juli augustus
toetsrooster
gepubliceerd
Concept
rooster naar
managemen...
• Voldoende lokalen?
• Voldoende middelen (bv. laptops)?
• Stilte garanderen in de omgeving
• Geen roosterclash voor stude...
• Per jaar
• Gereed: uiterlijk vóór begin academisch jaar
• Duur: sterk afhankelijk van de wijzigingen
• Liever eerder: fu...
• Spelregels moeten vertaald kunnen worden
in SIS
• Een wijziging kan in een uur geregeld zijn of
kan 2 jaar duren
• Bv.: ...
Tijdlijn studievolg
maart april mei juni juli augustus
Osiris gereed,
start onderwijs
Informatie verzamelen
uit tentamenro...
• O.a.: Verzameling van “spelregels” (bv
herkansingen, bsa) en cursussen incl.
toetssamenstelling
• Per jaar
• Gereed: mid...
Tijdlijn EER
EER
februari maart april mei juni juli augustus
EER gepubliceerd
Concept EER ter
goedkeuring naar MR
Goedgeke...
• Studenten die starten, zijn 1-2 jaar daarvoor
geïnformeerd over de inhoud van de
opleiding / cursussen
• Wanneer de gesc...
Samenwerking
Hoe wij het bedoelen Hoe het soms voelt
Waar wringt de schoen?
• Onderwijs beleeft het proces heel anders
• Docent wil vooral les geven
• Onderwijs bepaalt de reg...
Course change proces voor docenten
maart april mei juni juli
Lesinhoud
lesmateriaal
gereed
indienen
voorstel
veranderingen...
Course change proces voor onderwijsmanagement
maart april mei juni juli
Bewaken
deadline course
change request
beoordelen ...
Concept EER
bespreking MR-CvB
De tijdlijnen op elkaar – is het nog te volgen?
mrt apr mei jun jul aug
C4 C5 C6 C7 C8 C9 C1...
apr mei jun jul aug
C8 C9 C10 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Z Z Z Z Z A0 A1
begin blok A
Willen vertellen
Willen w...
Verbeteren begint met in kaart
brengen - en daar eindigt het ook?
Prijsvraag
Toekomstvisie
• Micromanagement lost niets op -> terug naar de hoofdlijnen
• Eerst de goede dingen doen en dan de dingen g...
Dank voor jullie aandacht
@HOlink2019
Tot ziens!
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Van check in tot check Szilvia zsoldos

Download to read offline

Van Check in tot Check out in Checking in: wat komt er kijken bij onderwijsinnovatie? Sessieronde 3

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Van check in tot check Szilvia zsoldos

 1. 1. @HOlink2019
 2. 2. Van Check-IN tot Check-OUT in Checking in Wat komt er kijken bij onderwijsinnovatie? Szilvia Zsoldos Hotelschool The Hague
 3. 3. Hotelschool The Hague • Kleinschalig, gespecialiseerd, internationaal HBO • ±2600 studenten • 1 bachelor in 2 varianten, 1 master • 2 vestigingen, 2 volwaardige instroommomenten per jaar • 4 blokken per jaar • ± 300 aanbiedingen van ± 80 verschillende cursussen
 4. 4. Checking in @Hospitality Industry • Intro cursus van de bachelor opleiding • 2x150 studenten in september, 2x100 studenten in februari • Kennismaking met verschillende onderwerpen binnen de hotelindustrie • Kennismaking met de studiegenoten, heeft een sterk sociaal effect • Vooraan op de lijst van te vernieuwen cursussen
 5. 5. Onderwijsinnovatie • Breaking the habit: van iedere x jaar een nieuwe curriculum naar doorlopende vernieuwing van content (evolution i.p.v. revolution) • De cursussen die het meest nodig hebben • Binnen het al bestaande jaarlijks kwaliteitsproces • Binnen de bestaande structuur • Onder supervisie van de Curriculum Innovation Committee (CIC)- zorgen voor verticaal alignment
 6. 6. Effect op onderwijslogistiek • Zonder cursuswijzigingen zouden de draaiboeken van het vorig jaar weer gebruikt kunnen worden • Effect kan heel klein zijn, maar ook heel groot -> tijdige en volledige informatie is essentieel voor succes • Cumulatief effect niet te voorspellen vanuit de individuele wijzigingen • First time right lijkt onhaalbaar, maar geen tijd voor Agile • Ingebed in de reguliere processen tijdens het laatste blok van het jaar
 7. 7. Samenwerking • Onderwijsondersteuning is pseudo-gecentraliseerd • Informatie-uitwisseling is grotendeels via faculty heads, maar ook via course teams, en, indien nodig, individuele docenten • Overwegend PULL (PUSH bij wijzigingen na deadlines)
 8. 8. Het hele plaatje • SIG onderwijslogistiek model
 9. 9. • Per blok • Gereed: D10, uiterlijk voordat het blok begint • Duur:8 weken • Benodigde informatie van iedere les: • Naam, type, duur, welke weken, welk docent, groepsgrootte, lokaalvoorkeuren roostering Processen: roosteren
 10. 10. • Liever eerder: • student en docent kunnen eerder hun niet- geroosterde activiteiten plannen • Liever later: • hoe later, hoe accurater roostering Processen: roosteren
 11. 11. Tijdlijn roosteren voor blok A mei juni juli augustus Conceptrooster opgeleverd Roosteren D2-D8 Input: course setups+allocatie docenten roostering Definitief rooster gepubliceerd Feedback op conceptrooster+v erwerken D9-D10+zomer begin blok A + door het gehele traject: “bij nader inzien…”
 12. 12. • Per blok • Gereed: D1, uiterlijk vóór het roosteren • Intensieve samenwerking met faculty heads • Liever eerder: Timetable Office heeft meer tijd om volgend blokken te roosteren • Liever later: onderwijsmanagement heeft meer tijd om input te leveren Inzetplanning Proces: Inzetplanning samenstellen
 13. 13. Tijdlijn inzetplanning blok A maart april mei juni Elke les toegewezen, info naar roosteraar, planning gepubliceerd voor docenten Inzetplanning per les maken, veel ruggespraak met onderwijsmanagers Input: Studentaantallen per cursus Course setup per cursus High level allocation Beschikbare uren docenten Inzet planning + door het gehele traject: “bij nader inzien…”
 14. 14. • Alle toetsen waarvoor studenten zich moeten inschrijven. Voor schriftelijke toetsen wordt de datum en tijdstip vooraf bepaald • Het rooster wordt per 2 blokken gepubliceerd • Gereed: D6/B6, uiterlijk vóór toetsinschrijving (A1/C1) • Benodigde informatie: alle cursussen/versies waarvan toetsen aangeboden worden, incl.: • Naam, code cursus • Benaming toetsen • Type toetsen (schriftelijk/mondeling/rapport/etc.) Toetsrooster Proces: toetsrooster maken
 15. 15. • Liever eerder: • Student heeft meer tijd om volgend blokken te plannen • Neven- of cumulatieve effecten van wijzigingen worden eerder gesignaleerd, er is meer tijd om bij te sturen • Ondersteuning heeft meer tijd om effecten op te vangen • Liever later: • docent heeft meer tijd om onderwijsvernieuwing door te denken Proces: toetsrooster maken Toetsrooster
 16. 16. Tijdlijn toetsrooster blok A+B maken april mei juni juli augustus toetsrooster gepubliceerd Concept rooster naar management Input: Goedgekeurde toets samenstelling cursussen Toets rooster Verwerken feedback + door het gehele traject: “bij nader inzien…” Start toetsinschrijving
 17. 17. • Voldoende lokalen? • Voldoende middelen (bv. laptops)? • Stilte garanderen in de omgeving • Geen roosterclash voor studenten • Duidelijke scheiding tussen verschillende varianten van hetzelfde tentamen • Welke dyslexie, etc. voorzieningen zijn van toepassing • Aanwezigheid ondersteuning (bv. toetsen buiten werktijden Servicedesk) Toetsen faciliteren Effecten wijzigingen op tentamenondersteuning
 18. 18. • Per jaar • Gereed: uiterlijk vóór begin academisch jaar • Duur: sterk afhankelijk van de wijzigingen • Liever eerder: functioneel beheerder slaapt rustig • Liever later: hoe later hoe accurater studievolg Proces: inrichten studievolg
 19. 19. • Spelregels moeten vertaald kunnen worden in SIS • Een wijziging kan in een uur geregeld zijn of kan 2 jaar duren • Bv.: ingangseisen bij een cursus anders voor studenten die de opleiding vóór een bepaalde datum zijn begonnen studievolg Proces: inrichten studievolg
 20. 20. Tijdlijn studievolg maart april mei juni juli augustus Osiris gereed, start onderwijs Informatie verzamelen uit tentamenrooster en EER studievolg + door het gehele traject: “bij nader inzien…” Osiris inrichten: • Toetsenstructuur • Nieuwe cursuscodes • Nieuwe examenprogramma’s • Bsa regels Osiris inrichten: indien nodig, implementeren nieuwe concepten (incl.testen)
 21. 21. • O.a.: Verzameling van “spelregels” (bv herkansingen, bsa) en cursussen incl. toetssamenstelling • Per jaar • Gereed: mid juli , uiterlijk voordat het academisch jaar start • Duur: 2 maanden • Proces: input verzamelen, checken met stakeholders (incl. MR), input verwerken, publiceren EER Proces: het maken van de EER (OER)
 22. 22. Tijdlijn EER EER februari maart april mei juni juli augustus EER gepubliceerd Concept EER ter goedkeuring naar MR Goedgekeurde cursusaanbod als input voor EER + door het gehele traject: “bij nader inzien…” Verzoek inventarisatie wijzigingsvoorstellen bij stakeholders Inventarisatie wijzigingsvoorstellen EER bij stakeholders (oa BoD, EduCie, RAC, Studentendecaan, Examencommissie) EER definitief Concept bespreken met allerlei managementlagen en comissies Concept EER bespreking MR-CvB Concept EER
 23. 23. • Studenten die starten, zijn 1-2 jaar daarvoor geïnformeerd over de inhoud van de opleiding / cursussen • Wanneer de geschapen verwachting afwijkt: teleurstelling (vooral gezien bij overgang tussen curricula) orientatie Orientatie
 24. 24. Samenwerking Hoe wij het bedoelen Hoe het soms voelt
 25. 25. Waar wringt de schoen? • Onderwijs beleeft het proces heel anders • Docent wil vooral les geven • Onderwijs bepaalt de regels, maar heeft een hekel aan bureaucratie
 26. 26. Course change proces voor docenten maart april mei juni juli Lesinhoud lesmateriaal gereed indienen voorstel veranderingen Les geven, evalueren Vragen management, onderwijskundige en CIC beantwoorden, uitwerken course setup Voorstel wordt wel/niet goedgekeurd: toetssamenstelling definitief Indienen course setup voor roosteren: lessamenstelling definitief Checken concept rooster + door het gehele traject: “bij nader inzien…” Zomer
 27. 27. Course change proces voor onderwijsmanagement maart april mei juni juli Bewaken deadline course change request beoordelen voorstellen met onderwijskundige en CIC, indien nodig ruggespraak met cursusverantwoordelijke docenten Voorstel wel/niet goedkeuren High level allocation bijstellen bij planningsproblemen Bewaken deadline course setups Checken concept roosters, problemen allocatie oplossen Ckecken concept tentamenrooster High level allocation maken
 28. 28. Concept EER bespreking MR-CvB De tijdlijnen op elkaar – is het nog te volgen? mrt apr mei jun jul aug C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Z Z Z Z Z A0 A1 Cursusaanbod definitief toetsrooster gepubliceerd Concept toetsrooster naar management Verwerken feedback toetsrooster Start toetsinschrijving Conceptrooster opgeleverd Input: course setups+allocatie docenten Definitief rooster gepubliceerd Feedback op conceptrooster verwerken begin blok A Inzetplanning maken Osiris inrichten Lesinhoud lesmateriaal gereed indienen voorstel veranderingen Les geven, evalueren Indienen course setup voor roosteren Checken concept rooster Bewaken deadline course change request beoordelen voorstellen High level allocation maken Bewaken deadline course setups Checken concept roosters, problemen allocatie oplossenChecken concept tentamenrooster Vragen management, onderwijskundige en CIC beantwoorden, uitwerken course setup Roosteren Inventarisatie wijzigingsvoorstellen EER bij stakeholders Concept EER EER definitief
 29. 29. apr mei jun jul aug C8 C9 C10 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Z Z Z Z Z A0 A1 begin blok A Willen vertellen Willen weten Waar wringt de schoen?
 30. 30. Verbeteren begint met in kaart brengen - en daar eindigt het ook?
 31. 31. Prijsvraag
 32. 32. Toekomstvisie • Micromanagement lost niets op -> terug naar de hoofdlijnen • Eerst de goede dingen doen en dan de dingen goed doen • Minder, maar wel striktere regels (zowel naar studenten als naar docenten)
 33. 33. Dank voor jullie aandacht
 34. 34. @HOlink2019 Tot ziens!

Van Check in tot Check out in Checking in: wat komt er kijken bij onderwijsinnovatie? Sessieronde 3

Views

Total views

1,262

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

750

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×