Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

009 Voorbeeldksf

388 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

009 Voorbeeldksf

  1. 1. MANAGEMENT 1. Strategie Fundamentals - deel 1 Strategie en Structuur 1.3 Voorbeeld KSF, combinatie BSC/INK Financieel Intern/Organisatie PERSPECTIEF PERSPECTIEF Wat vinden financiers /aandeelhouders belangrijk? Wat is essentieel in de primaire bedrijfsprocessen? 6. Personeelsmgmt 1. Financieel 6.1 Toegeruste medewerkers Medewerkers 1.1 Budgetrealisatie - adequaat personeelsbeleid, Hoe kunnen we 1.2 Winstgevendheid - bevorderen van deskundigheid, kennis ontplooien? Kostenbeheer (direct/indirect) - hoge betrokkenheid medewerkers 1.3 Prijs/prestatie Eindresultaten 7. Primair proces Wat vinden Processen 2. Operationeel (efficientie/effectiviteit): 7.1 Stabiel en beheerst Hoe beheersen en financiers en 2.1 Lage Doorlooptijden voortbrengingsproces verbeteren we het eigen - besturing en beheersing, releasemanagement management 2.2 Hoge Bezettingsgraad processen? - procesverbetering, doorlichten, auditting belangrijk? 2.3 Hoge Productiviteit 8. Middelenmgmt Middelen 8.1 Integraal capaciteits- Hoe kunnen we management middelen optimaal - financiele planning en control inzetten? - interne informatiehuishouding - kennismanagement Waardering door 3. Waardering Personeel 9. Leiderschap & Cultuur medewerkers 3.1 Personeelstevredenheid 9.1 Samenwerking op continue verbetering Leiderschap Wat vinden Enquête: inhoud werk, arbeidsomstandig- gerichte team-samenwerking & Cultuur medewerkers heden, stijl leidinggeven, collegialiteit & samen- werken, communicatie & kennisoverdracht, 9.2 Hoge betrokkenheid leiding Hoe inspireert het belangrijk? persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, stimuleren, inspireren management tot kwaliteit en verbeteren verbetering? Waardering door klanten 10. Strategie & Beleid Wat vinden 4. Waardering Klant 10.1 Gezamenlijke klanten 4.1 Klanttevredenheid: Enquête Kennisontwikkeling belangrijk? 4.2 Tijdigheid ICT-Infrastructuur (architectuur, klantvraag, portfolio) Strategie Waardering door 5. Tevredenheid maatschappij 10.2 Gezamenlijke Kennisontwikkeling & Beleid maatschappij Hoe komt beleid 5.1 Leveranciers Organisatie/Bedrijfsvoering Wat vindt de tot stand? omgeving 5.2 Arbeidsmarkt 10.3 Open Communicatie belangrijk? 5.3 Opleidingsfaciliteiten 10.4 Periodieke evaluatie resultaten 5.4 Gemeenschapsactiviteiten, Milieu Klant Innovatief/Verbeter PERSPECTIEF PERSPECTIEF Op welke kritische factoren beoordelen klanten ons? Waardoor zijn we in staat in de toekomst te verbeteren/leren? 1

×