Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2CHRISTIAN VAN DER KRIFT0674891APRIL 2012ART & ARCHITECTURE7X272JACOB VOORTHUIS
3INHOUDInleiding                       pagina 5Verantwoording kunstwerken             ...
4
5INLEIDINGVoor het vak Art & Architecture, wat gegeven wordt door Jacob Voorthuis is dit werkstukgemaakt. Dit werkstuk beh...
6
7VERANTWOORDING KUNSTWERKENDe kunstwerken die worden behandeld zijn de volgende:Architectuur   J.J.P. Oud       ...
8Afbeelding 1.1Tekening van Café de Unie door J.J.P. Oud
9CAFÉ DE UNIE DOOR J.J.P. OUDAlgemene informatieDe tekening is gemaakt in 1925 door J.J.P. Oud (1890-1963). Dit is een Ned...
10Afbeelding 1.2Eerste schets van Café de Unie
11Eerste SchetsDe eerste schets laat de aanwezige lijnen zien die het gevelbeeld bepalen. Rechte lijnen en hetstramien zij...
12Afbeelding 1.3Tweede schets van Café de Unie
13Tweede SchetsDe tweede schets laat het kleurenpalet zien van de gevel. De veelgebruikte kleurcombinatie inde Stijl is: ‘...
14Afbeelding 1.4Derde schets van Café de Unie
15Derde SchetsIn deze derde schets zijn voornamelijk de vlakken getekend die opvallen. Opvallend is dat opde Begane Grond ...
16Afbeelding 1.5Vierde schets van Café de Unie
17Vierde SchetsDe vierde schets laat hoofdzakelijk zien hoe de teksten in de gevel zijn georiënteerd. Zekaderen op een bep...
18Afbeelding 2.1Poëzie van Antony Kok met de naam ‘Kultuurbeelden’
19KULTUURBEELDEN DOOR ANTONY KOKAlgemene InformatieDit stuk Poëzie is geschreven in het jaar 1917 door Antony Kok (1882-19...
20Afbeelding 2.2Eerste schets van ‘Kultuurbeelden’
21Eerste SchetsDe eerste schets laat slechts puur de vorm van het gedicht zien. Opvallend namelijk is dat hetgedicht is op...
22Afbeelding 2.3Tweede schets van ‘Kultuurbeelden’
23Tweede SchetsDeze schets laat zien hoe de poëzie leest, wat de structuur is. Wat namelijk bijzonder is aanhet gedicht is...
24Afbeelding 2.4Derde schets van ‘Kultuurbeelden’
25Derde SchetsDe derde schets beoogt te laten zien dat, wat zich in deel I van het gedicht afspeelt, eenonderdeel is van w...
26Afbeelding 2.5Vierde schets van ‘Kultuurbeelden’
27Vierde SchetsDe verhouding tussen het grijze en het zwarte vlak is ook in de tekst terug te zien. In het eerstegedeelte ...
28Afbeelding 2.6Toelichting bij verdere uitdieping van dit kunstwerk
29VerdiepingBetekenisDe tekst van dit gedicht is veelzeggend. Maar waarover het iets zegt is een vraag apart. Het iseen er...
30Afbeelding 3.1Compositie II ‘schaatsenrijders’ door Vilmos Huszár
31COMPOSITIE II ‘SCHAATSENRIJDERS’ DOOR VILMOS HUSZÁRAlgemene informatieDit schilderij is gemaakt door Vilmos Huszár (1884...
32Afbeelding 3.2Eerste schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
33Eerste SchetsDe figuren op zich zijn allemaal erg statisch, wat ook in de volgende schets naar voren komt,maar ze geven ...
34Afbeelding 3.3Tweede schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
35Tweede SchetsStrakke figuren. Robotachtige stijfheid. De schaatsers zijn slechts wisselende combinaties vanblokjes. Romp...
36Afbeelding 3.4Derde schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
37Derde SchetsHet schilderij lijkt plat, maar als er beter gekeken wordt zit er meer dimensie in. De schaatsersonder, wat ...
38Afbeelding 3.5Vierde schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
39Vierde SchetsDe vierde schets lijkt misschien niet bij dit schilderij te horen, maar toch! De schaatsers diedoor Vilmos ...
40Afbeelding 4.1De Rietveldstoel zoals hij in eerste instantie is ontworpen
41DE RIETVELDSTOEL DOOR GERRIT RIETVELDAlgemene informatieDit enorm bekende meubelstuk van de meubelmaker en architect Ger...
42Afbeelding 4.2Expressieve schets van de Rietveldstoel
43KarakterbeschrijvingDeze stoel heeft veel typische kwaliteiten die ook al min of meer zijn beschreven in dealgemene info...
Werkstuk Art & Architecture
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werkstuk Art & Architecture

857 views

Published on

Werkstuk gemaakt voor het bachelorvak 'Art & Architecture' aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

15.04.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkstuk Art & Architecture

 1. 1. 2CHRISTIAN VAN DER KRIFT0674891APRIL 2012ART & ARCHITECTURE7X272JACOB VOORTHUIS
 2. 2. 3INHOUDInleiding pagina 5Verantwoording kunstwerken pagina 7Café de Unie door J.J.P. Oud pagina 9Kultuurbeelden door Antony Kok pagina 19Compositie II ‘Schaatsenrijders’ door Vilmos Huszár pagina 31De Rietveldstoel door Gerrit Rietveld pagina 41
 3. 3. 4
 4. 4. 5INLEIDINGVoor het vak Art & Architecture, wat gegeven wordt door Jacob Voorthuis is dit werkstukgemaakt. Dit werkstuk behandelt een viertal kunstwerken en analyseert deze. Het gaat omzowel architectuur, literatuur, schilderkunst en meubelkunst.Van drie kunstwerken zal door middel van een viertal schetsen een beeld gegeven worden vanhet kunstwerk op het gebied van structuur, compositie, dynamiek, lichtgebruik enkleurgebruik. Deze schetsen zijn voorzien van uitleg en op deze manier zal er een beeldworden gemaakt van de morfologie, iconologie en ruimtelijkheid van het kunstwerk. Hetvierde kunstwerk zal door middel van een expressieve schets en karakterbeschrijving wordengeanalyseerd.Met veel plezier is het gemaakt, en hopelijk wordt het ook met veel plezier gelezen.
 5. 5. 6
 6. 6. 7VERANTWOORDING KUNSTWERKENDe kunstwerken die worden behandeld zijn de volgende:Architectuur J.J.P. Oud Café de UnieLiteratuur Antony Kok KultuurbeeldenSchilderkunst Vilmos Huszár Compositie II ‘Schaatsenrijders’Meubelkunst Gerrit Rietveld RietveldstoelDeze kunstwerken hebben een zekere affiniteit met elkaar. En dat zal duidelijker wordenverder in dit werkstuk.De Stijl, en het dadaïsme, waar deze kunstenaars ook wel mee zijn verwant, zijn bijzonderestijlen, die erg tijdsgebonden waren. Het was geen minimalisme en ook geen expressionisme.Bekende namen binnen de Stijl zijn ook Piet Mondriaan en Theo van Doesburg.
 7. 7. 8Afbeelding 1.1Tekening van Café de Unie door J.J.P. Oud
 8. 8. 9CAFÉ DE UNIE DOOR J.J.P. OUDAlgemene informatieDe tekening is gemaakt in 1925 door J.J.P. Oud (1890-1963). Dit is een Nederlandse architectdie onder meer bekend is van zijn betrokkenheid bij de Stijl en van grote wooncomplexen inRotterdam. Het Café de Unie, wat hier getekend is, is ook volledig naar de richtlijnen van ‘deStijl’, hoewel J.J.P. Oud zich had gedistantieerd hiervan sinds een ruzie in 1922 met de Stijl- evoorman Theo van Doesburg. In 1940 is het verloren gegaan ten tijde van de II Wereldoorlog.Het werd echter in 1986 herbouwd en is hierdoor nog steeds te bewonderen in Rotterdam.Beschrijving aan de hand van twee termenDe twee termen waarmee dit gebouw beschreven kan worden zijn:OrdeDe ‘Van Dale’ geeft onder andere de volgende definitie van het woord orde: “Regelmatige plaatsing of schikking binnen een geheel.”Dit woord is zeker van toepassing bij dit gebouw. Bij een aantal van de schetsen is dit terug tezien. Het geeft het karakter weer van het gebouw.StrakIn de ‘Van Dale’ zijn meerdere typische betekenissen te vinden van dit woord. Hoewel deverschillende betekenissen niet direct aan elkaar verwant zijn, zijn ze wel stuk voor stuk aanhet gebouw verwant. Zo noemt het woordenboek onder andere als definities: “Door spanning zonder bochten of plooien.” “Zich niet latende afleiden, onverzettelijk.” “Gaaf, geweldig.”Zo perfect als de eerste definitie het uiterlijk van de gevel beschrijft, zo beschrijft de tweedehet karakter van de gevel en de derde mijn gevoel hierbij en hoe ik het onder woorden zoubrengen bij het aanzien hiervan.
 9. 9. 10Afbeelding 1.2Eerste schets van Café de Unie
 10. 10. 11Eerste SchetsDe eerste schets laat de aanwezige lijnen zien die het gevelbeeld bepalen. Rechte lijnen en hetstramien zijn duidelijk terug te zien. Deze tekening toont tevens het onderverdelen van evlakken in kleinere vlakken, met name in de drie identieke ramen op de 1 verdieping.Hiërarchie is overduidelijk aanwezig.
 11. 11. 12Afbeelding 1.3Tweede schets van Café de Unie
 12. 12. 13Tweede SchetsDe tweede schets laat het kleurenpalet zien van de gevel. De veelgebruikte kleurcombinatie inde Stijl is: ‘Rood, Geel en Blauw’, maar ook de combinatie: ‘Groen, Oranje en Roze’ komtmenigmaal voor in de kunstenaars van de Stijl. Grappig om te zien is dat de kleuren geel enblauw in deze gevel behoorlijk horizontaal óf verticaal zijn georiënteerd, terwijl het rood echtals een vlak is gebruikt.
 13. 13. 14Afbeelding 1.4Derde schets van Café de Unie
 14. 14. 15Derde SchetsIn deze derde schets zijn voornamelijk de vlakken getekend die opvallen. Opvallend is dat opde Begane Grond er duidelijk twee rechthoekige vlakken zijn die slechts deze etage beslaan.Daarboven zijn er duidelijk twee L-vormige vlakken zichtbaar, zeker in de tekening van J.J.P.Oud zelf is het helemaal duidelijk dat het rode vlak deze L-vorm heeft door de lijnen in dit vlakdie de vorm nog eens extra benadrukken. In het wittere vlak werkt de tekst (blauwe lijnen)extra mee in het vormen van dit vlak.
 15. 15. 16Afbeelding 1.5Vierde schets van Café de Unie
 16. 16. 17Vierde SchetsDe vierde schets laat hoofdzakelijk zien hoe de teksten in de gevel zijn georiënteerd. Zekaderen op een bepaalde manier de hele gevel af. Rechtsboven streeft de tekst als zijnde eensoort van gevelreclame een decoratief doel na, dit wordt nog eens extra benadrukt doorcombinatie van horizontale en verticale tekst in hetzelfde vlak.
 17. 17. 18Afbeelding 2.1Poëzie van Antony Kok met de naam ‘Kultuurbeelden’
 18. 18. 19KULTUURBEELDEN DOOR ANTONY KOKAlgemene InformatieDit stuk Poëzie is geschreven in het jaar 1917 door Antony Kok (1882-1969), die toentertijd inTilburg woonde. Antony Kok is een Nederlands schrijver en dichter en is hoofdzakelijk bekendvan zijn experimenten in de klankpoëzie, zoals bij bijvoorbeeld de gedichten ‘Nachtkroeg’ en‘Trein’. Ook was hij één van de medeoprichters van het tijdschrift ‘De Stijl’ en ook een goedevriend van Theo van Doesburg. Over Kultuurbeelden zei Theo het volgende: “Je laatste verzen vond ik weer uitstekend. Heb met veel genoegen het eerste ‘Stokpaardje’ gelezen. ‘Kultuurbeelden’ vind ik ook zeer goed. Ik zou moeilijk kunnen zeggen welk ik het beste vind.” Theo van DoesburgBeschrijving aan de hand van twee termenDe twee termen waarmee dit gedicht beschreven kan worden zijn:StaccatoDit is een term die meestal wordt gebruikt in de muziek, maar ook in de spraak, en dus poëziekan het worden gebruikt. De ‘Van Dale’ legt de term als volgt uit: “zonder verbinding, afgebroken” “staccato spreken niet-vloeiend, in korte, stotende klanken”In de schetsen verderop zal nog duidelijk worden waarom dit van toepassing is op het gedicht.ChaosHet lijkt het tegenovergestelde van de vorige term, maar dit gedicht weet deze beide termenin zich te hebben. ‘Van Dale’ legt chaos als volgt uit: “Toestand van ongeordendheid of verwarring”De poëzie, die zelf zo gestructureerd is, verbeeld een ruimte die chaotisch en ongeordend is.
 19. 19. 20Afbeelding 2.2Eerste schets van ‘Kultuurbeelden’
 20. 20. 21Eerste SchetsDe eerste schets laat slechts puur de vorm van het gedicht zien. Opvallend namelijk is dat hetgedicht is opgedeeld in twee gedeeltes die afzonderlijk weer bestaan uit eerst vier langereregels gevolgd door drie keer twee korte regels. De vier langere zijn allemaal ongeveer evenlang en de drie keer twee kortere regels zijn ook ongeveer even lang. De vraag hierbij is of detekst belangrijker is dan het ‘uiterlijk’ van de Poëzie.
 21. 21. 22Afbeelding 2.3Tweede schets van ‘Kultuurbeelden’
 22. 22. 23Tweede SchetsDeze schets laat zien hoe de poëzie leest, wat de structuur is. Wat namelijk bijzonder is aanhet gedicht is dat de vier langere regels als één lopend verhaal doorlezen, terwijl de kortereregeltjes voortdurend bestaan uit twee (soms één) termen, die op zichzelf veelzeggend enwaardetoevoegend zijn, maar geen direct zinsverband hebben. Het is een soort staccato, ofzelfs staccatissimo, waarin deze regels gelezen worden.
 23. 23. 24Afbeelding 2.4Derde schets van ‘Kultuurbeelden’
 24. 24. 25Derde SchetsDe derde schets beoogt te laten zien dat, wat zich in deel I van het gedicht afspeelt, eenonderdeel is van wat zich in deel II afspeelt. Of is het drama in deel I een voorbereiding van hetdrama van deel II? Of is het een vergelijking tussen twee delen? Deze vragen zullen verderworden behandeld in de verdieping.
 25. 25. 26Afbeelding 2.5Vierde schets van ‘Kultuurbeelden’
 26. 26. 27Vierde SchetsDe verhouding tussen het grijze en het zwarte vlak is ook in de tekst terug te zien. In het eerstegedeelte gaat het over de rommel die ergens aanwezig is. Het gaat over roestende rotzooi opeen binnenplaats. Het tweede gedeelte is ook een rommel, chaos, maar veel ernstiger. Het lijkthier te gaan om een slagveld. Als het eerste al niet prettig is, dan is het tweede wel gitzwartvan het drama.
 27. 27. 28Afbeelding 2.6Toelichting bij verdere uitdieping van dit kunstwerk
 28. 28. 29VerdiepingBetekenisDe tekst van dit gedicht is veelzeggend. Maar waarover het iets zegt is een vraag apart. Het iseen erg verbeeldende tekst. Het beeld dat wordt gevormd bij het eerste deel zal lijken op hetbeeld van een vuilnisbelt, dump, een verwaarloosde ruimte. Het beeld dat wordt gevormd bijhet tweede gedeelte zal gelijkenis vertonen met een slagveld, oorlog en plunderingen of derdewereldlanden, hongersnood en rampspoed.Eerst zien we de situatie, het angstaanjagende tafereel, en als we ons meer op de details gaanfocussen roept elk voorwerp vragen op. Waarom is het daar? In het tweede gedeelte zien wede verwoeste dorpen, en als we beter kijken is elk object wat daar licht een dramatisch detail,een harde klap in het gezicht. Er is geen film nodig om oorlog te laten zien…Cultuur eIn 1917 was het uiteraard de I Wereldoorlog, het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het in hettweede gedeelte over deze wereldoorlog gaat, en niet iets anders. Bij de eerste wereldoorlogwas Nederland niet betrokken, en dus zou Antony Kok mogelijk hier het contrast onderwoorden willen brengen tussen de ‘Kultuur’ in Nederland en in de rest van Europa. Misschientracht Kok hier de Nederlandse Cultuur boven de andere te verheffen, en neer te kijken op deomliggende landen. Dit is ook weergegeven in de schets hiernaast.CompositieDeze compositie laat ons eerst zien wat we zien als we om ons heen kijken. In eerste instantiezien we namelijk onze eigen wanorde, die beklagenswaardig is, maar als we verder kijken dandat zien we de Chaos (met hoofdletter C) in Europa, gelukkig hielden we ons als Nederlandafzijdig. Wil Kok de Nederlanders van toen laten zien dat we niets te klagen hadden, ondanksde slechte economie in die tijd, als we het vergeleken met de rest? Of wilde hij deverstandigheid van het Nederlandse bestuur prijzen omdat zij zich afzijdig hield van de oorlog?StijlDe stijl van het gedicht sluit helemaal aan bij de betekenis die het gedicht ook draagt. Metname afbeelding 2.3 (de tweede schets) geeft dit goed weer. In het grote plaatje, loopt hetverhaal op een soepele manier, daarna kijken we naar de details. Elk detail op zich wordtgevangen in één of twee woorden. In een staccato vangt elk object onze blik voor een kortmoment. Elk object laat weer een duidelijke indruk achter, als ware het op ons netvliesgebrand.
 29. 29. 30Afbeelding 3.1Compositie II ‘schaatsenrijders’ door Vilmos Huszár
 30. 30. 31COMPOSITIE II ‘SCHAATSENRIJDERS’ DOOR VILMOS HUSZÁRAlgemene informatieDit schilderij is gemaakt door Vilmos Huszár (1884-1960), een Nederlands-Hongaarse schilderdie vaak in contact wordt gebracht met de Stijl. Dit schilderij is gemaakt in februari 1917,terwijl Huszár woonde te Voorburg. De techniek die is gebruikt is olieverf op eterniet.Beschrijving aan de hand van twee termenDe twee termen die samen het schilderij gedeeltelijk kunnen beschrijven, sluiten erg op elkaaraan. Het ene kan het andere veroorzaken, maar niet per definitie.BewegingHoewel het erg statisch, wat vertaald wordt met ‘niet beweeglijk’ door de ‘Van Dale’,afgebeeld is, is de hele compositie erg beweeglijk. De verschillende ‘Schaatsenrijders’ komengrotendeels overeen maar hebben onderlinge kleine verschillen die er voor zorgen dat zeallemaal een andere beweging en richting maken. Beweging wordt door de ‘Van Dale’omschreven als: “1. Het bewegen, zich verplaatsen 2. Groep die naar iets streeft, zich ergens voor inzet 3. Drukte, vertier”DrukteMin of meer gepaard met de vorige term, komt de term ‘drukte’ om de hoek kijken. Er staanflink wat (dezelfde) figuren afgebeeld in de compositie. Op het schilderij is een drukteafgebeeld, maar het is geen overvloed van. De ‘Van Dale’ gebruikt echter wel het woordovervloed, maar dat is bij dit schilderij onterecht: “1. Overvloed van bezigheden 2. Omstandigheid dat er ergens veel verkeer is of veel mensen zijn 3. Rumoerige beweeglijkheid, ophef”
 31. 31. 32Afbeelding 3.2Eerste schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
 32. 32. 33Eerste SchetsDe figuren op zich zijn allemaal erg statisch, wat ook in de volgende schets naar voren komt,maar ze geven wel allemaal een richting, en veroorzaken een beweeglijk toneel. De pijlen latenzien waar de figuren heen bewegen. Het is alsof het schilderij een foto is van een druk enbeweeglijk toneel, waarbij alle vormen zijn geminimaliseerd.
 33. 33. 34Afbeelding 3.3Tweede schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
 34. 34. 35Tweede SchetsStrakke figuren. Robotachtige stijfheid. De schaatsers zijn slechts wisselende combinaties vanblokjes. Romp, armen, benen, hoofd en voeten vormen de wezenlijke blokken van het lichaam.Basaler valt het bijna niet te denken. De weergave is nog simplistischer dan hoe een kind hettekent. Maar simplistisch geeft dit schilderij zijn karakter. Levende blokjes.
 35. 35. 36Afbeelding 3.4Derde schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
 36. 36. 37Derde SchetsHet schilderij lijkt plat, maar als er beter gekeken wordt zit er meer dimensie in. De schaatsersonder, wat meestal wordt gekoppeld aan vooraan in een schilderij, zijn groter dan deschaatsers boven. Hierdoor lijkt het alsof er van boven over het ijs wordt gekeken, waarbij deschaatsers verderop kleinere blokjes zijn.
 37. 37. 38Afbeelding 3.5Vierde schets van Compositie II ‘Schaatsenrijders’
 38. 38. 39Vierde SchetsDe vierde schets lijkt misschien niet bij dit schilderij te horen, maar toch! De schaatsers diedoor Vilmos Huszár zijn geschilderd zijn zo gezellig met elkaar bezig, dicht op elkaar, doorelkaar heen, samen op het ijs, op hun vrije zondagmiddag. Het is gewoon één en algezelligheid, en je hoort gewoon de gesprekken over het goede gladde ijs, en de verfrissendekou, en het zin hebben in goede snert.
 39. 39. 40Afbeelding 4.1De Rietveldstoel zoals hij in eerste instantie is ontworpen
 40. 40. 41DE RIETVELDSTOEL DOOR GERRIT RIETVELDAlgemene informatieDit enorm bekende meubelstuk van de meubelmaker en architect Gerrit Rietveld (1888-1964)is op veel verschillende manieren te zien. Het origineel is ontworpen in de zomer van 1918,sommige kunsthistorici melden 1917. Het materiaal wat voor deze stoel gebruikt is, zijnbeukenhouten latten en triplex platen. De latten en platen zijn aan elkaar bevestigd metbeuken pennen en spijkers. De stoel is in het origineel onbeschilderd.De stoel was naar zeggen van Rietveld ontworpen om het werk van de arbeiders lichter temaken, de stoel was eenvoudig te maken met behulp van zaagmachines en ook eenvoudig temonteren. Bovendien is het een stoel van kwaliteit. Gerrit Rietveld wilde met dit ontwerp eengroot publiek bedienen.De stoel zit comfortabel, maar in eerste instantie meende het publiek dat het vanwege zijnstrakke vorm niet lekker zou zitten. Het antwoord van Gerrit Rietveld hierop was: “Zitten is een werkwoord.” Gerrit RietveldGerrit Rietveld wist van tevoren niet dat zijn ontwerp zo veel invloed zou hebben, ook op dearchitectuur. “Het kwam nooit bij me op dat dit object zo belangrijk zou worden dat het zelfs de architectuur zou beïnvloeden.” Gerrit Rietveld
 41. 41. 42Afbeelding 4.2Expressieve schets van de Rietveldstoel
 42. 42. 43KarakterbeschrijvingDeze stoel heeft veel typische kwaliteiten die ook al min of meer zijn beschreven in dealgemene informatie. Het ontwerp is minimalistisch en, zeker onbeschilderd, mooi egaal. Dehele constructie is erg horizontaal en verticaal georiënteerd, maar de zitvlakken zijn schuin terbevordering van het comfort, ondanks dat dient het meubelstuk als icoon van ‘de Stijl’.De gedachte erachter bepaald het hele karakter van het meubelstuk. Bijzonder is het zeker dateen ontwerper iets ontwerpt op die manier, dat de uiteindelijke maker het goed heeft.Meestal keek men van boven op onder neer, maar Rietveld laat hier zien dat hij rekeninghoudt met alle mensen. Hij hoopte dat het machinewerk het leven van de arbeidersgemakkelijker zou maken. Daarnaast is de stoel nog comfortabel ook.Het minimalistische is ook in de bevestigingen doorgewerkt, met een klein aantal spijkersworden alle onderdelen tot één stoel gemaakt. De prijs van de stoelen was ook redelijk laag,de prijsopgave die Rietveld gaf was fl. 15, vergelijkbaar met ongeveer €100,- tegenwoordig.Expressieve schetsDe vijf figuren die in de expressieve schets om de stoel heen staan proberen het karakter vande stoel weer te geven. Allereerst staat de duim voor de kwaliteit en het comfort dat de stoellevert, de Euro staat voor de goede prijs die voor de stoel betaalt wordt, hierdoor was de stoelvoor een breed publiek geschikt. Het derde teken is tegenwoordig het logo van Fair Trade, datzich bezig houdt met de omstandigheden van de arbeiders (kinderarbeid, loon, druk etcetera).Als vierde kost de stoel weinig tijd om te maken, het was eenvoudig, en zeker metmachinewerk geen intensief werk. Deze allemaal samen laten de liefde zien die Rietveld hadvoor het ontwerp, de arbeiders, de gebruikers.

×