Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rakennusautomaation hyödyntäminen kiinteistöjen käytössä

125 views

Published on

Lauri Heikkinen, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Älyrakentaminen-seminaari 19.4.2018, Helsingin Insinöörit HI ry

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rakennusautomaation hyödyntäminen kiinteistöjen käytössä

 1. 1. Rakennusautomaation hyödyntäminen kiinteistöjen käytössä Lauri Heikkinen 19.4.2018
 2. 2. Sisältö  Nykyaikaiset automaatiojärjestelmät  Järjestelmien käyttö  Automatiikan käyttö  Etäkäyttöpalvelut  Automaattiset analyysit  Big data ja tulevaisuus
 3. 3. Rakennusautomaatio  Rakennusautomaatio ohjaa perinteisesti lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia ja niiden huonelaitteita sekä valaistusta
 4. 4. Tarpeenmukainen käyttö  Tilakohtainen olosuhteiden tarpeenmukainen säätö CO2 – pitoisuuden ja lämpötilan mukaan alkaa olla yleistä nykyaikaisissa rakennuksissa  Uudet ilmanvaihdon määräykset edellyttävät ohjausmahdollisuutta 22 – 25 oC 700 – 950ppm CO2
 5. 5. Hybridijärjestelmät  Lämmöntuotannossa käytetään enenevässä määrin useita lämmönlähteitä, esimerkiksi lämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa  Haasteena on optimoida kulloinkin käytettävä tuotantomuoto
 6. 6. Kiinteistönhallintajärjestelmien evoluutio 9 Kiinteistö Kenttälaitteet Kenttälaitteet IP-pohjainen kenttäväylä Käyttäjät Web-selain Mobiililaitteet Suojattu yhteys Sarjamuotoinen kenttäväylä IoT-laitteet Langattomat AI” - 2005” ”2020 -”Pilvivalvomo Kiinteistö Kenttälaitteet KenttälaitteetValvomo Sarjamuotoinen kenttäväylä Käyttäjä Web-palvelin Etätyöpöytä- yhteys Web-selain Sarjamuotoinen kenttäväylä Timo Silver Integrio Oy, 2018
 7. 7. Confidential Property of Schneider Electric Kiinteistöautomaatio verkossa
 8. 8. eValvomo Schneider Electric eValvomo Tietokantapalvelin Valvomopalvelin Automaatiojärjestelmä 3G-yhteys Automaatiojärjestelmä ADSL Hälytykset tekstiviestillä/ sähköpostitse Raportointi-sovellukset Automaatiojärjestelmä AlertaKäyttäjä Asiakas mobiilisovellus Suljettu verkko Internet Sääennuste Elspot hinta Internet www-selain OEM-lämpöpaketti EMS
 9. 9. Integrointi ja väylät  Rakennuksen sisällä rakennusautomaatio, kulunvalvonta, valaistuksen ohjaus, videovalvonta ym. Järjestelmät halutaan integroida toisiinsa  Tiedon siirto eri väyläprotokollien (BACnet, KNX, Modbus, DALI ym.) välillä tulee tarpeelliseksi
 10. 10. Järjestelmäintegraation mahdollisuuksia  Ennakoiva säätö  Kaupassa automaatio laskee sisääntulijat ja tulijat ja lisää jo ennakoivasti ilmastointia osastoilla  Koulussa ilmastointi ja valaistus voidaan integroida lukujärjestyssovellukseen, jolloin luokkatilojen olosuhteet voidaan jo ennakoivasti säätää oikeiksi  Sulkapallohallissa valaistus ohjataan päälle ja pois varausjärjestelmän mukaan  Läsnäolotiedon hyödyntäminen useissa järjestelmissä  Kuluvanvalvonnan ja talotekniikan säädön yhdistäminen
 11. 11. Smart City  Rakennuksen eivät ole enää erillisiä toimintoja, vaan ovat osa älykästä infrastruktuuria  Mm. Demand respond ja paikallisesti tuotetun energian myynti ja varastointi voivat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia
 12. 12. Schneider Electric ja Lidl toteuttavat Suomen ensimmäisen älykkään teollisen energianhallinnan järjestelmän jakelukeskukseen  ….  Jakelukeskuksen energianhallintajärjestelmään kuuluu älykäs mikroverkko-ohjaus, energiakäytön optimointi, sähkön ja lämmön kysyntäjousto, sähkövarasto ja aurinkosähköjärjestelmä sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Älykäs mikroverkko koostuu jakelukeskuksen katolla olevasta aurinkovoimalasta, energiavarastosta, kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä ja Microgrid Advisor -ohjausjärjestelmästä.  … Lähde Lehdistötiedote, Huhti 16, 2018 16:09
 13. 13. Rakennusautomaation käyttö
 14. 14. RAU käyttöliittymä, hälytykset
 15. 15. RAU käyttöliittymä ilmastointikone
 16. 16. RAU käyttöliittymä, ilmastoinnin asetukset
 17. 17. RAU käyttöliittymä, aikaohjelmat
 18. 18. RAU käyttöliittymä, lämmönjako
 19. 19. RAU käyttöliittymä, jäähdytys
 20. 20. RAU raportit, CO2 - trendikäyrä
 21. 21. RAU raportit, lämpötilojen- trendikäyrä
 22. 22. RAU raportit, sähköteho Sähkön pohjateho n. 30%
 23. 23. Energiatehokkaan kiinteistön käytön periaatteet
 24. 24. Energiatehokkaan käytön jatkuva malli Käytön aikana varmistutaan, että laitteita ja järjestelmiä käytetään oikein ja seurataan kulutuksia.Käyttö Kulutuksien analysointi Säästöpotentiaalin arviointi, Bench mark - tarkastelut Säästö- potentiaalin arviointi Alustava kartoitus (kohteen ”läpijuoksu” ja automaatiojärjestelmän tarkempi läpikäynti) antaa lisätietoa kohteen tekniikan yleistasosta ja -kunnosta ja säästöpotentiaalista, ei sisällä tarkkoja toimenpidekohtaisia säästöarvioita Alustava kartoitus Kartoituksessa käydään kohde läpi ja esitetään säästökeinot, niiden kustannukset ja kannattavuus, laaditan PTS Kartoitus Suunnittelu Suunnitellaan valitut säästötoimet, valitaan tekniset ratkaisut ja toteuttajat Projekti Projektissa toteutetaan sovitut energiatehokkuustoimenpiteet Varmistetaan projektissa toteutettujen ratkaisujen toimivuus, siirretään tarpeelliset tiedot käyttäjäorganisaatiolle Vastaanotto
 25. 25. Energiatehokaan käytön osatekijöitä  Energiakulutuksen seuranta  Vuositasolla  Kuukausitasolla  Edellinen päivä tuntitasolla  Reaaliaikainen  Energiakulutusten analysointi  Rakennusautomaation oikea käyttö  Etäkäyttöpalvelu  Tietojen automaattinen analysointi pilvipalvelussa  Huolto- ja Kunnossapito  Pidetään laitteet ja järjestelmät kunnossa  Toistuvat huollot (esim. Suodattimet)  PTS – korjaukset  Akuuttien vikojen havaitseminen ja korjaaminen
 26. 26. Järjestelmien oikea käyttö  Saadaan säästöjä olemassa olevan tekniikan avulla  Kohteisiin etäkäyttö, tai muu ammattimainen käyttö  Käyttöpalvelu tarkistaa ja ehdottaa muutoksia / korjauksia  Asetusarvoihin  Järjestelmän toimintaan (toimilaitteet ym.)  Säätöpiirien toimintaan  Aikaohjelmiin  Sovitut muutokset toteutetaan  Etäpalveluna  Paikan päällä  Palvelu  Seuraa ja raportoi olosuhteista  Seuraa ja raportoi kulutuksista  Seuraa ja raportoi toiminnasta  Seuraa ja raportoi hälytyksistä  Seuraa ja raportoi korjaustarpeesta  Ehdottaa investointeja esim. tarpeen mukainen ohjaus
 27. 27. Aktiivinen, energiatehokas käyttö Valvomo: Tilanne juuri nyt Trendit, mitä tapahtui Tiedon siirto
 28. 28. BMS vs. EMS  Energy Management Software (EMS) täydentää Building Management Softwarea (BMS, suomeksi Rakennus Automaatio, RAU)  BMS vastaa järjestelmän käytöstä  EMS tuottaa analysoitua tietoja  Kulutusraportteja  Analysoituja hälytysraportteja (esim. TOP 10)  Voi tehdä myös pidemmälle meneviä päättelyjä
 29. 29. Sisäolosuhteet, hälytykset TOP 10 alarms
 30. 30. Energian kulutus
 31. 31. Energian kulutusten seuranta Onko tämän kiinteistön Kulutus hyvällä tasolla?
 32. 32. Energian kulutusten seuranta No on kyllä…. No on kyllä…. Vai onko…
 33. 33. lähde Peter Wouters, Manager INIVE EEIG, esitelmä FINVAC Energiaseminaari, 4.10.2017 Energy efficiency kWh/km
 34. 34. lähde Peter Wouters, Manager INIVE EEIG, esitelmä FINVAC Energiaseminaari, 4.10.2017
 35. 35. Any idea about the most energy efficient train? (kWh/person.km)? lähde Peter Wouters, Manager INIVE EEIG, esitelmä FINVAC Energiaseminaari, 4.10.2017
 36. 36. What about the other factors?  m²/person  Thermal comfort  Air quality  Security  … lähde Peter Wouters, Manager INIVE EEIG, esitelmä FINVAC Energiaseminaari, 4.10.2017
 37. 37. Kiinteistöjen vertaaminen toisiinsa  Lämmönkulutuksen normittaminen mahdollistaa vertailun yhden kohteen kulutuksen kehittymisestä  Ominaiskulutukset ja normitus mahdollistavat kohteiden vertailun toisiinsa  Yleisimmät ominaiskulutuksien yksiköt  Sähkö kWh/r-m3, kWh/br-m2  Lämpö kWh/r-m3, kWh/br-m2  Vesi dm3/r-m3, dm3/br-m2, dm3/asukas  Pitäisikö normittaa myös  kWh/ käyttötunnit, kWh/oppilas, kWh /….
 38. 38. Tietojen automaattinen analysointi, esimerkki
 39. 39. Building Analytics esimerkki- raportti By KGS
 40. 40. Esimerkkejä ilmastoinnin tarkastussäänöistä Siemens
 41. 41. IoT osana kokonaisuutta  Rakennusautomaatio- järjestelmän lisäksi myös erilliset anturit ja muihin järjestelmiin integroidut anturit voivat lähettää tietoja ja tarjota käytettävyyttä suoraan internettiin.  Antureiden hinta on laskenut merkittävästi
 42. 42. Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö (PADigi) Lauri Heikkinen
 43. 43. Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö - Tavoite  Suunnitella ja toteuttaa Metropolian uudelle kampusalueelle Myllypuroon palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat testata ja pilotoida omia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä. Pilotoitavia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi:  Erilliset henkilökohtaiset tietotekniset ratkaisut ja niiden kommunikointi keskenään ja asunnon / rakennuksen automaatio- ja turvateknisten ratkaisujen kanssa.  Usean eri kanavan kautta tulevien tietojen yhdistely ja analysointi pilvipalvelussa.  Uuden teknologian mahdollistamat kustannustehokkaat palvelumallit.  Uusien palvelujen ja ratkaisujen tarvitsemat uudenlaiset liiketoimintamallit.
 44. 44. PaDigi Pilotointia Leppävaaran kampuksella
 45. 45. Rakennusautomaatioasiantuntijan täydennyskoulutus  Metropoliassa käynnistyy syksyllä 2018 Rakennusautomaatioasiantuntijan täydennyskoulutus  Lisätietoja koulutuksesta http://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/t ekniikka/rakennusautomaatioasiantuntija-15-op/
 46. 46. Kiitos! • www.metropolia.fi • www.facebook.com/MetropoliaAMK • Lauri.heikkinen@metropolia.fi

×