2010eko urria       H E T E L - H E Z I K E TA T E K N I K O K O E L K A R T E AOctubre 2010       Asociación...
LANBIDE     20102010eko urria Octubre 2010 October 2010                     Aurkibidea Índice In...
LANBIDE      2010Editoriala                  Editorial                     Ed...
LANBIDE     2010Editoriala                   Editorial                     Edi...
LANBIDE     2010Ekonomia berria, lehiakortasunaeta lanbide heziketaNueva economía, competitividady formación profesio...
LANBIDE     2010Ekonomia berria, lehiakortasuna         Nueva economía, competitividad          New e...
LANBIDE      2010Ekonomia berria, lehiakortasuna          Nueva economía, competitividad         ...
LANBIDE     2010Ekonomia berria, lehiakortasuna          Nueva economía, competitividad          New...
LANBIDE      2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,Prestakuntza eta Gizarteratze SailburuordearekinEntrevista a J...
LANBIDE    2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,    Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de   Interview w...
LANBIDE      2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,      Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de    ...
LANBIDE    2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,    Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de    Intervi...
LANBIDE      2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,      Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de    ...
LANBIDE    2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,   Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de     Intervi...
LANBIDE     2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,    Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de      In...
LANBIDE    2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Saria-ren 2. edizioa antolatu du HETELek 2010 urteanHETEL cel...
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Revista Lanbide 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista Lanbide 2010

2,156 views

Published on

Revista Lanbide 2010 en PDF

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Lanbide 2010

 1. 1. 2010eko urria H E T E L - H E Z I K E TA T E K N I K O K O E L K A R T E AOctubre 2010 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi 29 zkOctober 2010 A sso c i a ti o n o f Vo c a ti o n a l Trai ni ng Centres of the Bas que Country Nº 29Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Prestakuntzaeta Gizarteratze SailburuordearekinEntrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Formación,Empleo e Inclusión socialInterview with Javier Ruiz, Deputy Regional Ministerfor Employment, Training and Social InclusionLanbide Heziketarekiko konpromisoari HETELSariaren 2. edizioa antolatu du HETELek 2010 urteanHETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL decompromiso con la Formación Profesional 2010HETEL celebrates the 2nd HETEL Awardfor commitment to Vocational TrainingNetwork of Networks: LHko hiru ikastetxe sarekosatutako nazioarteko komunitatearen lorpenakNetwork of Networks: Los logros de nuestra comunidadinternacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: Achievements in our internationalcommunity of three VET Schools’ NetworksSHARE proiektua: Telekomunikazio eta Informatikakoikasleekin buruturiko berrikuntza pedagogikokoproiektu berriaEl proyecto SHARE: un nuevo proyecto de innovaciónpedagógica con alumnos de Telecomunicacionese InformáticaThe SHARE project: a new pedagogical innovation projectfor Telecommunications and Computer Science studentsEcojob: funtsezko gaitasunak ebaluatzeko tresna errezaEcojob: una herramienta para evaluar competencias claveEcojob: a user friendly tool to assess key competencesIKASTETXEEI BURUZKO BERRIAKNOVEDADES EN LOS CENTROSNEWS FROM THE SCHOOLS
 2. 2. LANBIDE 20102010eko urria Octubre 2010 October 2010 Aurkibidea Índice Index Editoriala/ Editorial/Editorial........................3 Enpresa praktikak Europako beste herrialde batzuetan: Mugi zaitez! Ekonomia berria, lehiakortasuna Prácticas en empresa en otro país europeo: eta lanbide heziketa ¡Muévete! Nueva economía, competitividad In-company work experience in another y Formación profesional European country: Move! New economy, competitiveness Iker Gibello ...............................................31Ekoizpena and vocational trainingProduceProduced by Jorge Arévalo .............................................5 HETEL Herbehereetako Lanbide heziketako zenbait ikastetxetan izan daHETELwww.hetel.org Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, HETEL visita varios centros de Prestakuntza eta Gizarteratze Formación profesional de HolandaKoordinazioa Sailburuordearekin HETEL visits several VocationalCoordinación Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero Training schools in HollandCoordinated by de Formación, Empleo e Inclusión social Blanqui Gómez .........................................35Amaia Guijarro Interview with Javier Ruiz, Deputy Regional Minister for Employment, Training and Network of Networks: LHko hiruDiseinua eta Social Inclusion ikastetxe sarek osatutako nazioartekomaketazioa Estela Suero ................................................9 komunitatearen lorpenakDiseño y maquetación Network of Networks: Los logros de nuestraDesigned by Lanbide Heziketarekiko konpromisoari comunidad internacional de tres redes dedi-da HETEL Sariaren 2. edizioa antolatu du centros de FPInprimaketa HETELek 2010 urtean Network of Networks: Achievements in ourImpresión HETEL celebra la 2ª edición del Premio HETEL de international community of three VET Schools’ compromiso con la Formación Profesional 2010 NetworksPrinted byGráficas Lizarra HETEL celebrates the 2nd HETEL Award for Lenny van Kempen ...................................39 commitment to Vocational Training Amaia Guijarro..........................................16 SHARE proiektua: Telekomunikazio eta Informatikako ikasleekin buruturiko berrikuntza pedagogikoko proiektu berria LOE goi mailako Lanbide Heziketa zikloak: Proiektu modulu berria El proyecto SHARE: un nuevo proyecto de innovación pedagógica con alumnos de Los Ciclos formativos de grado superior LOE: Telecomunicaciones e Informática el nuevo módulo de Proyecto The SHARE project: a new pedagogical LOE High degree Training Coursess: innovation project for Telecommunications the new Project Module and Computer Science students Julen Elgeta ..............................................20 Josu Arriaga / Txema Saénz .................43Ondorengo hauen kidea:Asociado a: CERET zentro berri bat: Urnietako Salesiar Ecojob: funtsezko gaitasunakMember of: ikastetxearen industria grafikoko proiektua ebaluatzeko tresna erreza Un nuevo centro CERET: El proyecto de Ecojob: una herramienta para industrias gráficas de Salesianos Urnieta evaluar competencias clave New CERET school: Graphic Industry Project Ecojob: a user friendly tool at Salesianos Urnieta School to assess key competences Luis Enrique Gallego ..............................24 Jesús Obrero .............................................48 Lanbide Heziketarako materiala euskaraz IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK guztion eskuragai: Lanbide Ekimena proiektua NOVEDADES EN LOS CENTROS Material didáctico de Formación Profesional en euskera al alcance de todos: el proyecto NEWS FROM THE SCHOOLS .......................52 Lanbide Ekimena Teaching materials for Vocational Training in Basque for all: the Lanbide Ekimena project Iñaki Konde................................................28 2
 3. 3. LANBIDE 2010Editoriala Editorial EditorialDuela urte batzuk, ikastetxe elkarte- HETEL, en su afán por HETEL actively seekskideei beren kudeaketa alderdiak hobe- que sus Centros aso- to provide optionstzeko aukera eta alternatibak eskaintzeko ciados tengan otras and alternatives fornahiak eraginda, HETEL Europako beste opciones y alternativas its member schools toherrialde batzuetako Lanbide heziketa- para poder mejorar di- improve the way theyko erakunde eta ikastetxeetara bisitak ferentes aspectos de su work. For some yearsegiteko aukera ematen hasi zen bere gestión, comenzó hace now it has arrangedantolamenduko pertsonei (zuzendariei, algunos años, a posibili- for individuals in itsburuei, teknologia arlo jakin batzuetako tar que personas de sus organisations (princi-adituei…). Aipatutako topaketei esker, organizaciones (direc- pals, executives, ex-gauzak egiteko beste modu batzuk eza- tores/as, directivos/as, perts in certain tech-gutu ditugu Lanbide heziketaren hainbat personas expertas en nology fields, etc.) toalderditan: adibidez, ikastetxeak eta per- determinados sectores have the opportunitytsonak kudeatzeko ereduak, ekintzailetza, tecnológicos, ) realiza- of visiting Vocationalenpresekiko elkarreragin motak, teknolo- sen visitas a Organis- Training schools andgia proiektuak, hezkuntza metodologiak, mos y Centros de For- institutions in othergaitasunen tratamendua, ikaskuntza ere- mación profesional de European countries.mu berriak, berrikuntza jardunbideak… otros países de Europa. These experiences A raíz de estos encuen- Julen Elgeta have given us theIldo horretan, ikasketa bisitak egin ditugu tros, hemos tenido la chance to compareSuediako, Finlandiako, Alemaniako, Holan- oportunidad de contrastar otras maneras de hacer different ways of working in the various ar-dako... Lanbide heziketako ikastetxeetara. en diferentes ámbitos que conforman la Forma- eas that comprise Vocational Training suchBisitak positiboak izan dira, oro har, gure ción profesional, como por ejemplo, modelos de as, for example, school management models,ikastetxeetan erabiltzeko moduko ideia be- gestión de Centros, gestión de personas, empren- people management, entrepreneurship, waysrriak ekartzeaz gain, harremanak, lankide- dizaje, formas de interactuar con las empresas, of interacting with companies, technologicaltzak, aliantzak... egin baititugu. proyectos tecnológicos, metodologías educativas, projects, educational methodologies, how to tratamiento de las competencias, nuevos espa- develop skills, new learning spaces and inno-Gogoeta horiek egin ondoren, aipatzekoa cios de aprendizaje, prácticas de innovación... vative practices...da argi eta garbi egiaztatu dugula Euska-diko eta, zehazki, HETELeko LHko ikaste- En este sentido, hemos realizado visitas de To this purpose, we have carried out studytxeen egungo egoera eta maila bikainak estudio a Centros de FP de Suecia, Finlandia, visits to Vocational Training schools in Swe-direla. Baieztapen hori egitea inoiz baino Alemania, Holanda… Las visitas han resul- den, Finland, Germany, Holland... The visitsbeharrezkoagoa da, Administrazioak etor- tado positivas en su conjunto, puesto que have been positive as a whole, as we havekizunean plantea ditzakeen plangintza hemos obtenido nuevas ideas para aplicar en learnt new ideas to apply in our schools, asestrategikoan gure Lanbide heziketaren nuestros Centros, además de contactos, co- well as making new contacts, reaching co-erreferentzialtasuna kontuan ez hartzea, operaciones, alianzas… operation agreements and forging alliances.jarrera bidegabea ez ezik, okerra ereizango bailitzateke. LHko ikastetxeek ho- Pero, más allá de estas consideraciones, cabe However, beyond these considerations,rrenbeste urtetan egindako ahalegina ga- también constatar una evidencia: la situación there is something that can be readily as-rrantzitsua izan da, gure lorpenen sekretu y nivel de calidad actual de los centros de FP serted: the current condition and quality ofbakarra. de Euskadi en general y de los centros HETEL VT schools in the Basque Country in general, en particular, es excelente. Es necesario hacer and HETEL schools in particular, is excellent.Euskadiko LHko ikastetxeek eta HETELe- esta afirmación, ahora más que nunca porque It is necessary to state this, now more thankoek erreferentziazkoak eta, zergatik ez, sería, además de injusto, equivocado no tener ever, because it would be unfair and wrongliderrak behar dute izan, orain arte Euro- en cuenta esta referencialidad de nuestra For- not to take into account our Basque Voca-pako iparraldeko beste toki batzuetako mación profesional en futuras planificaciones tional Training as a reference model in theikastetxeak izan diren bezala, Lanbide estratégicas que pueda plantear la Administra- Basque Public Administration’s future plans.heziketan gauzak moldez egiteko gaita- ción. El esfuerzo realizado durante tantos años Our VT schools have made a major effortsunari dagokionez. Gure lorpenak, ña- por los Centros de FP ha sido importante y es over many years and that is the only secretbardurak, balioak, hobekuntza proiektuak el único secreto de los logros conseguidos. behind their achievements.eta arazoak beste eremu eta foru han-diago batzuetan ezagutzera emateko eta Los Centros de FP de Euskadi, los Centros de VT schools in the Basque Country, HETELhedatzeko garaia iritsi da. Arrazoi sen- HETEL, deben asumir una referencia y por qué schools, should become a benchmark and, whydoak eta egiaztatuak ditugu, Estatuko eta no, un liderazgo, tradicionalmente asociado a not, play that leading role in Vocational Train-Europako Lanbide heziketaren alorrean otras ubicaciones más al norte de Europa, en ing that is traditionally associated to other lo-erreferentziazko tokia hartu nahi izateko. el saber hacer relativo a la Formación Profe- cations in more northerly parts of Europe. It isGure erreferentziak argi izan behar ditu- sional. Ya va siendo hora de dar a conocer y about time that we disseminate our achieve-gu, beraz. de exportar nuestros logros, nuestros matices, ments, our nuances, our values, our improve- 3
 4. 4. LANBIDE 2010Editoriala Editorial EditorialHETELeko kideak Europako Lanbide hezi- nuestros valores, nuestros proyectos de mejo- ment projects and our issues in other, amplerketako ikastetxeak dira, eta ikasten, par- ra, nuestros problemas, en otros espacios y spaces and discussion forums. We have solid,tekatzen eta hazten jarraitzea da guztien foros más amplios. Tenemos motivos sólidos proven arguments to serve as a reference, notnahia. Baina, batik bat, beren gain hartu y contrastados para tratar de ocupar un lugar only in Spain but also within European Voca-nahi dute, gogo onez eta profesionaltasu- de referencia, no solamente en el Estado, sino tional Training. We should therefore be quitenez, Lanbide Heziketari dagokion erantzu- en la Formación profesional europea. Tenga- clear about our references.kizuna, hau da, gure ekonomiari hazten eta mos, por tanto, claras nuestras referencias.iraunkor bihurtzen laguntzea, ekoizpen The European Vocational Training schools be-edo zerbitzu prozesuen bikaintasuna eta HETEL está compuesto por Centros de Forma- longing to HETEL wish to continue learning,pertsonen prestakuntza oinarri hartuta. ción profesional europeos que quieren seguir sharing and growing. And, above all, they wishHorretarako, ezinbestekoa da (zoritxarrez, aprendiendo, compartiendo y creciendo. Y que, to take on —in a professional and commit-azken urtean halakorik egin ez den arren) sobre todo, quieren asumir con profesionalidad ted manner— the share of responsibility thatgogoetan eta plangintzen ardatza, neurri y con ilusión la cuota de responsabilidad que Vocational Training should have in helping tohandi batean, industria zikloetan finkatzea, la Formación Profesional debe jugar para ayu- make our economy grow and become sustain-ekonomia sendoaren eragile eraginkorrak dar a lograr que nuestra economía crezca y sea able, that is, basing it on the excellence of itsizateaz gain, Euskadiko Lanbide heziketa- sostenible, es decir, se cimente en la excelen- production processes and services and in theren balio bereizgarriak direlako. cia de sus procesos productivos o de servicios qualification of its people. To do this it is es- y en la cualificación de sus personas. Para ello sential to focus (although unfortunately thisDena den, HETELeko kideon ustez, Lanbide resulta imprescindible (aunque desafortuna- has not been the case in the last year) on theHeziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako damente no ha sido así este último año) fijar reflections and plans and, to a large extent, onSailburuordetzako talde berriarekin bat el foco de las reflexiones y planificaciones, en industrial vocational training degrees —effec-egiteko, laguntzeko eta elkarlanean aritze- buena parte, en los ciclos industriales, motores tive drivers of any solid economy which con-ko unea da, LHren alorreko eragileen ar- eficaces de una economía sólida y que consti- stitute a value that sets Vocational Training intean partekatzeko eta eztabaidatzeko unea tuyen un valor diferenciador de la Formación the Basque Country apart.da, zintzotasunez eta ekarpen konstrukti- profesional de Euskadi.boak eginez betiere, zer urrats eman nahi However, at HETEL we understand thatditugun eta zer lortu nahi dugun erabaki- No obstante, desde HETEL entendemos que this is a time for joining, co-operating withtzeko. Ildo horretan, nahitaezkoa da gure es momento de sumar, de colaborar, de ayu- and helping the new team at the RegionalLanbide heziketako eragile ordezkariek dar al nuevo equipo de la Viceconsejería de Vice - Ministry of Vocational Training andparte hartzea, guztion artean Lanbide He- Formación Profesional y Aprendizaje Perma- Lifelong Learning, for sharing and debatingziketa are berritzaileagoa egiteko. Izan ere, nente, de compartir y debatir entre los agen- among Vocational Training stakeholders inlidergo sendoa eta ikuspegi partekatua, tes de la FP de una manera sincera y cons- a sincere and constructive way, to decideirmoa, desafiatzailea eta propioa behar di- tructiva, de decidir cómo queremos avanzar y how we wish to advance and what we wishtugu, aurrera egin dezagun. Nahi hori egia qué queremos lograr. En este sentido, resulta to achieve. It is therefore essential to bebihurtzea guztion lana da. imprescindible contar con los agentes repre- able to count on the representatives of our sentativos de nuestra Formación profesional Vocational Training and reinvent Vocational y reinventar entre todos una Formación Profe- Training among all of us, making it even sional aún más innovadora, que navegue con more innovative, so it will sail forward un- un liderazgo firme y con una Visión comparti- der a firm leadership with a shared, power- da, poderosa, retadora y propia. Es trabajo de ful, challenging and proprietary Vision. It is todos que este deseo fructifique. up to us all to turn this desire into a reality.Julen Elgeta Julen Elgeta Julen ElgetaHETELen lehendakaria Presidente de HETEL President of HETELjelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org 4
 5. 5. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasunaeta lanbide heziketaNueva economía, competitividady formación profesionalNew economy, competitivenessand vocational training Asier Barrio (www.sxc.hu)Egun, ia ezinezkoa da aurreikustea gure En la actualidad es casi imposible predecir la It is currently almost impossible to predictgizarteak hurrengo hamar urteetan zer bi- evolución de nuestra sociedad en los próximos how our society will evolve over the nextlakaera izango duen. Ezin gara axolagabe diez años. Y no podemos permanecer impasi- ten years. And we cannot remain impassiveegon, kontuan harturik zenbat aldaketa bles ante el cúmulo de cambios que se van a to the amount of changes that are going togertatuko diren, eta aztertu behar dugu producir sin analizar las consecuencias que se take place without analysing the resultingaldaketa horiek nolako ondorioak izango derivan para los procesos de formación. Nos consequences for training. We are facingdituzten prestakuntza prozesuetan. Oso enfrentamos a cambios sociales muy importan- major social changes that are going to cre-aldaketa handiak gertatuko dira gizartean. tes que van a conformar un modelo de sociedad ate a different, unknown model of societyIzan ere, beste gizarte eredu bat sortuko desconocido y diferente, con profundos cambios with deep structural changes that will resultda, ezezaguna eta desberdina. Aldaketa estructurales, que creará un nuevo equilibrio, in a new balance, great complexity and ex-sakonak gertatuko dira haren egituran, eta mucha complejidad y demasiada incertidumbre. cessive uncertainty. 5
 6. 6. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational traininghorren ondorioz, beste oreka bat sortuko The greatest strength that we have developed overda, baina baita konplexutasun handia etazalantza ugari ere. the past few years is the work of vocational training schools, working as a networkAldaketa horiek lanbide heziketan izangodituzten ondorioak eta aldaketei beraieiaurre egiteko modua kontuan izanda, Las consecuencias de estos cambios en la The consequences of these changes uponbeharrezkoa izango da lanbide heziketa- formación profesional y la manera en que vocational training and the way they needren barne egitura goitik behera aldatzea; debe afrontar los mismos, requieren una to be faced require a deep internal, struc-izan ere, helburu, metodo eta antolamen- profunda modificación estructural interna tural modification that will respond to newdu sistema berriak hartu beharko dira ain- que responda a nuevos objetivos, nuevos goals, new methods and new organisationaltzat. Euskal lanbide heziketa berrasmatze- métodos y nuevos sistemas organizativos. Es systems. This is the time to try to reinventko unea da. el momento de volver a reinventar la forma- Basque vocational training. ción profesional vasca.Beharbada, Euskal Autonomia Erkidegoko Quite possibly, vocational training in theLanbide heziketaren historiako erronkarik Muy posiblemente la formación profesional Basque Country is facing one of the greatesthandienetako bat da. Azken 15 urteetan, del País Vasco está ante uno de los retos más challenges in its history. If, over the last 15Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide hezi- importantes de su historia. Si a lo largo de years, we have been capable of establish-ketan ezarritako sistemak bermez eta era- los últimos 15 años hemos sido capaces de ing a system that has responded with guar-ginkortasunez erantzun die produkzio sis- establecer un sistema que ha respondido con antees and efficiency to the various needstemak izan dituen beharrei. Orain, ordea, garantía y eficacia a las diversas necesida- that the production system required of us,beste erantzukizun bat hartu behar dugu des que desde el sistema productivo se nos now is the time to take on a new responsi-etorkizunean izango dugun egoerari begi- ha requerido, ahora es el momento de asumir bility, given the future scenario that we arera. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia una nueva responsabilidad ante el escenario starting to glimpse. If the economy of theeta enpresak lehiakorrak izango badira, futuro que se empieza a vislumbrar. Si la eco- Basque Country and its companies wish tobeharrezkoa da lanbide heziketa garai be- nomía del País Vasco y sus empresas quieren be competitive, they need vocational train- ing to prepare and develop a new organisa- tional scheme, a new functional structure that will advance on new roads, some as yet unknown, and to join that progress that we need in our society, our companies, our human resources and our training systems, if we want the Basque Country to maintain the levels of competitiveness and welfare that we all want. If, in 1997, we designed and agreed on a vocational training model that has signifi- cantly improved the level of qualification of our human resources and, from 2001, we managed to place our vocational training on the road to excellence and innovation, now is the time to rethink the whole sys- tem and propose, design, plan and imple- ment a new model that is even more am- bitious and brave than the previous ones —one that will place the Basque Country’s vocational training at the forefront of train- ing in Europe. The greatest strength that we have devel-rrietara egokitzea eta beste antolamendu ser competitivas, necesitan que la formación oped over the past few years is the workeskema bat garatzea. Beste egitura fun- profesional se prepare y desarrolle un nuevo of vocational training schools, working as atzional bat garatu behar da, bide berrieta- esquema organizativo, una nueva estructura network —effective, generous, productivetik ibiltzeko, bide ezezagunetatik ibiltzeko. funcional que avance por nuevos caminos, and often exciting. Now is the time to re-Eta funtsezkoa da egitura horrek bat egi- algunos aún desconocidos, y que se sume a inforce this networking, fostering creativitytea gure gizartean, gure enpresetan, gure ese avance que necesitamos se produzca, en in new projects, developing new activities,giza baliabideetan eta gure prestakuntza nuestra sociedad, nuestras empresas, nues- firmly supporting companies, particularlysistemetan gertatzea behar dugun aurre- tros recursos humanos y nuestros sistemas de SMEs, and advancing along different roadsrapenarekin, Euskal Autonomia Erkidegoak formación, si queremos que el País vasco se that will serve to guide our working popu-lehiakortasun eta ongizate mailei eustea mantenga en los niveles de competitividad y lation with guarantees and give it qualifica-nahi badugu. bienestar que todos queremos. tions with efficiency. 6
 7. 7. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational training1997an diseinatu eta adostu genuen lanbi- Si en el año 1997 diseñamos yde heziketaren ereduari esker, nabarmen acordamos un modelo de FP quehobetu da gure giza baliabideen koalifi- ha sido capaz de mejorar ostensi-kazio maila. 2001ean, gure lanbide hezi- blemente el nivel de cualificaciónketa bikaintasunaren eta berrikuntzaren de nuestros recursos humanos, y abidean jartzea lortu genuen. Eta orain, partir de 2001 conseguimos situarsistema osoa berriro pentsatzeko unea nuestra formación profesional enda. Beste eredu bat mahaigaineratu, di- el camino de la excelencia y la in-seinatu, planifikatu eta ezarri behar dugu, novación, ahora es el momento deaurrekoak baino asmo handiagokoa eta repensar todo el sistema y plan-ausartagoa, Euskal Autonomia Erkidegoko tear, diseñar, planificar e implantarlanbide heziketa Europako prestakuntzako un nuevo modelo aún más ambi-aitzindaria izan dadin. cioso y valiente que los anteriores, y que sitúe a la formación profe-Azken urteetan garatu dugun indargunerik sional del País Vasco a la cabezahandiena LHko ikastetxeen lana izan da. de la formación en Europa.Sare lana izan da, eraginkorra, eskuzaba-la, emankorra eta, askotan, ilusionatzailea. La mayor fortaleza que hemos de-Orain da garaia sare lan hori indartzeko, sarrollado a lo largo de estos añosgure proiektuetan sormena sustatzeko, jar- ha sido el trabajo de los centrosduera berriak garatzeko, enpresei –batez de FP, un trabajo en red, efectivo,ere ETEei– gure laguntza sendoa erakuste- generoso, productivo y en muchosko eta zenbait bide berri urratzeko, Euskal casos ilusionante. Ahora es el mo-Autonomia Erkidegoko biztanleria aktiboak mento de reforzar ese trabajo enbermeko orientabidea eta prestakuntza era- red, de potenciar la creatividad enginkorra izan ditzan. nuevos proyectos, el desarrollo de nuevas actividades, el apoyo firmeHori lortzeko, ezinbestekoa da osotasuna- a las empresas, en especial a lasren ikuspegi estrategikoa izatea, gure gain pymes, y el avance por caminos diferentes que To achieve all this it is essential to havelehentasunezko hainbat ekintza hartzea eta sirvan para orientar con garantías y cualificar a strategic vision of the whole that willhaiek martxan jartzea. Horretarako: con eficiencia a nuestra población activa. take on and initiate various priority ac- tions. To do that: 1. Berriz ere estrategikoki pentsatzeko ga- Para conseguir esto es imprescindible tener raia da, eta inguruneko zer faktorek era- una visión estratégica de conjunto, que asu- 1. This is the time to begin thinking stra- giten diguten jakiteko. Jakin behar dugu ma y ponga en marcha diversas acciones prio- tegically again and ascertain what vari- zein diren lehiatzeko dugun abantaila- ritarias. Para ello: ables in our surroundings influence us. ren oinarrizko ardatzak. Horretarako, We must know which are the essential gune estrategiko espezializatuak sortu 1. Es el momento de volver a pensar es- axes of our possible competitive advan- beharko genituzke, eta haien bidez, ba- tratégicamente y de conocer cuáles son tage. To do this, we should create spe- lioa sortzen lagundu gure ekonomiako las variables del entorno que nos influ- cialised strategic settings that will pro- lehentasunezko sektoreetan. Gune ho- yen. Debemos saber cuáles son los ejes vide coverage for the creation of value rietan, LHko ikastetxeek lidergoa hartu esenciales de nuestra posible ventaja in the priority sectors of our economy. beharko lukete. competitiva. Para ello deberíamos crear In these settings, the schools should entornos estratégicos especializados, que take on a significant leading role. 2. Sistema koherentea eta sendoa sortu den cobertura a la creación de valor en behar da, eta horretarako, erakunde bat los sectores prioritarios de nuestra eco- 2. We have to make the system consistent soilik arduratu beharko litzateke Euskal nomía. En estos entornos los centros de- and strong, with a single institution be- Autonomia Erkidegoan lanbide heziketa- berían asumir un liderazgo importante. ing responsible for all vocational train- ren arloan egiten diren politika guztiez. ing policies in the Basque Country. 2. Hay que dar coherencia y fuerza al sistema, 3. Are gehiago indartu behar da lanbide he- teniendo una única institución responsable 3. We have to further empower the network ziketako ikastetxeen sarea, bai eta haien de todas las políticas de formación profe- of vocational training schools, their auton- autonomia, finantzazioa eta jarduerak ere. sional que se realicen en el País Vasco. omy, their funding and their activities. 4. Pertsonen eta gizartearen beharrak ain- 3. Hay que potenciar aún más la red de cen- 4. We have to cater to and understand the tzat hartu eta ulertu behar ditugu. Gainera, tros de formación profesional, su autono- needs of individuals and society and konfiantza eta segurtasuna eman behar mía, su financiación y sus actividades. transmit a sense of confidence, safety dizkiegu, eta eraginkorrak garela erakutsi. and efficiency to them. 4. Debemos atender y entender las necesi- 5. Beharrezkoa da lanbide heziketako dades de las personas y de la sociedad 5. Vocational training schools need to sup- ikastetxeek ETEei laguntzea prozesuak, y transmitirles confianza, seguridad y efi- port the SMEs in improving their proc- antolamendua eta kudeaketa hobetzen. ciencia. esses, organisation and management. 7
 8. 8. LANBIDE 2010Ekonomia berria, lehiakortasuna Nueva economía, competitividad New economy, competitivenesseta lanbide heziketa y formación profesional and vocational training 6. Gune estrategiko lehiakorrak sortu behar 5. Es necesario apoyar a las PYMES desde 6. Competitive strategic settings have dira, eta haien bidez, ingurune berritzai- los centros de formación profesional en to be created that will develop an in- lea, kalitatezkoa eta ekintzailea lortu, la mejora de sus procesos, de su organi- novative, quality, entrepreneurial en- ikasketa eta lankidetza maila handia lortze zación y de su gestión. vironment aimed at achieving a high aldera. Gune horiek balioa sortzen lagun- level of learning and co-operation, du behar dute, bai eta ahalik eta ikastetxe 6. Se deben crear entornos estratégicos seeking the creation of value and eta enpresa gehienek gauzatzeko moduko competitivos, que desarrollen un entor- starting projects that can be adapted proiektuak martxan jartzen ere. no, innovador, de calidad y emprendedor, to as many schools and companies as dirigido a obtener un alto nivel de apren- possible. 7. Berrikuntza poloak sustatu behar dira dizaje y de cooperación, que busquen la Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia- creación de valor, y ponga en marcha pro- 7. We need to foster Innovation Poles ko sektore estrategikoetan. Berrikuntza yectos transferibles al mayor número de in strategic sectors of our economy, polo horiek ezagutza, espezializazioa eta centros y empresas posibles. where there is know-how, specialisa- elkarlana sortu behar dituzte. tion and co-operation. 7. Hay que fomentar Polos de Innovación enBadakigu zer egin behar den, badakigu nola sectores estratégicos de nuestra econo- We know what we have to do, we knowegin, eta egiteko prest gaude. Egin ahal iza- mía, donde exista conocimiento, especia- how to do it and we are ready to do it. Alltea falta dugu. lización y colaboración. we need is to be able to do it. Sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Sólo nos falta poder hacerlo.Jorge Arévalo Jorge Arévalo Jorge Arévalojorgearevalo.fp@gmail.com jorgearevalo.fp@gmail.com jorgearevalo.fp@gmail.com 8
 9. 9. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu,Prestakuntza eta Gizarteratze SailburuordearekinEntrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Empleo,Formación e Inclusión socialInterview with Javier Ruiz, Regional Vice-Ministerfor Employment, Training and Social InclusionJavier Ruiz Eusko Jaurlaritzako Enplegu, Javier Ruiz es el nuevo Viceconsejero de Javier Ruiz is the new Regional Vice - Min-Prestakuntza eta Gizarteratze Sailburuorde Formación, Empleo e Inclusión Social del ister for Training, Employment and Socialberria da. Kargu horretaz 2009ko azaroan Gobierno vasco. Aunque tomó posesión en Inclusion of the Basque Government. Al-jabetu zen arren, Javier Ruiz, psikologian noviembre de 2009, no es la primera vez though he took up his position in Novem-lizentziatua, lehenago ere aritu izan da Eus- que este licenciado en Psicología ocupa ber 2009, this is not the first time that thisko Jaurlaritzako erantzukizun karguetan.1995ean, Drogamenpekotasun Idazkaritzakozuzendaria izan zen, geroago ere bere ibil-bide profesionalaren zati handi bat alor ho-rretan eman du. Eusko Jaurlaritzako egoitzanagusian (Gasteizen) duen bulegoan, en-plegu politika aktiboen transferentzia, ho-rrenbeste esperotakoa, izan du hizpide, etaEuskadin sorraraziko dituen aukera garran-tzitsuak nabarmendu ditu.2009ko azaroan, Enplegu, Prestakuntza etaGizarteratze Sailburuorde izendatu zintuz-ten. Zer helburu pertsonal ezarri zenuenkargua onartzerakoan?Gizarte zerbitzuen alorrean aritu naiz lanean,eta gizarte zerbitzuek diru sarrerak berma-tzeko politiketan egin duten kudeaketa langarrantzitsua bete-betean ulertzen dut. Horiizango da, seguruenik, nire ekarpena.Zein dira zure Sailburuordetzaren helburunagusiak?Funtsezko erronka enplegu politika aktiboentransferentzia lortzea da. Ia urtebete da-ramagu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaprestatzen, politika aktiboen transferentziahartzeko. Orain, Estatuko zerbitzuak pro-grama batzuk eskaintzen ditu, eta EAEkoakbeste batzuk. Nahitaezkoa da programarikeraginkorrenak eta bikoiztuta daudenakzehaztea eta uztartzea. Etorkizunean, trans-ferentzia eskuratu eta gero, Lanbide-EuskalEnplegu Zerbitzuak eskainiko dituen zerbi-tzuak zehazten ari gara, gaur egun. 9
 10. 10. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNoiz gauzatuko da politika aktiboen trans- un puesto de responsabilidad en el Ejecu- graduate in Psychology occupies a positionferentzia? tivo autónomo. En 1995, fue director de la of responsibility within the Basque Govern- Secretaría de Drogodependencias, un cam- ment. In 1995, he was the director of theAurreikuspenen arabera, aurten. Irailean, po en el que ha volcado buena parte de su Secretariat for Drug Addiction, a field totransferentzia gauzatzeko akordioak har- trayectoria profesional. En su despacho de which he has devoted a major part of histzea espero zen. la sede central del Gobierno vasco en Vi- professional career. In his office at the toria, Javier Ruiz habla sobre el importante headquarters of the Basque GovernmentZergatik ari da atzeratzen horrenbeste? escenario que se abrirá en Euskadi tras la in Vitoria, Javier Ruiz speaks about thePrintzipioz, 2010eko urtarrilean gauzatu esperada transferencia de las políticas ac- key scenario that is going to open up inbeharrekoa zen. tivas de empleo. the Basque Country after the long-awaited transfer of active employment policies. You were appointed Regional Vice - Minister for Training, Employment and Social Inclusion in November 2009. With what personal goal did you accept the appointment? Professionally, I come from the field of so- cial services and I will probably contribute an understanding of the key role played by social services in managing the income guarantee policy. What are the main objectives of your Office? The fundamental challenge is to receive the transfer of active employment policies. For almost a year we have been preparing the Basque Employment Service, Lanbide, to accept the transfer of active policies. Currently, the national service offers sev- eral programmes and the Basque service offers other programmes. We have to inte- grate and most efficient ones and identify duplicate programmes. We are working on the definition of those programmes that will be offered by the Basque Employment Service Lanbide as soon as the transfer takes place. When will the transfer of active employ- ment policies take place? It is expected to take place this year. The necessary agreements for the transfer were expected to be reached in September. Why such a delay? In principle, it had been planned for January 2010. This is a question that has to do with political negotiations. There are differ- ent ways of transferring responsibilities: some are more regulated by the Central Government and others provide the Au- tonomous Communities with more free- dom of action. Negotiations affect the number of people, the jobs that are trans- ferred, infrastructures that are assigned... There are many issues. 10
 11. 11. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNegoziazio politikoei lotutako gaia da. Kon- Fue nombrado Viceconsejero de Forma- However, the political majority seemspetentziak eskualdatzeko hainbat modu dau- ción, Empleo e Inclusión Social en no- to coincide with the need to carry outde: batzuk Estatuak arautzen ditu, gehienbat; viembre de 2009. ¿Con qué objetivo per- this transfer.beste batzuek jarduteko askatasun handia- sonal asumió su cargo?goa ematen diete autonomia erkidegoei. Nobody is questioning that it will happen.Negoziazio prozesuak alderdi ugari hartzen Yo provengo en mi desarrollo profesional del In all negotiations there are differences inditu barne, hala nola, pertsona kopurua eta ámbito de los servicios sociales y, probable- criteria. Both the Government of Spain andeskualdatutako postuak edo azpiegiturak. mente, aporto la comprensión de la importante the Basque Government are negotiating onGauza asko hartu behar dira kontuan. labor que han hecho los servicios sociales en la how the transfer will take place. We are gestión de la política de garantía de ingresos. the only Autonomous Community in Spain,Hala ere, gehiengo politikoak transferen- apart from the cities of Ceuta and Melilla,tzia gauzatzea beharrezkotzat jotzen duela ¿Cuáles son los principales objetivos de that has not had these responsibilitiesdirudi. su Viceconsejería? transferred. It therefore seems unreason- able for the transfer not to take place.Ez gauzatzeko aukera inori ere ez zaio buru- El reto fundamental es recibir la transferen-ratzen, baina negoziazio guztietan sortzen dira cia de las políticas activas de empleo. Desde Is there going to be any change in theirizpide desadostasunak. Espainiako Gober- hace casi un año estamos preparando el Servi- situation of Basque Vocational Trainingnua eta Eusko Jaurlaritza eskualdaketaren cio vasco de empleo Lanbide para que pueda schools after the transfer?alderdiei buruz ari dira negoziatzen. Ceuta eta acoger la transferencia de las políticas activas.Melilla izan ezik, aipatutako konpetentziak es- Ahora mismo, el servicio estatal ofrece una se- No. I think that Vocational Training schoolskuratu ez dituen autonomia erkidego bakarra rie de programas y el vasco ofrece otros. Hay are a great asset in the area of training forgara. Beraz, atzeratzea ez da zentzuzkoa. que hacer una labor de integración y definición employment. And we hope to be able to de los más eficaces y de los que se duplican. Y enrich the existing connections betweenEAEko Lanbide Heziketako ikastetxeen estamos trabajando en la definición de los pro- VT schools and the business world and theegoera aldatu egingo da, transferentzia gramas que a futuro, en el momento en el que needs of companies... Although we have agauzatu ondoren? se produzca la transferencia, ofrecerá el futuro good connection here, our proposal is to con- Servicio vasco de empleo Lanbide. tinue enriching it so that Vocational TrainingEz. Nire ustez, Lanbide Heziketako ikastetxeak and Training for Employment resources in-aktibo handiak dira lanerako prestakuntzaren ¿Cuándo se producirá la transferencia de creasingly meet the specific needs of com-alorrean. LHko ikastetxeen eta enpresa mun- las políticas activas? panies to improve their competitiveness.duaren arteko loturak indartzea espero dugu,eta enpresen beharrei erantzutea... Hemen, Está previsto que sea este año. En septiembre At the employment offices we are goingaipatutako loturak onak diren arren, are gehia- se esperaba que se produjeran los acuerdos to leave a space to work with companiesgo sendotzea da gure proposamena, Lanbide necesarios que den lugar a la misma. that will not only include the Departmentheziketa eta Lanerako prestakuntza enpresen of Employment but also the Department ofbehar zehatzekin bat etor daitezen, gero eta ¿Por qué se está retrasando tanto? En Industry and the Department of Education.gehiago, eta, ondorioz, enpresen lehiakorta- principio, se había previsto para enero We are going to work to achieve a growingsuna handitzea lor dadin. de 2010. proximity between these schools and the concerns of companies. We are workingEnplegu bulegoetan, enpresekin aritzeko Es una cuestión que tiene que ver con la ne- closely with the Department of Educationeremua sortuko dugu. Bertan, Enplegu Sai- gociación política. Hay distintas modalidades on the Lifelong Learning Act.lak ez ezik, Industria eta Hezkuntza Sailek de traspaso de competencias: unas son másere hartuko dute parte. Ikastetxeen eta en- reguladas desde el Estado y otras dejan a What is the purpose of the Lifelongpresen kezkak gero eta gehiago hurbiltzen las comunidades autónomas más libertad de Learning Act?saiatuko gara. Etengabe ari gara lanean actuación. El proceso de negociación afectaHezkuntza Sailarekin, Bizitza Osoan Zeha- al número de personas, a los puestos que se To integrate the Training for Employmentrreko Ikaskuntzaren Legea jorratzeko. transfieren, a las infraestructuras que se tras- system and have a more modular Voca- pasan... Hay muchas cuestiones. tional Training and to allow for valuingZer helburu du Bizitza Osoan Zeharreko competences acquired through workingIkaskuntzaren Legeak? Y, sin embargo, parece que la mayoría experience. política coincide en la necesidad de queLanerako prestakuntza sistema eta Lanbide se lleve a cabo esta transferencia. When would the new law come intoheziketarik modularrena uztartzea, eta, bes- effect?talde, lan esperientziaren bidez eskuratuta- No hay nadie que se plantee que no se produz-ko gaitasunen balioespena sustatzea. ca. En todas las negociaciones hay diferencias It is a commitment for this term and I im- de criterios. Tanto desde el Gobierno de España agine that the draft bill should be undergo-Noiz sartuko da indarrean lege berria? como del vasco hay una negociación sobre los ing the approval process by 2011. aspectos en que se va a producir el traspaso.Legealdi honetarako hartutako konpromi- Somos la única Comunidad autónoma, quitan- Another goal of the Basque Govern-soa denez, nire ustez 2011rako lege aurre- do Ceuta y Melilla, que no tienen el traspaso ment for this term is to approve theproiektuaren zirriborroa onartzeko prozesua de esas competencias. Por lo tanto, no parece Employment Act. What is the currenthasita egongo da jadanik . razonable que el traspaso se demore. state of this project? 11
 12. 12. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionEusko Jaurlaritzak legealdi honetarako ¿Se produciría algún cambio en la situa- We are working on the draft and the nextezarri duen beste helburu bat Enplegua- ción de los centros de Formación Pro- step is to establish a debate with socialren Legea onartzea da. Zertan da proiek- fesional vascos tras llevarse a cabo la stakeholders.tu hori? transferencia? What will this law bring?Zirriborroa lantzen ari gara, eta hurrengo No. Yo creo que los centros de Formación Profe-urratsa gizarte eragileekiko elkarrizketari sional son un gran activo en todo el ámbito de With the transfer of active policies, we areekitea izango da. la formación para el empleo. Y nosotros espe- in the process of building the Basque Em- ramos poder enriquecer la conexión existente ployment Service. But we should not forgetZer ekarpen egingo ditu legeak? entre los centros de FP y el mundo empresarial that there is a large number of collaborat- y las necesidades de las empresas... A pesar de ing entities in our Region that are linked toPolitika aktiboen transferentzia dela eta, que aquí hay una buena conexión, nuestra pro- institutions working on training and workEuskal Enplegu Zerbitzua sortzeko proze- puesta es seguir enriqueciéndola para que cada insertion... There are also numerous publicsuan murgildu gara. Dena den, ezin dugu vez más los recursos de Formación profesional, administrations that co-operate in manag-ahaztu gure Erkidegoan entitate lagun- de Formación para el empleo, respondan a las ing active policies. We understand that thetzaile asko daudela, prestakuntza ere- necesidades concretas y propias de las empre- Employment Act has to put some order intomuan, gizarteratze arloan... Eta era guz- sas para mejorar su competitividad. these competences. It will then build thetietako administrazioek ere nolabaiteko Basque Employment System, where the waylaguntza ematen dute politika aktiboak En las propias oficinas de empleo vamos a de- the various administrations are going to co-kudeatzeko. Gure ustez, Enpleguaren jar un espacio de trabajo con las empresas, en operate in developing active policies can beLegearen eginbeharretako bat konpeten- el que no sólo pueda estar el Departamento de structured.tzia guztiak antolatzea da. Horrela, Eus- Empleo, sino también el Departamento de In-kal Enplegu Sistema eratuko dugu, eta, dustria y el Departamento de Educación. Vamos Can VT schools make contributions dur-hortik abiatuz, administrazioen arteko a trabajar en lograr una proximidad cada vez ing the bill approval process?lankidetzaren nondik norakoak antola- mayor de esos centros a las inquietudes de lastuko ditugu, politika aktiboak garatzeari empresas. Estamos trabajando permanentemen- Of course, of course. There is going to be adagokionez. te con el Departamento de Educación en la Ley full process of debate among the different del Aprendizaje a lo largo de toda la vida. social stakeholders and entities that col-LHko ikastetxeek ekarpenak egiteko laborate today in managing active policies.aukerarik izango dute, legea onartzeko ¿Qué objetivo tiene la Ley del Aprendizajeprozesuan zehar? a lo largo de la vida? Is the Basque Vocational Training Coun- cil going to be consulted during the billBai, noski. Elkarrizketa prozesua jarriko Integrar el sistema de la Formación para el em- approval process?dugu abian, politika aktiboen kudeaketaren pleo y de la Formación profesional más modu-alorrean elkarlanean diharduten gizarte lar y permitir también que se valore la compe- Beyond which institutions should be con-eragile eta erakunde guztien artean. tencia adquirida por la experiencia laboral. sulted, the important thing is to have wide- spread participation in drafting the text.Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari ¿Cuándo entraría en vigor esta nueva ley? Training for Employment is one of the mostkontsultarik egingo al zaio, legea onar- important active policies, if not the most im-tzeko prozesuan zehar? Es un compromiso para esta legislatura e portant. It is therefore unavoidable to take imagino que para el año 2011 estará ya el into account the opinions of all stakeholdersKontua ez da kontsultak zer organori borrador del anteproyecto de ley en proceso in drafting the text.egingo zaizkion zehazten hastea, testua de aprobación.idazteko prozesuan guztien partaidetza Once the Employment Act has been en-bermatzea baita garrantzitsuena. Lanera- Otro de los objetivos del Gobierno vasco acted, to what extent will VT schools beko prestakuntza politika aktiborik garran- para esta legislatura es la aprobación de affected?tzitsuenetakoa da, edo garrantzitsuena, la Ley de Empleo. ¿En qué situación seagian. Argi dago, beraz, eragileen iritzia encuentra este proyecto? The act will not increase resources butkontuan hartu behar dela testua egiteko. rather order competences and establish Estamos trabajando con el borrador y el si- channels for participation. It has to lead to aZenbaterainoko eragina izango du En- guiente paso será ir a un diálogo con los Basque Employment Council in which Voca-pleguaren Legeak onartu ondoren, LHko agentes sociales. tional Training schools will be representedikastetxeetan? among many other stakeholders. ¿Qué aportará esta ley?Legearen xedea ez da baliabideak han- When will the Integrated Vocationalditzea, konpetentziak antolatzea eta par- Con la transferencia de las políticas activas, Training System be implemented?taidetza bideak finkatzea baizik. Horrela, estamos en un proceso de construcción delEnpleguaren Euskal Kontseilua sortzea Servicio vasco de empleo. Pero no hay que It is a challenge and a requirement estab-izango litzateke hurrengo urratsa. Ber- olvidar que en nuestra Comunidad hay un lished by law to create a single device fortan, eragile ugarik izango lukete ordez- montón de entidades colaboradoras que tie- recognising competences: a device thatkaritza: besteak beste, Lanbide Heziketa- nen que ver con entidades que trabajan en la will come under the Departments of Edu-ko ikastetxeek. formación, en la inserción laboral... Y también cation and Employment in all Autonomous 12
 13. 13. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionNoiz jarriko da abian Lanbide Heziketa-ren Sistema Integratua?Legeak xedatutako erronka eta betebeharrada, gaitasunak zertifikatzeko dispositibo ba-karra sortzeko. Dispositibo hori Autonomiaerkidegoetako Hezkuntza eta Enplegu Saileiatxikita egongo da. Hizpide dugun Sistemaintegratuaren lehen erreferentzia izango da,titulazio sistemak eta lanbide ziurtagiriakaitortuko eta uztartuko baititu. Azken horieidagokienez, ekar dezagun gogora gaitasunez-formalak eta lanpostuaren bidez eskuratu-takoak egiaztatzen dituztela. Aurten, 2010eanzehar, gaiari buruzko dekretua onartuko da,edozein pertsonak lortutako gaitasunak ai-tortzeko aukera ahalbidetzeko. Horixe izangoda sistema integratuaren lehen alderdia, bai-na askoz ere urrunago iritsi behar dugu.Zer etorkizun izango du HOBETUZek, Langi-leen Prestakuntzarako Euskal Fundazioak?Etengabeko prestakuntza Lanerako presta-kuntzaren funtsezko osagaia da, eta politikaaktiborik garrantzitsuenetakoa ere bai. Bainapolitika aktiboen transferentzia gauzatzen de-nean, Lanbide Enplegu Zerbitzua (hiru alder-diko administrazio kontseilu paritarioa duena)buru-belarri hasiko da ekinean, eta, beraz, ku-deaketa eredu berbera duten bi organo ego-tea zentzugabea izango litzateke. Fundazioa-ren zerbitzu eta baliabideak Lanbide-EuskalEnplegu Zerbitzuan txertatzea izango da, ziuraski, konponbiderik egokiena, baina prozesuhori negoziatu egin beharko da.Zer espero du zure SailburuordetzakHETELengandik?HETELeko ikastetxeekiko lankidetzari eus- una gran variedad de administraciones que Communities of Spain. This will be thetea, eta hobetzea eta are gehiago aberas- de alguna manera también cooperan en la first benchmark in the Integrated Trainingtea. Transferentziak politika aktiboak hobe- gestión de las políticas activas. Entendemos System because it will be able to recog-to kudeatzeko aukera emango duela uste que la Ley de Empleo tiene, por un lado, que nise and integrate degree systems, profes-dugu, eta, ildo horretan, HETELeko ikaste- ordenar esas competencias. Construirá enton- sional certificates, recognised non-formaltxeekiko lankidetza areagotzea espero dugu. ces el Sistema vasco de empleo, en el que se competences and those acquired on theIkastetxeei, bestalde, ahalik eta jarrerarik pueda articular cómo se va a cooperar entre job. In 2010, a decree will be passed thatmalguena hartzeko eskatuko diegu, egungo las distintas administraciones para el desa- will allow anyone to get recognition for ankrisi egoeraren erronkei erantzuteko, bate- rrollo de las políticas activas. acquired competence. This will be the firsttik, eta ekonomia eta ekoizpen sistemen eta element in the comprehensive system but itlangileen prestakuntzaren garapenarekin ¿Podrán los centros de FP realizar apor- will go much further.bat etortzeko, bestetik. Nire iritziz, guztiok taciones durante el proceso de aproba-eginahalak egin beharko ditugu, erronka ción de la ley? What is the future outlook for Hobetuz,berrietara eta langileen prestakuntza eta the Basque Foundation for Continuinggaitasun eskakizun berrietara moldatzeko. Claro, claro. Habrá todo un proceso de diálo- Vocational Training? go entre los distintos agentes sociales y enti-Zer zentzutan indartuko duzue HETELekiko dades que hoy colaboran en la gestión de las Continuing vocational training is an essentiallankidetza? políticas activas. part of Training for Employment and it is one of the most important active policies. But asEuskadiko pertsonei gero eta prestakun- ¿Se va consultar al Consejo Vasco de soon as the transfer of active policies takestza baliabide gehiago eskaini ahal izatea Formación Profesional durante el proce- place and we have designed an Employmentespero dugu. Aipatutako prestakuntza so de aprobación de esta ley? Service Lanbide with a tripartite, egalitarian 13
 14. 14. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social InclusionLHko ikastetxeen Más allá de los órganos a los que hay que consultar, lo importante es que se dé un pro-eta enpresa munduaren ceso participativo en la elaboración del texto.arteko loturak indartzea La Formación para el empleo es una de lasespero dugu políticas activas más importantes, si no es la más importante. Ineludiblemente, por tanto, la opinión de los agentes tiene que ser toma- da en cuenta para la elaboración del texto.baliabideak ikastetxeetan daude, fun-tsean. Baina ez da bolumen kontua soilik, ¿Una vez aprobada la Ley Empleo, en quéezinbestekoa baita erantzun anitzak eta medida resultarían afectados los centrosmalguak ematea. Enpresa munduarekin de FP?etengabe egon behar dugu harremane-tan, haien prestakuntza beharrak ezagu- La ley no incrementa los recursos, sino que or-tzeko, eta, halaber, enpresei ere beren dena las competencias y establece cauces deprestakuntza beharrez jabetzen laguntze- participación. Tiene que dar lugar a un Conse-ko. Izan ere, enpresariak, batzuetan, ku- jo Vasco de Empleo, en el que puedan estardeaketa lanetan erabat murgiltzen dira, representados, entre otros muchos agentes,eta ez dira konturatzen laguntza baliabi- los centros de Formación profesional.deak behar dituztela, beren prestakuntzabeharrak gainditzeko. Beraz, enpresekin ¿Cuándo se pondrá en marcha el Sistemaelkarlanean aritzea ezinbestekoa da, integrado de formación profesional?aipatutako beharrez jabe daitezen. Gai-nera, malgutasunez jokatu behar dugu, Es un reto y un requerimiento determinado porunean uneko behar berriei erantzuteko la ley para constituir un dispositivo único de board, it will not make sense to have twogai izan gaitezen. reconocimiento de la competencia: un dispo- organisations with the same management sitivo que dependa de los Departamentos de model. It will probably be a good option to Educación y Empleo en todas las comunidades have the Hobetuz Foundation integrate its autónomas. Será el primer referente de ese Sis- services and resources within the future tema integrado, porque podrá reconocer e inte- Basque Employment Service Lanbide but this grar tanto los sistemas de titulación, como los is a process that will have to be negotiated. de certificados profesionales, de reconocimiento de la competencia no formal y de la adquirida What does your Office expect from en el puesto de trabajo. Durante este año 2010, HETEL? se aprobará un decreto que permitirá que a cual- quier persona se le reconozca la competencia We expect not only to maintain co-opera- adquirida. Ese será el primer elemento del siste- tion with HETEL schools but to improve it ma integral, pero hay que ir mucho más allá. and enrich it. We think that the transfer will result in better management of active poli- ¿Qué perspectivas de futuro tiene Hobetuz, cies and, therefore, we hope to be able to la Fundación Vasca para la Formación continue increasing our co-operation with Profesional Continua? HETEL schools. We are also going to ask these schools for the utmost flexibility in La formación continua es parte fundamental e adapting to the challenges of not only the integrante de la Formación para el empleo y es current recessions but also those posed by una de las políticas activas más importantes. the development of economic, productive Pero en el momento en que se produzca la and skills-building challenges. I think that transferencia de las políticas activas y habien- we need to make the utmost effort to adapt do diseñado un Servicio de empleo Lanbide, to all the new challenges and new training cuyo consejo de administración es tripartito y and skills-building requirements. paritario, no tiene sentido que haya dos órga- nos con el mismo modelo de gestión. Probable- How will co-operation with HETEL in- mente sea una buena opción que la Fundación crease? integre sus servicios y recursos en el futuro Servicio vasco de empleo Lanbide, pero ese es We hope to be able to have an increas- un proceso que aún habrá que negociar. ing number of training resources available to people in the Basque Country. These ¿Qué espera de HETEL su Viceconsejería? training resources are essentially found in VT schools. But it is not only a question Esperamos no sólo mantener la colaboración con of volume. It is also a question of diver- los centros que están en HETEL, sino mejorarla, sity and flexibility in responding. We have enriquecerla más. Pensamos que la transferen- to be permanently linked to the business 14
 15. 15. LANBIDE 2010Elkarrizketa Javier Ruizekin, Enplegu, Entrevista a Javier Ruiz, Viceconsejero de Interview with Javier Ruiz, RegionalPrestakuntza eta Gizarteratze Empleo, Formación e Inclusión social Vice-Minister for Employment,Sailburuordearekin Training and Social Inclusion cia va a producir una mejor gestión de políticas activas y, por tanto, esperamos poder seguir aumentando la colaboración con los centros de HETEL. Vamos a pedir también a estos centros la máxima flexibilidad posible para adaptarse a los retos no sólo de esta situación de crisis, sino a los determinados por el desarrollo de los siste- mas económicos, productivos y de la capacita- ción de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para poder adaptarnos todos a los nuevos retos y a los nuevos requerimientos formativos y de capa- citación de trabajadores y trabajadoras. ¿En qué sentido aumentarán la colabora- ción con HETEL? Esperamos poder tener cada vez más recursos formativos a disposición de las personas en Euskadi. Esos recursos formativos fundamental- mente están en los centros. Pero no sólo sería una cuestión de volumen, que también, sino una cuestión de diversidad y de flexibilidad para la respuesta. Hay que estar permanentemente enHETELeko ikastetxeen egoera aldatu egin- conexión con el mundo empresarial para percibir world to perceive and also help compa-go da, enplegu politika aktiboen transfe- y ayudar también a las empresas a que perciban nies to perceive training needs. Some-rentzia gauzatu ondoren? las necesidades formativas. A veces el empresa- times, businesspeople are so immersed rio está tan inmerso en el trabajo de gestión de in managing their companies that theyEz dut uste epe laburrean inolako alda- su propia empresa que no percibe que necesita cannot perceive that they require sup-ketarik egokituko denik. Dena den, Lan- recursos de apoyo para sus necesidades forma- porting resources for their training needs.bide-Euskal Enplegu Zerbitzua sortzeko tivas. Hay que colaborar con las empresas para We have to co-operate with companies sourratsetan beste zerbitzu eredu bat plan- que perciban esas necesidades formativas y ser they can perceive their training needs andteatuko dugu, orain artekoak ez bezalako flexibles para responder a las nuevas necesida- become more flexible in responding tozenbait berezitasun izango dituena. Ai- des que se vayan produciendo. new needs as they come up.patutako zerbitzu eredua eragile guztionartean sortu behar dugu, arian-arian. En- ¿Variará la situación de los centros HETEL Will the situation of HETEL schools varypresetako langileei eta langabetuei erre- tras la transferencia de las políticas acti- after the transfer of active employmentparatuko zaie, batik bat. Eragile partaide vas de empleo? policies?bakoitzak behar horiei nola erantzutendien ikusi beharko da, baina HETEL eta No creo que suponga a corto plazo ningún cam- I don’t think it will imply any changes in thebere ikastetxeak oso eragile garrantzi- bio. Sí que es cierto que en la construcción de short term. It is true that in the constructiontsuak izango dira, ezbairik gabe. ese Servicio vasco de empleo Lanbide planteare- of this Basque Employment Service Lanbide, mos un modelo de servicio con algunas diferen- we will propose a service model that will cias al que ha existido hasta ahora. Hay que ir be somewhat different to the one in place construyendo ese modelo de servicio progresiva- up to now. We have to continue gradu- mente entre todos los agentes que intervienen. ally building that service model among all Se pondrá el foco en las personas empleadas y stakeholders. The focus will be on employed desempleadas y en las empresas. Habrá que ir and unemployed people and on companies. viendo cómo responde a esas necesidades cada We have to see how each stakeholder re- uno de los agentes que intervienen y HETEL con sponds to these needs and HETEL— with sus centros es un agente importante. its schools— is a major stakeholder.Estela Suero Estela Suero Estela SueroKazetaria Periodista Journalistestelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com 15
 16. 16. LANBIDE 2010Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Saria-ren 2. edizioa antolatu du HETELek 2010 urteanHETEL celebra la 2ª edición del Premio HETELal compromiso con la Formación Profesional 2010HETEL celebrates the 2nd HETEL Awardfor commitment to Vocational TrainingMaiatzaren 26an, Lanbide Heziketarekiko El 26 de mayo se celebró en Bilbao la segun- The ceremony of the 2nd HETEL Award forkonpromisoari HETEL Sariaren bigarren da edición del Premio HETEL de compromi- commitment to Vocational Training was cel-edizioa ospatu zen Bilbon. HETEL Sariak so con la Formación Profesional. El Premio ebrated in Bilbao on 26 May. The prize is in–2008an, Gasteizen, egin zen lehen edi- HETEL, cuya primera edición se celebró en recognition for the work of individuals, com-zioa– Lanbide Heziketarekiko konpro- mayo de 2008 en Vitoria, tiene como obje- panies and organisations that have provenmisoa erakutsi duten pertsona, enpresa tivo reconocer la labor llevada a cabo por their commitment to Vocational Training,eta erakundeek buruturiko lana aitortzea personas, empresas u organismos que han and whose support has helped VT schoolsdu helburu. Izan ere, horiek emaniko la- demostrado su compromiso con la Formación better develop their environment. The HETELguntzari esker, Lanbide Heziketako ikas- Profesional, y cuyo apoyo ha permitido a los Award also wishes to provide a forum oftetxeek hobeto bete ahal izan dute ingu- centros de FP contribuir mejor a su labor de reflection about the present and future ofrunea garatzeko lana. Gainera, HETEL desarrollo del entorno. Además, el Premio Vocational Training in the Basque Country,Sariak Euskadiko Lanbide Heziketako HETEL quiere ser un lugar de reflexión sobre underscoring the strategic role of Vocationalorainari eta etorkizunari buruzko gogoeta el presente y futuro de la Formación profe- Training in the country’s development. 16

×