Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Med kunden bak rattet - HELLI Visuell kommunikasjon

Slides fra foredraget vi holdt under IGM's Fargestyringskonferanse 18. april 2012.
Temaet var "Å drive lønnsomt i grafisk bransje".

Les strategidokumentet vårt her: http://helli.no/2011/12/strategirapport-helli-visuell-kommunikasjon-mot-2015″/

Se et utdrag fra foredraget her: http://youtu.be/2WGtPl2FJSU

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Med kunden bak rattet - HELLI Visuell kommunikasjon

  1. 1. HELLI  -­‐  Visuell  kommunikasjon  
  2. 2. Anslagsvis  fordeling  av  omsetning  hos  oss    Digitale  tjenester/Web    •  Design    for  mobile  enheter  (RD)    •  Interaksjon    •  Programmering    •  Database    •  Sosiale  medier    •  Nyhetsbrev    •  QR-­‐koder/egenutviklet    QR-­‐generator    •  Web-­‐analyse  /staHsHkkfunksjoner      Design/Layout    •  Brosjyrer      •  TidsskriK    •  ForetningsarHkler    •  Kataloger        Trykk    •  Brosjyrer    •  TidsskriK    •  ForetningsarHkler    •  Kataloger     HELLI  -­‐  Visuell  kommunikasjon  
  3. 3. Fordeling  av  markedsbudsjeN  2005   2012   HELLI  -­‐  Visuell  kommunikasjon  
  4. 4.     HELLI  -­‐  Visuell  kommunikasjon  

×