VERSIE augustus 2012│ INHOUDSOPGAVE													                              paginanr:Voorm...
4
VOORMALIGE GEVANGENIS TRANSFORMEERT NAAR AANTREKKELIJK LEEFGEBIEDDe ‘Noordsingel’ is een uniek complex in de stad Rotterda...
6
BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERONTWIKKELINGTransformatie van monumentale waardeAan de Noordsingel liggen twee bel...
Tuin voor iedereenDe penitentiaire inrichting Noordsingel kenmerkt zich door zijn stervormige structuur gericht op efficië...
10
PROGRAMMAWonen is de belangrijkste functie in de ‘Tuin van Noord’. In de bestaande gebouwen en in nieuwbouwworden verschil...
12
GERECHTSGEBOUWFunctie: Maatschappelijk en kantoorOmschrijving: Het gerechtsgebouw dateert uit 1899 en is sinds 1998 offici...
14
NOTARIEEL ARCHIEFFunctie: HorecaOmschrijving: Het voormalige notarieel archief vormt samen met het voormalige gerechtsgebo...
16
CELLENVLEUGELS & KERKJEFunctie: Wonen en maatschappelijk, bijeenkomstruimte (kerkje)Omschrijving: De Penitentiaire Inricht...
18
RENOVATIE / WONENFunctie: WonenOmschrijving: Het betreft de renovatie van diverse gebouwen naar woningen:- De hofwoningen ...
20
NIEUWBOUWFunctie: Maatschappelijk / bedrijfs onroerend goed / wonen / zorg / parkerenOmschrijving: Het nieuwbouwprogramma ...
22
TUINFunctie: Openbare stadstuinOmschrijving: De tuin heeft voornamelijk een openbaar karakter. De woningen in de vrouwenvl...
24
VERWACHTE PLANNINGIn 2012 zal het programma verder worden ingevuld en het ontwerp worden uitgewerkt.In 2013 zal het bestem...
Disclaimer / Wijzigingen voorbehouden        Dit document is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Het ontwikkelen v...
COLOFONOntwikkelcombinatie					      Tuin van Noord								              Een samenwerking van HD								...
584 20120824 planboek emailversie augustus 2012
584 20120824 planboek emailversie augustus 2012
584 20120824 planboek emailversie augustus 2012
584 20120824 planboek emailversie augustus 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

584 20120824 planboek emailversie augustus 2012

896 views

Published on

Planboek Tuin van Noord versie augustus 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

584 20120824 planboek emailversie augustus 2012

 1. 1. VERSIE augustus 2012│ INHOUDSOPGAVE paginanr:Voormalig gevangeniscomplex transformeert naar aantrekkelijk leefgebied 5Belangrijkste uitgangspunten voor de herontwikkeling 7Programma 11Gerechtsgebouw 13Notarieel archief 15Cellenvleugels & Kerkje 17Renovatie / Wonen 19Nieuwbouw 21Tuin 23Verwachte planning 25Disclaimer 26Colofon 27Contact 27
 2. 2. 4
 3. 3. VOORMALIGE GEVANGENIS TRANSFORMEERT NAAR AANTREKKELIJK LEEFGEBIEDDe ‘Noordsingel’ is een uniek complex in de stad Rotterdam en in de geschiedenis van het gevangeniswezen inNederland. Het vrijkomen van het terrein, verrassend open en ruim, de markante bebouwing en intrigerendegeschiedenis betekenen een unieke kans om een nieuw stuk stad met een sterk en eigen karakter toe te voegenaan het dicht bebouwde Oude Noorden.Het doorbreken van de gevangenismuren is symbolisch voor de herontwikkeling van het Noordsingelcomplexzoals Ontwikkelcombinatie Tuin van Noord voor ogen heeft. Door nieuwe functies toe te voegen en demonumentale en karakteristieke kenmerken van de voormalige gevangenis te behouden en nieuwe enthousiastebewoners te trekken, creëren we een aantrekkelijk leefgebied waar gewoond en gewerkt wordt en waar men zichkan ontspannen in een nieuwe stadstuin. Een transformatie van een gesloten en sobere omgeving, waar menniet vrijwillig verblijft, naar een open, groene en uitnodigende ‘Tuin van Noord’ die mensen met elkaar verbindt. 5
 4. 4. 6
 5. 5. BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERONTWIKKELINGTransformatie van monumentale waardeAan de Noordsingel liggen twee belangrijke justitiële gebouwen. Het gevangeniscomplex uit 1872 is aan hetzicht onttrokken door het uit 1899 daterende gerechtsgebouw (Rijksmonument) met notarieel archief (Rijks-monument). Het gevangeniscomplex is bereikbaar via een poort in het gerechtsgebouw en bestaat uit destrafgevangenis met kapel en administratiegebouw, het huis van bewaring en een aantal woningen.In de ‘Tuin van Noord’ krijgen de meeste bestaande gebouwen een nieuwe bestemming; ze worden herontwikkeldten behoeve van verschillende vormen van wonen, werken en ontspanning. Ze worden waar nodig bewerkt, enenkele ervan worden gesloopt om het gevangeniscomplex open te breken. Met de keuze voor behoud blijft deherinnering aan de gevangenis in het collectieve geheugen bewaard en wordt er tegelijkertijd gekozen voor eenmaatschappelijk verantwoorde oplossing. Door herontwikkeling en transformatie kunnen we het gebied op eenduurzame manier revitaliseren.Door de bestaande monumentale en karakteristieke kwaliteiten, waaronder het groen, van het Noordsingel-complex toegankelijk te maken en te versterken wordt het gebied aantrekkelijk voor verschillende gebruikersen bewoners. Buurtbewoners hebben de toekomst van het gebied al verbeeld in een afbeelding die tegen degevangenismuur is geplaatst. Hierop is een doorbraak in de muur te zien, waar achter een prachtig groeneenclave zichtbaar is. Hieruit spreekt de wens dat het gevangeniscomplex een levendig onderdeel gaat wordenvan de stad. Door het openbreken van de gevangenismuren ontstaat er een plek voor allerlei nieuwe activiteitendie ook van betekenis kunnen zijn voor de wijk. Hiermee creëert de herontwikkeling ook meerwaarde voor debewoners van het Oude Noorden. 7
 6. 6. Tuin voor iedereenDe penitentiaire inrichting Noordsingel kenmerkt zich door zijn stervormige structuur gericht op efficiënte bewakingin een symmetrisch en monumentaal complex. Het geheel is omringd door een muur die zelf weer omgeven isdoor woningen. Het resultaat is een hermetisch gesloten en naar binnen gekeerd complex in overeenstemmingmet het oorspronkelijke en huidige gebruik. Wanneer het complex binnenkort zijn functie verliest, zal het terreineen nieuw stuk stad worden dat in schaal duidelijk afwijkt van het dichtbebouwde Oude Noorden, wat goed tezien is op luchtfoto’s van het gebied.De ruimte tussen de gebouwen in wordt omgevormd tot een omsloten, openbare en veilige stadstuin waar verschillendebewoners, gebruikers en omwonenden kunnen genieten van ruimte, groen en stilte. Het nu nog afgeslotengevangeniscomplex wordt openbaar toegankelijk door nieuwe poorten en doorgangen aan te brengen.Het verscholen, intieme karakter blijft behouden als kwaliteit voor deze nieuwe stadstuin die daarmee eenaanvulling is op bestaande buitenruimten in het Oude Noorden. 9
 7. 7. 10
 8. 8. PROGRAMMAWonen is de belangrijkste functie in de ‘Tuin van Noord’. In de bestaande gebouwen en in nieuwbouwworden verschillende collectieve en individuele woonvormen gerealiseerd voor uiteenlopende doelgroepen.Geïnspireerd op en gebruikmakend van de afzonderlijke kwaliteiten per gebouw. Eigentijds wonen in degebouwen wordt mogelijk door een aantal krachtige maar gedoseerde ingrepen.Maatschappelijke functies aangevuld met bedrijfs- en kantoorruimtes en een restaurant maken het gebied nietalleen aantrekkelijk om te wonen maar ook om het te bezoeken en er korter of langer te verblijven. Er ontstaateen bijzondere plek met een nieuwe gelaagde betekenis die met haar gemengde programma onderdeel is vanhet stedelijk leven in het Oude Noorden en haar onlosmakelijk verbindt met haar verleden.DeelplannenHet programma bestaat in hoofdlijnen uit de volgende deelplannen:1. Gerechtsgebouw2. Notarieel archief3. Cellenvleugels en kerkje4. Nieuwbouw5. Renovatie6. Tuin 11
 9. 9. 12
 10. 10. GERECHTSGEBOUWFunctie: Maatschappelijk en kantoorOmschrijving: Het gerechtsgebouw dateert uit 1899 en is sinds 1998 officieel een Rijksmonument. Tot 1996zetelde hier de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht. Momenteel is het een bedrijfsverzamelgebouw.Het karakteristieke gebouw, direct aan de Noordsingel gelegen en daarmee het “gezicht” van het Noordsingel-complex, behoudt zijn hoge kwaliteit en indeling.Omvang nieuwe situatie: ca. 7.650 m2 bvoPotentiële gebruikers: We zijn in gesprek met de huidige huurders en daarnaast met een aantal partijen dieactief zijn in de zorgsector, waaronder Medisch Maatwerk Nederland. 13
 11. 11. 14
 12. 12. NOTARIEEL ARCHIEFFunctie: HorecaOmschrijving: Het voormalige notarieel archief vormt samen met het voormalige gerechtsgebouw aan deNoordsingel een mooi ensemble. Door middel van een plein rondom het Notarieel archief komt het gebouw vrijte staan en wordt het bijzondere karakter benadrukt. Het plein biedt onder andere ruimte aan eentoekomstig terras.Omvang nieuwe situatie: Ca. 850 m2 bvoPotentiële gebruikers: Er wordt gedacht aan een kwaliteitsrestaurant. 15
 13. 13. 16
 14. 14. CELLENVLEUGELS & KERKJEFunctie: Wonen en maatschappelijk, bijeenkomstruimte (kerkje)Omschrijving: De Penitentiaire Inrichting Noordsingel, een cellulaire vleugelgevangenis die in 1872 in gebruikwerd genomen, blijft grotendeels bewaard. Een niet originele vleugel wordt gesloopt. In de drie originelecellenvleugels worden appartementen gemaakt. Via het centraal gelegen ‘panopticum’ worden de 3 vleugelsontsloten.Het kerkgebouw krijgt een multifunctionele bestemming voor sociaal/maatschappelijk gebruik zoals ontmoeting,cultuur, educatie en dergelijke. De huidige verbinding met de zuidoostelijke cellenvleugelverdwijnt waardoor de kerk rondom vrij komt te liggen. De kerk wordt verdekt voorzien van installaties voortechniek en klimaat waarmee deze geschikt gemaakt kan worden voor een wisselend en flexibel programma.De ruimte kan op uiteenlopende manieren worden ingevuld, maar wordt in principe niet opgedeeld.Omvang nieuwe situatie: Ca. 8.450 m2 + ca. 410 m2 bvoPotentiële gebruikers: Stichting Ravenbosch wenst de cellenvleugels en de kerk af te nemen t.b.v. een woon-groep, eigen gebruik en wil tevens delen beschikbaar stellen voor de buurt. 17
 15. 15. 18
 16. 16. RENOVATIE / WONENFunctie: WonenOmschrijving: Het betreft de renovatie van diverse gebouwen naar woningen:- De hofwoningen achter het gerechtsgebouw (ca. 1740 m2 bvo)- De vrouwenvleugel (ca. 670 m2 bvo);- De voormalige directievilla’s aan de Noordsingel (ca. 1010 m2 bvo, kantoorfunctie ook mogelijk);- Gebouw ‘Bergstraat’ (ca. 800 m2 bvo);- De twee bewaarderswoningen op de hoeken van de muur (ca. 380 m2 bvo).Omvang nieuwe situatie totaal: Ca. 4.600 m2 bvoPotentiële gebruikers: Particulieren en woongroepen. 19
 17. 17. 20
 18. 18. NIEUWBOUWFunctie: Maatschappelijk / bedrijfs onroerend goed / wonen / zorg / parkerenOmschrijving: Het nieuwbouwprogramma omvat mogelijk de volgende twee onderdelen:- De parkeergarage, bereikbaar vanuit de Bergstraat;- Nieuwbouw ter plaatse van het voormalige huis van bewaring; hier wordt gedacht aan een combinatie vanbedrijfs onroerend goed en/of een maatschappelijk programma in de plint met daarboven wonen.Omvang nieuwe situatie: Ca. 5.000 m2 bvoPotentiële gebruikers: Een mogelijke invulling met particuliere woonzorg wordt onderzocht. 21
 19. 19. 22
 20. 20. TUINFunctie: Openbare stadstuinOmschrijving: De tuin heeft voornamelijk een openbaar karakter. De woningen in de vrouwenvleugel en detwee villa’s krijgen een privé-tuin. Achter de nieuwbouw aan de tuinzijde is eveneens een privé buitenruimtegesitueerd. In de tuin zullen een pergola met banken rondom de vijver en een speeltuin als ontmoetingsplekkenfungeren. In de omsloten tuin kan men dwalen langs de muur en langs de omloop. Op verschillende plaatsen zalde muur opengebroken worden waardoor de omloop achter de muur betrokken wordt bij de tuin.Beoogde sfeer: In de tuin is de stilte ervaarbaar en kan je in de zon genieten van de bloeiende planten en devogels in de bomen.Omvang nieuwe situatie: Ca. 25.000 m2Potentiële gebruikers: Bewoners, gebruikers en omwonenden. 23
 21. 21. 24
 22. 22. VERWACHTE PLANNINGIn 2012 zal het programma verder worden ingevuld en het ontwerp worden uitgewerkt.In 2013 zal het bestemmingsplan in nauw overleg met de gemeente worden gewijzigd naar het nieuwe plan.Bouwaanvraag en start verkoop vindt plaats in 2013.In januari 2014 zal de feitelijke levering plaatsvinden en daarna kan gestart worden met de bouw. Er zal sprakezijn van een gefaseerde uitvoering.Vermoedelijke oplevering is bij een continu proces mogelijk in 2016. 25
 23. 23. Disclaimer / Wijzigingen voorbehouden Dit document is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Het ontwikkelen van een bouwplan is echter een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert steeds verdere verfijning en bijstelling van het programma en het ontwerp plaatsvindt. Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat dit document geen juridische werking heeft. Aan dit document, inclusief beeldmateriaal, tekeningen en plattegronden, kunnen geen rechten worden ontleend.26
 24. 24. COLOFONOntwikkelcombinatie Tuin van Noord Een samenwerking van HD en BAM Woningbouw Rotterdam, RotterdamVisie ‘Tuin van Noord’ tot standgekomen in samenwerking met Wessel de Jonge architecten, Rotterdam Quadrat, Rotterdam Parc Makelaars, RotterdamCONTACTOntwikkelaars Mark Logtenberg, HD E-mail m.logtenberg@hdgroep.nl Telefoon 010 414 86 67 Pedro van Zundert, BAM Woningbouw Rotterdam E-mail p.van.zundert@bamwoningbouw.nl Telefoon 010 436 86 57Makelaar BOG Ingrid Huisman, Parc Makelaars E-mail huismanvanbaaren@parc.nl Telefoon 010 436 57 00Projectwebsite www.tuinvannoord.nlFanpage www.facebook.com/tuinvannoord.rotterdam 27

×