Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 51

661 views

Published on

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) hằng 2 tháng sẽ xuất bản ấn phẩm của hội. Kể từ ấn phẩm số 51 - đã thay đổi về cả nội dung và hình thức để nhằm chuyển tải thông tin đến độc giả được chuyên sâu và đa chiều hơn.

Published in: Business
  • Be the first to comment

×