Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peperiksaan semester 1 pk tahun 5

612 views

Published on

sekadar perkongsian

Published in: Education
  • Be the first to comment

Peperiksaan semester 1 pk tahun 5

  1. 1. PEPERIKSAAN SEMESTER 1 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 ARAHAN: Jawab semua soalan: 1. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem reproduktif? A. Merupakan sistem pembiakan yang terdapat pada lelaki dan perempuan B. Merupakan sistem pembiakan lelaki sahaja C. Merupakan sistem pembiakan perempuan sahaja 2. Percantuman sperma dan ovum membentuk................................... A embrio B. Zigot C. Ovari 3. Embrio membesar menjadi.............................. dalam uterus ibu. A zigot B. Sperma C. Fetus 4. Sperma dan ovum bercantum di ......................................................... A saluran pernafasan B. Saluran pencernaan C. Saluran falopio 5. Lelaki mempunyai .................................... yang menghasilkan sperma. A faraj B. Testis C. Saluran peranakan 6. Perempuan pula mempunyai ..................................... yang menghasilkan ovum. A faraj B. Virgina C. Ovari 7. Embrio membesar menjadi fetus dalam uterus ibu selama lebih kurang............................ A 7 bulan B. 8 bulan C. 9 bulan 8. Yang manakah proses persenyawaan yang betul?
  2. 2. A Emberio membesar zigot terbentuk sperma dan ovum bersatu Menjadi fetus B Sperma dan ovum bersatu zigot terbentuk embrio membesar menjadi Fetus C Sperma dan ovum bersatu embrio membesar zigot terbentuk menjadi Fetus 9. Yang manakah sistem reproduktif lelaki? A Ovari, zakar, dan testis B ovari, uterus,faraj dan saluran falopio C testis, zakar dan skrotum 10. Yang manakah sistem reproduktif perempuan? A Ovari, zakar dan testis B Ovari, uterus, faraj dan saluran falopio C Testis, zakar dan skrotum 11. Pilih pernyataan yang betul. A Persenyawaan tidak boleh berlaku semasa haid. B Persenyawaan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja C Persenyawaan hanya boleh berlaku semasa haid 12. Persenyawaan berlaku apabila................................ bersatu dengan ovum. A faraj B ovari C sperma 13. Zigot akan menjadi ...............................dan melekat pada dinding uterus. A sperma B embrio C ovum
  3. 3. 14. Organ ............................merupakan organ yang perlu dijaga dari aspek kebersihan. A hati B jantung C seksual 15. Apa yang dimaksudkan dengan bahan inhalan? A bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan dan boleh mengakibatkan kesan-kesan psikoaktif. B bahan beralkohol yang disedut menerusi pernafasan dan boleh mengakibatkan kesan-kesan psikoaktif. C bahan beracun yang disedut menerusi pernafasan dan boleh mengakibatkan kesan- kesan psikoaktif. 16. Makanan seimbang mengandungi............ A protein,vitamin, lemak dan garam galian B protein, lemak, karbohidrat dan minyak C protein, vitamin, lemak dan karbohidrat 17. Bilakah masa yang subur dalam kitaran haid? A hari ke 2 hingga ke 5 B hari ke 8 hingga ke 12 C hari ke 11 hingga ke 18 18. Bahan ini digunakan untuk menggerakkan kereta dan motosikal. A pertoleum B petrol C diesel 19. Apakah kesan jangka panjang penyalahgunaan alkohol? A otot menjadi lemah
  4. 4. B masalah pernafasan C osteoporosis 20. Etanol adalah sejenis................... A alkohol B dadah C minyak BAHAGIAN B: JAWAB SEMUA SOALAN 1. Susunkan proses persenyawaan yang betul. Embrio membesar Embrio menjadi fetus Sperma dan ovum bersatu Zigot terbentuk 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: Embrio Faraj Uterus Sperma Falopio Ovum ovari a. Setiap bulan, .......................................akan menghasilkan ...................................................... b. Persenyawaan berlaku apabila ............................................bersatu dengan ovum c. Selepas persenyawaan, zigot akan terbentuk dan bergerak dari saluran................................... ke ............................................................. d. Zigot akan menjadi ................................................dan melekat pada dinding uterus. e. Embrio membesar menjadi fetus dalam uterus. Dalam tempoh lebih kurang 9 bulan,fetus membesar menjadi bayi dan dilahirkan melalui ......................................................... 3. Lengkapkan petikan di bawah;
  5. 5. ...............................................(1) menghasilak ovum. .......................................(2)menghasilkan sperma. Persenyawaan berlaku apabila ...........................................(3) bersatu dengan ..................................................(4). Fetus membesar di ..................................................... (5)ibu sehingga dilahirkan. Sekiranya tiada persenyawaan, ovum akan keluar sebagai darah ...............................................(6) 4. Senaraikan contoh makanan mengikut kategori makanan berikut; a. Protein i. ................................................ ii. ................................................ iii. ............................................... b. Vitamin i. ................................................... ii. ................................................... iii. .................................................. c. Karbohidrat i. ....................................................... ii. ....................................................... iii. ....................................................... d. Lemak i. ......................................................... ii. ........................................................ iii. .........................................................
  6. 6. ...............................................(1) menghasilak ovum. .......................................(2)menghasilkan sperma. Persenyawaan berlaku apabila ...........................................(3) bersatu dengan ..................................................(4). Fetus membesar di ..................................................... (5)ibu sehingga dilahirkan. Sekiranya tiada persenyawaan, ovum akan keluar sebagai darah ...............................................(6) 4. Senaraikan contoh makanan mengikut kategori makanan berikut; a. Protein i. ................................................ ii. ................................................ iii. ............................................... b. Vitamin i. ................................................... ii. ................................................... iii. .................................................. c. Karbohidrat i. ....................................................... ii. ....................................................... iii. ....................................................... d. Lemak i. ......................................................... ii. ........................................................ iii. .........................................................

×