Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pluraliti masyarakat alam melayu dalam sejarah

pluraliti

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pluraliti masyarakat alam melayu dalam sejarah

 1. 1. PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH
 2. 2. Kesultanan Melayu Melaka ( 1402-1511) Penjajahan Portugis (1509-1641) Penjajahan Belanda (1641-1824) Penjajahan British (1826-1941) (1946-1948) Penjajahan Jepun (1941-1945) Kemerdekaan 1957 Pembentukan Malaysia 1963
 3. 3. HASIL PEMBELAJARAN • Menerangkan konsep PLURALITI dan PLURALISTIK • Menjelaskan pembentukan Pluraliti Alam Melayu • Menyatakan kesan penjajahan & pembentukan masyarakat Pluralistik • Menghuraikan pembentukan masyarakat Pluralistik selepas era penjajahan
 4. 4. PENGERTIAN KONSEP PLURALISM Idealogi yang menyamaratakan kepercayaan & pegangan yang berbeza dalam masyarakat
 5. 5. PLURALITI PLURALISTIK PERSAMAAN Wujud pelbagai Bangsa dan Agama pada suatu masa secara.. PERBEZAAN • Semulajadi • Cari kehidupan & kekayaan • Disertai keluarga • Menjamin ketenangan pemikiran & perasaan • Paksaan • Kepentingan eko & politik Inggeris • Tidak disertai keluarga • Tidak lupa negara asal
 6. 6. GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL PLURALITI  Alam Melayu  Kemuncak : Kesultanan Melaka PLURALISTIK Penjajahan Eropah & Inggeris PLURALITI BARU Kemerdekaan
 7. 7. PLURALITI ALAM MELAYU • Kerajaan Majapahit (Asia Tenggara) merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun, budaya dan bangsa (abad ke12 – ke14M)
 8. 8. Bagaimana Pembentukan Pluraliti di alam Melayu terjadi? MASYARAKAT • Berpindah dari satu pulau ke pulau untuk mencari kehidupan & kekayaan • Ahli keluarga sebulat suara untuk menetap • Wujud unsur Akomodasi DIPLOMATIK • Wujud hubungan peradaban dengan China & India • Alam Melayu menjadi persinggahan para pedagang dari kedua-dua benua tersebut. • Zaman kemuncak : Kesultanan Melayu Melaka
 9. 9. KEAGAMAAN • (Abad ke7M) wujud institusi pengajian agama pada Zaman Kerajaan Melayu Sri Vijaya. • Hinduisme & Buddhaisme mempengaruhi aspek social & kebudayaan (perkahwinan&pentadbiran) • Tidak memberi kesan yg besar dalam kehidupan rakyat biasa berbeza dengan pengaruh Islam (menurut Syed Muhammad Naguib Al-Attas). Candi-candi Hindu dan Buddha :
 10. 10. ILMU & PEMIKIRAN • Alam Melayu terkenal sebagai pusat pengajian dan penyebaran ilmu pengetahuan. • Berasaskan metafizik (alam ghaib) & animisme (roh)
 11. 11. PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA • PERDAGANGAN • PERKAHWINAN • PENGISLAMAN RAJA & BANGSAWAN • PERANAN MUBALIGH
 12. 12. PERDAGANGAN
 13. 13. PERKAHWINAN
 14. 14. PENGISLAMAN RAJA & BANGSAWAN
 15. 15. PERANAN MUBALIGH
 16. 16. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
 17. 17. PEMERINTAHAN • The Venice of The East ; tempat pertemuan perdagang • Pemerintahan diplomasi dan terbuka • Perlembagaan Melaka berdasarkan Islam • Kanun Melaka • Undang-undang Laut Melaka • Pembesar mempunyai Misi & Visi yg hebat
 18. 18. PERDAGANGAN • Pemerintahan terbuka • Pentadbiran pelabuhan cekap • Panglima & laksmana mengawal keselamatan dari lanun • Tahap keselamatan tinggi di Selat Melaka • Rempah ratus
 19. 19. KEPENDUDUKAN & KEBUDAYAAN • Semulajadi • Interaksi aktif di kalangan bangsa & kaum • Melaka Pelabuhan utama dunia • Kota metropolitan & kota multi-budaya
 20. 20. Kesan- kesan penjajahan Politik Ekonomi Sosial Pendidikan
 21. 21. POLITIK Muncul semangat nasionalisme • Penentangan terhadap penjajah british • Penduduk melayu yakin mampu menentang orang barat Orang melayu mula bersatu • Tertubuh nya persatuan-persatuan yg bercorak kenegerian • Terbentuk nya parti UMNO Sistem pentadbiran • Aspek pemerintahan dan pentadbiran diambil oleh penasihat British • Pemimpin tempatan dilantik menjadi penasihat dalam soal agama
 22. 22. SOSIAL • Kedatanagn imigran yang banyak ketika British telah membentuk masyarakat berbilang kaum • Kegiatan ekonomi berasaskan kaum. Pembentukan masyarakat berbilang kaum • Wujud nya jalan keretapi, jalan denai dan jalan raya • Wujud sistem perhubungan Sistem pengangkutan dan perhubungan • Merperkenal sistem perubatan moden • Wujud hospital kerajaan dan swasta Perkembangan sektor kesihatan bandar dan luar bandar
 23. 23. EKONOMI • Ekonomi tertumpu pada pertanian dan perlombongan • Buruh Cina di bawa masuk British memperkenalkan ekonomi dagangan • Pelbagai industri menggunakan getah • Buruh India di bawa masuk Perkembangan perusahaan getah • Bijih timah mendapat permintaan antarabangsa • Tanah Melayu menjadi pengeluar utama bijih timah dunia sehingga perang dunia ke dua Perkembangan industri perlombongan
 24. 24. PENDIDIKAN Inggeris (rendah dan menengah) Melayu (rendah dan agama) Vernakular (cina dan tamil)
 25. 25. KEMAJMUKAN DI ALAM MELAYU
 26. 26. MASYARAKAT MAJMUK KEBUDAYAAN BANGSA ADAT RESAM AGAMA
 27. 27. FAKTOR Aktiviti ekonomiMigrasi dari luar Kekayaan hasil bumi
 28. 28. KEDATANGAN CINA Asal: Kwangtung Kwangsi Fukien Melalui: Tiket kredit Pengambilan kakitangan Pengambilan rumah kongsi Sebab: Kemiskinan Penderitaan Wujud: Cina muslim Baba Nyonya
 29. 29. KEDATANGAN INDIA Asal: Madras Negapatam (India Selatan) Melalui: Sistem buruh kontrak Kangani Sebab: Kemiskinan Kebuluran Wujud: India Muslim Cetti
 30. 30. PUNCA KONFLIK PERKAUMAN Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi danpengagihan kuasa Politik mengikut kaum Sistem pendidikan yang berasingan
 31. 31. CARA MENGATASI KONFLIK PERKAUMAN Politik mengikut kaum Polisi Memahami sejarah Menjelaskan dasar kerajaan secara terperinci
 32. 32. CARA MENGATASI DARI SUDUT ISLAM Al- Tadhamum Al- Tfahum Al- Taaruf Al- Takaful

×