Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saumaton tiimien rakentaminen

1,883 views

Published on

Saumaton hautomopolku. Tiimien rakentaminen ja johtaminen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saumaton tiimien rakentaminen

  1. 1. Tiimien rakentaminen
  2. 2. Tiimien rakentamisen etenemismalli Saumaton hautomopolku Valmistautuminen tiimitoimintaan Tiimitarpeen yksilöiminen Tiimin mission ja tavoitteiden määrittäminen Tiimin vetäjän valitseminen Tiimin jäsenten nimeäminen Tiimin valtuuttaminen
  3. 3. Tiiminmuotoutumisprosessi
  4. 4. Tiiminja jäsentenvalinnat •henkilökohtaiset ominaisuudet tärkeitä •tarkoitus etsiä erilaisiaihmisiä •välineinä voidaan käyttää esim. psykometrisiä mittareita •mittausten tarkoituksena on informoida tiimille vahvuuksista ja heikkouksista, jotka tiimityöskentelyssä vaikuttavat jäsenten väliseen vuorovaikutukseen.
  5. 5. Tiiminjäsentenvalintaankehitettyjämittareita •TheMyers-BriggsTypeInventory (MBTI) •perustuu C.G. Jungin 1921 kehittämään persoonallisuustypologiaan •käyttökelpoinen erilaisten persoonallisuus-orientaatioiden selvittämiseen •Scopecinja Smithin tiimin jäsenten valintamittari •sama teoriapohja kuin edellä, nimitykset poikkeavat jonkin verran toisistaan
  6. 6. Jungilaiset persoonallisuuden orientaatioparit •Ekstraversio - •Sensing- •Thinking- •Judging- •Introversio •Intuition •Feeling •Perceiving
  7. 7. Tiimin jäsenten orientaatio PersoonallisuusorientaatioMyers-Briggs(1990) ekstraversio introversio sensing intuitio thinking feeling judging perceiving Tiimin jäsenenä Scopec& Smith (1997) osallistuja (Member) minä itse (Self) touhuaja (Juggler) suunnittelija (Planner) looginen ajattelija (Thinker) tunteilija (Feeler) sulkija-viimeistelijä (Closer) informaationkerääjä (Researcher)

×