Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

çakmaktaşlar

432 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

çakmaktaşlar

 1. 1. ÇAKMAK TAŞLAR’IN YENİ YIL HEYECANI
 2. 2. ÇakmakTaş ailesi sabaherkenden evlerindençıktılar. Dışarıdakikar o kadaryumuşaktı ki üstlerinebasmakçok hoşlarınagidiyordu ama yapmaları gerekenbir alışveriş vardı çünküakşama yılbaşı partisi düzenlemişlerdi ve onlarMoloztaşları çağırmışlardı. Onuniçinkardanvazgeçip çakmak marketegittiler.
 3. 3. Çakmakmarkettealışverişleriniyaptıktan sonra evlerine geri dönmekiçinarabalarına bindiler.Dino’dakendine kemikalmıştı. BayanWilma aksamalezzetli yemekler yapmakiçinbir sürügüzelşey ve hediyeler almıştı.
 4. 4. Çakmaktaş ailesi evlerinegeldiklerinde hemen hazırlıklara başlamışlardı. Bu sıradaonlarayardımetmekiçinarkadaşları Moloztaşlargelmişlerdi. Hepbirliktehazırlıklarabaşlamışlardı. Çok mutlulardıve çok eğleniyorlardı .
 5. 5. Dinoonlariçinbirsürprizyapmakistedive herkes birşeyleryaparkenoda müzikçalmayabaşladı. Bu herkesinçokhoşunagitmişti. ÖzellikleÇakılve Bambamçokeğleniyorlardı. Müzikleberaberkalkıpoynamayabile başlamışlardı.
 6. 6. BusıradaWilmave Betty‘demutfaktahazırlıklara başlamışlardı.Hemakşamiçinhazırlıkyapıyorlar hemde yemekleripişiriyorlardı. Wilmaevisüpürmekiçinmutfaktanayrıldı.Fredbu sıradagazeteokumaktaydıçünküakşamiçin aklındaharikabirplanvardıve sürprizyapacaktı. Gazetedeki habertamona göreydi. Acababusürprizne idi?
 7. 7. Fredsürprizibirkenarabırakıpbarney’lebirlikteçam ağacınıgetirmekiçindışarıçıkdı,wilmave betty’de ağacınrenklirenklisüslerinigetiripyerleştirmekiçin hazırbekliyorlardı. Bambam, çakılve dinodaonlarınyanındaydı. yeniyılağacınısüslemekiçinheyecanlabekliyorlardı ki , fredve barney çamağacıylagelmişlerdi vehemen süslemeyebaşladılar.
 8. 8. Agaç süslenirken yemekler yapılırken oyunlar oynanırken birde bakmışlar ki yeni yıla çok az bir zaman kalmış. herkes çam ağacının yanına gelmiş ve gece saat 12 olmasını beklemeye başlamışlar çünkü gece 12 den sonra yeni gün başlarmış ve gelecek olan bu yeni gün onları yeni yıla sokacakmış.
 9. 9. Derkenzamangelmişve yeniyılagirmekiçim10 dangeriyesaymayabaşlamışlar. Bizdeonlara katılalımve 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1…. Hoşgeldinyeniyıl diyereksevinçiçindebirbirlerinesarılmışlarve hemenhediyeleriniaçmakiçinhediye paketleriniellerinealıpaçmayabaşlamışlar. Bambam’abirdavulçakıl’ada sallananbir oyuncakalmışlardı.İkiside çokmutlu olmuştu.
 10. 10. HediyeleraçılıpfotoğraflarçekildikdendanslardaedildikdensonraFred sabahgazetedeokuduğuhaberiuygulamakiçinherkesinhazırlanmasınıistedi çünküonlarasürprizyapacaktıhemde çokharikabirsürprizdibu.
 11. 11. Çakmaktaşlarve moloztaşlarevdenayrıldıktansonrabüyükyılbaşıkutlamalarınınyapıldığıalana geldiler. Herkesönceburadaeğlenmeyegeldiklerinisanıyordufakatsürprizbu ikisevimlive mutluailenin buradaherkeseşarkısöyleyecekolmasıydı…
 12. 12. Wilma,betty,çakıl,bambam,barneyhattadinobileçoksevinmişlerdiçünküonlarherkesimutlu edeceklerdi. Hepbirlikteşarkılarınısöylemeyegeceyağano yumuşacıkkarınaltındadurmaktançokkeyifalmış ve mutluolmuşlardı.
 13. 13. Evegeldiklerindeçakıluyuyakalmıştıçünkü onuniçinçokyorucubirgünve geceydi. Bumutlugeceninsonundabayfredve bayan wilmadinoylabirliktebirbirlerinebakıp odalarınayürürkensıcacıkbirgülümsemeyle ışıklarısöndürdüler.

×