SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Ha akkor tudtuk volna…!
Tanulságok a Magyar Televízió tudásmenedzsment projektje kapcsán
Előadó: Móriczné Zvornik Csilla, HR és vezetési tanácsadó, coach,
mediátor
Az MTV-ről röviden
Első tévéadás – 1957
Rt-vé alakulás -1996
Az adott időszak munkavállalói létszáma: 1 700-1 530 fő
Átlagos éves sugárzás: 994 749 műsorperc volt
Mérleg szerinti eredmény
Az MTV mérleg szerinti eredménye 2005 óta pozitív volt.
Mérleg szerinti eredmény (millió forint)
-14 000
-12 000
-10 000
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
2 000
4 000
6 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reorganizáció
Az MTV-nél magas volt a tudás-intenzív munkakörök száma
Az MTV munkaerő állománya elöregedett, elengedhetetlen volt a tudatos
fiatalítás
A TM szükségszerűsége
Versenyelőny
INFORMÁCIÓ INNOVÁCIÓ
HE
Az MTV 2005-ös és 2010-es korfája
1
3
5
7
6
10
12
14
17
23
14
12
14
18
23
23
21
18
23
10
12
15
13
10
25
14
11
18
27
33
20
28
23
31
22
19
16
17
3
4
3
2
1
1
2
2
5
3
9
15
12
13
26
28
14
27
23
24
31
32
33
25
16
24
28
24
24
24
25
32
37
29
3
1
2
3
4
5
9
21
19
32
24
42
30
35
36
44
39
38
41
35
-60 -40 -20 0 20 40 60
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
Életkor
Létszám
Nő
Férfi
0
1
1
2
5
4
6
7
11
13
16
18
22
20
31
28
27
16
15
18
21
24
26
28
20
20
11
11
15
10
10
21
10
11
16
21
26
17
18
9
7
3
2
3
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
-2
-1
-4
-4
-13
-10
-17
-11
-18
-13
-17
-28
-18
-25
-30
-38
-17
-37
-27
-36
-40
-38
-29
-33
-26
-25
-23
-27
-28
-23
-26
-24
-21
-32
-31
-38
-36
-31
-26
-14
-8
-5
-5
-1
-3
-2
-2
-1
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
-1
-60 -40 -20 0 20 40 60
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
Életkor
Létszám
Férfi
Nő
Az egyes információforrások változásai
Forrás:http://www.baekdal.com/media/market-of-information
A nézőszám folyamatos csökkenésével
kellett szembenéznünk
Tendenciák az elmúlt évtizedben
Internet felhasználók
Jelenlét
WIKI
Projektcsapat Kommunikáció
HE
POZITEAM
Napi Műszak
Műsorgyártás
Főszerkesztőségek
Nemzetközi
Kapcsolatok
Jog és Szabályozás
Digitális MTV
Igazgatóság
TM projekt lépései
2007 – döntés
2008 – megvalósíthatósági tanulmány
o e-learning bevezetés,
2009 – tudáskultúra felmérés,
o TM stratégiaalkotás,
o Pilotprojektek
2010
o Stratégia akciótervvé alakítása,
o Al-projektek indítása
Projekt forrása: Innovációs járulék
Kultúra
Stratégia
Küldetés
Szervezet Folyamatok
Forrás: Marosán Gy. (2006) p. 19. alapján saját szerkesztés
Általános módszertan
Teljes és „frontális” TM rendszerfejlesztési modell -
megerősített felsővezetői részvétellel
• A partnership szervezeti szintű megalapozása és
megerősítése - a szervezeti kultúra megváltoztatásával és
fejlesztésével
• A tudásmenedzsment intézményesítési elemei - az
eredményes tudás megosztása és integrálása érdekében
Alkalmazott módszertan
Kapilláris jelenség – modell
Alkalmazható, ha:
• a tudásmenedzsment rendszer fejlesztése nem a
topmenedzsment által, felülről indított;
• az érintett szervezet egy bizonyos méretnagyság
felett van;
• technológiája erősen tudásigényes;
• meghatározó funkciója van a szervezet sikerében
a heterogén, sokszor megismételhetetlenül
egyéni, tapasztalatokból integrált és felépített,
igazolt tacit tudásnak;
• a szervezeti kultúra bizonyos alapvető jellemzői
dominálnak.
Elért eredmények
Intranet megújítás
Nyugdíjasklub
e-learning bevezetés
Elért eredmények
Gyakornoki program
• mentorok
Esélyegyenlőségi képzés
Szorosabb kapcsolat a
kismamákkal – GyerekJáték?!
Intranet megújítás
Nyugdíjasklub
e-learning bevezetés
Gyakornoki program
• mentorok
Esélyegyenlőségi képzés
Szorosabb kapcsolat a kismamákkal –
GyerekJáték?!
Formátumgyár
Elért eredmények
VJ képzés
Új műsorok (Video-levél, Leteszem a
cigit, Médiaguru)
Műszaki intelligencia projekt,
információs bázis
Eddigi eredmények
VJ projekt http://prezi.com/mnjdwaotlo5m/
A projekt utóélete – interjú Nagyistók Tiborral
Az ígért tanulságok
 Meg kell tudnunk mutatni a Humán Tőke értékét a
felsővezetésnek!
Humán eszközök értéke (Tudásvagyon) = Teljes vagyon
(cégérték) – (Látható vagyon – az ezen belül elszámolt
immateriális javak valós értéke)
Humán tőke meghatározása
 Nem ismerjük kellőképpen a HT természetét.
 A számviteli, mérési eljárásaink az anyagi tőke számbavételére épültek ki.
Forrás: Bacsur Kálmán – Dr. Boda György: Személyügyi kontrolling
Vállalati cégérték
Vállalat könyv
szerinti értéke
=>
Üzletági átlag
<
A szellemi tőke meghatározása
 „A szellemi tőke az immateriális javak azon kombinációját jelöli, mely a szervezetet
versenyképessé teszi”. (Brooking)
 Szellemi tőke „a hasznos tudás összessége” (Stewart)
 „Anyagi és nem anyagi előnyök megszerzésére szolgáló szellemi eszközök – tudás,
információ, szellemi tulajdon, tapasztalat”. (Stewart)
 Szellemi tevékenységek eredménye + tudás, kompetenciák. Összetevői:
o Humán tőke,
o Kapcsolati tőke,
o Szervezeti tőke (Galbraith)
 Szellemi tőke = szakértelem * elkötelezettség (Ulrich)
 Edvinson: Intellektuális/szellemi tőke összetevők:
o humán tőke
o strukturális tőke
 ügyfél (vevői tőke)
 szervezeti tőke
A szellemi tőke jellemvonásai
 Tudásalapú
 A szervezet szempontjából hasznos
 Összetett (nem egyértelműen definiálható)
Intellektuális tőke
Intellektuális tőke
Szellemi tőke Intellectual capital
Tudástőke Knowledge capital
Immateriális eszközök Immaterial assets
Rejtett eszközök Hidden assets
Láthatatlan eszközök Invisible assets
Forrás: Edvinsson –Malone osztályozása. Idézi Boda György
IC = MV – BV
Ahol IC az intellektuális tőke; MV a vállalat piaci értéke (Market value); BV a vállalat könyv szerinti értéke
(Book Value).
Intellektuális tőke
= Intellektuális tőke
+
Emberi tőke
(Human capital)
A munkavállalók együttes tudása, jártassága,
innovativitása, képességei, a vállalat értékei,
kultúrája és filozófiája.
A cég által
tulajdonolhatatlan
+
Szervezeti tőke
(Structural capital)
A hardver és szoftver, adatbázisok, a szervezeti
struktúra, szabadalmak, márkanevek, az ügyféltőke
és a vevőkkel kialakított kapcsolat. Minden, ami a
vállalatnál marad, amikor az alkalmazottak
hazamennek.
Tulajdonolható,
kereskedhetünk vele
Forrás: Edvinsson –Malone osztályozása. Idézi Boda György
A coaching segíthet…
 A felsővezetés „érzékenyítésében”
 A projektvezető(k) és a tudásközösségek fejlesztésében
 A mentorok felkészítésében, fejlesztésében
 A szervezeti kultúra formálásában
Köszönöm a figyelmet!
www.panoramacoaching.hu

More Related Content

Similar to Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban

Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Imre Vitenyi
 
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307POZITEAM
 
Hr controlling kepzes
Hr controlling kepzesHr controlling kepzes
Hr controlling kepzesborze
 
Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301POZITEAM
 
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?MKT Informatikai szakosztály
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
 
MOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereEszter Séra
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225POZITEAM
 
Ado penzugy szamvitel_kepzesek
Ado penzugy szamvitel_kepzesekAdo penzugy szamvitel_kepzesek
Ado penzugy szamvitel_kepzesekborze
 
Controlling uzletag
Controlling uzletagControlling uzletag
Controlling uzletagborze
 
Mob tm javaslat poziteam_140505
Mob tm javaslat poziteam_140505Mob tm javaslat poziteam_140505
Mob tm javaslat poziteam_140505Tibor Gyulay
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanartudasmenedzsment
 
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...kmexpert
 
Tudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezőkBME
 
Forgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképForgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképRita Forgács
 
Forgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképForgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképForgács Rita
 
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptxImre Hild
 
HR basic kepzes
HR basic kepzesHR basic kepzes
HR basic kepzesborze
 

Similar to Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban (20)

Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.
 
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
 
Hr controlling kepzes
Hr controlling kepzesHr controlling kepzes
Hr controlling kepzes
 
Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
 
Innoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hunInnoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hun
 
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
 
MOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszere
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
 
Ado penzugy szamvitel_kepzesek
Ado penzugy szamvitel_kepzesekAdo penzugy szamvitel_kepzesek
Ado penzugy szamvitel_kepzesek
 
Controlling uzletag
Controlling uzletagControlling uzletag
Controlling uzletag
 
Mob tm javaslat poziteam_140505
Mob tm javaslat poziteam_140505Mob tm javaslat poziteam_140505
Mob tm javaslat poziteam_140505
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
 
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...
Gyulay Tibor - A duális képzés illesztése a vállalat tudásmenedzsment rendsze...
 
Tudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezők
 
Forgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképForgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőkép
 
Forgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőképForgács rita szakmai jövőkép
Forgács rita szakmai jövőkép
 
Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414
 
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx
1. Prezi_ Szekelyudvarhely.pptx
 
HR basic kepzes
HR basic kepzesHR basic kepzes
HR basic kepzes
 

More from Tibor Gyulay

Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221
Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221
Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221Tibor Gyulay
 
Tudas alapu labdarugas 191214
Tudas alapu labdarugas 191214Tudas alapu labdarugas 191214
Tudas alapu labdarugas 191214Tibor Gyulay
 
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620Bencsik a kompetencia menedzsment_190620
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620Tibor Gyulay
 
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tibor
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tiborTudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tibor
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tiborTibor Gyulay
 
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tibor Gyulay
 
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0Tibor Gyulay
 
TM_trening ismertető_print_2018_februar
TM_trening ismertető_print_2018_februarTM_trening ismertető_print_2018_februar
TM_trening ismertető_print_2018_februarTibor Gyulay
 
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)Tibor Gyulay
 
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)Tibor Gyulay
 
Coaching a tudásfolyamatok támogatásában
Coaching a tudásfolyamatok támogatásábanCoaching a tudásfolyamatok támogatásában
Coaching a tudásfolyamatok támogatásábanTibor Gyulay
 
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025Tibor Gyulay
 
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunka
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunkaKövetelmények a tudásbázissal szemben csoportmunka
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunkaTibor Gyulay
 
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012Tibor Gyulay
 
Sp knowledge management
Sp knowledge managementSp knowledge management
Sp knowledge managementTibor Gyulay
 
Km expert workshop meta-inf - gáspár attila
Km expert workshop  meta-inf - gáspár attilaKm expert workshop  meta-inf - gáspár attila
Km expert workshop meta-inf - gáspár attilaTibor Gyulay
 
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tibor
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tiborTudásbázis műhely 171012 gyulay tibor
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tiborTibor Gyulay
 
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1Tibor Gyulay
 
Tm kivalosag 2017 0615_ok
Tm kivalosag 2017 0615_okTm kivalosag 2017 0615_ok
Tm kivalosag 2017 0615_okTibor Gyulay
 
Minőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulayMinőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulayTibor Gyulay
 
Lean tudásmenedzsment-kvalikon
Lean  tudásmenedzsment-kvalikonLean  tudásmenedzsment-kvalikon
Lean tudásmenedzsment-kvalikonTibor Gyulay
 

More from Tibor Gyulay (20)

Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221
Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221
Fazekba! munkaltatoi tajekoztato 200221
 
Tudas alapu labdarugas 191214
Tudas alapu labdarugas 191214Tudas alapu labdarugas 191214
Tudas alapu labdarugas 191214
 
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620Bencsik a kompetencia menedzsment_190620
Bencsik a kompetencia menedzsment_190620
 
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tibor
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tiborTudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tibor
Tudásmentés módszervásár tm műhely 180206_gyulay tibor
 
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
 
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0
TM_trening ismertető_print_2018_februar_2.0
 
TM_trening ismertető_print_2018_februar
TM_trening ismertető_print_2018_februarTM_trening ismertető_print_2018_februar
TM_trening ismertető_print_2018_februar
 
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)
Tudáskockázatok mmt műhelymunka 171107_gyulay_t (1)
 
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)
Kockázatmenedzsment dióhéjban puskás l (1)
 
Coaching a tudásfolyamatok támogatásában
Coaching a tudásfolyamatok támogatásábanCoaching a tudásfolyamatok támogatásában
Coaching a tudásfolyamatok támogatásában
 
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025
Virtuális inkubáció gyulay tibor mta tm konf_171025
 
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunka
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunkaKövetelmények a tudásbázissal szemben csoportmunka
Követelmények a tudásbázissal szemben csoportmunka
 
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012
Válaszok bemelegítő gyakorlat 171012
 
Sp knowledge management
Sp knowledge managementSp knowledge management
Sp knowledge management
 
Km expert workshop meta-inf - gáspár attila
Km expert workshop  meta-inf - gáspár attilaKm expert workshop  meta-inf - gáspár attila
Km expert workshop meta-inf - gáspár attila
 
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tibor
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tiborTudásbázis műhely 171012 gyulay tibor
Tudásbázis műhely 171012 gyulay tibor
 
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1
Iso9001 2015 tm-20170615_handout_v1
 
Tm kivalosag 2017 0615_ok
Tm kivalosag 2017 0615_okTm kivalosag 2017 0615_ok
Tm kivalosag 2017 0615_ok
 
Minőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulayMinőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulay
 
Lean tudásmenedzsment-kvalikon
Lean  tudásmenedzsment-kvalikonLean  tudásmenedzsment-kvalikon
Lean tudásmenedzsment-kvalikon
 

Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban

 • 1. Ha akkor tudtuk volna…! Tanulságok a Magyar Televízió tudásmenedzsment projektje kapcsán Előadó: Móriczné Zvornik Csilla, HR és vezetési tanácsadó, coach, mediátor
 • 2. Az MTV-ről röviden Első tévéadás – 1957 Rt-vé alakulás -1996 Az adott időszak munkavállalói létszáma: 1 700-1 530 fő Átlagos éves sugárzás: 994 749 műsorperc volt
 • 3. Mérleg szerinti eredmény Az MTV mérleg szerinti eredménye 2005 óta pozitív volt. Mérleg szerinti eredmény (millió forint) -14 000 -12 000 -10 000 -8 000 -6 000 -4 000 -2 000 2 000 4 000 6 000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Reorganizáció
 • 4. Az MTV-nél magas volt a tudás-intenzív munkakörök száma Az MTV munkaerő állománya elöregedett, elengedhetetlen volt a tudatos fiatalítás A TM szükségszerűsége Versenyelőny INFORMÁCIÓ INNOVÁCIÓ HE
 • 5. Az MTV 2005-ös és 2010-es korfája 1 3 5 7 6 10 12 14 17 23 14 12 14 18 23 23 21 18 23 10 12 15 13 10 25 14 11 18 27 33 20 28 23 31 22 19 16 17 3 4 3 2 1 1 2 2 5 3 9 15 12 13 26 28 14 27 23 24 31 32 33 25 16 24 28 24 24 24 25 32 37 29 3 1 2 3 4 5 9 21 19 32 24 42 30 35 36 44 39 38 41 35 -60 -40 -20 0 20 40 60 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 Életkor Létszám Nő Férfi 0 1 1 2 5 4 6 7 11 13 16 18 22 20 31 28 27 16 15 18 21 24 26 28 20 20 11 11 15 10 10 21 10 11 16 21 26 17 18 9 7 3 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -4 -4 -13 -10 -17 -11 -18 -13 -17 -28 -18 -25 -30 -38 -17 -37 -27 -36 -40 -38 -29 -33 -26 -25 -23 -27 -28 -23 -26 -24 -21 -32 -31 -38 -36 -31 -26 -14 -8 -5 -5 -1 -3 -2 -2 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -60 -40 -20 0 20 40 60 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Életkor Létszám Férfi Nő
 • 6. Az egyes információforrások változásai Forrás:http://www.baekdal.com/media/market-of-information
 • 7. A nézőszám folyamatos csökkenésével kellett szembenéznünk
 • 8. Tendenciák az elmúlt évtizedben Internet felhasználók
 • 11. TM projekt lépései 2007 – döntés 2008 – megvalósíthatósági tanulmány o e-learning bevezetés, 2009 – tudáskultúra felmérés, o TM stratégiaalkotás, o Pilotprojektek 2010 o Stratégia akciótervvé alakítása, o Al-projektek indítása Projekt forrása: Innovációs járulék Kultúra Stratégia Küldetés Szervezet Folyamatok Forrás: Marosán Gy. (2006) p. 19. alapján saját szerkesztés
 • 12. Általános módszertan Teljes és „frontális” TM rendszerfejlesztési modell - megerősített felsővezetői részvétellel • A partnership szervezeti szintű megalapozása és megerősítése - a szervezeti kultúra megváltoztatásával és fejlesztésével • A tudásmenedzsment intézményesítési elemei - az eredményes tudás megosztása és integrálása érdekében
 • 13. Alkalmazott módszertan Kapilláris jelenség – modell Alkalmazható, ha: • a tudásmenedzsment rendszer fejlesztése nem a topmenedzsment által, felülről indított; • az érintett szervezet egy bizonyos méretnagyság felett van; • technológiája erősen tudásigényes; • meghatározó funkciója van a szervezet sikerében a heterogén, sokszor megismételhetetlenül egyéni, tapasztalatokból integrált és felépített, igazolt tacit tudásnak; • a szervezeti kultúra bizonyos alapvető jellemzői dominálnak.
 • 15. Elért eredmények Gyakornoki program • mentorok Esélyegyenlőségi képzés Szorosabb kapcsolat a kismamákkal – GyerekJáték?!
 • 16. Intranet megújítás Nyugdíjasklub e-learning bevezetés Gyakornoki program • mentorok Esélyegyenlőségi képzés Szorosabb kapcsolat a kismamákkal – GyerekJáték?! Formátumgyár
 • 17. Elért eredmények VJ képzés Új műsorok (Video-levél, Leteszem a cigit, Médiaguru) Műszaki intelligencia projekt, információs bázis
 • 18. Eddigi eredmények VJ projekt http://prezi.com/mnjdwaotlo5m/
 • 19. A projekt utóélete – interjú Nagyistók Tiborral
 • 20. Az ígért tanulságok  Meg kell tudnunk mutatni a Humán Tőke értékét a felsővezetésnek! Humán eszközök értéke (Tudásvagyon) = Teljes vagyon (cégérték) – (Látható vagyon – az ezen belül elszámolt immateriális javak valós értéke)
 • 21. Humán tőke meghatározása  Nem ismerjük kellőképpen a HT természetét.  A számviteli, mérési eljárásaink az anyagi tőke számbavételére épültek ki. Forrás: Bacsur Kálmán – Dr. Boda György: Személyügyi kontrolling Vállalati cégérték Vállalat könyv szerinti értéke => Üzletági átlag <
 • 22. A szellemi tőke meghatározása  „A szellemi tőke az immateriális javak azon kombinációját jelöli, mely a szervezetet versenyképessé teszi”. (Brooking)  Szellemi tőke „a hasznos tudás összessége” (Stewart)  „Anyagi és nem anyagi előnyök megszerzésére szolgáló szellemi eszközök – tudás, információ, szellemi tulajdon, tapasztalat”. (Stewart)  Szellemi tevékenységek eredménye + tudás, kompetenciák. Összetevői: o Humán tőke, o Kapcsolati tőke, o Szervezeti tőke (Galbraith)  Szellemi tőke = szakértelem * elkötelezettség (Ulrich)  Edvinson: Intellektuális/szellemi tőke összetevők: o humán tőke o strukturális tőke  ügyfél (vevői tőke)  szervezeti tőke
 • 23. A szellemi tőke jellemvonásai  Tudásalapú  A szervezet szempontjából hasznos  Összetett (nem egyértelműen definiálható)
 • 24. Intellektuális tőke Intellektuális tőke Szellemi tőke Intellectual capital Tudástőke Knowledge capital Immateriális eszközök Immaterial assets Rejtett eszközök Hidden assets Láthatatlan eszközök Invisible assets Forrás: Edvinsson –Malone osztályozása. Idézi Boda György IC = MV – BV Ahol IC az intellektuális tőke; MV a vállalat piaci értéke (Market value); BV a vállalat könyv szerinti értéke (Book Value).
 • 25. Intellektuális tőke = Intellektuális tőke + Emberi tőke (Human capital) A munkavállalók együttes tudása, jártassága, innovativitása, képességei, a vállalat értékei, kultúrája és filozófiája. A cég által tulajdonolhatatlan + Szervezeti tőke (Structural capital) A hardver és szoftver, adatbázisok, a szervezeti struktúra, szabadalmak, márkanevek, az ügyféltőke és a vevőkkel kialakított kapcsolat. Minden, ami a vállalatnál marad, amikor az alkalmazottak hazamennek. Tulajdonolható, kereskedhetünk vele Forrás: Edvinsson –Malone osztályozása. Idézi Boda György
 • 26. A coaching segíthet…  A felsővezetés „érzékenyítésében”  A projektvezető(k) és a tudásközösségek fejlesztésében  A mentorok felkészítésében, fejlesztésében  A szervezeti kultúra formálásában