Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Középvezetői TM tréning ismertető 170803

A kifejezetten középvezetőknek összeállított program célja, hogy áttekintést adjon a tudásmenedzsment gyakorlati módszereiről, amelyek segítségével tudatosabbá válik a szervezeti tudástőke kezelése.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Középvezetői TM tréning ismertető 170803

  1. 1. 1/3 Ismertető, 2017 A szervezeti tudástőke kezelésének képessége Tudásmenedzsment képzési program középvezetők számára A középvezető a szervezeti teljesítmény kulcsfigurája. Sikeressége döntően azon múlik, hogy hogyan képes mozgósítani szervezeti egysége kompetenciáit a célok elérése érdekében! A középvezető kettős présben A legjobban megkomponált vállalati stratégia megvalósítása is azon áll vagy bukik, hogy a középvezetők milyen hatékonyan tudják mozgósítani a szervezet erőforrásait. Gyakorlatilag ütköző felületként működnek; napi problémák sokaságának megoldásával járulnak hozzá a vállalat céljainak eléréséhez. Az egyik legfontosabb erőforrás, aminek a kezelését meg kell oldaniuk; a szervezeti tudás. Ez a problémakör a középszintű menedzserek életében olyan kihívásokban jelentkezik, mint: - Kulcsemberek kezelése: A tudásvesztés kockázatának csökkentése. A távozó kulcsemberek tudásának megmentése. A túlterhelés kialakulásnak megakadályozása, kezelése… - Tapasztalatok felhasználása: Ismétlődő hibák számának csökkentése. Egymás tapasztalatainak felhasználása az egységek közötti teljesítmény különbség mérséklése. - Munkatársak közötti tudáscsere élénkítése: A hozzáállás formálása, megfelelő eszközök, módszerek alkalmazása, motiválás, ösztönzés… - A tudás keresésére fordított idő csökkentése: Naponta rengeteg időt fordítanak a munkatársaink olyan tudás, információ megtalálására, ami valahol a szervezetben vagy az egységünkben megtalálható. Ennek az időnek a csökkentése a hatékonyság és a hangulat szempontjából is nagy jelentőségű. - Új munkatárs beintegrálása: Egyáltalán nem mindegy, hogy az egység új dolgozója mennyi idő alatt éri el a többiek tudásszintjét. Megfelelő módszerek alkalmazásával ez a folyamat rövidíthető, a betanulási időszak hibáinak száma csökkenthető. Nagy segítség: a szervezeti tudás kezelés képességének fejlesztése Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat fejlődött a szervezeti tudástőke hasznosításának eszköztára. A tudásmenedzsment közelítésmódjának, bevált módszereinek alkalmazása olyan lehetőséget kínál a középvezetők számára, amelynek segítségével sokkal hatékonyabban tudnak megoldani bizonyos akut problémákat. A KM EXPERT (Magyarország TM specialistája) által kifejezetten a középvezetőknek kidolgozott 1,5 napos képzési programja abban segít a részvevőknek, hogy képesek legyenek saját területük tudásgazdálkodásának önálló fejlesztésére, és a vállalati tudásgazdálkodási törekvések támogatására. Mit ad a képzés? - Segíti a saját szervezeti egység tudásgazdálkodási gyakorlatában rejlő tartalékok feltárását, illetve a nem megfelelő tudáskezelés kockázatainak felismerését.
  2. 2. 2/3 Ismertető, 2017 - A részvevő középvezető képessé válik olyan fejlesztések indítására, amik a saját hatáskörében rendelkezésre álló eszközök felhasználásával mérhető eredmények produkálnak (hatékonyság növekedés, dolgozói elégedettség javulása…). - A legfontosabb erőforrás (TUDÁS) kezelésének kompetenciája fejlődik, ami lehetővé teszi a témakörben felmerülő kérdések tudatosabb, hatékonyabb megoldását. A tréning tartalmi súlypontjai 1. Általános áttekintés a tudásmenedzsmentről - Az értelmezést segítő modellek bemutatása - A TM szerepe a szervezeti teljesítményben - Hazai és nemzetközi gyakorlatok tapasztalatai 2. Sajátélményű (játékos) gyakorlat - „Aha élmény”: a tudás befolyása a teljesítményre (felismerés, elköteleződés) - „Metafóra”: naponta meghivatkozható, felidézhető modell - A pofonegyszerű módszerek alkalmazhatóságának megtapasztalása 3. Módszertanok, eszközök, technikák - Már akár a tréninget követő napon bevethető módszerek átadása - Minden kérdéskör megoldását lehetővé repertoár bemutatása - A cégnél már alkalmazott eszközök; tapasztalatok, további lehetőségek 4. Saját helyzet jobb megértése - Szervezeti egység szintjén jelentkező lehetőségek és kockázatok beazonosítása - A szervezet TM törekvéseinek megismerése, az eddigi tapasztalatok elemzése 5. Akcióterv a saját hatáskörben megvalósítható TM fejlesztésekre - Quick win („gyors győzelmek”) beavatkozások - Hosszabb távú TM fejlesztési feladatok A képzés jellemzői - A program magját egy 1,5 napos interaktív blokk képezi. - Alapos előkészítés biztosítja, hogy a program tartalma maximálisan illeszkedjen a konkrét részvevői kör szükségleteihez, igényeihez. - Egy fél napos követő konzultáció keretében ▪ válaszoljuk meg a gyakorlati megvalósítás során felmerülő kérdéseket, ▪ segítjük elő a részvevők közötti tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megismerését. - Egy olyan tudásmegosztó felületet hozunk létre a részvevők számára, ahol ▪ megtalálnak minden felhasznált dokumentumot, ▪ kérdéseket tehetnek fel egymásnak és a képzés szakértőinek, ▪ megoszthatják a tanultak alkalmazása során szerzett tapasztalataikat. ▪ A webes felület egyben mintaként is szolgál a saját tudásmegosztó felületük kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés minőségének garanciái - A KM EXPERT a legkomplexebb tudásmenedzsment szolgáltatást kínáló tanácsadó közösség a hazai piacon. (30 éves sikeres tanácsadó, tréning múltunkra építve)
  3. 3. 3/3 Ismertető, 2017 - Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek megvalósításában vettünk részt. - 2010 óta tartunk tudásmenedzsment képzéseket a brit franchise partnerünk (Knoco Ltd.) anyagai alapján kidolgozott programjaink folyamatos továbbfejlesztésével. A program tartalmát és módszertanát kifejezetten a középvezetői réteg igényei, szükségletei alapján állítottuk össze, arra fókuszálva, hogy minél több azonnal bevethető eszközt adjunk a kezükbe. Kérdések és bővebb információ Gyulay Tibor tudásmenedzsment szakértő a program vezető trénere gyulay.tibor@kmexpert.hu +3620 942 2559

×