Basisbank giorgi gvasalia

1,008 views

Published on

პრეზენტაცია წარმოადგენს ავტორის პირად ნამუშევარს, მისი გამოენება და იდეის მითვისება იკრძალება კანონით...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Basisbank giorgi gvasalia

  1. 1. ”მეტი გათამაშების მონაწილე, მეტი ”ლაიქი” ბანკის გვერდს”  პროექტის ზოგადი აღწერა:აღნიშნული პროექტი მოიცავს ბაზისბანკის მარკეტინგულ პოპულარიზებას , რომელიცდაეხმარება მისი საქმიანობის გაძლიერებას და პოტენციური კლიენტების მოზიდვაში ,რომელსაც უზრუნველყოფს ” წამახალისებელი გათამაშების” მოწყობა, გათამაშებაშიჩაერთვება ჩვენს მიერ არჩეული ერთერთი ბრენდი (გაზიანი სასმელები; ალკოჰოლისმწარმოებელი კომპანია; თუ სეზონური პროდუქციის მწარმოებელი მაგ : ნაყინი ),მეგობარი კომპანიის და მისი ბრენდის დახმარებით პროექტი საინტერესო და მომგებიანია ბაზისბანკისთვის , მასში მონაწილე კომპანიებისთვის.მაგ : თუ ჩვეულებრივი მოქალაქე ყიდულობს გაზიან სასმელს, რომელზეც ჩვენი ლოგოა დამომგებიანობაა მითითებული ის ავტომატურად გათამაშების მონაწილე ხდება, ამის შემდეგ უწევსfacebook-ში basisbank-ის გვერდზე შესვლა და მისი გვერდის დალაიქება აქ უკვე +1 ბანკს ანუერთით მეტი მეგობარი, თუნდაც მომავალი პოტენციური კლიენტი, ბანკის გვერდზე ხედავს აქციასსადაც რეალურად აფიქსირებს მის შედეგს (მოიგო თუ წააგო) ეტიკეტზე დატანილი 9 ნიშნაკოდის და facebook-ის საშუალებით.”მეტი გათამაშების მონაწილე, მეტი ”ლაიქი” ბანკის გვერდს” !რაც ნიშნავს იმას, რომ ბანკის მომსახურებას უკვე არსებული 5000 კიარა +1 ან +n ჯერ მეტიადამიანი იხილავს (n = მინიმუმ მეგობარი კომპანიის მომგებიანი პროდუქტის რეალიზებულრაოდენობას), რაც მის რეიტინგს და სარგებლიანობას გაზრდის.
  2. 2.  პროექტის აქტუალურობაამჟამად საბანკო სფეროში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა აქტუალურია, რაცკონკურსის პირობებიდან გამომდინარე ნათლად ჩანს...აგრეთვე ნებისმიერი პროდუქციის მწარმოებელი ცდილობს პროდუქციის რაც შეიძლება მეტირაოდენობის გაყიდვას. თანამედროვე პირობებში როდესაც ინტერნეტ მომსახურება სულუფრო ფართოვდება, როგორც მარკეტინგული ასევე საბანკო ოპერაციების თვალსაზრისისთ ..ვებ მაკკეტინგი მთავარ ადგილს იკავებსკომპანიების პროდუქციის რეალიზებაში, რითაცკლიენტები იზრდიან პირად კომფორტს და ზოგავენ დროით დანახარჯებს, როგორცსხვადასხვა მომსახურების ასევე ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით.ინფორმაცია მით უფრო გამოსადეგარია, რაც უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი ხდება,აქედან გამომდინარე ხორციელდება ორ მხრივი ინტერესების თანხვედრა მომსახურებასადა კლიენტურას შორის ორმხრივი დაინტერესების საფუძველზე... კლიენტი ცდილობსმაქსიმალური და რაციონალური სარგებელი მიიღოს ამა თუ იმ საქონლისა თუმომსახურების Uყიდვა-გამოყენებაში, ხოლო ბანკის ინტერესია და საზრუნავია რაცშეიზლება მეტ ადამიანს გააცნოს თავისი უპირატესობანი რითაც ის დადებითადგანსხვავდება კონკურენტებისაგან. .კონკურენტულ გარემოში ინტერნეტ მარკეტინგის გამოყენებას უდიდესის მნიშვნელობა აქვსკონკურენტ-უპირატესობის ან ბაზარზე მდგრადი საკუთარი ნიშის დასაკავებლად, რაცსაბანკო სფეროში ძნელად მისაღწევია და წარმოუდგენელიც თანამედროვე პირობებშიინტერნეტ მარკეტინგის გარეშე.  პროექტის მიზნები :პროექტი მიზნად ისახავს ინტერნეტ რეკლამირებას და “ბაზის ბანკის ” გვერდისმომხმარებელთა გაზარდას, აგრეთვე გაიზრდება “ლაიქების” რაოდენობა და ამისკვალობაზე “ბაზის ბანკის” მომსახურების და პროდუქტების მომხმარებელთა რაოდენობაც...Facebook-ის დახმარებით უკვე ჩვენს გვერდზე გაწევრინებულ პიროვნებებსძალაუნებურად მივაწვდი ბანკის და მისი მომსახურეობის შესახებ ინფორმაციას, რამაცშეიძლება ბანკის კლიენტურის ზრდა გამოიწვიოს დაინტერესების შემთხვევაში(მთავარია რამდენად მისაღებია აქცია) ამავდროულად შესაძლებელია სხვადასხვაგათამაშებების თუ აპლიკაციების მიბმა გვერდზე, გარდა იმისა რომ პროექტიგათვლილია ლაიქებზე, მომავალშიც ბანკი აუცილებლად გამოიყენებს facebook-სბიზნესის გასავითარებლად!
  3. 3.  პროექტის დეტალური აღწერა :პროექტი ვრცელდება საქართველოს მაშტაბით ინტერნეტ სივრცის მეშვეობითშემდეგნაირად: ნაყინის და გამაგრილებელი სასმელების ეტიკეტებზე დატანილი იქნება 9ნიშნა კოდი წამახალისებელი გათამაშებისთვის, ბაზის ბანკი თავის მხრივ შეთანხმებულიიქნება ამ სახის საქონლის მწარმოებლებთან. ნომერი საქონელზე დატანილი იქნებაგათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად. საჭირო იქნება ბაზის ბანკის გვერდის გამოყენებაანუ თითეული გათამაშებაში მონაწილე ადამიანი მიცემს “ლაიკს “ ბაზის ბანკს.წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გამოიყენებს კოდს, მომგებიან ნომრებზე იქნება სპეციალურიპრიზები , მოგებას გასცემს ბაზის ბანკი.აქციის შესახებ ხალხს შევატყობინებთ რეკლამების საშუალებით, ეს იქნებასატელევიზიო თუ ქალაქში ბილბორდების სახით, ასევე განვათავსებთ ბანკის გვერდზე,როგორც Facebook-ში ასევე ოფიციალურ გვერდზე. რეკლამაში ახსნილი იქნება თუ რაუნდა მოიმოქმედოს კოდის მფლობელმა. უნდა გახსნას რეკლამაში, ან ბოთლზემითითებული გვერდი, (ეს იქნება Facebook-ი ან ბაზისბანკის ვებ გვერდი,) რომელიცაუცილებლად უნდა დაილაიქოს (წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გამოიყენებს კოდს)დალაიქების შემდეგ გამოჩნდება თავისუფალი ადგილი სადაც შეიყვანს გასაღებს,მონაცემთა ბაზა დააგენერირებს და შედეგს ეკრანზე გამოუტანს პრიზს მოგებისშემთხვევაში, წაგებისას უარყოფითი პასუხი იქნება ნაჩვენები.აქ ხასგასასმელია ორივე შემთხვევაში (წაგებისას და მოგებისას) ბაზისბანკი წინაურდება ხმით ანუ ერთითმეტი მომავალი თუნდაც „კლიენტით“ ბანკს ექნება უპირატესობა, უფრო მეტ მოქალაქესმიაწვდინოს ინფორმაცია საკუთრი პირობების და მომსახურების შესახებ, რაც მის პიარზედა რეიტინგზე იმოქმედებს, მასის შეკრების შემდეგ მათ პრობლემებს მოისმენს უკვეაქტიურად მოქმედ გვერდზე და ეცდება ახალი მომსახურების დანერგვას, რომელიცგათვლილი იქნება მასაზე და ხალხის მიერ დასმულ საკითხებზე (რა თქმა უნდა მათიშესწავლის და აუცილებლობის შემდეგ)  პროექტის პროდუქტები :Pპროექტის პროდუქტია მომგებიანი გათამაშება და მისგან გამომდინარე ბაზის ბანკის გვერდზეშემსვლელთა რაოდენობა და პოტენციური კლიენტების ზრდა, ხოლო უმნიშვნელოვანესიპროდუქტია თვითონ ახალი “ინტერნეტ მარკეტინგის სტრატეგია “..
  4. 4.  მოსალოდნელი შედეგები :პროექტის განხორციელების შედეგად ინფორმირებული იქნება უამრავი ადამიანი,აღნიშნული გათამაშება ემყარება ინტერნეტ რეკლამას რომელიც უზრუნველყოფსარამარტო გათამაშებაში მონაწილეების არამედ ინტერნეტ და “ ფეის “ სივრცისმომხმარებლი ადამიანების ინფორმირებასაც.შედეგად გაიზრდება გვერდის გამომყენებელთა და ინფორმირებულ ადამიანთა რიცხვირაც საწინდარია კლიენტურაზე შესაბამისი ინფორმაციის გაცნობისა და მათი მოზიდვისსაკუთარ მომხმარებელთა რიგებში (სფეროში).  პროექტით მიღებული შედეგების შეფასება :Pპროექტით მიღებული შედეგების შეფასება შესაძლებელია და დათვლადი. ერთ მხრივდათვალადია გვერდზე “ლაიქების” რაოდენობა და მეორე მხრივ შეგვიძლიადაითვალოს სხვადასხვა პროდუქტით დაიტერესებულთა რაოდენობა და აგრეთვემომხმარებელთა რიგებში შემომსვლელთა რაოდენობაც,ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე შეფასება მოხდება ამ პროექტში მონაწილეადამიანების რიცხოვნობის მიხედვით, რაც სრულიად მოგვცემს ობიექტური შეფასებისსაშუალებას მარკეტინგული სტრატეგიის შესაფასებლად! …------------------------------------------------------------------------------------------------პროექტის ავტორი: გიორგი გვასალია ტელ: +995 77 123 231 ელ-ფოსტა: admin@gvasa.ge Web გვერდი: Www.Gvasa.ge

×