Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

3.1 Taakverdeling en samenwerking (1).pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

3.1 Taakverdeling en samenwerking (1).pptx

 1. 1. Hoofdstuk 6. Structuur: taakverdeling en samenwerking
 2. 2. Model van Management en Organisatie Organiseren H8 en 9 Processen H10 Medewerkers H2 Strategie H5 en 6 Structuur H3 en 4 Management H7 Cultuur
 3. 3. Taken Taakspecialisatie is de mate waarin werkzaamheden in kleine taken worden verdeeld en uitgevoerd. In het creëren van taken als samenstel van werkzaamheden is een drietal uitgangspunten mogelijk: 1. Procesgericht 2. Mensgericht 3. Klantgericht
 4. 4. Taken Samenstellen van taken Procesgericht Uitgangspunt Processen en werkzaamheden Principes Specialisatie, efficiëntie, productiviteit Mensgericht Uitgangspunt Competenties en interesses Principes Benutten van unieke bekwaamheden Klantgericht Uitgangspunt Klant en klantwaarden Principes Specifieke klantwensen
 5. 5. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Verantwoordelijkheid is de plicht om een taak naar beste vermogen uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. Bevoegdheid is het recht om bij de uitvoering van een taak te beslissen. Een medewerker kan alleen verantwoordelijk gesteld worden voor resultaten die hij zelf kan beïnvloeden. Organisaties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 6. 6. Functiestructuur en functieprofiel Functieprofiel 1. Functieomschrijving •Plaats in de organisatie •Functienaam •Functiewaardering en salarisindeling 2. Functie-inhoud •Taken •Verantwoordelijkheden •Bevoegdheden 3. Functievereisten •Opleiding •Ervaring •Competentieprofiel Functiestructuur Topmanager Unitmanager Afdelingschef Stafmedewerker Uitvoerend medewerker
 7. 7. Bevoegdheidsverdeling Bij het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden bij voorkeur resultaatgebieden gebruikt. Resultaatgebieden zijn gebieden waarop de organisatie meetbare en gewenste output moet bereiken om haar doelen te realiseren. Het gaat immers niet om taken, maar om resultaten. Niet over wie iets doet, maar wie verantwoordelijk is dat het gedaan is, beschikbaar is!
 8. 8. Resultaatgebieden Voorbeelden van resultaatgebieden Resultaatgebieden Productontwikkeling Productie  Projectbudget beschikbaar  Projectbudget gerealiseerd  Prototype beschikbaar  Proeffabricage gerealiseerd  Materiaalbehoefteplan beschikbaar  Capaciteitsplan beschikbaar  Werkopdrachten beschikbaar  Product conform specificatie gerealiseerd Marketing Verkoop  Imagodoelstelling beschikbaar  Imagodoelstelling gerealiseerd  Marketingplan beschikbaar  Marketingplan gerealiseerd  Omzetdoelstelling beschikbaar  Omzetdoelstelling gerealiseerd  Afzetprognose beschikbaar  Offerte beschikbaar
 9. 9. Communicatie- en informatiestructuur Communicatie is het uitwisselen van informatie. De doelen van communicatie: 1. Informeren Doorgeven van organisatorische, praktische of operationele informatie. 2. Verbeteren Verbetering van de prestaties van de gehele organisatie 3. Binden Behouden van de beste medewerkers. 4. Betrekken Creëren van betrokkenheid.
 10. 10. Doelen van communicatie Binden Verbeteren Informeren Betrekken Interne branding Werksfeer Organisatie cultuur Overleg Medewerkers- informatie Operationele informatie Vorming Input verzamelen
 11. 11. Informatie Informatie binnen een organisatie kunnen we onderverdelen in vier soorten: 1. Beleidsinformatie: waarheen en wanneer? Beleidsdoelen en strategie. 2. Taakinformatie: wat en hoe? Procesinformatie, werkinstructies en commerciële informatie. 3. Beheersinformatie: omzetcijfers, productiecijfers, resultaten van metingen van klantentevredenheid en medewerkertevredenheid en organisatorische zaken. 4. Sociale of personeelsinformatie: arbeidsvoorwaarden, huisregels, faciliteiten en regelingen voor het personeel.
 12. 12. Informatie: top-down en bottom-up Top-down informatie •Sturen van orders en aanwijzingen •Verstrekken taakgerelateerde informatie •Feedback geven over uitvoering taken •Beïnvloeden om organisatiedoelen te (her)kennen Management Medewerkers Bottom-up informatie • Feedback geven over stand van zaken • Feedback geven over effectiviteit informatie • Doorgeven van zorgen, ideeën en meningen • Verhogen van betrokkenheid en participatie
 13. 13. Communicatie Corporate communicatie is het geheel van activiteiten van interne en externe communicatie gericht op het verkrijgen en behouden van een gewenst imago bij stakeholders.
 14. 14.  Interne infolijn  Mobiele telefoons/WhatsApp  Internet en cloudservices  Intranet en social intranet  E-mail en e-zine  Enterprise Social Media  Vodcast en podcast  Weblog en videoblog  Chat  Bedrijfswiki Audiovisueel/digitaal Schriftelijk  Personeelsblad  Mededelingen  Nieuwsbrieven  Memo's  Mededelingenbord  Knipselkrant  Personeelsgids  Ideeënbus  Jaarverslag  Posters en affiches  Interne folders Persoonlijk  Werkoverleg  Tweegesprekken  Beoordelingsgesprekken  Functioneringsgesprekken  Personeelsbijeenkomsten  Groepsdiscussies  Brainstormsessies  Interne lezingen  Ombudsman/-vrouw  Wandelgangen  Roddelcircuit Vormen van communicatie Communicatie
 15. 15. Communicatie en nieuwe media Informeren • Social intranet creëert in een organisatie een database voor kennis, maar ook een communicatiekanaal dat interactie tot stand brengt. • WhatsApp is een niet meer weg te denken medium voor snelle korte berichten zowel voor medewerkers onderling als met klanten. • Facebook at Work is een interessant medium om interne kennis te delen, te inspireren en verbindingen met collega’s te leggen. • LinkedIn, het grootste zakelijke sociale netwerk, met de mogelijkheid van een besloten groep (community) om informatie en kennis te delen. Why I love enterprise social networks
 16. 16. Communicatie en nieuwe media Faciliteren en verbeteren Dit gaat over het effectief ondersteunen bij de uitvoering van werkzaamheden: bestanden delen, deadlines bewaken, taken toewijzen en actiepunten benoemen. Hiervoor zijn specifieke media beschikbaar zoals Podio, Slack en Yammer. Betrekken en binden Voor het delen van content over het werk is, naast social media, het gebruik van een social hub mogelijk. Een social hub is een verzameling van de feeds van alle socialmediakanalen van de organisatie. Hiermee vergroot de organisatie de zichtbaarheid en verhoogt men de betrokkenheid.
 17. 17. Informatiestructuur Een informatiestructuur moet ertoe bijdragen de ondernemingsdoelstellingen op effectieve en efficiënte wijze te realiseren. Informatiemanagement Vanuit allerlei processen bestaat er een vraag naar informatievoorzieningen. De relatie tussen de vraag naar informatievoorziening, de bundeling en sturing van deze vraag en het aanbod kan worden gevisualiseerd in het zogenaamde 9-vlaksmodel.
 18. 18. Informatiestructuur Strategie richten Structuur inrichten Uitvoeren, verrichten Technologiedomein Informatiedomein Bedrijfsdomein Strategie en bedrijfsvoering Strategie informatie- voorziening Strategie ICT Ontwerp en plannen ICT Ontwerp en Plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen bedrijfsvoering Beheer bedrijfsvoering Beheer en gebruik informatie- voorziening Beheer ICT
 19. 19. Cloudcomputing Cloudcomputing is het leveren van ICT-diensten zoals servers, opslag, databases, netwerkfuncties, software en analyses via internet. De belangrijkste voordelen van cloudcomputing zijn: 1. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (ondersteuning flexwerken) 2. Besparen op ICT-kosten 3. Optimale ondersteuning 4. Schaalbaar en flexibel 5. Betrouwbaar en beveiligd What is the cloud? An introduction to cloud computing
 20. 20. Management en Organisatie

×