Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

https://feldenkrais-method.org/sv/archive/contemporary/videos/

3,454 views

Published on

© Swedish Feldenkrais® Federation.
Vidoen producerad av Marcela Bretschneider. Alla rättigheter förbehållna.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

https://feldenkrais-method.org/sv/archive/contemporary/videos/

  1. 1. Feldenkraisövningar © Gunnel Saric Feldenkreis är ett system av enkla små rörelser som bland annat kommer i kontakt med små inre stabiliserande muskler. I grunden är det en inlärningsmetod som bygger på medvetenhet genom rörelser. Man lär på så sätt om kroppens felaktiga och kanske smärtframkallande rörelsemönster. Rörelserna är långsamma och mycket små, bara några centimeter.
  2. 2. Feldenkrais övning 1 Vrid höger fot lugnt inåt med tårna pekande mot taket, utan att röra knäet, på utandning. Andas in och vrid tillbaka foten. Fortsätt så tio gånger med varje fot, en i taget. Rörelserna ska vara mjuka och långsamma. Känn hur de små musklerna på höger och vänster sida av bäckenet rör sig. © Gunnel Saric
  3. 3. Feldenkrais övning 2 Sätt sedan höger fot bredvid vänster knä. Lyft höger höft inte mer än några centimeter vid utandning, slappna av vid inandning. Gör tio gånger, fortsätt sedan med vänster höft. Känn även här efter vilka muskler i kroppen som är aktiva, liksom du gör på nästa övning. © Gunnel Saric
  4. 4. Feldenkrais övning 3 Dra nu upp båda knäna med fötterna mot underlaget, ungefär där du hade dem i förra övningen, på inandning. Kuta lätt med korsryggen, pressa den mot underlaget på utandning. Svanka sedan lätt på inandning medan du fyller buken med luft. Gör övningen tio gånger. © Gunnel Saric

×