Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sunbeam långsegling 2018

1,319 views

Published on

Följ med Sunbeam på Långsegling sommaren 2018. Lysekil - Malmö - Kalmar - Nynäshamn

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sunbeam långsegling 2018

  1. 1. F�lj med p� l�ngsegling med segelfartyget Sunbeam
  2. 2. F�LJ MED P� L�NGRESA Sommaren 2018 har du chansen att f�lja med Sunbeam p� l�ngresa runt den svenska kusten. Under f�rsommaren kommer Sunbeam att befinna sig i trakten av Lysekil f�r att deltaga i en tr�ff f�r seglande tr�lare. Hemresan kommer att genomf�ras som en traditionsfartygsseglats d�r du har m�jlighet att ing� i bes�ttningen. B�de nyb�rjare och erfarna seglare i alla �ldrar �r v�lkomna. Vi har en erfaren grundbes�ttning som instruerar och leder arbetet s� om du inte kunde segla n�r du m�nstrade p� kommer du att kunna n�r du m�nstrar av.M�let �r att resan till st�rsta delen skall avverkas f�r segel och den exakta f�rdv�gen styrs av v�der och vind. Vissa n�tter kommer att tillbringar vid kaj eller i naturhamn och andra n�tter till sj�ss med vaktombyte
  3. 3. [F� l�sarens uppm�rksamhet med ett bra citat fr�n dokumentet eller anv�nd det h�r utrymmet f�r att framh�va en viktig po�ng. Dra den h�r textrutan om du vill placera den n�gonstans p� sidan.] OM SUNBEAM Med en l�ngd av 24 meter �r Sunbeam lika stor som de flesta svenska skolfartyg. D� fartyget de senaste 50 �ren framf�rallt anv�nts som forskningsfartyg �r inredningen anpassad f�r att 10-14 personer skall kunna bo och arbeta ombord under l�ngre perioder. Detta g�r att ni har gott om plats och garanterar att det finns arbetsuppgifter till alla. Sunbeam har certifikat f�r 12 passagerare men av bekv�mlighetssk�l �r antalet g�ster p� denna resa begr�nsat till 8 per etapp. Mat lagas gemensamt i fartygets v�lutrustade k�k. Menyn st�ms av med deltagarna innan resan. ETAPPER Seglatsen �r uppdelad p� tre veckoetapper d�r du kan anm�la dig till en eller flera. Lysekil - Malm� 15'e-21'a Juli Malm� - Kalmar 22'a - 28'e Juli Kalmar - Nyn�shamn 29'e - Juli 4'e Augusti. PRIS OCH VILLKOR Kostnaden f�r seglingen �r 6000kr/person/vecka inklusive r�varor till mat och alkoholfri dryck och eventuella hamnavgifter. Anm�lningsavgift 500 kr. Resten betalas senast en m�nad innan etappen startar. Seglatsen genomf�rs inom ramen f�r reglementet f�r traditionsfartyg. Detta inneb�r att samtliga ombordvarande ing�r i bes�ttningen. Deltagarna m�ste d�rf�r intyga att de uppfyller de h�lsokrav som st�lls p� sj�folk i inre fart, inklusive godtagbar syn och h�rsel. Kraven �r inte h�rdare �n att de flesta klarar dem och synhj�lpmedel �r till�tna. Fr�ga om du �r os�ker.
  4. 4. KONTAKT Gunnar Andersson mgandersson@gmail.com telefon 070-3319632. Mer information om fartyget hittar du p� www.sunbeam.se.

×