Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Astorium IT 2011

297 views

Published on

Bedrijfspresentatie Astorium IT

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Astorium IT 2011

 1. 1. INTRODUCTIEOpgericht 1999Vestigingen:• Den Haag• AmsterdamProducten:• IT Detachering• IT Deta-Vast• IT Projectmanagement• Architectuurvalidatie• Consultancy• Second Opinion• Server en/of Network Health Scan• ITOpdrachtgebied• Geheel Nederland
 2. 2. Waarom Astorium IT?• Altijd de juiste man/vrouw voor de juiste plaats, doordat we één van de grootste, meest actuele kandidatenbestanden van Nederland onderhouden• Voor elke vraag een passende oplossing: Detachering, Werving of Deta-Vast• Kwaliteit en vakkundigheid door onze ervaren consultants• Betrouwbaar, geen inlenersrisico door onze NEN4400-1 arbeidsbemiddelings-certificering• Snel, binnen 24 uur een shortlist met kandidaten• Transparant, door ons unieke online klantsysteem, MyAstorium• Voordelig, door ons automatische loyaliteitsprogramma• Hoog scoringspercentage doordat we meer dan 12 jaar ervaring in bemiddeling van ervaren professionals hebben• Astorium kent de markt en bemiddelt alleen ervaren professionals en managers
 3. 3. IT DetacheringEen flexibele schil door detacheringElke IT-afdeling heeft behoefte aan een flexibele schil om de pieken te kunnen afvangen. Het is dan goed omeen partner in detachering te hebben die snel met goede IT-consultants kan komen.De aanpakAstorium kan jou binnen 24 uur na opdracht in contact brengen met IT-professionals. Zij zijn door ons op dehoogte gebracht van de vacante positie, beschikbaar en wij zijn overtuigd van hun deskundigheid, kennis enpersoonlijkheid.De opdrachtJe krijgt een nieuwe medewerker die prima past in jouw organisatie en snel productief is. Onze werving enselectie van IT-professionals is diepgaand en onze zoektocht naar de perfecte kandidaat voor jouw IT-afdeling kanje real-time volgen via MyAstorium, speciaal gericht op informatie die klanten nodig hebben. Transparant entoegankelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week!InzetBij hun inzet binnen jouw IT-afdeling kunnen wij heldere garanties en zekerheden bieden. Onze interim IT-professionals krijgen van ons een Jobcoach die hen ondersteunt in hun ontwikkeling, naast de begeleiding dievanuit de Senior Consultant komt. De Senior Consultant onderhoudt contacten met de organisatie en monitort deklanttevredenheid over de betreffende interim-professional.
 4. 4. IT Deta-VastDe voordelen van Deta-vastWel op zoek naar een vaste medewerker op jouw IT-afdeling, maar is het profiel nog niet duidelijk door reorganisatiesen/of wil je met mogelijke kandidaten nog een beetje de kat uit de boom kijken? Dan is deta-vast een goede oplossing.De aanpakAstorium kan jou binnen 24 uur na opdracht in contact brengen met IT-professionals die je eerst op detacheringbasis in jeorganisatie opneemt en na een vooraf bepaalde periode in dienst kan nemen. Zij zijn door ons op de hoogte gebracht vande vacante positie, beschikbaar en wij zijn overtuigd van hun deskundigheid, kennis en persoonlijkheid.Je krijgt een nieuwe medewerker die prima past op jouw IT-afdeling en snel productief is. Onze werving en selectie van IT-professionals is diepgaand en onze zoektocht naar de perfecte kandidaat is real-time te volgen via MyAstorium, speciaalgericht op informatie die klanten nodig hebben. Transparant en toegankelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week!De inzetBij hun inzet binnen jouw IT-afdeling kunnen wij dan ook heldere garanties en zekerheden bieden. Onze IT-professionalskrijgen van ons een Jobcoach die hen ondersteunt in hun ontwikkeling, naast de begeleiding die vanuit de SeniorConsultant komt. De Senior Consultant onderhoudt contacten met de organisatie en monitort de klanttevredenheid overde betreffende interim-professional.GarantiesBeiden hebben na een bepaalde periode aan elkaar kunnen wennen en de keuze voor elkaar is dan een zeer bewustekeuze. Geen verborgen verrassingen en dat is voor alle partijen goed. De intentie is immers om een langdurige relatie metelkaar aan te gaan en dan is een periode van wennen aan elkaar geen overbodige luxe
 5. 5. IT ProjectmanagementProjectcontrole door excellente communicatieProjectmanagement valt of staat bij goede communicatie tussen alle deelnemers binnen een project. Astorium IThecht veel waarde aan het gegeven dat de projectleiders naast een gedegen opleiding, waarinCertificering en kennisCertificeringen in methodologiën als Prince2 en SixSigma en kennis van de andere kennisgebieden zoals Architectuur,Bedrijfsinformatie en Techniek helpen hierbij. Hierdoor kan een projectmanager effectief communiceren met despecialisten op de verschillende vakgebieden en weet hij/zij deze specialisten en de opdrachtgever goed te informerenover de status van projecten en wat hij/zij als projectmanager verwacht.Tevens is het hiermee mogelijk de opdrachtgever en andere deelnemers in projecten eensluidend en tijdig te informerenover de voortgang van (deel-) projecten.LeiderschapNaast het effectief communiceren is leiderschap een zeer belangrijke competentie van een projectmanager. Deze zal hetteam ook moeten leiden naar het succesvol voltooien van het project.Het motiveren van het projectteam is de belangrijkste taak die door middel van verschillende leiderschapstijlenuitgevoerd moet worden. Astorium IT vindt participatief, charismatisch en resultaatgericht leiderschap de geschikteleiderschapstijlen om dat doel te bereiken.MethodenPrince2Standaardisatie en scopebepalingProjectcontrole
 6. 6. ArchitectuurvalidatieArchitectuurvalidatieAstorium kan een belangrijke rol spelen bij Architectuurontwerpen. Behalve het maken van een ontwerp zelf, kunnenonze architecten het proces ‘validatie’ begeleiden en uitvoeren.Wat is validatie?Validatie is het proces waarin het model van eisen (requirements) van de te vernieuwen architectuur nauwkeurig onderde loep wordt genomen en daar waar nodig wordt aangepast aan de eisen vanuit de business. Het uiteindelijke doel vanvalidatie is het perfect aansluiten van het nieuwe model op de werkelijke klanteisen.De voordelenDe architectuur van de vernieuwde ICT-omgeving (infrastructuur én applicaties) kan daardoor stijgen in kwaliteit en nogbeter passen op de organisatie. Astorium IT stelt zich altijd als onafhankelijke partij op tijdens het verzorgen van hetvalidatieproces.Geïnteresseerd in hoe Astorium IT jouw organisatie kan helpen? Neem dan vandaag nog contact op met onzeConsultants.
 7. 7. IT-CONSULTANCYIT-ConsultancyJe staat vaak voor belangrijke keuzes omtrent informatievoorziening? De vraag naar professionele ondersteuning bijcomplexe eranderingsprocessen neemt toe.Hulp bij IT keuzesAstorium IT kan jou helpen bij al je strategische en tactische IT keuzes en beslissingen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denkenaan beheer van de infrastructuur, outcourcing, complexe problemen en migraties. Astorium IT heeft specialisten op hetgebied van Architectuur, project-, change- en interim-management.Overzicht & StappenplanDoor diverse gesprekken binnen jouw organisatie, kunnen onze consultants in kaart brengen wat de huidige situatie is enwelke stappen het beste genomen kunnen worden om jouw doelstellingen te bereiken.Investering & SuccesAstorium IT helpt bij de noodzakelijke investering, adviseert over mogelijke besparingen en onze consultants assisterengraag om jouw projecten tot een succes te maken.
 8. 8. Second OpinionMeer kennis en zekerheidTwijfel je of de huidige IT dienstverlener wel biedt wat jouw organisatie echt nodig heeft?Second opinionDe ervaren consultants van Astorium IT kunnen deze twijfel wegnemen door deskundig advies te geven over detechnische mogelijkheden die specifiek voor jouw bedrijfstak, branche of vakgebied beschikbaar en toepasbaar zijn.Gedegen aanpakSamenwerking met Astorium IT betekent een heldere en gedegen aanpak, met zowel oog voor de organisatie als demensen en de mogelijkheden die de techniek kan bieden om op een stabiele, bedrijfsefficiënte manier ICT in te zettenvoor de organisatie. Een goede analyse en plan van aanpak vooraf leiden tot de juiste verwachtingen en het besteresultaat.
 9. 9. Server en/of Network Health ScanHealth ScansServer Health ScanTwijfel je of jouw ICT systemen nog voldoen aan de gestelde eisen, of je zoekt naar argumenten voor of tegen eenvervangingstraject, biedt een Server Health Scan uitkomst. Een Health check van Astorium IT levert een objectief rapportover de huidige status van de systemen en hun omgeving.De omgeving zal betrekking hebben op server ruimtes en koeling tot de status van de Active Directory (AD) van eenmicrosoft infrastructuur.Dit project plan is een leidraad voor de dienst Server Health Scan. Samen met jou zullen de fases en de scope van dedienst worden vastgesteld.Het doel is om een referentie document en een duidelijk stappenplan te hebben om mee te werken en op terug tekunnen vallen.Dit document is daarom onderhevig aan wijzigingen en zal continu moeten worden bijgewerkt.Network Health ScanHet netwerk is de basis van de systemen binnen de organisatie. Elke server en elk werkstation maakt gebruik van dezeinfrastructuur. De noodzaak van een goed functionerende basis infrastructuur is daarom van groot belang. De dienstNetwork Health scan van Astorium IT kan daar een duidelijk beeld over geven.Dit project plan is een leidraad voor de dienst Network Health Scan. Samen met de klant zullen de fases en de scope vande dienst worden vastgesteld.Het doel is om een referentie document en een duidelijk plan te hebben om mee te werken en op terug te kunnen vallen.
 10. 10. ITBeheer ManagementSysteembeheerders TeamleidersNetwerkbeheerders AfdelingsmanagersApplicatiebeheerdersWerkplekbeheerders Consultancy ICT ArchitectenProjectmanagement Systeem en InfrastructuurOntwerpers Quality AssuranceProjectmedewerkers ProgrammamanagersProjectleiders Second OpinionProgrammamanagersSoftware Development.NET DeveloperJava Developerphp ProgrammeurSharepointPartnerships

×