Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YAŞIL İŞIQ
HƏRƏKATI
Müşahidəçi deyil, iştirakçı ol!
Missiyamız
V t ndaş c miyy ti quruculuğunda qadınlarınə ə ə ə
aktiv iştirakçılığına nail olmaq;
qadınların inkişafını ng l...
D y rl rimiz...ə ə ə
• B rab rlikə ə
• dal tƏ ə
• H mr ylikə ə
• Hörm tə
• Tarazlıq
• Azadlıq
• İnkişaf
• m kdaşlıqƏ ə
• M...
H d fl rə ə ə imiz
• C miyy td lider qadınların sayının artmasıə ə ə
• Qadınların hüquq v azadlıqları bar də ə ə m lumatlı...
M qs d v v zif l rimizə ə ə ə ə ə
• 1. Qadınların inkişafı
• 2. Qadınlarda liderlik xüsusiyy tl rinin inkişafə ə
etdirilm ...
F aliyy tə ə formaları
• Seminarların, konfransların, treninql rin v hüquqiə ə
m sl h tl rin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə...
Formalaşma tariximiz...
15 dekabr, 2013
GÖRÜŞLƏRİMİZ...
“GREEN LİGHT” party 
Facemob
Kiml r qoşulaə
bil r?ə
Yaşıl İşıq H r katıə ə nı Az rbaycan qadınınə
h mr ylik platformasına çevir k!!!ə ə ə
Yashiq Ishiq Herekati
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yashiq Ishiq Herekati

266 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yashiq Ishiq Herekati

 1. 1. YAŞIL İŞIQ HƏRƏKATI Müşahidəçi deyil, iştirakçı ol!
 2. 2. Missiyamız V t ndaş c miyy ti quruculuğunda qadınlarınə ə ə ə aktiv iştirakçılığına nail olmaq; qadınların inkişafını ng ll y n probleml riə ə ə ə ə aradan qaldırmaq; gender diskriminasiyasının bütün formalarına qarşı mübariz aparmaq və ə ölk qadınlarının h mr y f aliyy ti üçün z minə ə ə ə ə ə t min etm k.ə ə
 3. 3. D y rl rimiz...ə ə ə • B rab rlikə ə • dal tƏ ə • H mr ylikə ə • Hörm tə • Tarazlıq • Azadlıq • İnkişaf • m kdaşlıqƏ ə • M suliyy tə ə • Ş ffaflıqə • Müst qillikə
 4. 4. H d fl rə ə ə imiz • C miyy td lider qadınların sayının artmasıə ə ə • Qadınların hüquq v azadlıqları bar də ə ə m lumatlılığınınə artırılması • C miyy tə ə də qadınlara qarşı ayrı-seçkilikd n doğanə probleml r diqq tinin artırılmasına nail olmaqə ə ə • Cinsi ayrı-seçkiliyin bütün formalarına v qadınlara qarşıə zorakılığa son qoyulması • Qadınların ş xsi inkişafına d st k verilm siə ə ə ə • Özünü-inkişaf resursları nisb t n az olan qadın qruplarınınə ə inkişafının d st kl nm siə ə ə ə • Qadınların iqtisadi asılılığının azaldılması • Davamlı inkişafa nail olmaq
 5. 5. M qs d v v zif l rimizə ə ə ə ə ə • 1. Qadınların inkişafı • 2. Qadınlarda liderlik xüsusiyy tl rinin inkişafə ə etdirilm siə • 3. Qadınların ictimai prosesl rd b rab r aktivə ə ə ə iştirakçılığı • 4. Qloballaşma prosesin uyğunlaşma üçün d st kə ə ə • 5. Gender probleml riə il bağlı s yl rinə ə ə t şkilatlandırılmasına d stə ə ək • 6. Demokratik d y rl rin t bliğ edilm si v buə ə ə ə ə ə d y rl rin c miyy td t ş kkül tapmasıə ə ə ə ə ə ə ə • 7. Qadınlar arasında h d fl r çatmaq yolundaə ə ə ə h mr ylik münasib tl rinin yayılıb inkişaf etdirilm siə ə ə ə ə
 6. 6. F aliyy tə ə formaları • Seminarların, konfransların, treninql rin v hüquqiə ə m sl h tl rin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə • İctimai debatların t şkiliə • Kütl vi informasiya vasit l ri il m kdaşlıqə ə ə ə ə ə • M d ni t dbirl rin t şkil edilm si (konsertl r, s hn cikl r,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə s rgil r v s.)ə ə ə • Qadın probleml rin dair araşdırmaların aparılması (sorğularə ə v s.)ə • Kitabların n şrə i v yayımlanmasıə • Öz dövrü n şrl rinin çap edilm si (q zet, jurnal, buklet v s.)ə ə ə ə ə • Sosial media v dig r elektron vasit l rl t bliğatə ə ə ə ə ə • Ekoloji t dbirl rin h yata keçirilm si (ş h rin, küç l rinə ə ə ə ə ə ə ə t mizl nm si, t bi tin qorunması v s.).ə ə ə ə ə ə
 7. 7. Formalaşma tariximiz... 15 dekabr, 2013
 8. 8. GÖRÜŞLƏRİMİZ...
 9. 9. “GREEN LİGHT” party 
 10. 10. Facemob
 11. 11. Kiml r qoşulaə bil r?ə
 12. 12. Yaşıl İşıq H r katıə ə nı Az rbaycan qadınınə h mr ylik platformasına çevir k!!!ə ə ə

×