Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Tổng quan <ul><li>Mục tiêu thiết kế: Mô tả kiến trúc và hoạt động của phần mềm trước khi thực hiện phần mềm trên một...
Tổng quan Thiết kế phần mềm hướng đối tượng Giao di ện 1 Giao di ện 2 … Thiết kế giao diện Thiết kế lớp Tổ chức lưu trữ X ...
Tổng quan Thiết kế phần mềm hướng đối tượng <ul><li>Nhận xét: </li></ul><ul><ul><li>Với mỗi trách nhiệm được phân công có ...
Các mô hình kiến trúc
Các mô hình kiến trúc <ul><li>Kiến trúc 1 lớp </li></ul><ul><li>Kiến trúc 2 lớp </li></ul><ul><li>Kiến trúc 3 lớp </li></ul>
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 1 lớp Người dùng I/O Xử lý biến cố Xử lý chính Xử lý trên dữ liệu Dữ liệu của X Màn hình n...
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 2 lớp Xử lý chính Xử lý trên dữ liệu Người dùng Dữ liệu của X Màn hình nhiệm vụ f I/O Xử l...
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 3 lớp Xử lý trên dữ liệu Người dùng X Dữ liệu của X TH_X DL_X I/O Xử lý biến cố Xử lý chín...
Hàm xử lý đặt ở đâu?
Hàm xử lý đặt ở đâu? Màn hình chức năng Hàm xử lý của đối tượng Hàm xử lý trên màn hình
Hàm xử lý đặt ở đâu? Màn hình chức năng Hàm xử lý của đối tượng
Hàm xử lý đặt ở đâu? Hàm xử lý của đối tượng xử lý chính Thể hiện của đối tượng Hàm xử lý của đối tượng thể hiện Hàm xử ...
Hàm xử lý đặt ở đâu? Hàm xử lý của đối tượng xử lý chính Thể hiện của đối tượng Hàm xử lý của đối tượng thể hiện
Truy xuất Cơ sở dữ liệu
Mô hình 1: Truy xuất trực tiếp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C C Ơ SỞ DỮ LIỆU
Mô hình 2: Sử dụng các đối tượng truy xuất dữ liệu theo từng lớp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C...
Mô hình 3: Sử dụng lớp đối tượng truy xuất dữ liệu chung M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C BANG C ...
Mô hình 4: Mô hình kết hợp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C BANG C Ơ SỞ DỮ LIỆU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oose design

393 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oose design

 1. 1. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 2. 2. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 3. 3. Tổng quan <ul><li>Mục tiêu thiết kế: Mô tả kiến trúc và hoạt động của phần mềm trước khi thực hiện phần mềm trên một môi trường phát triển phần mềm cụ thể </li></ul><ul><li>Thiết kế phần mềm hướng đối tượng: </li></ul><ul><ul><li>Mô tả chi tiết hệ thống các lớp đối tượng của phần mềm </li></ul></ul><ul><ul><li>Tổ chức bên trong của lớp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các thuộc tính (biến thành phần) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cách hành động (hàm thành phần) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cách thức tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ phụ </li></ul></ul>
 4. 4. Tổng quan Thiết kế phần mềm hướng đối tượng Giao di ện 1 Giao di ện 2 … Thiết kế giao diện Thiết kế lớp Tổ chức lưu trữ X Các thuộc tính của X Các trách nhiệm của X X Biến thành phần của X Hàm thành phần của X DL_X C ác thông tin lưu trữ của X Các hàm xử lý lưu trữ
 5. 5. Tổng quan Thiết kế phần mềm hướng đối tượng <ul><li>Nhận xét: </li></ul><ul><ul><li>Với mỗi trách nhiệm được phân công có thể có nhiều giao diện khác nhau </li></ul></ul><ul><ul><li>Với tập hợp thuộc tính (mức phân tích), có thể có nhiều tập hợp biến thành phần khác nhau cùng thỏa </li></ul></ul><ul><ul><li>Với tập hợp trách nhiệm (mức phân tích), có thể có nhiều tập hợp hàm thành phần khác nhau cùng thỏa </li></ul></ul>
 6. 6. Các mô hình kiến trúc
 7. 7. Các mô hình kiến trúc <ul><li>Kiến trúc 1 lớp </li></ul><ul><li>Kiến trúc 2 lớp </li></ul><ul><li>Kiến trúc 3 lớp </li></ul>
 8. 8. Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 1 lớp Người dùng I/O Xử lý biến cố Xử lý chính Xử lý trên dữ liệu Dữ liệu của X Màn hình nhiệm vụ f
 9. 9. Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 2 lớp Xử lý chính Xử lý trên dữ liệu Người dùng Dữ liệu của X Màn hình nhiệm vụ f I/O Xử lý biến cố Người dùng X Dữ liệu của X TH_X I/O Xử lý biến cố
 10. 10. Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 3 lớp Xử lý trên dữ liệu Người dùng X Dữ liệu của X TH_X DL_X I/O Xử lý biến cố Xử lý chính Người dùng X Dữ liệu của X TH_X I/O Xử lý biến cố Xử lý chính Xử lý trên dữ liệu
 11. 11. Hàm xử lý đặt ở đâu?
 12. 12. Hàm xử lý đặt ở đâu? Màn hình chức năng Hàm xử lý của đối tượng Hàm xử lý trên màn hình
 13. 13. Hàm xử lý đặt ở đâu? Màn hình chức năng Hàm xử lý của đối tượng
 14. 14. Hàm xử lý đặt ở đâu? Hàm xử lý của đối tượng xử lý chính Thể hiện của đối tượng Hàm xử lý của đối tượng thể hiện Hàm xử lý trên màn hình
 15. 15. Hàm xử lý đặt ở đâu? Hàm xử lý của đối tượng xử lý chính Thể hiện của đối tượng Hàm xử lý của đối tượng thể hiện
 16. 16. Truy xuất Cơ sở dữ liệu
 17. 17. Mô hình 1: Truy xuất trực tiếp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C C Ơ SỞ DỮ LIỆU
 18. 18. Mô hình 2: Sử dụng các đối tượng truy xuất dữ liệu theo từng lớp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C C Ơ SỞ DỮ LIỆU
 19. 19. Mô hình 3: Sử dụng lớp đối tượng truy xuất dữ liệu chung M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C BANG C Ơ SỞ DỮ LIỆU
 20. 20. Mô hình 4: Mô hình kết hợp M àn hình 1 M àn hình 2 M àn hình N A B C DL_A DL_B DL_C BANG C Ơ SỞ DỮ LIỆU

×