Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
InstallShield<br />Công cụ đóng gói phần mềm trên nền Windows<br />Nhóm G7 - iTeam<br />Giáo viên hướng dẫn:<br />Lâm Quan...
Thông tin nhóm<br />Các thành viên: <br />0612431		Trần Quang Thể (TL)<br />0412319 		Thạch Malapi<br />0412088 		Hồ Thị T...
G7 - iTeam<br />3<br />Phát hành phần mềm<br />Quay phim<br />Tạo Document<br />Chụp hình<br />Đóng gói<br />
Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br...
Giới thiệu tổng quan<br />Công ty Acresso<br />Tầm quan trọng của việc đóng gói phần mềm. <br />Đôi nét về InstallShield 2...
Công ty Acresso<br />Thành lập ngày 01-04-2008<br />6<br />G7 - iTeam<br />
Tầm quan trọng của đóng gói phần mềm<br />7<br />G7 - iTeam<br />
InstallShield 2009<br />71000 khách hàng<br />500 triệu desktop<br />8<br />G7 - iTeam<br />
Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br...
Background<br />Gói cài đặt là gì?<br />Kiến trúc chung của gói cài đặt<br />Application Lifecycle<br />10<br />G7 - iTeam...
Gói cài đặt<br />Một gói cài đặt bao gồm tất cả các file mà ứng dụng cần cũng như hàm logic để giao tiếp engine cài đặt.<b...
Kiến trúc chung gói cài đặt<br />Một gói cài đặt được chia làm 3 cấp: <br />Product: thường là ứng dụng chính hoặc 1 bộ cá...
Application Lifecycle<br />Create Update<br />Notify User<br />Create Update<br />Create Install<br />Run Install<br />Vie...
Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br...
Các chức năng chính nổi bật<br />Trialware<br />Patch<br />15<br />G7 - iTeam<br />
Các chức năng chính nổi bật<br />16<br />G7 - iTeam<br />
Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br...
Demo<br />Tạo gói setup cơ bản với BasicMSI<br />InstallShield 2009 & Visual Studio 2008 (*)<br />18<br />G7 - iTeam<br />
Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br...
Tài liệu tham khảo – Tài nguyên<br />Website: www.acresso.com/installshield<br />InstallShield Help Library: http://helpn...
Q&A<br />21<br />G7 - iTeam<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Install shield

2,792 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Install shield

 1. 1. InstallShield<br />Công cụ đóng gói phần mềm trên nền Windows<br />Nhóm G7 - iTeam<br />Giáo viên hướng dẫn:<br />Lâm Quang Vũ<br />Bùi Tấn Lộc<br />Trình bày:<br /> Trần Quang Thể<br />
 2. 2. Thông tin nhóm<br />Các thành viên: <br />0612431 Trần Quang Thể (TL)<br />0412319 Thạch Malapi<br />0412088 Hồ Thị Thanh Tuyền <br />0512069 Ninh Tuấn Anh <br />0312318 Trần Hoàng Long <br />0412361 Trần Thế Huy Hoàng <br />G7 - iTeam<br />2<br />
 3. 3. G7 - iTeam<br />3<br />Phát hành phần mềm<br />Quay phim<br />Tạo Document<br />Chụp hình<br />Đóng gói<br />
 4. 4. Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br />4<br />G7 - iTeam<br />
 5. 5. Giới thiệu tổng quan<br />Công ty Acresso<br />Tầm quan trọng của việc đóng gói phần mềm. <br />Đôi nét về InstallShield 2009<br />5<br />G7 - iTeam<br />
 6. 6. Công ty Acresso<br />Thành lập ngày 01-04-2008<br />6<br />G7 - iTeam<br />
 7. 7. Tầm quan trọng của đóng gói phần mềm<br />7<br />G7 - iTeam<br />
 8. 8. InstallShield 2009<br />71000 khách hàng<br />500 triệu desktop<br />8<br />G7 - iTeam<br />
 9. 9. Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br />9<br />G7 - iTeam<br />
 10. 10. Background<br />Gói cài đặt là gì?<br />Kiến trúc chung của gói cài đặt<br />Application Lifecycle<br />10<br />G7 - iTeam<br />
 11. 11. Gói cài đặt<br />Một gói cài đặt bao gồm tất cả các file mà ứng dụng cần cũng như hàm logic để giao tiếp engine cài đặt.<br />Công việc cơ bản nhất của một gói cài đặt là chuyển các file của ứng dụng được đóng gói (DVD, CD, setup file, Web) lên máy người dùng. <br />11<br />G7 - iTeam<br />
 12. 12. Kiến trúc chung gói cài đặt<br />Một gói cài đặt được chia làm 3 cấp: <br />Product: thường là ứng dụng chính hoặc 1 bộ các ứng dụng (suit of applications)<br />Features: Dưới góc nhìn của người dùng đây là đơn vị nhỏ nhất có thể chọn cài đặt. <br />Components: Dưới góc nhìn của developer đây là đơn vị nhỏ nhất của 1 gói cài đặt.<br />12<br />G7 - iTeam<br />
 13. 13. Application Lifecycle<br />Create Update<br />Notify User<br />Create Update<br />Create Install<br />Run Install<br />View Reporting<br />Download and Install<br />13<br />G7 - iTeam<br />
 14. 14. Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br />14<br />G7 - iTeam<br />
 15. 15. Các chức năng chính nổi bật<br />Trialware<br />Patch<br />15<br />G7 - iTeam<br />
 16. 16. Các chức năng chính nổi bật<br />16<br />G7 - iTeam<br />
 17. 17. Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br />17<br />G7 - iTeam<br />
 18. 18. Demo<br />Tạo gói setup cơ bản với BasicMSI<br />InstallShield 2009 & Visual Studio 2008 (*)<br />18<br />G7 - iTeam<br />
 19. 19. Nội dung trình bày<br />Giới thiệu tổng quan<br />Background<br />Các chức năng chính<br />Demo<br />Tài liệu tham khảo<br />19<br />G7 - iTeam<br />
 20. 20. Tài liệu tham khảo – Tài nguyên<br />Website: www.acresso.com/installshield<br />InstallShield Help Library: http://helpnet.acresso.com<br />Knowledge Base: http://support.installshield.com/kb<br />Webinars: http://www.installshield.com/news/events/webinars.asp?WebProd=isx<br />Support: http://support.acresso.com<br />20<br />G7 - iTeam<br />
 21. 21. Q&A<br />21<br />G7 - iTeam<br />

×