Flex presentation1

794 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tổng quan về html Các nhược điểm mà html đã bộc lộ theo thời gian CFM: ColdFusion ASP: Classic Microsoft Active Server Pages ASPX: Microsoft .NET Active Server Pages JSP: Java Server Pages PHP: A scripting language whose letters stand for nothing
 • RIAs Tương lai của internet, ngày nay các ứng dụng web được yều cầu về độ tương tác rất cao
 • Examples of RIA  frameworks  include  Adobe Flex / AIR ,  Java / JavaFX [2] ,  uniPaaS [3]  and  Microsoft Silverlight [4] . The term was introduced in the 1990s by vendors like  Macromedia  who were addressing limitations at the time in the "richness of the application interfaces, media and content, and the overall sophistication of the solutions" by introducing proprietary extensions [5] . 1. Also, in a traditional HTML environment, user interactivity is limited to forms and just a few buttons. Desktop functions, like menus and smooth transitions from section to section, often perform poorly and could add significantly to file sizes 2. Decreased demands on the server and much smaller file sizes (which lends itself nicely to emerging mobile Internet technologies).
 • Flash player rất là phổ biến hiện nay, hầu hết các trình duyệt đều được cài. Là một thế mạnh của flex
 • Giới thiệu sơ về các thành phần của flex builder ở giao diện design và code
 • Action Script tương tự như java script là một  ngôn ngữ lập trình kịch bản Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các  trang web.
 • Swf là định dạng files dạng flash của Abobe, trình bày vector graphics, text, video, và sound
 • Developer: tạo ứng dụng ở dạng files swf Server: xử lý yêu cầu truy xuất
 • Không giống như ứng dụng PHP, ColdFusion, ASP.NET, JSP, Ứng dụng flex chạy trên client chứ không phải server
 • Để tăng chức năng và sức mạnh cho ứng dụng RIA
 • Flex presentation1

  1. 2. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  3. 4. <ul><li>L à những ứng dụng web có các chức năng của ứng dụng desktop </li></ul><ul><li>Không cần build lại hoàn toàn. Chỉ dữ liệu yêu cầu được trả về và tích hợp vào nơi cần. </li></ul><ul><li>Run on the client, not the server ! </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  5. 6. Flash API Flash Player /Air Runtime Flex Framework
  6. 7. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  7. 8. Flex builder <ul><li>Eclipse </li></ul><ul><li>Code view </li></ul><ul><li>Design view </li></ul><ul><li>Debugger </li></ul><ul><li>RDS Plugin </li></ul><ul><li>CF Wizard </li></ul>
  8. 9. Flex builder
  9. 10. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  10. 11. MXML and Actionscripts <ul><li>MXML(Multimedia eXtensible Markup Language): Là ngôn ngữ dựa trên XML giúp tạo ra các ứng dụng Flex. </li></ul><ul><li>Cấu trúc của MXML khá giống với HTML </li></ul><ul><li><mx: Label text=“Hello Word&quot;/> </li></ul><ul><li>C ho phép nhúng các đoạn script vào trong và gọi ở nơi thích hợp . </li></ul>
  11. 12. MXML and Actionscripts <ul><li>Action Script là một ngôn ngữ quản lý thư viện đồ họa của ứng dụng Flash giúp tạo effect lúc runtime </li></ul><ul><li>Action Script 3.0 là một ngôn ngữ hướng đối tượng </li></ul>
  12. 13. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  13. 14. Compiling
  14. 15. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  15. 16. SWF deployment Phát triển ứng dụng -> swf Lưu trữ swf Truy xuất ứng dụng Trả về swf và response
  16. 17. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  17. 18. Client-Side application
  18. 19. <ul><li>Rich Internet Applications </li></ul><ul><li>Flex framework </li></ul><ul><li>Flex builder </li></ul><ul><li>MXML and Actionscripts </li></ul><ul><li>Compiling </li></ul><ul><li>SWF deployment </li></ul><ul><li>Client-Side application </li></ul><ul><li>Working with Server Technologies </li></ul>
  19. 20. Working with Server Technologies
  20. 21. Working with Server Technologies
  21. 22. Working with Server Technologies
  22. 23. Working with Server Technologies
  23. 24. Working with Server Technologies
  24. 25. <ul><li><?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?> </li></ul><ul><li><mx:Application xmlns:mx=&quot;http://www.adobe.com/2006/mxml&quot; layout=&quot;absolute&quot;> </li></ul><ul><li><mx:WipeUp id=&quot;wipeOut&quot; duration=&quot;1000&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:WipeDown id=&quot;wipeIn&quot; duration=&quot;1000&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:Resize id=&quot;Expand&quot; target=&quot;{img}&quot; widthTo=&quot;333“ heightTo=&quot;333&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:Resize id=&quot;Contract&quot; target=&quot;{img}&quot; widthTo=&quot;155&quot; heightTo=&quot;155&quot;/> </li></ul>
  25. 26. <ul><li><mx:Panel left=&quot;10&quot; top=&quot;10&quot; bottom=&quot;10&quot; right=&quot;10“ title=&quot;Example effect&quot;> </li></ul><ul><li><mx:Label text=&quot;Hello World&quot; fontSize=&quot;20“ visible=&quot;{cb1.selected}“ hideEffect=&quot;{wipeOut}&quot; showEffect=&quot;{wipeIn}&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:Image id=&quot;img&quot; width=&quot;155&quot; height=&quot;155“ source=&quot;@Embed('assets/The Earth.jpg')&quot; </li></ul><ul><li>visible=&quot;{cb1.selected}&quot; hideEffect=&quot;{wipeOut}“ showEffect=&quot;{wipeIn}&quot;/> </li></ul>
  26. 27. <ul><li><mx:CheckBox label=&quot;Visible&quot; id=&quot;cb1&quot; selected=&quot;true&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:ControlBar> </li></ul><ul><li><mx:Button label=&quot;Expand&quot; click=&quot;Expand.end();Expand.play();&quot;/> </li></ul><ul><li><mx:Button label=&quot;Contract&quot; click=&quot;Contract.end();Contract.play();&quot;/> </li></ul><ul><li></mx:ControlBar> </li></ul><ul><li></mx:Panel> </li></ul><ul><li></mx:Application> </li></ul>
  27. 28. Link download : http://mega.1280.com/file/WO5DCK68/
  28. 29. Giới thiệu demo Cửa hàng bán hoa trực tuyến Link download : http://mega.1280.com/file/TSXZN1TL/

  ×