Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пиктограм 2

1,548 views

Published on

ui

пиктограм 2

 1. 1. БЗД 79 сургууль ”Мэдээлэл – зүйн” хичээл
 2. 2. зорилго Агуулга зорилт бататгал Сэдэв
 3. 3. <ul>Пиктограмм </ul>Нүүр
 4. 4. Нүүр <ul>Зорилго : <li>Пиктограмм гэж юу вэ гэдгийг мэдэж авах </li></ul><ul>Зорилт: <li>Пиктограммыг ялгаж сурах
 5. 5. Компьютерын пиктограммыг ялгаж сурах </li></ul>
 6. 6. Агуулга: Пиктограмм гэж ямар нэг юм, үйл явдлыг нийтэд ойлгомжтойгоор хялбаршуулан дүрсэлсэн зураг юм. Үүний адилаар компьютер дэх пиктограмм нь пограм болон бусад зүйлийг нэмэлт тайлбаргүйгээр таних боломж олгохоос гадна бусад олон боломжийг олгодог төлөөлсөн зураг юм. Нүүр
 7. 7. Агуулга: Пиктограмм гэж ямар нэг юм, үйл явдлыг нийтэд ойлгомжтойгоор хялбаршуулан дүрсэлсэн зураг юм. Үүний адилаар компьютер дэх пиктограмм нь пограм болон бусад зүйлийг нэмэлт тайлбаргүйгээр таних боломж олгохоос гадна бусад олон боломжийг олгодог төлөөлсөн зураг юм. Нүүр
 8. 8. Жишээ1: Сургуулийн өгсөх, уруудах шатанд дараах тэмдэг байдаг ба түүнийг хараад л бид тайлбаргүй танидаг шүү дээ.
 9. 10. Жишээ 2: Жолооч нарт хялбар ойлгомжтой байлгах замын тэмдэгүүд ба бидний мэдэх пиктограммууд.
 10. 11. Цаг агаарын пиктограмм:
 11. 12. Компьютерын пиктограмм Компьютерын шинжлэх ухаанд пиктограмм маш чухал үүрэгтэй юм. Компьютерын ажлын ширээн дээр програм болон баримтыг төлөөлөх жижиг зургууд байдаг ба энэ скемчилсэн зургууд нь мөн л пиктограмм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Paint , WordPad, Recycle Bin – гэх мэт үгнүүдийг англиар мэдэхгүй бол түүний пиктограммыг хараад хараад ойлгох болно.
 12. 13. “ компьютерийн пиктограмм”
 13. 14. Асуултад хариулаарай: 1. Пиктограмм гэж юу вэ? Компьютерын пиктограммын жишээ гарна уу? 2. Пиктограмм яагаад хэрэглэхэд дөхөмтэй байх ёстой вэ? 3. Дараах зурагт ямар төрлийн спортуудыг төлөөлсөн пиктограммууд байна вэ?
 14. 15. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×