Advertisement

More Related Content

Advertisement

Презентация 12.pdf

 1. JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI BIZNES HUQUQI BO'YICHA TAQDIMOT Tayyorladi: 531-22 guruh talabasi Isoqjonova Guli Tekshirdi: Aziztayeva Feruza
 2. Mavzu:Tadbirkorlik faoliyatining mulkiy asoslari Savollar: 1.O'zbekistonda xususiy mulk huquqining vujudga kelish qonunchilik bosqichlarini yoritib bering. 2. Xorijiy shaxslarning xususiy mulk kafolatlarining qonunchilik asoslarini tushuntiring. 3. Muammoli vaziyatga yechim toping
 3. Javoblar: 1.Mulk huquqining vujudga kelish asoslari. Mulk huquqining vujudga kelish asoslari quyidagilardan iborat: mehnat faoliyati; mol-mulkdan foydalanish sohasidagi tadbirkorlik va boshqa xoʻjalik faoliyati, shu jumladan mol-mulkni yaratish, koʻpaytirish, bitimlar asosida qoʻlga kiritish; davlat mol-mulkini xususiylashtirish; meros qilib olish; egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat; qonun hujjatlariga zid boʻlmagan boshqa asoslar
 4. Xususiy mulk huquqi Oʻzbekiston tarixida Oktabr toʻntarishidan ilgarigi davrlarda ham mavjud boʻlgan. Lekin u sovet davlatchiligi davrida man qilingan edi. 1917 yilning oktabrida yuz bergan hokimiyat toʻntaruvidan keyin xususiy mulkning obʼektlari va miqdori borgan sari qisqara boshladi. Yer va boshqa tabiiy boyliklar, zavodlar,fabrikalar, ishlab chiqarish qurol-aslahalari ularning egalaridan bosqichma-bosqich tekinga tortib olindi va davlat mulkiga aylantirildi. Oʻzbekistonning Sovetlar hokimiyati davrida birinchi marta 1927 yilda qabul qilingan Konstitutsiyasida "xususiy mulk degan tushuncha saqlab qolingan boʻlsa-da, lekin bu vaqtda barcha yirik mol- mulk egalari quloq qilinib, xususiy mulk huquqi uchun obʼekt sifatida koʻzga koʻrinarli mol-mulk qolmagan edi. 1937 yildagi Oʻzbekiston Konstitutsiyasida xususiy mulk degan ibora ishlatilmadi, u shaxsiy mulk degan tushuncha bilan almashtirildi. 1978 yildagi Oʻzbekiston Konstitutsiyasida shaxsiy mulkka oid qoidalar saqlanib, uning shaxsning oʻz mehnati bilan topilgan daromadlaridan, jamgʻarmalaridan va isteʼmoliy xarakterdan iborat boʻlishiga alohida eʼtibor berildi (mazkur Konstitutsiyaning 13- moddasi).
 5. Mulk huquqining vujudga kelishi va bekor boʻlishi, uni himoya qilishga bagʻishlangan sobiq kodeks boblarning baʼzi moddalari ularga mazmun va tahrir jihatdan jiddiy oʻzgartishlar kiritish yoʻli bilan saqlab qolindi. Mulk asosan ikki xil shaklga – xususiy mulk va ommaviy mulk shakllariga (167-modda) boʻlinadi. Shu tufayli oldingi kodeksdagi quyidagi toʻrtta bob yaʼni, davlat mulki, kasaba uyushmasi va boshqa jamoa tashkilotlarining mulki shaxsiy mulk yangi kodeksga kiritilmadi. Xususiy mulk bozor munosabatlarining asosiy iqtisodiy manbaidir. Shu sababdan xususiy mulkni tashkil toptirmay turib bozor munosabatlari toʻgʻrisidagi gapirish xom xaѐldir. Xususiy mulk va uning asosida vujudga keladigan munosabatlar bizning qonunchilik faoliyatimizda yangilik boʻlganligi tufayli, kodeksning tegishli moddalarida qator murakkab masalalar oʻziga xos ravishda yechimini topgan. Yangi kodeksda xususiy mulkning joriy qilinishi bilan oldingi kodeksning 120, 121, 122, 128, 136-moddalaridagi cheklanish bartaraf etildi. Endi kishilar xususiy mulkdan faqat shaxsiy moddiy va madaniy ehtiѐjlarini taʼminlashda foydalanish bilan cheklanmay balki bu mulk asosida turli tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish, ishlab chiqarish jaraѐnida faqat oʻz mehnati emas, balki ѐllanma mehnatni jalb qilish, oʻzi uchun kerak boʻlgan ishlab chiqarish qurollari hamda vositalariga ega boʻlish, ularni ijaraga berish yoʻli bilan qoʻshimcha daromadlar olish kabi huquqlarni ham qoʻlga kiritdilar.
 6. Kodeksning 13-bobida birinchi marta mulk huquqi izohlab berildi ( 164-m). "Mulk huquqi shaxsning oʻziga qarashli mol-mulkka oʻz xohishi bilan va oʻz manfaatlarini koʻzlab egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, shuningdek oʻzining mulk huquqini, kim tomonidan boʻlmasin har qanday buzishni bartaraf etishni talab qilish huquqidan iboratdir. Mulk huquqi muddatsizdir". Rim huquqi va musulmon huquqida mujassam etilgan. "Egallash, foydalanish va tasarruf etish"ga oid huquqlar oldingi kodeksda ham qabul qilingan edi. Lekin ushbu huquqlarni mulkdorning "uz xohishi bilan oʻz anfaatlarini koʻzlab" amalga oshirishi mumkinligi haqida lom-mim deyilmagandi. Shuning uchun ham mulk egalarining huquqlari tegishli qonunlarda, shuningdek amaliѐtda ham doimo cheklanib kelinardi.
 7. 2.Chet el fuqarolari Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi mulklariga egalik huquqiga egalar. Davlat bu mulkning daxlsizligini va boshqa davlatlarga erkin oʻtkazilishini kafolatlaydi. Chet el yuridik shaxslari Oʻzbekiston Respublikasi hududida xoʻjalik faoliyatlarini va Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligida man etilmagan boshqa faoliyatni amalga oshirish uchun zarur boʻladigan oʻz mulklariga ega boʻlishga haqlidirlar. Chet el yuridik shaxslarining mulki davlat tomonidan muhofaza etiladi. Mulkni koʻpaytirish va boshqa davlatlarga oʻtkazish qonunan taʼminlanadi. Ajnabiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar Oʻzbekiston Respublikasi hududida xalqaro shartnomalarda hamda Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan hollarda va tartibda diplomatik, konsullik, ijtimoiy-madaniy, xayriya va boshqa xalqaro munosabatlarni amalga oshirish uchun zarur mol-mulkka egalik qilishga haqlidirlar. Ularning mol-mulkini asrash, koʻpaytirish va boshqa davlatlarga oʻtkazish imkoniyatlari kafolatlanadi.
 8. 1.Oʻzbekiston Respublikasi mulkiy huquqni amalga oshirishni kafolatlaydi, mulkdorning konstitutsiyaviy huquqlarini taʼminlaydi. Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan hollarni istisno etganda, mol-mulkni koʻpaytirishni cheklashga hamda uni majburan tortib olishga yoʻl qoʻyilmaydi. 2. Oʻzbekiston Respublikasining va boshqa davlatlarning yuridik hamda jismoniy shaxslariga mulkiy huquqlarini himoya qilishda Oʻzbekiston Respublikasi teng sharoitlar yaratib beradi. 1.Mulkdor oʻzga shaxs tomonidan qonunga xilof ravishda egallab olingan mol-mulkini Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolik qonunchiligiga muvofiq talab qilib qaytarib olish huquqiga egadir. 2. Mulkdor oʻz huquqini har qanday buzishlarni, garchi bunday buzishlar uni mulkka egalik qilish huquqidan mahrum etish bilan bogʻliq boʻlmasa-da, bartaraf etishni talab qilishi mumkin. 3. Mulkiy huquqni himoya qilish sud tomonidan amalga oshiriladi. 4. Ushbu moddada koʻzda tutilgan huquqlar garchi mulkdor boʻlmasa ham, mulkdan toʻla xoʻjalik yuritish, uni operativ boshqarish, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish yoki qonunda yoxud shartnomada koʻzda tutilgan boshqa hollarda, mol-mulkka egalik qiluvchi shaxsga ham taalluqlidir. Bu shaxs oʻz egaligini mulkdordan ham himoya qilish huquqiga ega.
 9. 3. Muammoning javobini quyidagicha hal qilish mumkin Bank hisobvarag‘i bo‘yicha operatsiyalar quyidagi hollarda to‘xtatib qo‘yilishi mumkin: hisobvaraq egasining arizasiga ko‘ra; surishtiruvchi, tergovchi va sud ijrochisi qaroriga asosan; sudning ajrimiga ko‘ra. Bank hisobvarag‘i surishtiruvchi, tergovchi qarori yoxud sudning ajrimiga ko‘ra to‘xtatilganda, pul mablag‘lari faqat qaror yoki ajrimda ko‘rsatilgan summaga xatlanadi. Bunda bankdagi hisobvaraqlar faqat chiqim qismida to‘xtatiladi, hisobvaraqqa kelib tushgan pul mablag‘lari esa kirim qilinadi. Bank hisobvarag‘i bo‘yicha operatsiyalar to‘xtatilganda yoki xatlanganda, hisobvaraqni boshqa bankka o‘tkazishga hamda ushbu hisobvaraq egasining boshqa hisobvaraqlarni ochishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Bank hisobvarag‘ini xatlash haqidagi qaror bankka va nusxasi mijozga ham jo‘natiladi. Hisobvaraq xatlanganligi haqida mijozni xabardor qilish bank zimmasidagi majburiyat emas, agar shartnomada boshqacha belgilanmagan bo‘lsa. Mijoz bankka murojaat qilish orqali unga tegishli hisobvaraq qanday hujjat asosida xatlanganligi haqidagi ma’lumotni aniqlashi mumkin.
 10. Hisobvaraqdan xatlovni echish haqidagi qaror surishtiruvchi, tergovchi, sud ijrochisi yoki sud tomonidan pochta aloqa xizmati orqali bankka jo‘natiladi. Fuqaro arizasiga ko‘ra mazkur qaror shaxsan qo‘lga berilishi mumkin va fuqaroning o‘zi tomonidan bankka etkaziladi. Normativ hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi O‘zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida»gi Qonuni O‘zbekiston Respublikasi banklarida ochiladigan bank hisobvaraqlari to‘g‘risidagi Yo‘riqnoma. Bank hisobvaragʻi — bank hisobvaragʻi shartnomasini tuzish orqali bank mijoz (hisobvaraq egasi) hisobvaragʻiga kelib tushgan pul mablagʻlarini qabul qilish va kiritib qoʻyish, mijozning hisobvaragʻidagi tegishli mablagʻlarni oʻtkazish va berish hamda hisobvaraq boʻyicha boshqa operatsiyalarni amalga oshirish toʻgʻrisidagi topshiriqlarni bajarish vazifasini oʻz zimmasiga olishi natijasida bank va mijoz oʻrtasida vujudga keladigan munosabatlarni amalga oshirish vositasi.
 11. OʻZBEKISTONRESPUBLIKASIMARKAZIY BANKI BOShQARUVINING QARORI OʻZBEKISTONRESPUBLIKASIBANKLARIDA OChILADIGAN BANK HISOBVARAQLARI TOʻGʻRISIDAGI YOʻRIQNOMANITASDIQLASh HAQIDA [OʻzbekistonRespublikasiAdliya vazirligi tomonidan2009 yil 27 aprelda 1948-son bilan davlat roʻyxatidan oʻtkazildi] OʻzbekistonRespublikasining «OʻzbekistonRespublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida»gi Qonunining7 va 51-moddalarigaasosan Oʻzbekiston RespublikasiMarkaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi: 1. Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi Yoʻriqnomailovagamuvofiq tasdiqlansin. 2. Ushbu qaror kuchgakirgan kundan boshlab quyidagilar oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin: «Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi yoʻriqnomanitasdiqlash toʻgʻrisida»giqaror(2001 yil 10 noyabr, roʻyxat raqami 1080 — Meʼyoriy hujjatlar axborotnomasi,2001 yil, 21-son); «Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi yoʻriqnomagaoʻzgartirish va qoʻshimchalarkiritish toʻgʻrisida»giqaror (2003 yil 29 sentabr, roʻyxat raqami 1080-1 — Meʼyoriy hujjatlar axborotnomasi,2003 yil, 17-18-son);
 12. «Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi yoʻriqnomagaoʻzgartirish va qoʻshimchalarkiritish toʻgʻrisida»giqaror (2007 yil 8 yanvar, roʻyxat raqami 1080-2 — Oʻzbekiston Respublikasiqonun hujjatlari toʻplami,2007 yil, 1-2-son, 17-modda); «Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi yoʻriqnomagaoʻzgartirish va qoʻshimchalarkiritish toʻgʻrisida»giqaror (2007 yil 7 avgust, roʻyxat raqami 1080-3 — Oʻzbekiston Respublikasiqonun hujjatlari toʻplami,2007 yil, 31-32- son, 337-modda); «Oʻzbekiston Respublikasibanklaridaochiladigan bank hisobvaraqlari toʻgʻrisidagi yoʻriqnomagaqoʻshimchalarkiritish toʻgʻrisida»giqaror (2008 yil 31 may, roʻyxat raqami 1080-4 — OʻzbekistonRespublikasiqonun hujjatlari toʻplami, 2008 yil, 22-23-son, 216-modda). 3. Ushbu qaror OʻzbekistonRespublikasiAdliya vazirligida davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan kundan boshlab oʻn kundan soʻng kuchgakiradi. Markaziy bank raisi F. MULLAJONOV Toshkent sh., 2009 yil 16 mart, 7/2-son
 13. E'TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!!!
Advertisement