Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

49,753 views

Published on

İyi bir basın bülteni yazmak için gerekli olan format ve içerik kuralları

Published in: Business, Technology

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

 1. 1. BASIN BÜLTENİ YAZIMI www.gulayakcakoca.com
 2. 2. BASIN BÜLTENİ YAZIMI Nedir “Basın Bülteni” ? <ul><li>Şirket ile medya arasındaki iletişim köprüsüdür. </li></ul><ul><li>Şirketin kendisi, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermek ve özellikle de basın ile ilişkilerini güçlendirmek için kullandığı en önemli PR aracıdır. </li></ul>Şirket, basına gönderdiği bültenler aracılığıyla hedef kitlesini bilgilendirir. www.gulayakcakoca.com
 3. 3. “ Basın Bülteni” nasıl yazılır? Kötü bir bülten kötü bir PR demektir… Bu sebeple; Bültenlerin format ve i çerik kurallarına uygun olması gerekmektedir. www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 4. 4. FORMAT KURALLARI Biçimsel Düzenleme www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 5. 5. ANTETLİ KAĞIT BASIN BÜLTENİ TARİH BAŞLIK SPOT BAŞLIK / ALT BAŞLIK PARAGRAF PARAGRAF PARAGRAF Ayrıntılı Bilgi İçin: PR Müdürü veya uzmanının adı İletişim bilgileri <ul><li>Kurumun antetli kağıdına yazılmalı </li></ul><ul><li>Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı </li></ul><ul><li>12 punto ile yazılmalı </li></ul><ul><li>1,5 satı aralığı verilmeli </li></ul><ul><li>Paragraflar arasında bir boşluk verilmeli </li></ul><ul><li>Metin sağ-sola hizalanarak yazılmalı </li></ul><ul><li>14 punto ile yazılmalı </li></ul><ul><li>13 punto ile yazılmalı </li></ul>
 6. 6. Diğer format kuralları <ul><li>Başlık ve spot başlık ortalanarak yazılmalı. </li></ul><ul><li>Metin içerisinde kelimelerin altı çizilmemeli, kelimeler büyük harf, kalın ve italik karakterlerle yazılmamalı </li></ul><ul><li>Başlık ve spot başlıkta kelimeler kalın karakterle yazılmalı, italik karakterler kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Bülten 1 sayfa olmalı </li></ul><ul><li>Cümleler ve paragraflar çok uzun olmamalı </li></ul>www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 7. 7. Antetli Kağıt Mutlaka olmalı! Bültenin gönderileceği tarih Kesinlikle unutulmamalı!
 8. 8. İÇERİK KURALLARI İçerik Düzenleme www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 9. 9. “ İçerik kuralları” nasıl olmalı? <ul><li>Basın bülteni haber değeri taşımalı </li></ul><ul><li>Ters piramit tekniği ile yazılmalı </li></ul>En önemli bilgi Destekleyen bilgi Diğer detaylar www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 10. 10. MEDYA İLİŞKİLERİ İçerik kuralları <ul><li>Başlık ilgi çekici olmalı,uzun olmamalı,soru ifadeleri kullanılmamalı. Firmanın/markanın adının kullanılmasına özen gösterilmeli </li></ul><ul><li>Spot başlık bültenin tanışma bölümüdür. Bültenin özeti gibidir. Bültendeki metnin konusunun ne ile ilgili olduğunu gösterir. </li></ul>www.gulayakcakoca.com
 11. 11. Diğer içerik kuralları <ul><li>Basın bültenleri reklam metinleri değildir. </li></ul><ul><li>1.2.tekil ve çoğul şahıslar kullanılmaz, objektif dil olmalı </li></ul><ul><li>Genel basına gönderilen bültenlerde terminoloji kullanılmamalı </li></ul><ul><li>Geçmiş zaman ifadelerinde “-miş’li geçmiş zaman” kullanılmaz, “di’li geçmiş zaman” kullanılır. </li></ul><ul><li>Fiilerin çekiminde –mektedir,-maktadır ifadeleri kullanılmaz. </li></ul><ul><li>Zamir kullanılmaz </li></ul>www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 12. 12. Diğer içerik kuralları <ul><li>Tarihler doğru yazılmalı </li></ul><ul><ul><li>Verilen tarih içerisinde bulunulan yıl ise yıl rakamı yazılmaz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Önlerinde rakam bulunan ay ve gün adları özel ad durumundadır. – 30 Nisan Cuma </li></ul></ul><ul><ul><li>Önlerinde rakam bulunmaması rağmen belirli bir gün veya ayı bildiriyorsa büyük harf kullanılır. –Geçtiğimiz Haziran ayında </li></ul></ul>www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 13. 13. Diğer içerik kuralları <ul><li>Saatler doğru yazılmalı </li></ul><ul><ul><li>Saat ile dakika arasına nokta konur. – Saat 15.00 </li></ul></ul><ul><li>Bültenlerde rakamlar doğru yazılmalı </li></ul><ul><ul><li>Sıfır ve bir daima yazı ile </li></ul></ul><ul><ul><li>2’den 999’a kadar olan sayılar rakamla </li></ul></ul><ul><ul><li>Binli-milyonlu haneler yazı ve rakamla karışık </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüzdeler yazı ve rakamla yazılır </li></ul></ul>www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI
 14. 14. Diğer içerik kuralları <ul><li>Bültenlerde adı geçen kişilerin adı,soyadı ve ünvanı yalnızca bir kez tam ve eksiksiz yazılır. </li></ul><ul><li>Bültenlerde ad ve ünvanların önüne “Sayın, Saygıdeğer, Beyefendi, Hanımefendi” gibi kelimeler getirilmez. </li></ul>www.gulayakcakoca.com BASIN BÜLTENİ YAZIMI

×